มะม่วงไต้หวัน หายไปเกือบปี กำลังจะกลับมาเร็วๆนี้

<< < (88/625) > >>

solid:
อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 12, 2013, 09:12:26 PM

อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 11, 2013, 12:52:46 PM

อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 10, 2013, 02:02:50 PM

อ้างจาก: Jarupat_Ch ที่ มีนาคม 08, 2013, 01:05:25 PM

อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 08, 2013, 09:07:03 AM

มะม่วงมันขุนศรี กิ่งทาบ    40   2   80
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กิ่งทาบ40   2   80
ขนุนแดงสุริยา กิ่งทาบ    40   2   80
ขนุนทวายปีเดียว กิ่งทาบ    40   2   80
ขนุนทองประเสริฐ กิ่งทาบ    40   2   80
ขนุนเหลืองบางเตย กิ่งทาบ    40   2   80
ฝรั่งกิมจู กิ่งตอน           10   5   50
ฝรั่งแป้นสีทอง กิ่งตอน    10   5   50
ส้มโอทับทิมสยาม กิ่งตอน    100   1   100
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง กิ่งตอน    40   2   80
ชมพู่เขียวอำพัน กิ่งชำ    30   3   90
ชมพู่ทับทิมจันทร์ กิ่งชำ    20   4   80
ชมพู่เพชรสายรุ้ง กิ่งชำ    20   4   80
รวม                            36      1010

ช่วยยืนยันการพร้อมส่ง และราคาด้วยครับ
ส่งแบบ LogistPost
ปลายทาง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 411601010 +285 +285 = 1,580 บาทครับ ใส่กล่องเดียวไม่พอ


กำลังช็อคกับค่า packing กัย delivery

คำถาม
1 กล่องของ logistpost ใส่ได้กี่กิ่งครับ  อยากจะได้แบบ optimize สุดสุดข้อมูลการโอนเงิน

Iss. Bank: SCB, Date: 110313, Time: 1209, Location: 4989, Seq: 7116, To A/C: 3224861546, Amount: 1580 Baht,

ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า

คุณวริศรา เย็นจิตร
318 หมู่ 15 ตำบลจำปาโมง
อำเภอบ้านผือ จัวหวัดอุดรธานี 41160

โทร. 0850132500
ถ้าส่งสินค้าแล้วช่วยส่งข่าวด้วย จะได้เตรียมคนไปรับโอนเิงินมาแล้วสิบกว่าวัน คุณส่งสินหรือยัง คาราคาซัง จะทำอะไรก็ไม่สะดวก โปรดแจ้งข่าวด้วยครับ

สวนนายเก่ง:
อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 26, 2013, 06:54:15 AM

อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 12, 2013, 09:12:26 PM

อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 11, 2013, 12:52:46 PM

อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 10, 2013, 02:02:50 PM

อ้างจาก: Jarupat_Ch ที่ มีนาคม 08, 2013, 01:05:25 PM

อ้างจาก: solid ที่ มีนาคม 08, 2013, 09:07:03 AM

มะม่วงมันขุนศรี กิ่งทาบ    40   2   80
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กิ่งทาบ40   2   80
ขนุนแดงสุริยา กิ่งทาบ    40   2   80
ขนุนทวายปีเดียว กิ่งทาบ    40   2   80
ขนุนทองประเสริฐ กิ่งทาบ    40   2   80
ขนุนเหลืองบางเตย กิ่งทาบ    40   2   80
ฝรั่งกิมจู กิ่งตอน           10   5   50
ฝรั่งแป้นสีทอง กิ่งตอน    10   5   50
ส้มโอทับทิมสยาม กิ่งตอน    100   1   100
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง กิ่งตอน    40   2   80
ชมพู่เขียวอำพัน กิ่งชำ    30   3   90
ชมพู่ทับทิมจันทร์ กิ่งชำ    20   4   80
ชมพู่เพชรสายรุ้ง กิ่งชำ    20   4   80
รวม                            36      1010

ช่วยยืนยันการพร้อมส่ง และราคาด้วยครับ
ส่งแบบ LogistPost
ปลายทาง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 411601010 +285 +285 = 1,580 บาทครับ ใส่กล่องเดียวไม่พอ


กำลังช็อคกับค่า packing กัย delivery

คำถาม
1 กล่องของ logistpost ใส่ได้กี่กิ่งครับ  อยากจะได้แบบ optimize สุดสุดข้อมูลการโอนเงิน

Iss. Bank: SCB, Date: 110313, Time: 1209, Location: 4989, Seq: 7116, To A/C: 3224861546, Amount: 1580 Baht,

ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า

คุณวริศรา เย็นจิตร
318 หมู่ 15 ตำบลจำปาโมง
อำเภอบ้านผือ จัวหวัดอุดรธานี 41160

โทร. 0850132500
ถ้าส่งสินค้าแล้วช่วยส่งข่าวด้วย จะได้เตรียมคนไปรับคุณส่งสินหรือยัง โปรดแจ้งข่าวด้วยครับ


ต้องขอโทษด้วยครับ ผมคิดว่าคุณไม่ได้อ่านประกาศหน้าแรกถึงเรื่องราคาโปรโมชั่นครับ ราคาโปรโมชั่นที่ผมทำนี้จะจัดส่งในวันแรกของเดือนถัดไป ซึ่งทำให้ผมลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การสต๊อกสินค้า รวมถึงค่าจัดการต่างๆ ทำให้ราคาต้นไม้ลดลงและจะจัดส่งในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป ถ้าอย่างไรเดี๋ยวพรุงนี้ผมจะจัดส่งให้คุณคนเดียวก่อนครับ

สวนนายเก่ง:
ขนุนเหลืองบางเตย   50 บาท
ขนุนแดงสุริยา   50 บาท
ขนุนทวายปีเดียว   50 บาท
ขนุนทองประเสริฐ   50 บาท
ขนุนพันธุ์ใหม่   80 บาท
ชมพู่เขียวอำพัน   40 บาท
ชมพู่ทับทิมจันทร์   20 บาท
ทับทิมแดงเจ้าพระยา   50 บาท
ฝรั่งแป้นสีทอง   20 บาท
ฝรั่งกิมจู   0 บาท
มะขามป้อมอินเดียทวาย   400 บาท
มะม่วงR2E2   100 บาท
มะม่วงเกาสง (หิมะฤดูร้อน)   500 บาท
มะม่วงเขียวเสวย   50 บาท
มะม่วงเขียวใหญ่ (งามเมืองย่า)   60 บาท
มะม่วงโชคไพบูลย์ (เจ้าลงกา)   50 บาท
มะม่วงโชคอนันต์   50 บาท
มะม่วงกิมหงษ์ (เขียวสามรส)   120 บาท
มะม่วงกุยเฟย   800 บาท
มะม่วงจินซิง   800 บาท
มะม่วงจินหวง (นวลคำ)   50 บาท
มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4   50 บาท
มะม่วงน้ำดอกไม้มัน   50 บาท
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง   50 บาท
มะม่วงผิงกั่วเหวิน (แอปเปิ้ลยักษ์)   500 บาท
มะม่วงฟ้าลั่น   50 บาท
มะม่วงมหาชนก   50 บาท
มะม่วงมะพร้าว   800 บาท
มะม่วงมันขุนศรี   50 บาท
มะม่วงยู่เหวิน (แดงจักรพรรดิ์)   300 บาท
มะม่วงส่วยหมีเถา (ลูกท้อ)   500 บาท
มะม่วงหงเซียงหยา (งาช้างแดง)   500 บาท
มะม่วงหงษ์ไค่เท่อ (หัวใจยักษ์)   500 บาท
มะม่วงหงษ์หลง (มังกรแดง)    500 บาท
มะม่วงอ้ายเหวิน   500 บาท
ละมุดกระสวย   80 บาท
ละมุดสาลี่ยักษ์   80 บาท
ส้มโอไร้เมล็ด   50 บาท
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง   50 บาท
ส้มโอทับทิมสยาม   300 บาท

bantam:

 จองมะม่วงงาช้างแดง (หงเซียงหยา) จำนวน 1 ต้น

 ขนุนทวายปีเดียว                       จำนวน 1 กิ่ง  ครับ

       

ANCHISA:
อ้างจาก: ANCHISA ที่ มีนาคม 24, 2013, 10:51:53 PM

อ้างจาก: ANCHISA ที่ มีนาคม 24, 2013, 10:48:07 PM

สั่งจองพันธ์ไม้ค่ะ
มะม่วงงามเมืองย่า  กิ่งทาบ  2
มะม่วงมหาชนก  กิ่งทาบ  2
มะม่วงมันขุนศรี กิ่งทาบ 2
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง  2  
น้ำดอกไม้เบอร์ 4    2    
ขนุนพันธ์ใหม่  กิ่งทาบ  2
ละมุดสาลี่ยักษ์  กิ่งทาบ  2
ละมุดกระสวย   2
ขนุนทวายปีเดียว 2      
ขนุนแดงสุริยา  2
มะม่วงมันขุนศรี 2  
มะม่วงมหาชนก  2      
มะม่วงงามเมืองย่า 2    
ส้มโอทับทิมสยาม 2
ชมพู่ทับทิมจันทร์   1
ชมพู่เขียวอำพัน  กิ่งชำ 1        
ชมพู่เพชรสายรุ้ง  กิ่งชำ 1  
มะยมยักษ์ (ถ้ามี) 2
ขอสั่งเบื้องต้นแค่นี้ก่อนค่ะ


ส่งแบบ EMS ค่ะ


โอนเงินแล้วค่ะ แจ้งไว้ใน PM แล้วค่ะ ส่งLostic Post

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว