สอบถามการเลี้ยงปลานินกับปลาทับทิมหน่อยครัย

(1/1)

polis:
วอนผู้รู้ช่วยตอบทีครับ  ผมซื้อปลาดุก ปลาทับทิมและปลานิน มาเลี้ยงในวงบ่อหลังบ้านครับ ถามร้านขายพันธุ์ปลาบอกว่าปลานินกับปลาทิมเลี้งในวงบ่อร่วมกันได้แต่จะโตช้าหน่อยและใช้อาหารอย่างเดียวกับปลาดุกได้เลย ปลาดุกไม่มีปัญหาอะไร แต่ปลานินกับปลาทับทิมไม่ยอมกินอาหาร (อาหารปลาดุ) และทะยอยตายวัน 2-3 ตัว  อ่อ.....วงบ่อกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร เลี้ยงบ่อละ 50 ตัว (เลี้ยงปลาดุก 3 วงบ่อ ปลานินและปลาทับทิม 2 วงบ่อ ครับ )จึงขอถามผู้รู้ ดังนี้ครับ
1.ปลาทับทิมและปลานิน ใช้อาหารของปลาดุกได้หรือไม่
2.ถ้าไม่ได้ อาหารของปลาทับทิมและปลานินควรเป็นอย่างไร อะไรบ้าง
3.ถ้าได้ ทำไม่ปลาทับทิมและปลานินไม่ยอมกินอาหารเลยครับ และผมควรทำอย่างไร

ปล.ผมผึ่งเลี้ยงเป็นครั้งแรกครับ ยังไม่เป็นอะไรเลย

wat03:
ต้องศึกษา ลักษณะนิสัยความเป็นอยู่ของปลาแต่ละชนิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับ

ปลานิล ปลาทับทิม เลี้ยงรวมก้นได้  แต่ การอยู่อาศัยในที่แคบๆ  แล้วไม่มีอ๊อกซิเจนหรือ ระบบกรองของน้ำ... ไม่สามารถอยู่ได้ครับ

การที่ปลาอยู่รวมกันมากๆ  ของเสียจากอาหารที่เหลือ  ของเสียจากตัวปลา จะทำให้น้ำเน่าเสีย แล้วปลาก็จะอ่อนแอ จนตายในที่สุด

ปลาดุกเป็นปลาชนิดหนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ในที่แคบ  การใช้อ๊อกซิเจนไม่ต้องเพียงแต่ขอให้น้ำไม่เน่าเสีย  การถ่ายน้ำต้องถ่าย เมื่อน้ำ

มีกลิ่น  นั่นบ่งบอกถึงระดับอ๊อกซิเจนในน้ำต่ำ  ปลาจะป่วยได้ง่าย

ส่วนอาหาร  ปลาทับทิม  ปลานิล  ปลาดุก  กินอาหารชนิดเดียวกันครับ   ประสบการณ์เป็นครูนะครับ 

เดชอุดม:
ง่ายๆครับ   บ่อท่าน วงกลม    มีพื้นที่  0.79 ตร.ม.  ปล่อยปลาดุก 50 ตัว หรือนิล 50 ตัว/บ่อ  ก็คือปล่อย 63 ตัว/ตร.ม.

ปลาดุก ปล่อย 63 ตัว/ตร.ม.  ก็เป็นอัตราปกติครับ ไม่มีผลต่อการเลี้ยงใดๆ
ปลานิล  ปล่อย 63 ........   ก็เป็นอัตรา ไม่ปกติแล้วคับ   มีผลแน่นอน  ปลาขาดอ๊อกซิเจน  จึงทำให้ไม่กินอาหารครับ 

ถ้าอยากให้มันกินอาหารก็ปล่ยอที่  ไม่เกิน 10 ตัว  พอโตมาก็ปล่อยเหลือแค่ 5 ตัว/บ่อ 1 วงกลม 

สรุป ไม่คุ้มที่จะเลี้ยงปลาใดๆในบ่อซีเมนต์ครับ ยกเว้นปลาที่ใช้ออ๊กซิเจนในบ่อที่มีระดับต่่ำๆ ได้เช่น  ดุก หมอ ช่อน (ปลาไทยๆ  พวกนี้จะมีอวัยวะพิเศษ เรียกว่่า labyrinth organ ช่วยในการหาายใจ ) 

นอกนั้นต้องให้น้ำระบบหมุนเวีย หรือมีออกซิเจน ครับ 

นีคือคำตอบข้อ 3 ครับ      ส่วนข้อ 1 , 2 นิล ทับทิม ก็ปลาตัวเดียวกันครับ ต่างกันนิดเดียวเอง   ใช้อ.ปลาดุกได้ครับ ไม่มีปํยหา  แต่ถ้าหาอาหารปลานิล โปรตีน 30 ได้ ถ้าถูกกว่าก็ อ.ปลานิลครับ

polis:
ขอบคุณทุกๆคำตอบและทุกๆข้อแนะนำครับ เดี๊ยวจะแก้ไขตามคำแนะนำเป็นลำดับต่อไป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ