พันธุ์ไม้ผลที่เป็นของไทยเเท้มีกี่สายพันธุ์เเละมีสายพันธุ์อะใรบ้างครับ

(1/3) > >>

ยศ สวนอรุโณทัย:
พอดีเมื่อหลายวันก่อนผมได้คุยกับเพื่อนท่านนึงเรื่องสายพันธุ์ไม้ผล
เถียงกันไปถกกันมาเกือบวันเเหละครับ ผมก็งง หลายๆชนิดเกี่ยวกับถิ่นกำเหนิดของมัน
เเละผักบางชนิดของไทย เช่น มะละกอ มะพร้าว ส้มโอ เเตงโม ลำใย ลองกอง มะม่วง มะนาว ลิ้นจี่
เเตงกวา ฟักทอง อะใรประมาณนี้ครับ อยากรู้ว่าอะใรที่มันเป็นของไทยเเท้ๆมีถิ่นกำเหนิดดั้งเดิมบนผืนเเผ่นดินไทยบ้าง
รบกวนช่วยเเนะนำหน่อยนะครับผม เเลกเปลี่ยนกันครับ

ยศ สวนอรุโณทัย:
    อันนี้ที่ผมพอจะหาได้
ลำไย - มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนใต้ เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 938,033 ไร่ ผลผลิต 868,022.93 ตัน ผลผลิตลำไยส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศ ประเทศไทยส่งออกลำไยสดปริมาณ 133,646 ตัน ลำไยแช่แข็งส่งออก 787 ตัน และลำไยแห้งส่งออก 94,774 ตัน
    ทุเรียน - มีถิ่นกำเนิดในสุมาตรา จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการปลูกแทบทุกภาค แหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ นอกจากบริโภคภายในประเทศแล้วยังมีการส่งออกทุเรียนสดไปยังประเทศจีน, ฮ่องกงและไต้หวัน ทุเรียนแช่แข็งส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และทุเรียนกวนส่งไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
    มังคุด - มีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรมาลายู ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูง เนื่องจากรสชาติเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป มีการปลูกมากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ ประเทศไทยส่งออกมังคุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีการนำเข้ามังคุด ได้แก่ จีน, ฮ่องกง และญี่ปุ่น ส่วนการส่งออกมังคุดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่น
    ลิ้นจี่ - เป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อนกึ่งเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดที่เมืองกวางดองและฟูเจียนทางตอนใต้ของประเทศจีนและมีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ฮงฮวย, พันธุ์โอวเฮียะ, พันธุ์กิมเจ็งและพันธุ์จักรพรรดิเป็นต้น ประเทศไทยมีการปลูกมากที่สุดในภาคเหนือ มีการส่งออกทั้งลิ้นจี่สดและลิ้นจี่กระป๋อง ประเทศคู่ค้าสำคัญที่ไทยส่งออกลิ้นจี่สูงที่สุดได้แก่ มาเลเซีย รองลงมาคือ สิงคโปร์และฮ่องกง ตามลำดับ
    มะม่วง - เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในอินโดจีน - พม่า และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการปลูกทุกภาคของประเทศไทย มีการบริโภคภายในประเทศ การส่งออกต่างประเทศมีทั้งในรูปผลไม้สดและแปรรูป โดยพันธุ์ที่มีศักยภาพในการส่งออกได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง, น้ำดอกไม้มหาชนก และโชคอนันต์
    ส้มโอ - เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดทางเกาะมลายูและหมู่เกาะโปลินีเซีย มีศักยภาพการส่งออกสูง มีลักษณะเด่นคือรสชาติดีและผลสามารถเก็บรักษาได้นาน ประเทศผู้นำเข้าส้มโอจากประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ แคนนาดา, จีน, เนเธอแลนด์และฮ่องกง
    เงาะ - เป็นไม้ผลเขตร้อนของเอเชียมีถิ่นกำเนิดแถบหมู่เกาะมลายู ต่อมาได้กระจายพันธุ์ไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สิงคโปร์, ไทย, พม่า รวมทั้งประเทศในแถบอเมริกากลาง พื้นที่ปลูกเงาะในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและรองลงมาคือภาคใต้ ตลาดหลักที่สำคัญคือตลาดภายในประเทศ มีการส่งออกเงาะในรูปแบบผลไม้สดและผลไม้กระป๋องสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม
    สับปะรด - เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้และบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของประเทศบราซิล สับปะรดเป็นพืชที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์สับปะรด ทั้งสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก
    มะพร้าวน้ำหอม - เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมประเทศเดียวในโลก มีการส่งออกในรูปผลอ่อนไปยังต่างประเทศ โดยประเทศนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ และมีแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
    มะขาม - เป็นไม้ผลที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มะขามในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
        มะขามหวาน - มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้และแอฟริกาตะวันออก พันธุ์มะขามหวานในประเทศไทยได้แก่ พันธุ์สีทอง, พันธุ์ศรีชมพู, พันธุ์ขันตี, พันธุ์อินทผลัมและพันธุ์ประกายทอง
        มะขามเปรี้ยว - มีถิ่นกำเนิดแถบร้อนของทวีปแอฟริกา พันธุ์มะขามเปรี้ยวในประเทศไทยได้แก่ พันธุ์ฝักโตและพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรคือ พันธุ์ศรีสะเกษ 019

ในส่วนของการส่งเสริมวิชาชีพเกษตรของวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วทั้งประเทศไทยก็ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่และมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตเกษตรกรไม้ผลที่มีคุณภาพ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5

ยศ สวนอรุโณทัย:
 เงาะ - เป็นไม้ผลเขตร้อนของเอเชียมีถิ่นกำเนิดแถบหมู่เกาะมลายู
เเสดงว่ามันมีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ฉนั้นมันก็ไม่ได้มีถิ่นกำเหนิดในไทย

ยศ สวนอรุโณทัย:
อันนี้ก็ของจีน ลิ้นจี่ - เป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อนกึ่งเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดที่เมืองกวางดองและฟูเจียนทางตอนใต้ของประเทศจีนและมีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ฮงฮวย, พันธุ์โอวเฮียะ, พันธุ์กิมเจ็ง
เเล้วของไทยจริงๆเเล้วมีอะใรบ้างเนี้ย
หรือว่ามีเเค่ตะขบ กับหมากเล็บเเมว เรื่องตะขบผมก็โดน เขาบอกว่าใม่ใช่ของไทยอีกนะเเหละ

technocrat:
จิงๆแล้วผลไม้หลายชนิดก็มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยครับ แต่เป็นพันธุ์ป่า เราจึงไม่ให้ความสนใจจนมันสูญพันธุ์ไป และนำพันธุ์ต่างประเทศมาปลูก
 พืชที่ผมคิดมาตลอดว่าเป็นพืชบ้านผมที่ชุมพรเช่น กล้วยเล็บมือนางพอตรวจสอบ DNA แล้วพบว่าไหงไม่ตรงกับกล้วยป่าบ้านเราฟร่ะค้นไปค้นมาป๊าดมาไกลมากมาจากอินโดนีเซีย ช่วงที่พืชผลพวกนี้แพร่กระจายผสมผสานกับพันธุ์พื้นเมืองคือช่วงล่าอาณานิคม ฝรั่งอั้งม้อมันชอบเก็บตัวอย่างพอเก็บจากที่หนึ่งไปถึงที่หนึ่งเรือเต็ม ต้องทำการคัดเลือกพืชที่ไม่น่าสนใจออกไปทิ้ง โดยพืชกลุ่มแรกที่จะทิ้งคือผลไม้เพราะเน่าเสียก่อน และราคา รสชาติไม่โดนใจ และเก็บไว้เพียงพืชสมุนไพรที่มีราคาแพงนั่นเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป