สอบถามเรื่องท่อนมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50และเกล็ดมังกรครับ

(1/1)

tappipe:
1.สอบถามครับ อยากทราบพันธ์มันสำปะหลังตอนนี้พันธ์อะไรล่าสุดครับ
2.ถ้าต้องการติดต่อได้ที่ไหนครับ
อยากได้พันธ์มันมาปลูกใหม่ครับ เพราะพันธ์เก่าปลูกมานานแล้ว และหาได้ที่ไหนครับรวมพันธุ์เกษตรศาสตร์และเกล็ดมังกรด้วยครับ :-X

vud:
อ้างจาก: tappipe ที่ มีนาคม 08, 2012, 09:44:44 PM

1.สอบถามครับ อยากทราบพันธ์มันสำปะหลังตอนนี้พันธ์อะไรล่าสุดครับ
2.ถ้าต้องการติดต่อได้ที่ไหนครับ
อยากได้พันธ์มันมาปลูกใหม่ครับ เพราะพันธ์เก่าปลูกมานานแล้ว และหาได้ที่ไหนครับรวมพันธุ์เกษตรศาสตร์และเกล็ดมังกรด้วยครับ :-X

   พันธุ์มันสำปะหลังล่าสุดตอนนี้มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ ระยอง 11  ของกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์ ห้วยบง  80  ของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
   สำหรับพันธุ์เกล็ดมังกร  ก็คือ พันธุ์ ระยอง  72
    ไม่รู้ว่าคุณอยู่แถวไหน จะได้แนะนำไปซื้อหาได้ไม่ไกลนัก  แต่ตอยรวมๆได้ว่า ที่จำหน่ายพันธุ์มันสำปะหลังติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างได้  ส่วนพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

tappipe:
อ้างจาก: vud ที่ มีนาคม 09, 2012, 07:59:21 PM

อ้างจาก: tappipe ที่ มีนาคม 08, 2012, 09:44:44 PM

1.สอบถามครับ อยากทราบพันธ์มันสำปะหลังตอนนี้พันธ์อะไรล่าสุดครับ
2.ถ้าต้องการติดต่อได้ที่ไหนครับ
อยากได้พันธ์มันมาปลูกใหม่ครับ เพราะพันธ์เก่าปลูกมานานแล้ว และหาได้ที่ไหนครับรวมพันธุ์เกษตรศาสตร์และเกล็ดมังกรด้วยครับ :-X

   พันธุ์มันสำปะหลังล่าสุดตอนนี้มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ ระยอง 11  ของกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์ ห้วยบง  80  ของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
   สำหรับพันธุ์เกล็ดมังกร  ก็คือ พันธุ์ ระยอง  72
    ไม่รู้ว่าคุณอยู่แถวไหน จะได้แนะนำไปซื้อหาได้ไม่ไกลนัก  แต่ตอยรวมๆได้ว่า ที่จำหน่ายพันธุ์มันสำปะหลังติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างได้  ส่วนพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

อ้างจาก: vud ที่ มีนาคม 09, 2012, 07:59:21 PM

อ้างจาก: tappipe ที่ มีนาคม 08, 2012, 09:44:44 PM

1.สอบถามครับ อยากทราบพันธ์มันสำปะหลังตอนนี้พันธ์อะไรล่าสุดครับ
2.ถ้าต้องการติดต่อได้ที่ไหนครับ
อยากได้พันธ์มันมาปลูกใหม่ครับ เพราะพันธ์เก่าปลูกมานานแล้ว และหาได้ที่ไหนครับรวมพันธุ์เกษตรศาสตร์และเกล็ดมังกรด้วยครับ :-X

   พันธุ์มันสำปะหลังล่าสุดตอนนี้มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ ระยอง 11  ของกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์ ห้วยบง  80  ของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
   สำหรับพันธุ์เกล็ดมังกร  ก็คือ พันธุ์ ระยอง  72
    ไม่รู้ว่าคุณอยู่แถวไหน จะได้แนะนำไปซื้อหาได้ไม่ไกลนัก  แต่ตอยรวมๆได้ว่า ที่จำหน่ายพันธุ์มันสำปะหลังติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างได้  ส่วนพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

ครับขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล ผมอยู่ อ.ปากช่องครับ

zero180:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

Capuchino:
สนใจ พันธุ์ ระยอง 11  ติดต่อผมได้ครับ 
ผมทดลองปลูก  ระยอง 9  11  72  บนพื้นที่เดียวกันดูแลเหมือนกัน   
มีผลดังนี้ครับ
ดินร่วนเหนียว
ระยอง  11  ต้นใหญ่แข็งแรง  แตกกิ่ง 3-4 ระดับ  ออกจะบ้าต้นไปหน่อยครับ ใบไม่ค่อยร่วง
ระยอง  72  ต้นดี  หัวใหญ่มาก
ระยอง 9  ต้นสูงมากกกก  หัวไม่ดี

ดินทราย/ร่วน
ระยอง  11  ต้นดีใบไม่ค่อยร่วงหัวดีหลายชั้น
ระยอง  72  ต้นดี  หัวดี
ระยอง 9  ต้นสูง(คายน้ำเร็ว)ใบร่วง  หัวดี

การดูแล
๑ ยกร่องคู่ 
๒.ปลูกฟันปลา
๓.ระบบน้ำ
๔. 15 7  18
๕.ทำรุ่น (ดาย)
ธนพจน์  สายพวงเพชรโชิ
เบอร์โทร.083-7288536, 0804649183 ผมไม่ใช่พ่อค้านะครับ  ปรึกษาได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ