การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่ง

<< < (2/6) > >>

somsakjar:
เยี่ยมเลยครับพี่  ขอสอบถามหน่อยครับ หลังจากที่เราตอนแล้ว มีรากเต็มแล้ว นำมาชำลงถุง ใช้เวลาเท่าไหร่รากจึงจะเต็มถุงพร้อมลงแปลงครับ แบบมือใหม่หัดตอน  ;D

PeeSo:
นั่งปูเสื่อ เก็บเกี่ยวความรู้ด้วยคนครับพี่

ไผ่หวาน:
อ้างจาก: somsakjar ที่ สิงหาคม 30, 2011, 04:00:13 PM

เยี่ยมเลยครับพี่  ขอสอบถามหน่อยครับ หลังจากที่เราตอนแล้ว มีรากเต็มแล้ว นำมาชำลงถุง ใช้เวลาเท่าไหร่รากจึงจะเต็มถุงพร้อมลงแปลงครับ แบบมือใหม่หัดตอน  ;D  ไผ่กิมซุ่งเป็นไผ่ทีโตเร็ว  รดปุ๋ยน้ำชีวภาพทุกๆ  7  วันหรือถ้าไม่มีก็ปุ๋ย  21-0-0   จำนวน  1  ช้อนโต๊ะ  ต่อน้ำ  10  ลิตรละลายน้ำแล้วนำไปรด   จะทำให้รากเต็มถุงภายในไม่เกิน  30  วันครับ  สามารถนำไปปลูกได้  แต่ถ้าไม่ได้ช่วยรดปุ๋ยน้ำต้องใช้เวลาเพิ่มราวๆ  60  วันจึงจะนำไปปลูกหรือจำหน่ายได้   เมื่อเลือกกิ่งที่ต้องการได้อาจจะใช้เลื่อยนำก่อนห้ามใช้มีดพร้าเพราะจะได้รอยแผลหลายที่


   เมื่อเลื่อยเข้าตามรอยที่ต้องการแล้ว  เวลาง๊างกิ่งอย่าให้ฉีกมากเกินไปเพราะจะทำให้หักหรือกิ่งเสียหายได้


   นำขุยมะพร้าวมาหุ้ม  โดยกรีดด้วยมีดด้านหนึ่งของถุงพลาสติกที่หุ้มขุยมะพร้าว  ให้รากอากาศสัมผัสกับขุยมะพร้าว  แล้วมัดให้แน่น

  รอติดตามผลการออกรากในช่วงต่อไปครับ

ไผ่หวาน:
การปักชำกิ่งไผ่กิมซุ่ง

          การปักชำกิ่งไผ่กิมซุ่ง  เป็นวิธีที่เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ต้องการขยายให้ได้กิ่งพันธุ์เร็วๆ  เพื่อขายหรือนำไปปลูกเอง    การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่งด้วยวิธีการปักช้ำกิ่ง  จะทำได้รวดเร็วกว่าการตอนด้วยขุ๋ยมะพร้าว  ต้นทุนการทำจะต่ำกว่าการตอน  ทำให้ครบตามยอดที่สั่งได้  แต่ถ้าเกษตรกรไม่ทราบวิธีการที่เหมาะสมก็จะทำให้กิ่งที่นำมาชำเสียหายมาก     การปักชำมีวิธีการดังนี้

1.  ไผ่กิมซุ่งที่ปลูกและดูแลมาผ่านฤดูหนาว  เป็นฤดูที่ไผ่จะสะสมอาหารในรูปแป้งไว้ตามข้อของไผ่  เป็นเวลาหลายเดือน  พออากาศเริ่มอุ่นย่างเข้าฤดูร้อนก่อนที่จะมีฝนมา  ไผ่จะสะสมอาหารได้เต็มที่  เป็นเวลาเหมาะสมที่จะตัดต้นไผ่กิมซุ่งลงมาเพื่อเลื่อยเอาข้อที่ติดกิ่งแขนงมาด้วย   การปักชำช่วงนี้จะได้กิ่งที่เติบโตเกือบทั้งหมด  แทบไม่มีกิ่งเสียเลย   เกษตรกรจะต้องตัดต้นกิมซุ่งทำทีละต้น  แล้วเลื่อยเอากิ่งแขนงออกให้เสร็จเป็นลำๆไป  เพื่อไม่ให้แห้งเร็วจากการคายน้ำที่ใบของไผ่   รีบตัดยอดของกิ่งแขนงออกให้เหลือ  3  ข้อ แล้ริดใบไผ่ออกให้หมด    ส่วนในช่วงฤดูฝน  ขณะที่ฝนตกชุก  กิ่งแขนงของไผ่กิมซุ่งที่แตกมาใหม่  จะมีราอากาศออกมา  ให้รีบตัดข้อติดกิ่งแขนง   ถ้ารากอากาศแห้งจะใช้ไม่ได้  การตัดกิ่งแขนงมาชำในช่วงฤดูฝนจะไม่ติดทั้งหมด  แต่จะติดราวๆ  80 %  ของกิ่งในช่วงฤดูฝนที่นำมาชำ


2.เมื่อได้กิ่งมาพอสมควรรีบนำลงแช่น้ำที่ผสมอาหารเร่งการเจริญ  เช่นสาหร่าย โดยใช้  30  ซีซีต่อน้ำ  20 ลิตร  ควรแช่น้ำไว้ให้กิ่งไผ่ได้ดูดน้ำเต็มที่ ประมาณ  4-6  ชั่วโมง  ถ้าตัดต้นไผ่  เลื่อยเอากิ่งแขนงมาแล้วแช่น้ำ  เลื่อยไปแช่ไปพร้อมๆกันจะทำให้กิ่งเสียน้ำน้อยที่สุด  เวลาน้ำไปชำจะไม่แห้งตาย

3.นำกิ่งขึ้นจากน้ำ  นำไปชำในวัสดุที่เตรียมไว้  ตามแต่ที่จะหาง่าย  เช่นทรายหยาบ   แกลบเผา  หรือฟางข้าว  ให้เกษตรกรขุดดินเป็นร่องยาวๆ  ลึกประมาณ  20  เซนติเมตร  กว้าง  15-20  เซนติเมตร  นำกิ่งวางลงในร่อง  แล้วทำหลักยึดไว้ไม่ให้กิ่งล้ม  นำทรายหรือแกลบเผา  หรือฟางข้าวใส่ลงไป  ให้มิดข้อไผ่และโคนกิ่งแขนง  จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม   2-3  วันรดครั้ง  กิ่งที่ชำควรวางไว้กลางแจ้งให้ได้รับแดดเต็มที่  เพื่อกระตุ้นให้รากไผ่ออกได้ไว  ราวๆ  10  กว่าวันรากไผ่ก็จะออกมามีสีขาว  ประมาณ  20  วันหลังปักชำก็ขุดขึ้นมาเลือกกิ่งที่มีราก  นำไปใส่ถุงดำ  โดยใช้แกลบเผาเป็นวัสดุปลูก  ควรใช้ถุงดำขนาด  5*10  เซนติเมตร ตั้งไว้ใต้สะแลนพรางแสง  50  %  รดน้ำเมื่อถุงไผ่เริ่มแห้ง   ทิ้งไว้อีก  30  วันก็สามารถจำหน่ายได้   แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เคยทำแล้ว  มีความชำนาญ  จะนำกิ่งไผ่กิมซุ่งใส่ลงในถุงดำที่มีขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุปลูกโดยตรงได้เลย   ตั้งไว้กลางแดด  รดน้ำให้ชุ่มครั้งแรก  วันต่อๆไปรดน้ำพอประมาณ  ประมาณ  10  กว่าวันรากไผ่กิมซุ่งเริ่มออกมาก  รอจนกว่ารากจะเต็มถุง  มีใบและกิ่งมาก  ก็จำหน่ายหรือนำไปปลูกได้  ตั้งแต่ปักชำจนขายหรือปลูกได้จะใช้เวลา ราวๆ  60   วัน   

ไผ่หวาน:
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว