ดินวิทยาศาสตร์

(1/1)

orawan15:
ไม่ทราบใครพอแนะนำ การทำดินวิทยาศาสตร์ได้บ้างคะ ที่มันเหมือนวุ้นใสๆค่ะ

prtprtza:
      ไปซื้อพวกสารโพลีเมอร์ที่ร้านอ่ะครับ เอามาแช่น้ำ น้ำนั้นอาจจะมีการผสมปุ๋ยละลายน้ำใว้ด้วยก็ดีครับ พืชที่ปลูกจะได้ธาตุ

อาหารไปด้วยเลยครับ   พวกโพลีเมอร์นี่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรบางร้านก็มีขายครับ ราคาไม่แพง

   โพลีเมอร์ที่สามารถพองขยายตัวได้ 200-400 เท่า สมัยก่อนเรียกกันว่าตัวดูดน้ำ สารอุ้มน้ำ เป็นสารสังเคราะห์พวกโพลีเอคริ

ลอะไมด์ มีทั้งที่ใช้กับคน ซึ่งทำเป็นผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็กและใช้ในพืช สมัยแรก ๆ นำมาแช่ให้พองน้ำเติมที่ เอาสีใส่ลงไปดู

คล้ายวุ้นก่อนหยุ่นๆ บ้างก็เรียกดินวิทยาศาสตร์ใช้ปลูกต้นไม้ได้ รากพืชมีแรงดึงดูดออกมาใช้มากกว่าแรงดูดโพลีเมอร์ ดังนั้นพืช

สามารถดูดน้ำออกจากโพลีเมอร์ได้จนแห้ง

        การใช้งานที่สะดวกจะนำโพลีเมอร์มาแช่น้ำในน้ำหนักเกิน 400 เท่า ถ้าไม่พอก็เติมน้ำอีก ใช้ดินผสม 6 ส่วน ต่อก้อนโพลี

เมอร์ 1 ส่วน คลุกผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช้เป็นดินปลูกไม้กระถาง ถุงชำ ถาดเพาะชำ การทำดังนี้สามารถประหยัดน้ำได้โดยไม่

ต้องรดน้ำบ่อย จึงประหยัดแรงงาน พลังงาน แต่กลับทำให้กล้าไม้เจริญเร็วขึ้น เพราะการไม่ขาดน้ำ ในการขนย้ายต้นไม้ เป็นระยะ

ทางไกลๆ การใช้โพลีเมอร์แช่น้ำและคลุมที่โคนต้นก็ช่วยรักษาความชื้นให้ต้นไม้ตลอดทาง ถึงปลายทางแล้วก็ยังใช้โพลีเมอร์ผสม

ดินปลูกได้อีก

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

orawan15:
ขอบคุณมากค่ะ สารโพลีเมอร์นี่ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ

tomy:
อ้างจาก: orawan15 ที่ มีนาคม 24, 2012, 10:13:02 PM

ขอบคุณมากค่ะ สารโพลีเมอร์นี่ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ


เดิน JJ  มีแบ่งขาย


ถ้าหายาก ก็ปลูกใส่น้ำอย่างเดียวก็ได้ 

orawan15:
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูล ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ