เกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ห้องสนทนาพอเพียงเว็บบอร์ดพอเพียง

ดาวน์โหลดสูตรเด็ด

คลิปรายการเกษตร

แจกเมล็ดพันธุ์ฟร

พอเพียงชวนเที่ยว

เว็บบอร์ดพอเพียง

ประกาศซื้อ - ขาย

พอเพียงชวนคุย

ติดต่อพอเพียง

รู้จักกับพอเพียง


Web Links

Banner Exchange
=ชุมชนเกษตรพอเพียง (ออนไลน์)


ติดต่อแลกลิงค์
แจ้งกลับ kasetporpeang
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

    เว็บไซต์ kasetporpeang.com ดำเนินการโดย  ทีมงานเกษตรพอเพียง  เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล ดังต่อไปนี้ หากไม่เห็นด้วยกับนโยบายเหล่านี้ กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที  ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ มีผลผูกพันต่อการใช้งานเว็บไซต์ kasetporpeang.com
 
การยอมรับเงื่อนไข
   เว็บไซต์ kasetporpeang.com ของเราสามารถเรียกค้นได้จากผู้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลก การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้   เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะเกิดขึ้นโดยการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่และที่ได้รับการแก้ไข ไว้ในเว็บไซต์ของเรา เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับล่วงหน้าว่าการใช้งานแต่ละครั้ง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 
เป้าหมายของ kasetporpeang.com
   เว็บไซต์ kasetporpeang.com  ดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลด้านเกษตรกรรม  ประมง  และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการทำเกษตรกรรมในทุกรูปแบบ
 
ความเป็นเจ้าของข้อมูล  ลิขสิทธิ์  และเครื่องหมายการค้า
   ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ ข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพ กราฟฟิก ภาพประกอบ งานศิลป์ วิดีโอ เพลง เสียง ชื่อ โลโก้และเครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินหรือลิขสิทธิ์ของ kasetporpeang.com และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ เว็บไซต์นี้อาจมีเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอกรวมอยู่ด้วย เครื่องหมายการค้าเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ โดยคุณยอมรับว่าจะไม่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมาย การค้านั้นๆ คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อการใช้งานส่วนตัวโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และห้ามลบหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิอื่น ๆ  คุณต้องไม่นำข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่นๆ โดยการทำไฮเปอร์ลิงค์ เฟรมมิ่ง หรือโดยวิธีการอื่นใด สิทธิที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ให้ถือสงวนไว้
 
ลิงค์ (Link)
   ทีมงานเกษตรพอเพียง  ไม่ได้พิจารณาหรือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเชื่อมโยงมาสู่เว็บไซต์ของเรา และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณ
 
 
 
 
 
 
 

 


Our Products

watercress

วอเตอร์เครส


มะละกอฮอลแลนด์


มะละกอฮอลแลนด์


Sponsors

TenGG

ชุมชนเกษตรพอเพียง (ออนไลน์)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์