การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง

(1/1)

meng:
มือใหม่ครับ ขอถามว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยมัน สูตร 15-7-18 เพียงคร้งเดียวอย่างไหนจะดีกว่ากัน และเพราะอะไร ระหว่าง
1. ใส่หลังปลูก  15  วัน
2. ใส่หลังปลูก  30  วัน
3. ใส่หลังปลูก  60  วัน
   พอดีเพิ่งปลูกได้  4  วันครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ ;)

vud:
  หลังต้นงอกประมาณ 30 วันจะเริ่มมีหญ้าขึ้นมากพอสมควรเราต้องกำจัดวัชพืชเหล่านี้ เมื่อกำจัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยโดยการขุดด้วยเสียม หรือจอบน้อย บนร่อง   ห่างจากต้นมัน ประมาณ 15-20  ซม. อัตราไร่ละประมาณ 25  กิโลกรัม   จากนั้นอีกประมาณ 60 วันหญ้าก็มาอีกต้องดำเนินการกำจัด แล้วใส่ปุ๋นอีกครั้งแต่ทีนี้ ใส่โดยการขุดบนร่องด้วยเสียมระหว่างต้นมันตรงกลาง  อัตราไร่ละประมาณ 25 - 30  กิโลกรัม ( ตอนนี้ต้องระวังว่ามันสำปะหลังเริ่มมีหัวเล็กๆแล้ว ถ้าใส่ใกล้ต้นมากไปจะขุดไปโดนหัวมันครับ

MR.Kasetsart:
ถ้าไม่ได้รองก้นหลุม ก็ควรใส่ตอนอายุ 30 วัน มันจะเริ่มแตกกิ่ง 1-3 กิ่ง ระบบรากเริ่มเดินดีพร้อมหาอารได้เต็มที่ครับ
จากสุตรปุ๋ยที่บอกมาเหมาะสำหรับใส่เร่งหัวมันนะครับ ถ้าจะให้ดีควรใส่อีกครั้งตอนมันอายุได้ 4 เดือนครับ

meng:
ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ  พอดีเห็นแปลงข้างๆ กันใส่ปุ๋ยสูตรนี้ตอนหลังปลูกได้ 15 วัน พอมันอายุประมาณ 45 วัน ก็คลุมหญ้าได้แล้ว ไม่ต้องทำรุ่นอีก จึงคิดว่าจะทำอย่างเค้าบ้าง  แต่ก็กลัวว่าหัวจะไม่ใหญ่   อย่างที่ท่าน MR.Kasetsart ว่านั่นแหละครับว่าสูตรนี้เหมาะสำหรับการเร่งหัว  มีท่านไหนเคยลองใส่สูตรนี้ ตอนหลังปลูกได้ 15 วัน  มั้ยครับ เป็นอย่างไรบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ