คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

<< < (2/16) > >>

เพื่อนฝัน:
.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  7  จังหวัดศรีสะเกษ

1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
   ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000  โทร. 045-612877  FAX. 045-643807
   นายทนงศักดิ์  นนทภา  มือถือ. 081-9992808

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
   ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  โทร. 045-311688  FAX. 045-206220
   นายสมโภชน์  ไพศาลวัฒนา  มือถือ. 081-8761561

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
   ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130  โทร. 089-5805152
   นายสุรพล  กลิ่นพันธุ์  มือถือ. 081-7904860

4. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2)
   ต.ค้อวัง  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร  35160  โทร. 045-643807  FAX. 045-633204
   นายชวน  ธีรวุฒิอุดม  มือถือ. 081-7253166
.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  8  จังหวัดอุดรธานี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
   บ้านคำกลิ้ง  ต. บ้านจั่น  อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 042-292411  FAX. 042-292411
   นายสุจิณ  เรืองถาวรฤทธิ์  มือถือ. 086 - 6686768 , 081-9542541

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
   ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000  FAX. 042-811112
   นายนพคุณ   วงศ์สง่า  มือถือ. 081-8718798

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
   หมู่ 7  บ้านเก่าน้อย  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000
   นายวิชิต เชียรวิทยาคุณ  มือถือ. 081-3809020

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
   ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000
   นายสุธน กมลบูรณ์  มือถือ. 081-8727239

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
   ต.หาดดำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000
   นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข  มือถือ. 081-9652302

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
   ต.โคกภู  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180
   นายอิสรา   ปุราโส  มือถือ. 086-7186627

เพื่อนฝัน:
...............ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  9  จังหวัดเชียงใหม่

1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
  ต.บ้านสหกรณ์  กิ่ง อ. แม่ออน  จ. เชียงใหม่ 50130  โทร. 053-880793  FAX.053-880793
  นายพรเทพ   ลิ้วประเสริฐ  มือถือ. 081-9618995

2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
   ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย  จ.แพร่ 54110  FAX. 054-614282
   นายศิริชัย    รัตนภาค  มือถือ. 081-9256758

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่
   140 หมู่ 7  ต.ป่าแมะ  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 โทร. 054-627143 FAX.054-627143
   นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย  มือถือ. 081-8837451

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
   ต.แม่หวด  อ.งาว  จ.ลำปาง  52110  FAX. 054-320989
   นายประชัญ คำมาบุตร  มือถือ. 081-2884985 ,  089-6359893

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
   ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
   นายสมศักดิ์  โคตะมะ  มือถือ. 086-1949414

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
   ต.แม่คำ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  57240  โทร. 053-779214  FAX. 053-779214
   นายเกรียงกริช  อรรฐาเมศร์  มือถือ. 081-8855447

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
   ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000
   นายสุเทพ  ลิขิตแสนภู  มือถือ. 089-9534296

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  (ห้วยดินดำ)
   ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230
   นายสยาม  อินทาโถ

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง)
   ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150
   นายศิริชัย    ทองประเสริฐ  มือถือ. 089-7009639

10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
    ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170  FAX. 053-274431
    นางอภิระมน  ฐิติชยาภรณ์  มือถือ. 086-5868877

11.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ต.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  58110  FAX. 053-612078
    นายนุกูล   อุ่นใจจินต์  มือถือ. 081-3664939

.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  10  จังหวัดเพชรบูรณ์

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
   ต.วังชมภู  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67210  FAX. 056-771543
   นายพรพรหม   ธเนศอนันต์  มือถือ. 086-2020410

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
   ต.ดินทอง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130
   นายสมบูรณ์    รัตนะชีวะกุล  มือถือ. 081-6743663

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
   ต.บ้านด่านนาขาม  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
   นายมนูญ  แออ่วม  มือถือ. 081-9718064

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
   ต.เขาเจ็ดลูก  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  66150  FAX. 055-251317
    นายจักรวัฒน์     ชินรัตน์  มือถือ. 081-5343563

atika:
ขอบคุณค่ะ  :-[

ipiup:
2.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
  ม.2  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140  โทร. 0 2977 6858
  นายนพดล   โอภาสเสถียร  มือถือ. 089-0289712

----------------------------------------------------------

ขอบคุณมากนะคะ คุณเพื่อนฝัน
ที่นำข้อมูลมีประโยชน์มาบอกกล่าวกัน
สำหรับคนกรุงเทพ และปริมณฑล
มีที่ปทุมธานีด้วย .. เมื่อเรามีเวลา
เราจะหาโอกาสติดต่อสอบถามคุณนพดล
ตามรายละเอียดที่ให้มาดูค่ะ _/\_

เพื่อนฝัน:
..........................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  11  จังหวัดชุมพร

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
   ม.6  ต.ทรัพย์อนันต์  อ. ท่าแซะ  จ. ชุมพร 86140  โทร. 077-520157 , 081-2295254
   นายถมยา  ยินเจริญ  มือถือ. 089-8377516

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ต.ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
   นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์  มือถือ. 085-9202588

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   ถ.ห้วยมุด  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120  FAX. 077-283248
   นายวรวิทย์    หยูดำ  มือถือ. 081-9783757 , 081-6062857

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
   ม.6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110
   นายโชคธณาห์    ป้องอาณา  มือถือ. 089-8745069 , 085-7924562

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
   51/1  ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
   นายสุกิจ    ลิ่วพฤกษพันธ์  มือถือ. 081-9701299

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
   54/17  ม.2  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 FAX. 076-440620 , FAX. 076-481033
   นายปิติ   ลายลักษณ์  มือถือ. 089 - 2144419 , 086-4704696

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
   ม.5 ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110
   นายสรกฤษณ  สิงห์คำ  มือถือ. 084-7667644 , 084-0627647

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว