อยากทราบข้อมูลการปลูกสะเดาทวายครับช่วยแนะนำที

(1/1)

PONG14464:
ช่วยด้วยครับ

ชาย ท่ายาง:
อินทรีย์วัตถุสูง ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก+หน้าดิน ไม่ต้องขุดหลุมปลูกให้ลึกมากเดี๋ยวน้ำขังรากเน่า ช่วงเริ่มปลูกเน้นที่อินทรีย์วัตถุมากไว้ก่อนครับ ถ้าปลูกหลายๆต้นต้องวางระบบน้ำ น้ำหยดน่าจะพอเพราะสะเดาเป็นพืชกินใบ ส่วนปุ๋ยอาจจะเน้นที่ไนโตรเจนสูงหน่อยใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือขี้หมู(ระวังโซดาไฟ)ก็ช่วยประหยัดตังไปได้มากครับ โชคดีครับ ;)

Luk_hyee:
มาแชร์ด้วยคนครับ...

ผมเป็นคนนึงที่ปลูกสะเดาทะวายอยู่ประมาณ 200 ต้น  น่าจะเป็นพันธ์ขาวนวล เหตุผลที่ไม่แน่ใจเรื่องชื่อพันธ์ คือผมตอนกิ่งพันธ์
ของสวนที่ติดกัน ซึ่งปลูกไว้ประมาณ 300 ต้น ที่มีอายุการปลูกประมาณ 7 ปี มีรายได้จากการขายดอกสะเดาประมาณปีละ
100000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ขนาดที่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ย หรือบำรุงต้นเลย (ให้เทวดาช่วยดูแลให้ครับ)  เจ้าของสวนสะเดากับ
ผมเป็นเพื่อนบ้านกัน เลยไปเจรจาขอตอนกิ่งมาปลูกในไร่ของผม โดยผมเป็นคนตอนกิ่ง และจะแบ่งกิ่งตอนกันคนละครึ่ง
ครั้งแต่ตอนไว้ 100 กิ่ง 

ผมปลูกครั้งแรก 50 กิ่ง เมื่อประมาณ 3 ปี ที่แล้ว และทำการขยายพันธ์โดยการตอนกิ่งสะเดาจากต้นของตัวเอง จนปัจจุบัน ได้
จำนวนประมาณ 200 กิ่งแล้ว  และเริ่มมีรายได้จากการขายดอกสะเดาจากต้นที่ปลูกได้ชุดแรก เมื่อปีที่แล้ว ประมาณ 5000 บาท
จาก 50 กก.ของดอกสะเดา 

ปีนี้อยากได้มากขึ้น เลยทำการบำรุงต้นด้วยปุ๋ยสูตร 16-16-16 และฉีดเพิ่มปุ๋ยน้ำ + ไคโตซานทุก 10 วัน  มาประมาณ 1 เดือนแล้ว
ผลที่ได้น่าพอใจโดยสะเดาเริ่มแตกยอดอ่อนและกลายเป็นช่อดอกแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มเก็บได้ 3 กก. (น่าจะได้เกิด กก.ละ 100 บาท) เนื่องจากแถวบ้านผมยังไม่มีสวนไหนเริ่มออกดอก แม้กระทั่งสวนของเพื่อนบ้านที่เป็นที่มาของต้นพันธ์  อาทิตย์นี้เลยเร่งซะอีกรอบโดยการฉีดพ่นสาหร่าย เพื่อเป็นการเปิดตาดอกเพิ่มเติม ตั้งเป้าว่าปีนี้อยากจะมีรายได้จากดอกสะเดาซักประมาณ 20000 บาท
(200 กก.) กำลังลุ้นอยู่ครับว่าจากวันนี้ จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม จะทำได้หรือไม่

โดยสรุปคือปลูกสะเดาไว้ซักจำนวนหนึ่ง น่าจะทำให้มีรายได้รายปี ได้ดีพอสมควรครับ  ข้อสำคัญคือต้นพันธ์สะเดาต้องเป็นทวายนะครับ
ระวังอย่าให้ถูกหลอกจากผู้ขายกิ่ง เนื่องจากทะวาย หรือไม่ทะวาย ดูจากต้นหรือใบ ไม่ออกเลยครับ

konthain(นพ):
เอามาฝากครับ  ;D

การปลูกและดูแลรักษาสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่อง
               สะเดา(1)การดูแลสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่องให้ออกดอกมากอายุ5-6เดือน พูนโคน
               สะเดา(2)กันน้ำท่วมเมื่อต้นสูง1ม.เด็ดยอดให้แตกทรงพุ่มต่ำประมาณ3-4 ครั้ง

คุณเอกสิทธิ์ ขาวผ่อง เกษตรกรผู้ทำสวนสะเดา จากจุดเริ่มต้นที่ได้รับพันธุ์สะเดามาจากพี่ชายซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตร คุณเอกสิทธิ์ได้นำมาปลูกไว้พื้นที่สวน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเอกสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสะเดาพันธุ์นี้จะออกดอกนอกฤดูโดยจะออกดอกก่อนสะเดาทั่วไป 4 เดือน ซึ่งสะเดาทั่วไปจะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม แต่สะเดาทวายพันธุ์นี้จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกได้นานถึง 5 เดือน ทำให้จำหน่ายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 80-120 บาท ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยมีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาดังนี้


สภาพพื้นที่ : สะเดาเป็นพืชที่ชอบพื้นที่ดอน ไม่มีน้ำขังบริเวณโคนต้น แต่ถ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจะต้องมีขั้นตอนการพูนโคนให้เป็นหลังเต่า นอกเหนือจากนี้ควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอด เนื่องจากสะเดาเป็นพืชที่ต้องการแสงมาก ไม่ชอบความชื้นจนเกินไป

การปลูกสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่อง
•ระยะการปลูก 6x6 เมตร (ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ประมาณ 45 ต้น)
•ทำการขุดหลุม กว้างxลึก ประมาณ 50X50 ซม.
•รองก้นหลุมโดยการเตรียมดินในหลุมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตร 16-11-14 รองก้นหลุมก่อนปลูก
•นำต้นพันธุ์สะเดาพันธุ์ขาวผ่องลงปลูกในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ ทำการกลบดินให้แน่น

เทคนิคการดูแลรักษาสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่องให้ออกดอกมาก
•เมื่อสะเดาเติบโตมีอายุประมาณ 5-6 เดือน ให้ทำการพูนโคนสะเดาเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
•เมื่อสะเดามีความสูงประมาณ 1 เมตร ควรหมั่นเด็ดยอดให้แตกทรงพุ่มต่ำประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อให้แตกสาขาพุ่มเตี้ยและกว้างเพื่อที่จะได้ดอกที่ออกตามยอด ทำให้มีปริมาณดอกสะเดาจำนวนมาก
•เมื่อสะเดาออกดอกก็สามารถตัดดอกไปจำหน่ายได้
**การตัดช่อดอกสะเดา ต้องทำการตัดก้านให้สั้นที่สุด เพราะสะเดาทวายพันธุ์นี้ ถ้าตัดช่อดอกให้สั้นแล้วก้านนั้นจะสามารถแตกดอกให้เก็บอีก 3-4 ครั้ง**
•การให้น้ำ ควรให้น้ำในช่วงที่แล้งจัดเท่านั้น เนื่องจากสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่องจะไม่ชอบน้ำ ถ้าได้รับน้ำมากจะส่งผลให้สะเดาชะงักการเจริญเติบโต
•การใส่ปุ๋ย ห้ามใส่ขี้วัว ขี้ควาย รวมถึงมูลของสัตว์ที่กินใบทุกชนิดเนื่องจากมูลสัตว์เหล่านี้มีจำนวนธาตุไนโตรงเจนสูง จะส่งผลให้เผือใบไม่ออกดอก ให้ทำการใส่ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้เป็ด สัตว์ที่เลี้ยงอาหารผสมเนื่องจากมีอาหารครบดีที่สุด
•ห้ามปลิดใบหรือตัดยอดอ่อนไปรับประทานหรือนำไปขายบ่อยๆ เนื่องจากสะเดาจะแตกยอดใหม่มาแทนทำให้สะเดาออกดอกน้อย

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677 (ID 4544)
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร

http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=241&s=tblfertilizer&g=p

 ;)

ยศ สวนอรุโณทัย:
ส่วนผมปลูกเพื่อทำต้นพันธุ์ขาย ไม่เน้นเก็บดอกขายเพราะไม่มีเเรงงานคอยเก็บ ช่วงออกดอกถ้า
มีเเม่ค้ามาขอซื้อก็จะขายไปเเต่ต้องมาเก็บเองห้ามทำกิ่งหัก เเม่ค้าตลาดที่มารับซื้อก็จะเหมาไปเลยต้นละ1000  บาท
ขายหมดเเล้วค่อยมาเก็บใหม่ เป็นวงจรเเบบนี้ครับ กิ่งพันธุ์ขายได้ตลอดเวลาทั้งปีครับ
ไม่ต้องรอทวาย ทำออกมาทีละ 4-500 กิ่งก็ขายหมด มีพ่อค้ารถเร่จากต่างจังหวัดมาเหมาบ้าง
ขายปลีกหน้าร้านอรุโณทัยพันธุ์ไม้บ้าง อยู่ได้เเบบพอเพียงครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ