อยากทราบข้อมูลสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ของ ธกส.ว่าวงเงินเท่าไหร่และอัตราดอกเบี้ย

(1/2) > >>

sometime:
อยากทราบข้อมูลสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ของ ธกส.ว่าวงเงินเท่าไหร่และอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ อยากถามผู้รู้ครับ ขอข้อมูลที่อัพเดทหน่อยครับ ผมอยากกู้สัก 500,000 ครับ มีวิธียื่นกู้ยังไง ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง และอัตราดอกเบี้ยคิดยังไง ผ่อนชำระยังไง
ระยะเวลาผ่อนชำระนานเท่าไหร่ แล้วถ้าเปรียบเทียบกับธนาคารพานิชย์แบบไหนดอกเบี้ยน้อยกว่ากัน ช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับอยากมีรถกับคนอื่นเขาสักคน

ปล.ตอบกะทู้หรือให้ข้อมูลได้ที่ ja_kung@hotmail.com ช่วยลูกนกลูกกานะครับ :)

vud:
       โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ ของ  ธ ก ส
     
สินเชื่อจัดหาเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการขนส่งเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดหาทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการขนส่งได้ตามความต้องการ
1.เพื่อเป็นค่าลงทุนซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์ ยานพาหนะในการบรรทุกขนส่ง และหรือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น รถไถนั่งขับ รถเกี่ยวข้าว รถสีข้าว รถสีข้าวพร้อมเครื่องสี รถสีข้าวโพด รถสีข้าวโพดพร้อมเครื่องสี เครื่องจักรกลการเกษตร รถยนต์บรรทุกขนส่ง เป็นต้น?
2. เพื่อเป็นค่าลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ 1. โดยการนำเงินกู้จากธนาคารไปชำระค่าเช่าซื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อกับบริษัทผู้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อหรือลิสซิ่ง หรือบริษัทในเครือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการในลักษณะทำนองเดียวกัน และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นของตนเอง หรือของบุคคลอื่นในครอบครัว

คุณสมบัติ
เกษตรกร หรือบุคคล ที่ธนาคารรับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ตามข้อบังคับฉบับที่ 44 หรือฉบับที่ 45?

อัตราดอกเบี้ย
MRR ถึง MRR 2.25 (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7.00 ถึง 9.25 ต่อปี)

เงื่อนไข
1. กำหนดวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อ
2. กำหนดวงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินค่าเช่าซื้อคงเหลือพร้อมค่าอุปกรณ์ (ถ้ามี) ที่ผ่อนชำระกับบริษัทหรือผู้ประกอบการรวมกับค่าซ่อมบำรุงและหรือการจัดหาอุปกรณ์พ่วง
3. กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ซื้อ
4. ผู้กู้ต้องส่งมอบคู่มือการจดทะเนทรัพย์สินที่ซื้อให้ธนาคารเก็บรักษาไว้ จนกว่าจะชำระหนี้คืนเสร็จสิ้น (ถ้ามี)
5. ผู้กู้ต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สินหรือประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่ซื้อ และระบุธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์

สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 0-2555-0555
                                   
   

triporn:
น่าจะต้องเป็นลูกค้าระดับ AA ขึ้นไปด้วยรึป่าวครับ

manata1414:
เยี่ยมๆๆๆ

linkinpark:
 ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป