วิธีลอกเลนบ่อดิน

(1/2) > >>

pexza:
บ่อดินขนาดงานกว่าๆ ลึก 2-3 เมตร เลี้ยงปลารวมๆ 4 ปีกว่าแล้ว

ตอนนี้เลนกลางบ่อลึกประมาณหัวเข่าแล้ว

อยากจะลอกเลน จะใช้รถแมคโครก็ไม่สะดวก ขอบบ่อปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ

ขอคำแนะนำ วิธีการ เครื่องมือที่จะใช้ครับ  :(

rittisart:
วิธีที่สะดวกและดีที่สุดก็คือ วิดบ่อและตากให้แห้งครับ แค่ 2งานเอง

ฉายตะวัน:
คิดว่าน่าจะใชหลักการเช่นเดียวกับเครื่องดูเลนบ่อตะพาบน้ำสมัยเมื่อ 10 ก่อน เขาใช้ ไดโว่ดูด โดยมีปั๊มน้ำแรงดันสูงอีกตัวฉีดพ่นให้เลนกระจายตัวระหว่างดูด

phaithoon:
ผมก็เจอปัญหาเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ลงมือทำซักที ที่คิดไว้ใช้ป๊มหอยโข่ง แล้วทำใบใหม่ให้เป็นแบบใบเปิด โดยใช้ซี่ใบสองซี่
เพื่อให้สามารถพาโคลนที่มีขนาดชิ้นใหญ่ได้พอสมควร เอาไว้ทดลองแล้วจะแจ้งผลให้อีกครั้งครับ

goldenkoi:
เลนทั้งเหนียว และลึก ใช้แบ็ดโฮตักขึ้นมากองริมตลิ่งดีกว่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป