อยากทราบวิธีการทำปุ๋ยหมัก ตามโจทย์

(1/1)

renanthera:
อยากทราบวิธีการทำปุ๋ยหมัก

โจทย์มีอยู่ว่า ที่บ้านมีมูลสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร กับใบไม้แห้ง ต้องเก็บทิ้งทุกวัน

เลยอยากจะทำปุ๋ยหมัก เอาไปใช้ ต้องทำยังไงบ้างครับ

ขอบคุณครับ

konthain(นพ):
เอามาฝากครับ  ;D

การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

การกองปุ๋ยหมัก
1. นำเศษใบไม้ชนิดต่างๆมากองบนพื้นดินในที่ร่ม   ให้มีความกว้าง  3  เมตร ยาว  5  เมตร   หนา 0.5 เมตร  (500  กก.)
2. โรยมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น มูลหมู    มูลไก่    มูลโค   หรือมูลกระบือ  จำนวน 100  กก. (2 กระสอบปุ๋ย) บนกองเศษใบไม้ในข้อ 1.
3. โรยปุ๋ยยูเรียทับลงไป 1-2  กก.
4. โรยดินที่อุดมสมบูรณ์ทับลงไปอีก 100  กก. (หรือ 2 กระสอบปุ๋ย)
5. ปฏิบัติดังเช่นข้อ 1. – 4.  อีก  2   ครั้ง จนกระทั่งได้กองปุ๋ยหมักสูง 1.5  เมตร
6. โรยดินที่อุดมสมบูรณ์บริเวณผิวหน้ากองปุ๋ยหมักในข้อ 5. ให้หนาประมาณ 1 นิ้ว (ดูภาพที่ 1)
 
 การกลับกองปุ๋ยหมัก
1. ควรกลับกองปุ๋ยหมักโดยพลิกเอาส่วนล่างขึ้นมาไว้ด้านบน ทุกๆ  10  วัน
 
การรดน้ำกองปุ๋ยหมักและการได้ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์
1. รดน้ำปุ๋ยหมักให้มีความชื้นพอเหมาะ ถ้าแห้งให้รดน้ำทุก 7 วัน
2. ใช้เวลากองประมาณ 2  เดือน ก่อนที่จะนำมาใช้ ให้สังเกตความร้อนภายในกองปุ๋ยว่าอุณหภูมิใกล้เคียงกับภายนอกกอง หรือมีพืชเจริญบนกองปุ๋ยหมักก็ถือว่าสามารถนำมาใส่ต้นไม้ได้


วิธีการทำปุ๋ยหมักโดยใช้สารตัวเร่ง    พด.1
1. ปุ๋ยหมัก คืออะไร

               ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช
เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่างๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมัก โดยใช้
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำนำไปใส่ในไร่นาหรือ
พืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้

2. ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
2. ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วน ทำให้สะดวกในการไถพรวน
3. ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น
4. ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
6. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น
7. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมากๆ ติดต่อกันนานๆ
8. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป

3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก (ขนาดกว้าง X ยาว X สูง = 2 X 4 X 1.2 เมตร)
1. เศษพืช 1,000 กก.
2. มูลสัตว์ 200 กก.
3. ปุ๋ยยูเรีย 2 กก.
4. สารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด ( พด.1 )
5. หน้าดิน 150 - 200 กก.
6. เครื่องมือการเกษตร เช่น จอบ พลั่ว บัวรดน้ำ ส้อมสำหรับกลับกองปุ๋ย ฯลฯ

วิธีการทำปุ๋ยหมัก

1. นำเศษพืชมาเรียงให้ได้ขนาดขนาด กว้าง X ยาว X สูง = 2 X 4 X 0.3 เมตร
2. ขึ้นย่ำพร้อมรดน้ำให้ชุ่ม
3. ใส่มูลสัตว์ 50 กก. แล้วตามด้วยปุ๋ยยูเรีย 1/2กก.
4. ราดสารเร่งจุลินทรีย์ 50 ลิตร (เตรียมสารเร่งทั้งหมด 200 ลิตร แบ่งใส่ 4 ชั้น)
5. ทำชั้นที่ 2 - 4 เหมือนชั้นแรก
6. ชั้นบนสุดใช้หน้าดินหรือปุ๋ยคอกโรยให้หนา 1 - 2 นิ้ว
7. เอาทางมะพร้าวหรือผ้าพลาสติกคลุมเพื่อรักษาความชื้นและกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ย

5. การดูแลรักษาหลังกองปุ๋ยหมักเสร็จแล้ว

1. ดูความชื้นในกอง ถ้าแห้งไปให้รดน้ำกองปุ๋ย ถ้าแฉะไปให้กลับกองปุ๋ย
2. กลับกองปุ๋ยหมัก เพื่อให้ระบายความชื้นและถ่ายเทอากาศดี จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้น
   และเศษพืชกลายเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น ควรกลับกองทุก 7 - 14 วัน

6. การพิจารณาดูว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้แล้วหรือยัง

1. สีของเศษพืชจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ
2. อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยและภายนอกกองใกล้เคียงกัน
3. เศษพืชมีลักษณะอ่อนนุ่มยุ่ยไม่แข็งกระด้าง
4. ต้นพืชที่มีระบบรากลึกเกิดขึ้นในกองปุ๋ยหมัก
5. ดมดูจะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นดินไม่เหม็นฉุน
6. ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อดูอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน ถ้ามีค่า
   เท่ากับ 20:1หรือน้อยกว่าแสดงว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้แล้ว
7. ขอรับการสนับสนุนสารตัวเร่งปุ๋ยหมัก( พด.1 )ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานเกษตร
    อำเภอทุกอำเภอ

                                         **************************
หรือทำแบบในวีดีโอนี้ดูก็ได้ครับ  ;D

http://www.youtube.com/v/mBhIcwSRzJY

 ;)

renanthera:
ผมไม่มีสถานที่ ผมใช้วิธีนี้ได้มั้ยครับ

นำมูลสัตว์ เศษใบไม้ ใส่ถุงกระสอบ รดด้วยน้ำตาลทรายแดงให้ชุ่ม ปิดปากถุง

วิธีนี้ สามารถเป็นปุ๋ยหมักได้มั้ย

ถ้าผิดพลาดส่วนไหน ช่วยแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ

konthain(นพ):
อ้างจาก: renanthera ที่ มกราคม 11, 2012, 07:59:09 PM

ผมไม่มีสถานที่ ผมใช้วิธีนี้ได้มั้ยครับ

นำมูลสัตว์ เศษใบไม้ ใส่ถุงกระสอบ รดด้วยน้ำตาลทรายแดงให้ชุ่ม ปิดปากถุง

วิธีนี้ สามารถเป็นปุ๋ยหมักได้มั้ย

ถ้าผิดพลาดส่วนไหน ช่วยแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ


ทำได้ครับ(หา พด.1 มารดกองปุ๋ยก่อนใส่กระสอบนะครับจะได้เป็นปุ๋ยเร็วขึ้น )เสร็จแล้วนำกระสอบไปกองไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้ก็ได้
แต่ทำแบบนี้ไม่ได้กลับกองปุ๋ย จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยช้า อาจจะมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ต้องคอยรดน้ำอย่าให้กระสอบแห้งนะครับ เพราะจุลินทรีย์ทำงานในที่ชื้นนะครับ  ;D

หรือเอาแบบขี้เกียจเลย ก็เอามูลสัตว์ผสมใบไม้แห้ง ที่จะทำปุ๋ยหมักตอนต้น เมื่อผสมกันแล้วเอาใส่กระสอบมัดปากถุง
แล้วเอาไปกองไว้ใต้ทรงพุ่มของต้นไม้ที่จะให้ปุ๋ย ต้นละ สองถึงสามกระสอบกระจายรอบต้น ทิ้งไว้อย่างนั้นเลย
พอปุ๋ยทำปฏิกิริยาจนหายร้อนแล้ว ต้นไม้จะส่งรากเข้าไปใต้กระสอบและดูดกินปุ๋ยเองครับ สูตรนี้ได้มาจากผู้ใหญ่สมศักดิ์
เครือวัลย์  ;D

 ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ