คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

(1/16) > >>

เพื่อนฝัน:
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้
( 1 คน  ขอรับกล้าไม้ ได้คนละ 200 ต้น  กรุณาโทรไปถามก่อนนะครับ  เพราะกล้าไม้แต่ละฤดู  มีไม่เหมือนกัน )

.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 1 จังหวัดราชบุรี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
   ตู้ ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 032 - 312103
   นายสมนึก   บุญยืน    มือถือ. 081-8044201

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
   ต.ชะอำ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76120   โทร. 032 - 433883 ต่อ 124
   นายเสรี  รัตนเย็นใจ   มือถือ. 081-8534848

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
   ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110  FAX. 034-514415
   นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก   มือถือ. 081-9276144

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
   ม.10  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120   FAX. 02-5237492
   นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์   มือถือ. 086-7555534

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
   ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  กิ่ง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73171   ห้องเลขาฯ กรม  651
   นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์  มือถือ. 081-4571304

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000  FAX. 034-810300
   นายธวัชชัย  ลัดกรูด   มือถือ. 089-8362767

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
   ม.2  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  FAX. 032-425028
   นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์  มือถือ. 081-8565238

เพื่อนฝัน:
.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  2  จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
   หมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140  โทร. 089-5447209
   นายบัญชา  เจริญพงษ์   มือถือ. 081-4585137

2.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
  ม.2  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140  โทร. 0 2977 6858
  นายนพดล   โอภาสเสถียร  มือถือ. 089-0289712

3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
   21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร  ต.ปากน้ำ  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
   นายวินัย  ปราสาทศรี   มือถือ. 081-6110862

4.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
  ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก  26110
  นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล   มือถือ. 081-8076052

5.สถานีเพาะชำกล้าไม้กบิทนร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110
  นางสาวเมตตา  ปังประเสริฐ  มือถือ. 081-9251035

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
   ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130
   นายธนรินทร์   สุกปลั่ง   มือถือ. 081-3007721

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
   ต.ทุ่งโพธิ์  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220
   นายนริศร์  ประนยานันทน์  มือถือ. 081-9397557

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
   ม.1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจน์  จ.สระแก้ว  27000
   นายอิศรพงศ์  กุลไทย

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)
   ม.9 ต.ศรีกะอาง  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110
   นายประสงค์  เกิดแก้ว   มือถือ. 081-8066287

10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
    ต.พุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18240  โทร. 036-341681
    นายกิติพัฒน์  ธาราภิบาล   มือถือ. 089-925-5415

12.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
    ต.โคกตูม  อ.เมือง จ.ลพบุรี   15210  โทร. 036422777
    นายไพฑูรย์  บุญสุขวีระวัฒน์  มือถือ. 081-9406560

13.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ม.4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู  อ.นครหลวง  จ.อยุธยา  13260
    นายธงไชย   สุขแก้ว   มือถือ. 081-9770304

14.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
    ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120  โทร. 038-599107
    นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์   มือถือ. 081-3195216

15.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
    ม.4  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160
    นายสุพจน์  กุลประยงค์   มือถือ. 089-8325980

16.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
    บ้านหนองสนม ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  20110  โทร. 089-8318817
    นายอูฐ  เชาวน์ทวี   มือถือ. 081-3340205

17.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
    บ้านอ่าง  ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150
    นายสละ  เขตรเขื่อน   มือถือ. 084-0837614

18.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
    บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล  อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140
    นายสุชาติ  ทิมแก้ว   มือถือ. 081-6998292

เพื่อนฝัน:
........................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  3  จังหวัดนครสวรรค์

1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
   - บ้านพักป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์(เดิม) เลขที่ 341 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร. 056-222426
   - ม. 4  ต.มหาโพธิ  อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์  60230
    นายสุธน   ตันโสภณธนาศักดิ์  มือถือ. 081-5966388

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
   ม. 6  ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง  14120
   นายภควัฏ  บุญประกอบ   มือถือ. 089-7087224

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
   ต.ห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110
   นายชัยนาจ   ภู่เพชร   มือถือ. 089-7419006

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
   ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  17150
   นายพิชัย  เหล่าตระกูล   มือถือ. 081-9503435

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
   ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000  โทร. 056-227263
   นายสมคะเน  ปิยนลินมาศ   มือถือ. 081-9538206

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
   ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.ที่ 15  ต.หนองนางนวล  อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
    นายมณฑล  หนูทอง  มือถือ. 089-8585979

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
   บ้านท่าตะคร้อ  ต.ประดาง กิ่ง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000  โทร. 055-515470
   นางกนิษฐรัตน์  เย็นกาย  มือถือ. 085-0490215 , 081-7405631

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
   ม.5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110
   นายเสริมยศ  ชำนาญค้า  มือถือ. 085-8749229

เพื่อนฝัน:
.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  4  จังหวัดนครราชสีมา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
   ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย  ต.ปรุใหญ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000  โทร. 044-222201   FAX. 044-222783
   นางสุวรรณี  เจริญกลกิจ  มือถือ. 081-8415435 , 081-7907372

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช
   ต.ท่าช้าง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา 30240  โทร. 044-222201   FAX. 044-222397
   นายสุรพงษ์  คงมิยา   มือถือ. 081-3899100

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ
   ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000  FAX. 044-811478
   นายมนตรี  มะลิทอง

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
   ต.คูเมือง  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  31190  โทร. 044-222201  FAX. 044-222397
   นายชวลิต  กาญจนธัญลักษณ์  มือถือ. 081-8798694

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
   ต.ตาจง  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์  31170
   นางดารณี  สีโท   มือถือ. 081-02657889

เพื่อนฝัน:
......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  5  จังหวัดมหาสารคาม

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
   บ้านกู่ทอง  ต. กู่ทอง  อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160   โทร. 043-370571-5   FAX. 043-370575
   นายชิษณุ  วงศ์นนทิ  มือถือ. 081-9741892 , 081-9659228

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
   บ้านโนนสวรรค์  ต.โนนสมบูรณ์  กิ่ง  อ.บ้านแฮด   จ.ขอนแก่น  40110
    นายสราวุธ   สุโพธิ์   มือถือ. 081-3906311

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
   ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
   นายสำรวย  สุดเปลี่ยว  มือถือ. 081-9741892

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
   บ้านแก  ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120
   นายอรุณ    สุทธิรักษ์  มือถือ. 081-9651659

5. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1)
   บ้านสระคู  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130  โทร. 043-580507  FAX. 043-513043
   นายสมศักดิ์  วนัสสกุล  มือถือ. 081-9640943

......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  6  จังหวัดยโสธร

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
   บ้านคำบอน  ต. ดู่ทุ่ง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000  โทร. 045-582576 , 045-737354  FAX. 045-582575
   นายวินัย  โสมณวัตร์  มือถือ. 089-1916191  ,  นายสมัย  สีโท  มือถือ. 081-8771589

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
   ต. สร้างถ่อน้อย  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ 37240  FAX. 045-240841
   นายกิติชัย  เจริญขวัญ  มือถือ. 081-9776889

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
   บ้านคำป่าหลาย  ต.คำป่าหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000
   นายชลวิทย์  นามจันทรา  มือถือ. 086-7167214

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพพนมจังหวัดนครพนม
   บ้านเทพพนม  ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง  จ.นครพนม  38000  โทร. 081-7693866
   นายพิรมย์ สกูลหรัง  มือถือ. 07-8595919

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป