อยากรู้วิธีการกรีดยางแบบปราณีต

(1/2) > >>

nut chathaisong:
  อยากรู้วิธีการกรีดยางแบบปราณีต ลักษณะการกรีด โดยถนอมต้นยาง การดูแลต้นยางหลังเริ่มกรีด  :)

nut chathaisong:
เกี่ยวกับการกรีด ยางพารา วิธีการกรีดยางนะครับ

ninok:
ก็กรีดอย่าให้เข้าแก่นดิครับ หน้ายางมันจะสวย จะกรีดได้รอบสองอีก ที่จันทบุรี กรีดได้ต้ง 30 กว่าปี

วัตครับ:
อันนี้ต้องลงภาคปฏิบัติครับ  ;D ;D
ปกติ ในเขตพื้นที่ปลูกยางใหม่ จะมีการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐ(ที่เกี่ยวข้องกับการการทำส่วนยางนะครับ ผมจำชื่อหน่อยงานไม่ได้) ก็มีการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ครับ ที่เคยเห็นก็คือจะมีท่อนต้นยางพารามาให้หัดกรีดครับ 
สำคัญนะครับ ยางเปิดกรีดหน้าแรก ต้องหามือดีๆ มากรีดครับ หากกรีดไม่ดี (กรีดบาด)หน้ายางที่งอกมาใหม่จะเกิดเป็นตะปุ่ม ไม่เรียบ หากเมื่อถึงเวลาเวียนกลับมากรีดซ้ำหน้า ก็จะทำให้กรีดได้ช้า และระหว่างการกรีดที่ทำให้เกิดแผล อาจจะเกิดโรคที่หน้ายางได้ง่ายด้วยครับ

ต้องฝึกครับ คงไม่สามารถอธิบายเป็นตัวหนังสือได้ครับ ว่าควรวางมีด ควร ฯลฯ อย่างไร ต้องลงมือลองซ้อมกรีดดูครับ  หากท่านประสงค์จะกรีดยางของท่านเอง 

แถวบ้านผม มือใหม่ ก็ต้องไปซ้อมกับยางพารา ต้นอายุมากๆ ก่อนครับ  ;D ;D ;D จนกว่ามือจะเที่ยง มือนิ่ง แล้วถึงจะอนุญาติให้มากรีดยางใหม่(ยางอ่อน)ได้ครับ
 :D :D

Hnumsuanyang:
ที่พรุชะบา เพื่งอบรมการกรีดยางเสร็จไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป