เกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ห้องสนทนาพอเพียงเว็บบอร์ดพอเพียง

ดาวน์โหลดสูตรเด็ด

คลิปรายการเกษตร

แจกเมล็ดพันธุ์ฟรี

พอเพียงชวนเที่ยว

เว็บบอร์ดพอเพียง

ประกาศซื้อ - ขาย

พอเพียงชวนคุย

ติดต่อพอเพียง

รู้จักกับพอเพียง


Web Links

Banner Exchange
=ชุมชนเกษตรพอเพียง (ออนไลน์)


ติดต่อแลกลิงค์
แจ้งกลับ kasetporpeang
 
นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

    เว็บไซต์ kasetporpeang.com ดำเนินการโดย  ทีมงานเกษตรพอเพียง  เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล ดังต่อไปนี้ หากไม่เห็นด้วยกับนโยบายเหล่านี้ กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที  ซึ่ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ มีผลผูกพันต่อการใช้งานเว็บไซต์ kasetporpeang.com
 
นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา
   เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา เราจึงต้องการแสดงให้เห็นถึงพันธกิจในการดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลไว้ ณ ที่นี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณ จะได้รับการดูแลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายนี้ เรามีวิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีใน เว็บไซต์ของเราได้แก่
    - Log files
    - Cookies
    - E-mail
    - Webboard
    - Links
 
Log files
   เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ kasetporpeang.com ของเรา เราจะเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งได้แก่ ที่อยู่ IP ประเภทเบราเซอร์ และค่าปรับตั้ง ชนิดคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อยู่ เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการเว็บไซต์ ติดตามการใช้งานของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลด้านประชากรศาสตร์โดยรวม สำหรับการใช้งานทั้งหมด ข้อมูลที่รวบรวมไว้ใน Log filesไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล
 
Cookies
   Cookies เป็นชุดข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์คุณ ประกอบด้วยข้อมูลเพื่อช่วยในการท่องเว็บไซต์ kasetporpeang.com ของเรา การใช้งาน Cookies จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลขณะท่องเว็บไซต์ kasetporpeang.com ของเรา
 
Webboard
   เว็บไซต์ kasetporpeang.com ได้เปิดบริการ Webboard เพื่อให้สมาชิกเกษตรพอเพียงได้ส่งข้อมูล (โพสต์) มายังเว็บไซต์ของเรา  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูล (โพสต์) เกี่ยวกับ  ข้อมูลการทำเกษตรกรรม   การประมง  การปศุสัตว์  เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เทคนิคในการทำเกษตรกรรม  กิจกรรมทุกรูปแบบเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ kasetporpeang.com  ส่วนข้อมูลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในข้อมูลนั้น  และทีมงานเกษตรพอเพียงมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ แก่ผู้เสียหายในกรณีที่ได้รับการร้องขอ
 
Links
   เว็บไซต์ kasetporpeang.com ประกอบด้วยลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น kasetporpeang.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ เราขอแนะนำว่าคุณควรจะอ่านนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของทุกๆเว็บไซต์ซึ่งจัด เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ นโยบายนี้มีผลเฉพาะกับข้อมูลที่เราจัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์นี้
 
ความเป็นเจ้าของข้อมูล
   kasetporpeang.com รวบรวมข้อมูลที่ได้จากคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และ kasetporpeang.com เป็นเจ้าของข้อมูลที่จัดเก็บในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว

   เมื่อแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา ถือได้ว่าคุณให้สิทธิแก่ทีมงานเกษตรพอเพียง ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างเปิดเผยตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขของนโยบายนี้

   การส่งข้อมูล (โพสต์) อื่นใด ผ่านเว็บบอร์ดของเรา เช่น ข้อมูลการทำเกษตรกรรม   การประมง  การปศุสัตว์  เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เทคนิคในการทำเกษตรกรรม  และกิจกรรมทุกรูปแบบเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม   คำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือมีข้อเสนอแนะ แนวคิดหรือข้อมูลอื่นใด ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นของ kasetporpeang.com และสามารถนำไปใช้หรือเปิดเผย ในรูปแบบใดก็ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่คุณ

 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา
   เว็บไซต์ kasetporpeang.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลได้ทุกเวลา โดยจะแจ้งนโยบายที่แก้ไขไว้ในเว็บไซต์นี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดในนโยบายของเรา กรุณาส่งอีเมล์เพื่อแจ้งให้ทางเราลบข้อมูลใดๆที่คุณส่งถึงเรา โดยทีมงานเกษตรพอเพียงยินดีที่จะดำเนินการตามความประสงค์ของคุณ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจาก kasetporpeang.com ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแล้ว หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 

 


Our Products

watercress

วอเตอร์เครส


มะละกอฮอลแลนด์


มะละกอฮอลแลนด์


Sponsors

TenGG

ชุมชนเกษตรพอเพียง (ออนไลน์)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์