ขายพันธุ์มะนาวแป้นพวง, แป้นพิจิตรบนต้นตอมะขวิด, ต้นมะขวิดสำหรับเสียบยอด สวนอยู่ กทม. ครับ

<< < (2/217) > >>

pari1978:
ยินดีครับ

Ekachaiyan:
มะนาวบนตอมะขวิดต้นละ 100,120 บาท ใช้เวลาปลูกนานไหมครับกว่าจะได้ผลผลิต ขอบคุณครับ

pari1978:
ต้นที่เสียบไว้ หากปลูกลงดิน หรือใส่ท่อซีเมนต์ ประมาณ 20-30 วันก็จะเริ่มออกดอกติดผลครับ ถ้าเราเอาดอกหรือลูกไว้จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นช้าลงครับ ต้องปลิดดอกและผลทิ้งครับ ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เช่น ปุ๋ยยูเรีย ในช่วง 20 วันหลังปลูก จากนั้นเว้นห่างประมาณ 10-15 วันก้อใส่ยูเรียอีก 1 ครั้ง ครั้งที่ 3 ในระยะเวลา 10-15 วัน ก้อสลับมาให้ปุ๋ยสูตรเสมอ แล้วครั้งต่อไปก็ปุ๋ยยูเรีย ก็สลับกันไปครับ ยูเรีย 2 ครั้ง สูตรเสมอ 1 ครั้ง ปุ๋ยที่ใส่ผมจะใช้วิธีการผสมพวกธาตุรอง และจุลธาตุเข้าไปในปุ๋ยนะครับ จะไม่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเลยครับ
การให้ลูกหากเร่งตามที่กล่าวข้างต้น อายุของต้นมะนาวประมาณ 3-9 เดือนก็จะบังคับให้ออกดอกครับ แต่หากว่าจะไว้ลูกตั้งแต่ต้นยังเล็กอยู่ก็ทำได้นะครับ เพียงแต่ว่าต้องสังเกตการแตกใบอ่อนของต้นมะนาวนะครับ ถ้ามีลูกอยู่ แล้วแตกใบอ่อนอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถที่จะเอาลูกไว้ได้ครับ แต่ถ้าไว้แล้วต้นมะนาวนิ่ง ใส่ยูเรียไปแล้วไม่ยอมแตกใบอ่อน ก็จำเป็นที่จะต้องปลิดลูกทิ้งครับ ตอนนี้ที่สวนปลูกลงท่อซีเมนต์ประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็กะไว้ประมาณเดือนกันยานี้จะเร่งให้ออกดอกทุกตาใบครับ อายุก็จะประมาณ 5 เดือน ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลเข้ามาเยี่ยมสวนได้นะครับ ยินดีตอบคำถามทุกคำถามเกี่ยวกับการปลูกมะนาวครับ ถ้าลงรูปได้จะถ่ายรูปและลงมาแบ่งปันกันชมนะครับ
รูปมะนาวบนต้นตอมะขวิดที่ออกดอกมาพร้อมยอดอ่อนครับ เมื่อออกดอกอย่างนี้ต้องเร่งไนโตรเจนโดยการใส่ปุ๋ยยูเรียเข้าไปอีกครับ


Ekachaiyan:
สวนผมอยู่ที่องครักษ์ สนใจจะปลูกมะนาวแป้นพวงและแป้นพิจิตรอย่างละ 5 ต้น

โอกาสดีเมื่อไหร่จะขอเข้าไปชมสวนนะครับ ขอบคุณครับ

pari1978:
ยินดีครับ ถ้าอย่างไรก็แวะมาเยี่ยมสวนกันครับ ตอนนี้ที่สวนก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่ แต่ก็พอจะมีตัวอย่างให้ดูและพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้นะครับ
นำรูปมะนาวแป้นพวงที่สวนมาฝากครับ เป็นมะนาวแป้นพวงครับ

อันนี้เป็นมะนาวกำลังจะเก็บขายที่ตลาดนัดแถวสวนครับ

ภาำพนีเป็นภาพมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดที่ลงท่อซีเมนต์ไปได้ประมาณ 20 กว่าวันแล้วครับ

ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตขอบมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดที่ลงท่อซีเมนต์ ณ 13 พ.ค. 2555

ภาพเปรียบเทียบมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดที่ลงท่อซีเมนต์ ณ 13 มิ.ย. 2555

ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดที่ลงท่อซีเมนต์ ณ 13 ก.ค. 2555

ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดที่ลงท่อซีเมนต์ ณ 13 ส.ค. 2555


เริ่มเปรียบเทียบการเจริญเติบโตใหม่ครับ
ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดในท่อซีเมนต์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556

ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดในท่อซีเมนต์ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556

ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดในท่อซีเมนต์ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาวแป้นพวงบนต้นตอมะขวิดในท่อซีเมนต์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว