เมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 ที่ศูนย์วิจัยปากช่อง โลละ 500 บาท

(1/3) > >>

chainsaw:
ไปซื้อ เมล็ดพันธ์ ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 ที่ศูนย์วิจัยปากช่อง

ราคากิโลกรัมละ 500 บาท

ทำไมแพงจังเลยครับ

ไม่รู้เจ้าหน้าที่ขายเกินราคาหรือเปล่า

ถามราคาเมล็ดปอเทืองก็โลละ 100 บาท

vud:
ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่เกิดจากการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ SSWI 114 กับ KSei 14004 หรือ [(sh2 Syn 29 x KS 1) x Suwan 3(S)C4]-F4-S8-24-2-4-2-2 จากผลการทดสอบพันธุ์ จำนวน 7 ฤดู เป็นเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2537-42) ที่ไร่สุวรรณ พบว่า อินทรี 2 ให้น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือก (2,430 กก./ไร่) และน้ำหนักฝักสดปอกเปลือกที่ดี (1,371 กก./ไร่) สูงกว่าอินทรี 1 5.7 และ 9.0% ตามลำดับ ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดที่ตัด 34.17% และความหวาน 15.0% บริกซ์สูงกว่า มีความนุ่ม และรสชาติใกล้เคียงกัน แต่มีขนาดฝักใหญ่กว่า และมีลักษณะทางการเกษตรบางอย่างดีกว่า จากผลการทดสอบพันธุ์ในสถานีทดลองต่าง ๆ รวม 4 แห่ง ในฤดูแล้ง ปี 2542 พบว่า อินทรี 2 ให้น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือก 2,330 กก./ไร่ และน้ำหนักฝักสดปอกเปลือกที่ดี 1,540 กก./ไร่ สูงกว่า อินทรี 1 3.6 และ 3.4% ตามลำดับ ผลการปลูกทดสอบ อินทรี 2 สำหรับโรงงานแปรรูป ในต้นฤดูฝน ปี 2541 พบว่า อินทรี 2 ให้น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือก 2,097 กก./ไร่, น้ำหนักฝักสดปอกเปลือกที่ดี 1,422 กก./ไร่ , ผลผลิตบรรจุกระป๋อง 766 กก./ไร่ , ความหวาน 15% บริกซ์, เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม เมล็ดไม่ยุบตัวอยู่ได้ 2-3 วัน, ฝักสีเหลือง ทรงกระบอก แถวเมล็ดเรียงตัวสม่ำเสมอ ไหมมีสีอ่อน, ฝักยาว 17 ซม. กว้าง 4.5 ซม., มี 14-16 แถว, มีอายุวันออกไหม 50% 48 วัน และมีความสูงต้นและฝักปานกลาง (198 และ 106 ซม. ตามลำดับ) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้เผยแพร่พันธุ์อินทรี 2 สู่เกษตรกรและโรงงานแปรรูปในปี พ.ศ. 2542
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอคำแนะนำและซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4436-1770-4 หรือติดต่อที่ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ 0-2562-0628-9 ในราคากิโลกรัมละ 400 บาท
   สำหรับเมล็ดปอเทืองไปขอได้ฟรีที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดที่ท่านมีพื้นที่ต้องการปรับปรุงดินครับ แต่ตอนนี้คงหมดแล้ว แต่ก็ขอให้ลงชื่อไว้ ก่อนเพราะจะได้รับในปีหน้า
                                               

salad:
ผมเคยซื้อตอนออกมาใหม่ๆ  กก.ละ700บาทครับ ตอนนี้ถูกลงแล้ว

chainsaw:
ไปซื้อของไม่ได้ใบเสร็จด้วย

ขอแต่ชื่อและที่อยู่ของเราไปแทน

Changnaam:
รู้ไหม ที่ใต้กิโลละ 800 บาท ลองซื้อมาปลูกแล้ว ก็หวานพอๆ กับซื้อข้าวโพดพันธุ์หวานที่
บริษัทเอกชนขายราคาเดียวกัน  ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป