ขอคำแนะนำ อาชีพ ในลาว

(1/4) > >>

banaunrak:
อยากเข้าประเทศลาวไปจับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เน้นไปเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ แต่ไม่รู้จะเริ่มไงตอนนี้มีโปรดักอยู่ในมือ แต่ไม่รู้จะนำออกประเทศลาวได้อย่างไร ที่สนใจไปลาวเพราะเป็นคนอุบลฯ ค่ะ

nagdernthang:


เห็นกระทู้น่าสนใจครับ ผมเคยทำงานที่เวียงจันทร์อยู่ 3 ปีครับ ผ่านมา 5 แล้วที่ย้ายกลับมา ช่วงนั้นยางพารา ข้าวโพด กับพืชระยะสั้นครับ แนะนำให้ติดต่อที่สถานทูตดูครับ เนื่องจากการทำธุรกิจจะต้องมีเรื่องของการนำเข้าและส่งออกเข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในลาวก็เริ่มเป็นที่นิยมครับ ผมเคยไปดูงานของสมเด็จพระเทพที่เมืองนาซายทอง เวียงจันทร์ ก็เป็นแปลงสาธิตที่ดีในเรื่องการบริหารจัดการเลยทีเดียว แวะมาให้กำลังใจครับ

ปล. ต้องลองไปใช้ชีวิตดูสักระยะก่อนตัดสินใจครับ จะได้รู้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและแนวทางการผลิตสินค้าทางการเกษตรครับ

Aomsin & Earth:
ก่อนไปแนะนำให้ศึกษากฏหมายของลาวให้ดีก่อนครับ

konthain(นพ):
สวัสดีครับ

เอามาฝากสำหรับท่านที่สนใจจะไปลงทุนทำธุรกิจใน สปป. ลาว ครับ

ช่องทางและโอกาสลงทุนใน สปป. ลาว
   
สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว หรือ สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่น่าสนใจในการลงทุน เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการด้วยกัน  เช่น การมีแม่น้ำหลายสายที่สำหรับการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ การเป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางประเทศดาวรุ่งทางเศรษฐกิจ การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ การมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง และมีความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สูงด้วยโดยดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เคยกล่าวเอาไว้ว่าจากการศึกษาวิจัยพบว่า ลาวเป็นประเทศที่นักลงทุนไทยควรเข้าไปลงทุน เพราะมีโอกาสหลายด้าน เนื่องจากเป็นประเทศที่ยังพัฒนาน้อย จึงได้สิทธิพิเศษด้านภาษีจากประเทศต่าง ๆ ทั้งสหรัฐ จีน ญี่ปุ่น และอียู หากนักลงทุนไทยตั้งฐานการผลิตในลาวก็จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วย ที่สำคัญลาวมีพื้นที่ติดกับไทย พม่า เวียดนาม จีน และกัมพูชา ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ ขณะเดียวกันค่าแรงขั้นต่ำของลาวอยู่ที่ 92 บาท/วัน ส่วนไทยจะเพิ่มเป็น 300 บาท/วัน นำร่อง 7 จังหวัดในวันที่ 1 เมษายนนี้ และใช้ทั่วประเทศในปีหน้า ส่วนด้านกำลังซื้อพบว่า ลาวมีรายได้ต่อหัวของประชากรเท่ากับ จ.นครพนม แต่จะเท่ากับ จ.หนองคาย ในอีก 3 ปีข้างหน้า เท่ากับ จ.เลย ในอีก 7 ปี และ อีก 12 ปีจะเท่ากับ จ.ขอนแก่น


ในขณะนางมะลิวัลย์ วรเดช อาจารย์อาร์แบ็ค เวียงจันทน์ ในฐานะผู้ประสานงานนักธุรกิจไทย-ลาว ประจำเวียงจันทน์ มีความเห็นว่า “ กิจการ 3 อันดับแรกที่น่าเข้าไปลงทุน คือ ไฟฟ้า ธนาคาร และบ่อแร่ ส่วนธุรกิจเอสเอ็มอี ควรเน้นสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากลาวนิยมสินค้าจากไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจการยานยนต์และอู่ซ่อม และธุรกิจก่อสร้าง เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่กำลังขยายตัว ทั้งนี้ นักลงทุนไทยควรศึกษากฎหมายและวัฒนธรรมของลาวให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคของธุรกิจ ส่วนปัญหาด้านการติดต่อราชการและภาษีถือว่าดีขึ้นมาก เนื่องจากลาวได้แก้กฎหมายและลดภาษีเงินได้จากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 28 แล้ว นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้สัมปทานที่ดินเพื่อพัฒนาจำนวนมาก”
ด้าน ครม.ของไทยได้มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลัง โดยความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาวเป็นจำนวนเงิน 718 ล้านบาท เพื่อทำการจัดสร้างถนนภูดู่ อ.บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี  โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ทีด่านช่องภูดู่ และสิ้นบ้านแก่งสาว สปป.ลาว ระยะทาง 27.6 กิโลเมตร และเส้นทางท้องถิ่นอีก 4.3 กิโลเมตร  เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายที่จะสนับสนุนเชื่อมโยงภูมิภาค โดยเส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อไปนครหลวงเวียงจันทน์ ในแนว East-west Economic Corridor ( EWEC) ด้วย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สปป.ลาว มีเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการมีนโยบายยกเว้นภาษี และลดหย่อนภาษีอากรเป็นสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทันสมัยให้แก่แรงงาน เพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายในปี 2553 โดยปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่รัฐบาล สปป.ลาว ได้เซ็นอนุมัติให้มีการลงทุนดำเนินการแล้ว รวม 7 แห่งประกอบด้วย 1. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต 2. เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนคำ แขวงหลวงน้ำทา 3. เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว 4. เขตเศรษฐกิจพิเศษภูเขียว แขวงคำม่วน 5.เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์-โนนทอง นครหลวงเวียงจันทน์ 6. เขตพัฒนาไชยสถาน นครหลวงเวียงจันทน์ 7. เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ พื้นที่ 13,125 ไร่ และจะทยอยตั้งอีก 4 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี นครเวียงจันทน์, เขตเศรษฐกิจเฉพาะก๊อฟลองแท็ง นครหลวงเวียงจันทน์,เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 แขวงคำม่วน ,เขตเศรษฐกิจเฉพาะแขวงเชียงขวาง แขวงเชียงขวาง

กฎหมายส่งเสริมการลงทุน

รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างประเทศ (Law on the Promotion of Foreign Investment in the Lao People’s Democratic Republic) ฉบับใหม่ล่าสุดปี 2552 Foreign Investment มีข้อมูลรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้ที่จะไปลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ มากมายมีความสะดวกสบายขึ้น ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของต่างประเทศ ได้กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนเป็น 3 โซน (3 promoted zones) ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ และเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยแต่ละโซนก็จะมีสิทธิประโยชน์ด้านระยะเวลาในการยกเว้นภาษีและสิทธิพิเศษอื่นๆ แตกต่างกันเป็นสิ่งจูงใจสำหรับนักลงทุน สำหรับโซนสภาพพื้นที่ราบสูงยังขาดระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าทุกโซน โซน 2 ผู้ลงทุนจำเป็นต้องขยายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์รองลงมา และโซน 3 เป็นพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าสองโซนแรก  สำหรับนักลงทุนที่จะไปลงทุนใน สปป.ลาว สามารถติดต่อขอแบบฟอร์ม ณ One Stop Service ที่ Committee for Promotion and Management of Investment (CPMI) ก็จะได้รับการอำนวยความสะดวก โดยจะต้องเตรียมเอกสารแนบไปด้วย คือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมประวัติของผู้ลงทุน รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือแผนธุรกิจ หนังสือสัญญาร่วมทุน กรณีร่วมทุน ในการขอแบบฟอร์มการลงทุนนี้สามารถขอได้ที่ส่วนกลาง หรือที่แขวงต่างๆ ได้เช่นกัน
สิทธิในการเช่าที่ดินของนักลงทุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินประกอบกิจการในลาวได้ตามระยะเวลา 30 ปี 50 ปี หรือ 99 ปี โดยขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการให้สัมปทานที่ดิน กล่าวคือ ตั้งแต่ 1-3 เฮกตาร์ – แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวง/3-100 เฮกตาร์ – กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้/100-10,000 เฮกตาร์ – รัฐบาลลาว/10,000 เฮกตาร์ขึ้นไป
 
การลงทุนในสปป.ลาว

รูปแบบการลงทุนของต่างชาติใน สปป. ลาว  มี  3  รูปแบบ1. ธุรกิจร่วมตามสัญญา  เป็นการร่วมธุรกิจระหว่างนิติบุคคลภายในประเทศ กับฝ่ายต่างประเทศ  โดยไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลใหม่ขึ้นใน  สปป. ลาว  สำหรับวัตถุประสงค์ รูปแบบการร่วมมือ  ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ  สิทธิ   ความรับผิดชอบ  และผลประโยชน์แต่ละฝ่ายให้กำหนดไว้ในสัญญา

     2. วิสาหกิจผสมระหว่างผู้ลงทุนต่างประเทศกับผู้ลงทุนภายในประเทศ  ผู้ร่วมลงทุนจะร่วมกันรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของกิจการและแบ่งผลกำไรกันตามที่ตกลงกันไว้  และจดทะเบียนประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายของ สปป. ลาว  โดยมีอัตราส่วนประกอบหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศไม่น้อยกว่า   30  %ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

      3. วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศทั้งหมด ( 100 % )  เป็นการลงทุนเพียงผู้เดียว  หรือกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ  ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนภายในและต่างประเทศ ( DDFI ) ก่อน  และต้องเป็นการดำเนินกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ  สปป. ลาว

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

1.ได้รับการยกเว้นภาษีและอากรนำเข้าสำหรับอุปกรณ์  เครื่องอะไหล่  พาหนะการผลิตโดยตรง และวัตถุดิบ
2.ได้รับการยกเว้นภาษีขาออกสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อส่งออก
3. อากรกำไร  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ  20 % ,  15 % ,  และ  10 %  และระยะยกเว้นอากรกำไรดังกล่าว  ขึ้นอยู่กับเขตการลงทุนและขนาดของการลงทุน  เช่น การลงทุนในเขต 1  เขตที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยแก่การลงทุน  จะได้รับการยกเว้นอากรกำไร  7  ปี  หลังจากนั้นจะได้เสียอากรกำไรในอัตรา  10 %

การลงทุนในเขต  2   เป็นเขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่สามารถรองรับการลงทุนได้บางส่วน จะได้รับการยกเว้นอากรกำไร 5 ปี จากนั้นในระยะ 3 ปี  เสียอากร 7.5 % หลังจากนั้นจะได้เสียอากรกำไร ในอัตรา 15 % การลงทุนในเขต  3  เป็น เขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนได้ดีแล้ว  จะได้รับการยกเว้นอากรกำไรในระยะ 2 ปี  จากนั้น 2 ปี จะได้เสียอากรกำไร  10 %  หลังจากนั้น จะได้เสียอากรกำไร ในอัตรา  20 %

อายุการลงทุนถึง  50  ปี  และสามารถต่อได้อีก  แต่สูงสุดรวมกัน ไม่เกิน  75  ปี มีสิทธิส่งรายได้  หรือรายรับของตนกลับคืนประเทศ  หรือ ประเทศที่  3
มีสิทธิจ้างพนักงาน  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศได้  แต่สูงสุดไม่เกิน  10 %  ของจำนวนคนงานทั้งหมด จะได้เสียอากรรายได้ส่วนบุคคลแค่  10 %

กิจการที่ สปป. ลาว มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน ได้แก่ กิจการผลิตสินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า) กิจการผลิตอาหารแปรรูป (อาหารทะเลแปรรูป เครื่องดื่ม) กิจการแปรรูปไม้ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กิจการขนส่ง กิจการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร หัตถกรรม ร้านค้าปลอดภาษี กิจการค้าปลีก โรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น
 
สำหรับประเภทของธุรกิจที่มีช่องทางโอกาสที่ดี ได้แก่1.โลจิสติกส์ 2.ก่อสร้าง 3. วัสดุก่อสร้าง 4. อาคาสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย 5.ธุรกิจการเกษตร 6.ที่อยู่ราคาระดับล่าง-กลาง 7. มืออาชีพทางด้านการบริหาร ไอที วิศวกร  ผู้ตรวจสอบบัญชี

ข้อแนะนำนักสำหรับนักธุรกิจไทยคือ เมืองที่ควรเจาะตลาดก่อนคือเมืองเวียงจันทน์  และหลังจากนั้นควรขยายไปเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ได้แก่ หลวงพระบาง  ปากเซ  และสะหวันนะเขต  โดยทิศทางและโอกาสทางธุรกิจนั้น ควรเป็นธุรกิจหรือการลงทุนที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศลาว 

กลยุทธ์ในการเจรจาธุรกิจ

1. ต้องรู้จังหวะการทำธุรกิจ/การลงทุน ของคนลาว  คนลาวจะไม่ผลีผลามในการทำธุรกิจกับคู่ค้า แต่จะใช้เวลาศึกษาคู่ค้าจนมั่นใจเสียก่อน
 
2. ต้องรู้ช่องทางในการทำธุรกิจ/การลงทุน การเข้าสู่ประเทศลาว ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อช่องทางไหน เช่น ต้องรู้ว่าการขอใบอนุญาตนั้นเป็นการสั่งการแบบ top down จากพรรคลงมา และไปจบที่กระทรวงการต่างประเทศ  ในการขอใบอนุญาต จึงต้องทำควบคู่กันทั้งในเมืองหลวง และที่แขวง  ตัวอย่างเช่น การขอสัมปทานที่ดิน นักลงทุนต้องติดต่อทั้งที่แขวง และกระทรวงอุตสาหกรรมและการลงทุน  เพราะการอนุมัติมีทั้งจากแขวงไปสู่ส่วนกลางและจากส่วนกลางไปสู่แขวง

3. ในการเจรจากับนักธุรกิจลาวนั้น  บางครั้งนักธุรกิจลาวอาจจะไม่พูดปัญหาที่แท้จริง  โดยที่อุปสรรคที่แท้จริงอาจเป็นเรื่องเงินทุน การขาดเทคโนโลยี แต่อาจจะเลี่ยงไปพูดว่าเป็นปัญหาทางนโยบาย นักธุรกิจ/นักลงทุนต้องหาให้พบว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร เพื่อที่จะได้แก้ไขอุปสรรคเหล่านั้น และนำไปสู่การเกิดธุรกิจร่วมกันได้ 

ที่มาข้อมูล : http://www.buildernews.in.th/page.php?a=10&n=176&cno=3786

 ;)

konthain(นพ):
ยังมีอีกครับ  ;D

ตลาดสินค้าเกษตรและจักรกลการเกษตรใน สปป.ลาวสปป.ลาว เป็นประเทศเกษตรกรรม เช่นเดียวกับประเทศไทย ดังเห็นได้จากพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมและกสิกรรมต่าง ๆ สินค้าเกี่ยวกับการเกษตรถือเป็นสินค้าทุนที่สำคัญ เพื่อจะนำมาใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ซึ่งการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการเกษตร และเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกี่ยวกับการเกษตรที่มีโอกาสของไทย ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ซึ่งสปป.ลาวจัดเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบรูณ์ มีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการเพาะปลูก แต่เนื่องจากการเกษตรนี้ค่อนข้างพัฒนาช้าด้วยข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุน ตลาด และเทคโนโลยี ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน รัฐบาล สปป.ลาว จึงได้วางเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเพาะปลูก การส่งออกและแปรรูปการเกษตรในประเทศให้มากยิ่งขึ้นกว่าการส่งออกสินค้าขั้นต้น ด้วยการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่การเกษตรใหม่ ๆ การจัดหาแหล่งชลประทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรเข้ามาช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก สำหรับธุรกิจ SMEs ที่จะ เข้ามาดำเนินการค้านั้น ควรพิจารณาสินค้าเครื่องจักร และสินค้าสนับสนุนการเกษตรที่มีวิธีการ ใช้งานที่ง่าย ราคาย่อมเยา เพื่อให้คนในท้องถิ่นซึ่งมีรายได้น้อยได้มีโอกาสซื้อ และส่วนใหญ่เกษตรกรของสปป.ลาว มีการศึกษาไม่มาก ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรที่สามารถเข้าใจวิธีการ ใช้งานง่าย สามารถควบคุมการทำงาน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่มีขนาดเล็กและราคาถูก ได้แก่ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก รถไถเดินตาม เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องสูบน้ำ และเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงที่โยกด้วยมือ ถึงแม้ว่าเกษตรกรชาวลาวจะมีการใช้เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตรอยู่น้อยมากก็ตาม แต่จากการที่เริ่มหันมาเพาะปลูกเพื่อการค้าเช่นข้าวโพด ยางพารา แทนการปลูกเพื่อการบริโภค ภายในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ความต้องการเครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตรจึงน่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม คู่แข่งจากประเทศจีนก็มีการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจัดจำหน่ายในหลากหลายรูปแบบและมีราคาถูก เหมาะแก่กำลังซื้อของประเทศนี้ แต่มีข้อด้อยตรงที่คุณภาพไม่ดี เสียง่าย แตกต่างจากไทยที่มีคุณภาพดี ทนทาน

ในส่วนของปุ๋ยและเคมีภัณฑ์นั้น เนื่องจากการเกษตรของสปป.ลาวเริ่มมีการใช้สารเคมีบ้าง ดังนั้นหากจะดำเนินการค้าปุ๋ย จึงควรเน้นที่ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงกว่า ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด37เช่น โรงงานผงชูรส โรงงานน้ำตาล และโรงงานสุรา จึงเป็นการสร้างประโยชน์ด้วยการสร้างคุณค่าการตลาดของปุ๋ยให้สูงขึ้น

ทั้งนี้รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะโครงการ Contract Farming ใน สปป.ลาว ริเริ่มที่แขวงจำปาสักตรงข้ามกับจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงอุดมไชยตรงข้ามกับจังหวัดเลย

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของสินค้าไทย

                      จุดแข็ง                                                                       

    สินค้าไทยได้รับความเชื่อถือและยอมรับในด้านคุณภาพที่ดีกว่าประเทศจีนและเวียดนาม
    กลุ่มสินค้านี้เป็นที่นิยมของเกษตรกรและผู้ค้าชาวลาว

                 จุดอ่อน

    ราคาสินค้าไทยมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างจีน และเวียดนามและไม่มีสินค้าราคาถูกให้เลือกมากนัก

                       โอกาส                                 
    สินค้าเกษตรใน สปป.ลาว มีราคาดีทำให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้มีความต้องการสินค้าด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร
    รัฐบาลส่งเสริม โครงการลงทุนประเภท Contract Farming ให้กับนักลงทุนต่างชาติ อาทินักลงทุนจาก ไทย เวียดนาม และจีน ซึ่งทั้งการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชผล จำเป็นการใช้เครื่องมือการเกษตรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้มีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

                  อุปสรรค

    เกษตรกรลาว มีรายได้ต่ำ ทำให้กำลังซื้อมีจำกัดเพราะการค้าขายส่วนใหญ่ใช้เงินสด ดังนั้นอิทธิพลด้านราคาจึงมีผลต่อการตัดสินใจสูงมาก
    สินค้าคู่แข่งมีให้เลือกหลากหลายในราคาที่ถูกกว่าและสินค้าไทยมักจะถูกลอกเลียนแบบผ่านทางฉลากและคู่มือการใช้ที่เป็นภาษาไทย
    การดำเนินกลยุทธ์การค้ามักมีการตัดราคากันเองระหว่างผู้ค้าด้วยกัน
    เกษตรกรชาวลาวส่วนใหญ่ยังทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีการใช้เทคโนโลยีและสารเคมีน้อยและอาศัยธรรมชาติเป็นหลักจึงยังไม่ค่อยเปิดรับการถ่ายทอดวิทยาการใหม่ ๆ การทำตลาดและเข้าถึงตลาดอาจจะค่อนข้างยากกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าไทย

จากการที่ สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และส่งเสริมให้มีการนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในขบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นตามมา ซึ่งสินค้าไทยที่มีศักยภาพทางการค้าคือเครื่องสีข้าว รถไถขนาดเล็ก เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง ปุ๋ยอินทรีย์ และเครื่องบรรจุหีบห่อสินค้าแปรรูป ซึ่งจากการผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าหากสินค้าเป็นสินค้าที่มุ่งเน้นเพื่อการจำหน่ายนักลงทุนเกษตรรายใหญ่ จะมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน มีบริการหลังการขาย ดังนั้นควรให้ความสำคัญอย่างมากกับการวางกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย ในขณะที่ด้านราคาและการส่งเสริมการขาย จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง แต่ถ้าเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้ซื้อเป็นเพียงเกษตรกรรายย่อยสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ ในราคาที่ไม่สูงมากนัก และพร้อมที่จะซื้อสินค้าที่ไม่มีตรายี่ห้อหรือสินค้าลอกเลียนแบบ

การวางกลยุทธ์ทางการตลาดสามารถกระทำได้ในทุก ๆ ด้านกล่าวคือ

สินค้า : Product

สินค้าที่ส่งจำหน่ายในตลาดนี้ควรมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานสินค้า และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีเครื่องหมายการค้าที่ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานของสินค้า ด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งทนทาน ย่อมส่งผลให้ชาวลาวมีกระแสตอบรับกับสินค้าไทยเป็นอย่างดี ดังนั้นการวางกลยุทธ์ทางด้านสินค้าจึงให้ความสำคัญกับการสร้างตราสินค้า ส่งเสริมคุณภาพสินค้า และสมรรถนะการทำงานของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่คุ้มค่าต่อราคา

นครหลวงเวียงจันทน์

ในนครหลวงเวียงจันทน์ การทำการเกษตรมีทั้งการทำการเกษตรขนาดใหญ่ได้แก่ชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตร และการทำการเกษตรของเกษตรกรลาวซึ่งเป็นขนาดเล็ก กลยุทธด้านสินค้าจักรกลการเกษตรจึงควรเน้นสินค้า จักรกลการเกษตร ทั้งสำหรับไร่นาขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

หลวงพระบาง

ในแขวงหลวงพระบาง การทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการทำการเกษตรของเกษตรกรลาวซึ่งเป็นขนาดเล็ก ไม่ได้มีการเกษตรขนาดใหญ่เหมือนในแขวงอื่นที่มีการให้สัมปทานพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ สินค้าจักรกลการเกษตรจึงควรเน้นสินค้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับไร่นาขนาดเล็ก

จำปาสัก

ในแขวงจำปาสัก การทำการเกษตรมีทั้งการทำการเกษตรขนาดใหญ่ได้แก่ชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตร และการทำการเกษตรของเกษตรกรลาวซึ่งเป็นขนาดเล็ก กลยุทธด้านสินค้าจักรกลการเกษตรจึงควรเน้นสินค้า จักรกลการเกษตร ทั้งสำหรับไร่นาขนาดใหญ่และขนาด

ราคา : Price

การวางกลยุทธ์ทางด้านราคาคือตั้งราคาที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะสินค้าจากจีน ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจในเรื่องของราคาสินค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าจากจีน ส่วนสินค้าตลาดล่างอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากจีนที่มีราคาต่ำกว่ามาก ดังนั้นการวางกลยุทธ์ทางด้านราคาอาจกระทำได้ยาก

การจัดจำหน่าย : Place

ช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นก็มีตั้งแต่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก โดยอาจจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Channel) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยพนักงานขายของบริษัทในไทยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางไปจนถึงรูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายสองระดับ สามระดับ หรือมากกว่านั้น โดยควรเพิ่มร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น

นครหลวงเวียงจันทน์

สินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่ จะวางอยู่ตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรที่กระจายอยู่ย่านการค้าและตลาดหนองด้วง ในนครหลวงเวียงจันทน์ นอกจากนี้ จากการที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเขตแดนติดต่อไทย ไม่ไกลจากจังหวัดหนองคายและอุดธานี ช่องทางการจัดจำหน่ายตามร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายที่จังหวัดทั้งสอง ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญ

หลวงพระบาง

สินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่ จะวางอยู่ตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรกลการเกษตรที่กระจายอยู่ย่านการค้าและตลาดสำคัญๆ ในแขวงหลวงพระบาง เช่น ตลาดโพสี

จำปาสัก

สินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่ จะวางอยู่ตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรที่กระจายอยู่ย่านการค้าและบริเวณหน้าตลาดดาวเรือง ในแขวงจำปาสัก นอกจากนี้ จากการที่แขวงจำปาสักมีเขตแดนติดต่อไทยด้านจังหวัดอุบลราชธานี ช่องทางการจัดจำหน่ายตามร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญ
การส่งเสริมการขาย : Promotion

กลยุทธ์การส่งเสริมการขายควรมุ่งเน้นการสร้างความรู้จักในตราสินค้า (Brand Awareness) เข้าใจและสร้างความรู้ความเข้าใจในตราสินค้า (Brand Knowledge) เพื่อให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า

สินค้าในกลุ่มนี้บางอย่างเป็นเรื่องทางเทคนิค เกษตรกรอาจไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ผู้ผลิตและพ่ออาจจะต้องมีโชวรูม ห้องสาธิต เพื่อให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร

นอกจากนี้อาจมีการแถมสินค้าอื่น ๆ หรือสินค้าตัวอย่างบ้าง เช่น การขายพ่วงร่วมกับสินค้าปุ๋ย หรือสินค้าอุปโภคบริโภค หรือการมอบส่วนลดกรณีซื้อหลายชิ้น เป็นต้น ทั้งนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับการนำเสนอของบริษัทแม่

ในกรณีที่เป็นสินค้าจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ ที่มีราคาสูง ผู้ผลิตหรือพ่อค้าไทยควรจะแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรลาวซึ่งมีรายได้มากสามารถซื้อโดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ซึ่งอาจจำกำหนดระยะเวลาผ่อนไม่ยาวนัก จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มาก

นครหลวงเวียงจันทน์

สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจใช้การนำเสนอขายสินค้าผ่านทาง Catalog และการโฆษณาผ่านทีวีในประเทศไทย ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โปสเตอร์ โบชัวร์ และวารสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นต้น แม้ว่าจะยังอยู่ในวงจำกัดที่แคบอยู่แต่ก็สามารถกระทำได้เช่นกัน

ชาวเวียงจันทน์นิยมฟังวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย การโฆษณาสินค้าผ่านวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี และหนองคายก็เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและประหยัด

นอกจากนี้อาจจะโฆษณาผ่านทางสื่อท้องถิ่นของสปป,ลาว อาทิ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และโปสเตอร์ เป็นต้น

หลวงพระบาง

สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจใช้การนำเสนอขายสินค้าผ่านทาง Catalog และการโฆษณาผ่านทีวีในประเทศไทย ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โปสเตอร์ โบชัวร์ และวารสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นต้น แม้ว่าจะยังอยู่ในวงจำกัดที่แคบอยู่แต่ก็สามารถกระทำได้เช่นกัน

นอกจากนี้อาจจะผ่านทางสื่อท้องถิ่นของสปป,ลาว อาทิ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และโปสเตอร์ เป็นต้น

จำปาสัก

สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจใช้การนำเสนอขายสินค้าผ่านทาง Catalog และการโฆษณาผ่านทีวีในประเทศไทย ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โปสเตอร์ โบชัวร์ และวารสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นต้น แม้ว่าจะยังอยู่ในวงจำกัดที่แคบอยู่แต่ก็สามารถกระทำได้เช่นกัน

ชาวจำปาสักสามารถรบฟังวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีได้ การโฆษณาสินค้าผ่านวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและประหยัด

นอกจากนี้อาจจะโฆษณาผ่านทางสื่อท้องถิ่นของสปป,ลาว อาทิ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และโปสเตอร์ เป็นต้น


พนักงานบริการ : People

พนักงานการให้บริการใน สปป.ลาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นจะยังขาดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนี้ ดังนั้นการเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยอาจทำความร่วมมือกับสถาบันทางด้านช่างเทคนิคทั้งทางฝั่งไทยและทาง สปป.ลาว หรืออาจจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความรู้มาฝึกงานด้วย

กระบวนการให้บริการ : Process

การให้บริการถือเป็นหัวใจสำคัญของการครองใจลูกค้า ซึ่งพนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีจิตสำนักที่ดีต่อการให้บริการ และตั้งใจให้บริการ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า การสาธิตสินค้าที่สำคัญคือควรเน้นความรวดเร็วในการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ที่ไม่ต้องการสูญเสียเวลามากนัก

บรรยากาศในการให้บริการ : Physical evidence

นครหลวงเวียงจันทน์

การสร้างบรรยากาศในการให้บริการ สามารถกระทำได้โดยอาจจะเปิดร้านโชว์รูมที่จังหวัดหนองคาย หรืออุดรธานี รวมถึงทางฝั่งลาวที่สะดุดตา การโชว์สินค้าและแสดงสมรรถนะของสินค้า

หลวงพระบาง

การสร้างบรรยากาศในการให้บริการ สามารถกระทำได้โดยอาจจะเปิดร้านโชว์รูมที่หลวงพระบางที่สะดุดตา การโชว์สินค้าและแสดงสมรรถนะของสินค้า

จำปาสัก

การสร้างบรรยากาศในการให้บริการ สามารถกระทำได้โดยอาจจะเปิดร้านโชว์รูมที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงทางฝั่งลาวที่สะดุดตา การโชว์สินค้าและแสดงสมรรถนะของสินค้า

ที่มาข้อมูล : http://122.155.9.68/talad/index.php/laos/sector/agro-products

 ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป