ปริมาณการใช้ปุ๋ยคอกในผักชี แตงร้าน

(1/1)

twohandcrikky:
    อยากทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยคอกครับ  เท่าที่เจอ ส่วนใหญ่บอกเป็นต่อไร่ มันกะปริมาณยากน่ะครับ  ผมปลูกไม่กี่แปลง   อยากได้แบบต่อต้น หรือ ตารางเมตรน่ะครับ   พอจะทราบไหมครับ
     ผักชี แตงร้าน ครับ

vud:
                                  1 ไร่มี   1600  ตารางเมตร

kmsmily:
อ้างจาก: twohandcrikky ที่ มกราคม 27, 2012, 10:28:55 AM

    อยากทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยคอกครับ  เท่าที่เจอ ส่วนใหญ่บอกเป็นต่อไร่ มันกะปริมาณยากน่ะครับ  ผมปลูกไม่กี่แปลง   อยากได้แบบต่อต้น หรือ ตารางเมตรน่ะครับ   พอจะทราบไหมครับ
     ผักชี แตงร้าน ครับ

คำถามนี้ดีมากครับ  ผมกำลังรวบรวมคำถามเกี่ยวกับการปลูกผักผลไม้และไม้ดอก  ไว้ในกระทู้ "ชมรมคนปลูกผักผลไม้ขายและกินเอง(ไม้ดอกด้วย)" สำหรับเป็นแหล่งความรู้สำหรับเพื่อนๆสมาชิก รบกวนช่วยไปถามในกะทู้ได้ไหม ครับ  ถามได้ทุกเรื่อง ครับ

wirut buaseeka:
ขอแนะเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ เบื้องต้นครับ...


ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ต่างๆ  ซึ่งเมื่อสลายตัวแล้ว   เอามาใช้เป็นปุ๋ยได้   โดยองค์ประกอบของปุ๋ย   อินทรีย์เป็นสารประกอบอินทรีย์มีต้นกำเนิดมาจากพืชหรือสัตว์โดยตรง ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายชนิด  เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเทศบาล ปุ๋ยพืชสด คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์จะแตกต่างกันตามองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำปุ๋ย ส่วนใหญ่มีธาตุไนโตรเจนอยู่ในรูปสารประกอบโปรตีน อาจมีธาตุอาหารอื่นๆ บ้างไม่มากนัก  ส่วนประกอบไนโตรเจนดังกล่าวอยู่ในรูปพืชยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  ต้องปล่อยให้สารอินทรีย์เน่าเปื่อยผุสลายจนอยู่ในรูปของปุ๋ยเสียก่อน  ปุ๋ยอินทรีย์จะสลายต่อจนกลายเป็นอินทรียวัตถุและฮิวมัสในที่สุด  กล่าวได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ในการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน  ซึ่งช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกาบภาพของดินได้ดี   โดยสรุปปุ๋บอินทรีย์จึงหมายถึงสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืช  ซากสัตว์ หรือของเหลือต่างๆ ที่ผ่านการย่อยสลายตัวแล้ว มีธาตุไนโตรเจนมากกว่าธาตุอาหารอื่นๆ ประโยชน์โดยตรงคือช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินและธาตุอาหารพืช

ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์
   ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารพืช  ช่วยปรับปรุงและรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ   ช่วยปรับคุณสมบัติทางเคมีของดิน มีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งยังช่วยลดเงินลงทุน  การผลิตของเกษตรกรได้อีกด้วย
   1.ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชมีอยู่ 16 ธาตุ  คือ คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  แคลเซียม  แมกนีเซียม  กำมะถัน  เหล็ก  แมงกานีส  สังกะสี ทองแดง  โบรอน  โมลิบดินัม  คลอรีน  โดยมีแหล่งที่มาจากอากาศ น้ำและดิน  ธาตุอาหารพืช 13 ธาตุที่ได้รับจากดินมีการจับกลุ่มตามปริมาณความต้องการของพืชเป็น 2 กลุ่มคือ  มหธาตุและจุลธาตุ  รูปชองธาตุอาหารพืชที่พบในดินได้แก่  รูปสารประกอบที่มีองค์ประกอบซับซ้อนและที่มีองค์ประกอบอย่างง่ายๆ  และยังพบว่ามีอยู่ในรูปของไอออนที่พืชใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
   2.บทบาทของธาตุอาหารชนิดต่างๆ  ในพืชโดยทั่วไปแล้ว  คือ  เป็นองค์ประกอบของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ และเกี่ยวข้องอยู่กับการทำงานของกระบวนการทางด้านสรีรวิทยาของพืช
   3.พืชจะแสดงความผิดปกติออกมาให้เห็นตามส่วนต่างๆ  ของพืชโดยฉพาะที่ใบเมื่อขาดธาตุอาหาร  ซึ่งจะเป็นอาการเฉพาะของแต่ละธาตุไป  สามารถแบ่งอาการผิดปกติของธาตุอาหาร
พืชเมื่อขาดออกได้เป็น  2  กลุ่ม  คืออาการผิดปกติที่เกิดจากกลุ่มธาตุที่เคลี่อนย้ายไดภายในพืช
  และกลุ่มธาตุที่เคลี่อนย้ายไม่ได้ภายในพืช
วันนี้ขอแค่นี้ก่อน ไว้ต่อวันหน้าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ