1ไร่1แสน (ต่อปี) มีคนเคยถามว่าใช้ทุนเท่าไหร่ ประมาณนี้ครับ

(1/3) > >>

yutt1996:
ไม่รวมค่าที่ดินนะครับ ดูที่นาที 18.00
รายการมีดังนี้
ค่าปรับพื้นที่เช่น ขุดร่องน้ำ                         10000
ค่าปรับปรุงสภาพดินและน้ำ เช่น การทำจุลินทรีย์   5000
ค่าพันธุ์ข้าวหอมนิล                                 1000
ค่าพันธุ์ปลา 10000ตัว                             10000
ค่าพันธุ์กบ 5000ตัว                                5000
ค่าพันธุ์เป็ด 50ตัว                                  5000
ค่าอาหาร ลูกปลา-กบ (ในเดือนแรก)              3000
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน1ปี                               36000
รวม                                                 75000
อาจจะบวกลบราคาตามท้องถิ่น ส่วนรายรับผมว่าก็แล้วแต่พื้นที่และการดูแล ปลูกทิ้งๆขว้างๆก็คงไม่ได้ตามนี้ครับ
หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

farmer by finger:
ถ้าร่วมโครงการ ปลูกเมล่อน กับเจียไต๋ก็ลงทุน 4.5แสนครับ ได้โรงเรือน 8 หลัง
บนพื้นที่ 1 ไร่
ธกส.ปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 2%ต่อปี เมล็ดพันธุ์เมล็ดละ 3 บาท

เจียไต๋บอกว่า โครงการทดลองที่สุพรรณบุรี ผู้ปลูกได้เงิน 80,000-200,000 ต่อรุ่น(4เดือน)
ก็น่าสนใจนะ

PeeSo:

ขอบคุณที่แบงปันครับ

1ไร่1แสน แพร่หลายมากในช่วงนี้

ทั้งหอการค้าไทย ที่ร่วมทดลอง ค้นคว้า ในภูมิถาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ อีสาน

บ. เทคโนโลยีสรรพสิ่ง ร่วมกับ สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร กำลังทดลองในรุ่นที่ 2

ผมเคยศึกษาอยู่ระยะหนึ่ง เคยเห็น ทำสำเร็จถ้าคนทำมีความมุ่งมั่น ขยัน  ทำแล้วล้มเหลว สำหรับคนที่ทำไม่จริง

ทุกอย่างต้องลงทุนทั้งนั้นครับ

ถ้าขยัน มีเวลาเอาใจใส่ ทำได้แน่ๆครับ

สามารถประยุกต์ มาใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องไปซื้อ หัวเชื้อ หรือ สารตั้งต้นจากบริษัทฯ

ใช้ พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน ของฟรี มาประยุกต์ใช้ ดีไม่แพ้กันครับพี่น้อง

ก่อนอื่นทำความเข้าใจกับแนวทางก่อน คอ่ยๆลงมือทำ จากเล็กๆ ค่อยเป็นค่อยไป ลองผิดลองถูก ด้วยตัวเอง

ยังไงก็ทำได้ ล้ม 7 ครั้ง ลุก 7 ครั้ง ต้องทำได้

มาร่วมแชร์ความเห็นกันครับ

PeeSo:


อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ เรื่องน้ำครับ

1 ไร่ 1 แสน เค้าทดลองทำกันในพื้นที่ ที่มีระบบชลประทาน น้ำไม่ขาด

แต่ส่วนใหญ่ พื้นที่ในภาคเหนือ อีสาน ชลประทาน ยังเข้าไม่ถึง กว่า 80% แล้วจะทำได้ไหม ?

ถ้าคิดจะทำ ต้องลงทุน ขุดบ่อ เก็บกักน้ำ หรือเจาะบาดาล ใส่ปั๊มน้ำ ฯลฯ

ต้องลงทุนอีกเท่าไหร่ ???? คาดคะเนไม่ได้

ชาวไร่ชาวนา ทั่วไปก็หมดสิทธ์คิดแล้วครับ ลำพังจะรอแต่น้ำฝน พังตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำนั่นแระ

จะปลูกข้าว เลี้ยง ปลา เลี้ยงกบ ก็ต้องอาศัยน้ำ

ถ้าฝนแล้ง หรือน้ำท่วม ก็จบ

narong545:
ผมจะทดลองทำดู

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป