หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ???  (อ่าน 48578 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
nOO_M@Y
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 738

หยอดกระปุกความสุขวันละนิด_ชีวิตจะสดใส


« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 02:02:18 PM »

ช่วงนี้เห็นในโทรทัศน์เขาประกาศให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 ก็เลยสงสัยว่าเกษตรกรทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนไหมค่ะ แล้วใช้หลักฐานอะไรบ้าง แร๋วการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมันมีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างไรบ้างอ่ะค่ะ แหะๆๆ จะได้ให้พ่อไปขึ้นทะเบียนบ้าง  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2009, 03:59:52 PM โดย nOO_M@Y » บันทึกการเข้า


topgun2537
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 10:17:51 PM »

ที่บ้านผม  เกษตรอำเภอเขามารับลงทะเบียนถึงที่เลยอ่ะครับ ก็ใช้บัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็จะออกบัตรประจำตัวให้ 1ใบส่วนสิทธิประโยชน์ไม่ทราบอ่ะครับ  รอผู้รู้ท่านต่อไปล่ะกัน ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
บันทึกการเข้า
บ้านเกิด™©2009
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 166

(- จะกลับมาให้บ้านเกิด -)


« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 10:23:06 PM »

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน
 1.  ประโยชน์ต่อภาครัฐ
        1.1  ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการจัดการ   ด้านการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปัจจัย การผลิต การตลาดและราคาสินค้าเกษตร
        1.2  ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลมาจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
        1.3  ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูล ในการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามมาตรการโครงการ
 2.  ประโยชน์ต่อเกษตรกร
        2.1  เกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ เช่นความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วม เป็นต้น
        2.2  เกษตรกรสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่บรรจุข้อมูลของตนเองเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ราชการกำหนด
        2.3  การวางแผนของภาครัฐมีความถูกต้องและเหมาะสม จากการใช้ฐานข้อมูลตามโครงการที่มีข้อมูลทันสมัยเป็นปัจจุบัน อันเป็นผลให้ปัญหาเรื่องความแปรปรวนของราคาสินค้าเกษตรน้อยลงส่งผลดีต่อเกษตรกร
ที่มา:http://services.doae.go.th/web/About.jsp


Liked By: rangsan_10
บันทึกการเข้า

bankerd™©2009
ที่ๆ มากกว่าแหล่งให้กำเนิด
หล่อเล็ก
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 265« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 03:09:47 AM »

เห็นแต่ตัวร่าง  แบบนี้...

                                    ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
                                                     ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒
                                                     --------------------------------------------

            ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและทำบัตรประจำตัวเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แล้วนั้น เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย ใช้ประกอบการดำเนินงานตามมาตรการภาครัฐ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ และภาครัฐมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังนี้
            ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒”
            ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและทำบัตรประจำตัวเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔
            ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศลงนาม เป็นต้นไป
            ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกข้อบังคับหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
            ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
            “ครัวเรือน” หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณผืนที่ดินเดียวกัน กินและใช้จ่ายร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือแยกทะเบียนบ้านกันก็ตาม
            “ครัวเรือนเกษตร” หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนทำการเกษตร
            “การทำการเกษตร” หมายถึง การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย ดังต่อไปนี้
                    (๑) การปลูกพืช ได้แก่ ข้าว ยางพารา พืชยืนต้น/ไม้ผลและสวนป่า พืชไร่ พืชผัก/สมุนไพรและ ไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเพาะชำพันธุ์ไม้ การเพาะเห็ดและการเพาะเชื้อเห็ด
(รวม การเพาะปลูกข้าวเพื่อบริโภค)
                    (๒) การเลี้ยงสัตว์ (รวมการเพาะพันธุ์สัตว์) ได้แก่
                             - การเลี้ยงปศุสัตว์บางชนิด คือ วัว ควาย หมู แพะ แกะ กวาง ไก่ เป็ด นกกระจอกเทศ
                             - การเลี้ยงสัตว์อื่น คือ จิ้งหรีด ผึ้ง ไหม และครั่ง
(รวม การเลี้ยงวัว/ควายเพื่อใช้งานเกษตร)
                     (๓)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด (รวมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำฯ) ได้แก่ สัตว์น้ำจืด จำพวกปลา กุ้ง และสัตว์น้ำอื่น ๆ เช่น กบ ตะพาบน้ำ จระเข้น้ำจืด และปลาสวยงาม เป็นต้น
(รวม สัตว์น้ำกร่อยที่นำมาเลี้ยงในพื้นที่น้ำจืดด้วย เช่น กุ้งกุลาดำ ปลากะพง เป็นต้น)
                          ไม่รวม (๑)  การทำการเกษตรเพื่อการศึกษา ทดลอง การแข่งขัน การกีฬา การพักผ่อน หย่อนใจ
                                   (๒)  การบริการทางการเกษตร เช่น การรับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ รับจ้างขุดบ่อ รับจ้างฟักไข่ รับจ้างผสมพันธุ์สัตว์ เป็นต้น                             
           “ผู้ขอขึ้นทะเบียน” หมายถึง หัวหน้าหรือสมาชิกของครัวเรือนเกษตรหรือบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบ หรือได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตร โดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่แท้จริงของครัวเรือนเกษตร ทั้งนี้ ในครัวเรือนเกษตรหนึ่งครัวเรือนจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หนึ่งคนเท่านั้น ไม่รวมผู้รับจ้างทางการเกษตร
           “เกษตรกร” หมายถึง ผู้ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจำแนกลักษณะการทำการเกษตรเป็น ๒ ประเภท คือ ส่วนบุคคล (ส่วนตัว) และนิติบุคคล
           “นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนเกษตรกร ตามระเบียบนี้
           “ผู้ช่วยนายทะเบียน” หมายถึง เกษตรจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
           “ผู้บันทึกข้อมูล” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นผู้บันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบนี้ หรือผู้ขอขึ้นทะเบียนที่สามารถบันทึกข้อมูลลงในแบบคำร้องได้เอง
           “ผู้รับขึ้นทะเบียน” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ผู้รับขึ้นทะเบียนอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้บันทึกข้อมูลตามระเบียบนี้ได้ ยกเว้นกรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้บันทึกข้อมูลเอง ผู้รับขึ้นทะเบียนจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้บันทึกข้อมูลไม่ได้
           “แบบคำร้อง” หมายถึง แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นหลักฐานการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบนี้
        ข้อ ๖ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และประกาศให้ทราบทั่วกัน
        ข้อ ๗ ให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นนายทะเบียน และให้เกษตรจังหวัด หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
        ข้อ ๘ ให้ผู้รับขึ้นทะเบียน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและลงนามในแบบคำร้อง แล้วออกหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนให้กับผู้มาขอขึ้นทะเบียนในทันที ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
        ข้อ ๙ ให้มี “คณะทำงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำจังหวัด” ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต เป็นคณะทำงาน และให้ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                 (๑)  บริหาร จัดการ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามระเบียบนี้
                 (๒)  พิจารณาคำขอตรวจสอบและอนุมัติ เมื่อมีผู้ขอขึ้นทะเบียนทดแทน
                 (๓)  รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ
         ข้อ ๑๐ คุณสมบัติเกษตรกรสิ้นสุดเมื่อ
                 (๑)  ตาย
                 (๒)  เลิกการทำการเกษตร
                 (๓) เกษตรกรเจตนาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และนายทะเบียนมีคำสั่ง เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายนั้น         
         ข้อ ๑๑ การดำเนินมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ อาจสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุมัติแล้วตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนแล้วอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากการดำเนินงานตามมาตรการของภาครัฐ แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

 
ที่มา  http://www2.oae.go.th/register


Liked By: rangsan_10
บันทึกการเข้า
Surachai Tham
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 12:39:38 PM »

 เศร้า  กระทรวงเกษตร ฯ ใช้งบไป 200 ล้าน ในปี 2545 ขึ้นทะเบียนทำบัตรเกษตรไปรอบนึงแล้ว ... ป่านนี้ก็รอรับบัตรเกษตรกรนี้อยู่ ... ขึ้นทะเบียนปีนี้ประเทศไทยจะเสียงบ ฯ อีกกี่ล้านก็ไม่รู้ ฮืม แล้วจะได้ผลตามคาดหรือไม่  ฮืม  นักการเมืองเจ้าของนโยบายนี้  ช่วยรับประกันให้หน่อยว่าเงินงบ ฯ ที่ใช้ในโครงการนี้จะไม่สูญเปล่าเหมือนปี 45....เฮ้ิอ... ลังเล  สงสารประเทศไทยจัง    ขยิบตา


Liked By: apisit_jub
บันทึกการเข้า
sit
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 494


ธรรมชาติมักจะงดงาม โดยที่ไม่ได้สรรสร้าง


« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 03:34:40 PM »

ขอตำหนิตามเคยครับ ขึ้นทะเบียนเพื่อนอะไร นโยบาย ข้อมูลพื้นที่ปลูก  ตัวเลข นี้แหล่ะคือเป้าหมาย
ถามจริงๆ จริงใจกันแค่ใหน เหมือนเดิมครับเช้าชามเย็นชาม เกษตรกรใครยากจะปลูกอะไรก็ปลูก ส่งเสริมกันตามกระแส ล้นตลาดตามเคย ไม่ทราบว่าไม่มีความรู้ หรือมีแต่ที่รองผม


Liked By: maikhami, adirek2002
บันทึกการเข้า
ชาวนา™
Administrator
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 11550


เกษตรพอเพียง


« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 03:41:30 PM »

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  เพื่อ  เอาตัวเลขไปนั่งดู  ... ดูว่าชาวบ้านเขาทำอะไร  แล้วจะำไปทำนาบนหลังชาวบ้านได้อย่างไร  ยิ้มกว้างๆ


ถ้าจะแก้ปัญหา  ถามว่าพวกเขาทำงานมากันมากี่ปี  ปัญหามันก็คือเรื่องเดิมๆ  ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเสียด้วยซ้ำ  นอนมือก่ายหน้าผากยังรู้เลยว่าชาวบ้านเขาทุกข์ร้อนอะไร  มันอยู่ที่ว่า  จะทำหรือไม่ทำ  แค่นั้นเอง...
บันทึกการเข้า
สวนวสา
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1222


« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 05:02:47 PM »

เท่าที่ทราบ คนที่จดทะเบียนเกษตรกรสามารถไปขอ GAP ได้
แต่ต้องจดทะเบียนในที่ๆ มีที่ดินอยู่ ต้องไปจดที่สนง.เกษตรอำเภอ หรือ เกษตรจังหวัด
ทีนี้คนกรุงเทพ ที่มีสวนเกษตร ก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่สวนเกษตรก่อนจึงจะจดทะเบียนเกษตรกรได้
อยู่กรุงเทพ ไม่รู้จะไปจดทะเบียนเกษตรกรที่ไหน มีที่ดินหลายจังหวัด ก็ต้องย้ายที่จดไปเรื่อยๆ
มันยุ่งยากพอควรเลยค่ะ


Liked By: rangsan_10, maikhami
บันทึกการเข้า
vud
staff
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5471


« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 08:27:42 PM »

   เราทำราชการก็ต้องทำใจ รัฐบาลชุดไหนมาปกครองเราก็ต้องทำตาม ถ้าสิ่งนั้นเขาสั่งมาแล้วไม่ผิดกฎหมายครับ  ส่วนจะดีหรือไม่ดีผลมันก็ฟ้องเอง แต่ถ้าเขาสั่งมาให้ทำแล้วเราไมทำเราก็ต้องออกไปหาอาชีพอื่น  ผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าผมเป็น  ข้า =  คนรับใช้   ของ  ราชา  =  พระเจ้าอญู่หัว   การ  =  การทำงาน   เมื่อมั่นใจอย่างนี้ก็ได้พยายามปฏิบัติงานรับใช้พระองค์ท่านเพื่อให้ประชาชนของพระองคฺเป็นสุขครับ


Liked By: rangsan_10
บันทึกการเข้า
บ้านเกิด™©2009
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 166

(- จะกลับมาให้บ้านเกิด -)


« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 09:15:33 PM »

   เราทำราชการก็ต้องทำใจ รัฐบาลชุดไหนมาปกครองเราก็ต้องทำตาม ถ้าสิ่งนั้นเขาสั่งมาแล้วไม่ผิดกฎหมายครับ  ส่วนจะดีหรือไม่ดีผลมันก็ฟ้องเอง แต่ถ้าเขาสั่งมาให้ทำแล้วเราไมทำเราก็ต้องออกไปหาอาชีพอื่น  ผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าผมเป็น  ข้า =  คนรับใช้   ของ  ราชา  =  พระเจ้าอญู่หัว   การ  =  การทำงาน   เมื่อมั่นใจอย่างนี้ก็ได้พยายามปฏิบัติงานรับใช้พระองค์ท่านเพื่อให้ประชาชนของพระองคฺเป็นสุขครับ
อายจัง อายจัง
บันทึกการเข้า

bankerd™©2009
ที่ๆ มากกว่าแหล่งให้กำเนิด
nong-wanvisa
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1584« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 09:48:27 PM »

หากมองอีกมุมหนึ่ง{บ้าง}บางทีทําให้รัฐได้มีข้อมูลประชาชน{ซะที}ว่าในแต่ละชุมชนมีประชากรทําเกษตรกรรมกี่หลังคาเรือนที่ท่านบอกว่าจะช่วยดูแล ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม ต่อยอด อะไรๆต่างๆที่ดีๆ{คิดว่าอย่างนั้นค่ะ}ก็จะได้จัดงบประมาณมาให้ถูก ;Dเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอที่จะลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน
แล้วก็ในรอบ1ปีจะได้เจอเพียง1ครั้งก็จะได้เจอเพิ่มขึ้นแล้วหละ ได้พูดได้คุยปรึกษาหารือบ้าง แต่เอ๊ทํามัยมีแต่ ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.เดินสํารวจแล้วให้ขึ้นทะเบียน หน่วยงานอื่นไม่มีนะ เว้นแต่1ปีเห้นมาฉีดวัคซีนหมู1ครั้ง แล้วท่านก็จะไม่เห็นอีกเลย
บันทึกการเข้า
ไผ่หวาน
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 5510

ยินดีให้ข้อมูลด้วยความจริงจังและจริงใจ


« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 07:11:53 AM »

ผมก็ไปขึ้นทะเบียนรอบที่แล้ว  จนป่านนี้ยังไม่ได้บัตรเกษตรกรเลย  เขาไม่ได้ใส่ใจจริงจัง  ข้าราชการเกษตรห่วยๆทั้งนั้น


Liked By: Tommy_LA
บันทึกการเข้า

สวนไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง
konlam
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 337

ไข้แพนด้าระบาด ^^


« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 08:59:25 AM »

ผมก็ไปขึ้นทะเบียนรอบที่แล้ว  จนป่านนี้ยังไม่ได้บัตรเกษตรกรเลย  เขาไม่ได้ใส่ใจจริงจัง  ข้าราชการเกษตรห่วยๆทั้งนั้น

อยากได้กิ่งบงหวาน หรือ หน่อก้อได้ค้าบ 

รบกวนถามเฮียเรื่องราคาด้วยนะค้าบ หากะทู้เฮียไม่เจอ ถ้าไง เข้ามาทิ้งเบอร์ไว้อีกทีได้มั้ยค้าบ

ขออำภัยจขกท.ด้วยนะค้าบ   เศร้า เศร้า เศร้า
บันทึกการเข้า

อยู่อย่างพอเพียง คิดอย่างเพียงพอ

จะเอาอะไรมาก ชีวิตก็แค่นี้
tomy
@Kasetporpeang
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2820

สังคมแห่งการแบ่งปัน


« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 02:05:39 AM »

วันนี้ ได้ คุยกะคน ข้าง บ้าน เขาว่า เขา ปลุก ยางพารา ปลูก มาได้ 4 ปี แล้ว ปลูกนี่ นครพนม

เขาว่า คน ที่เข้า มาส่งเสริม บอกว่า 5 ปี กรีด ได้ ทุกวันนี้ ต้น ยัง เท่าแขนอยู่เลย

คุยกันไปคุยกันมา เขาว่า เขาซื้อยาง มาต้นละ 1 บาท    ลังเล เริ่ม ตกใจ สงสัย ชาวบ้านโดนหลอกแน่ๆๆ ยางไรต้นละบาท คิดอีกที อาจเป็นยางเพาะเมล็ด


คุย ต่อ อีก  เขา บอกว่า ปลูกยาง กัน ห่าง ไม่ เกิน เมตร   โอ้:( พระเจ้าช่วยกล้วยทอด  มันจะโตไหมนั้นอะ   

คุยกันต่อมา ได้ความว่า มีนักส่งเสริมชุดที่ 2 เข้า มา บอกว่า ทำไม ปลูก ถี่จัง แล้ว ก้ ส่ายหน้า แล้ว ก้ กลับ ไป โกรธ

ให้ตาย เถอะ  ใคร พอทราบ ข้อมูล บ้าง ว่า  แถวนคร พนม  เขาปลุกยางกัน แบบ ที่ ทอมมี่ ได้ ฟังมา

อยากทราบขอมูลข้อเท็จจริงจัง   

เท่าที่ฟังตอนนี้ ชาวบ้าน เป็นหนี้ทั้งนั้น หวังจะ รวยจากการกรีดยางที่ปลูกนี้ และ ที่ สำคัญ สำนักงานเกษตรไม่ได้ เข้าไปดูเลเลยหรอ หรือว่า คอพับรับเงิน เรียบร้อยแล้ว
Liked By: Tommy_LA, rangsan_10
บันทึกการเข้า
konlam
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 337

ไข้แพนด้าระบาด ^^


« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 07:16:23 AM »

จิง ๆ ผมไม่อยากจะเอ่ยสักเท่าไหร่ เรื่องนี้ แต่

ขึ้นทะเบียนเพื่อ "เก็บภาษี" ครับ

คิดตามลักษณะของเกษตรที่ทำ ผลไม้ ยาง คิดเป็นต้น

อันนี้ประสบการณ์จริงของพ่อตา แม่ยาย ผมนะครับ

แกก้อเลยไม่ไปขึ้นซะเลย ให้มันรู้ซะมั่ง 55555

 ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
บันทึกการเข้า

อยู่อย่างพอเพียง คิดอย่างเพียงพอ

จะเอาอะไรมาก ชีวิตก็แค่นี้
ฟ้าสางที่บางแสน
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 639


คำเท่าหัวหมา บ่เท่านาตีนบ้าน


« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 08:16:48 AM »

โอ้ มันเลวร้ายกันถึงเพียงนี้เชียวหรือ...................ไม่มีข้อดีบ้างเลยจริง ๆ  หรือ

เป็นเรื่องที่ต้องขบคิด ไตร่ตรองเหมือนกัน..............อย่ามองอะไรเลวร้ายไปเสียหมด   ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้

แต่ที่อยากถามว่า............คนที่มีอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลัก   แล้วทำเกษตรกรเป็นอาชีพรอง  อยู่ในข่ายที่จะไปขึ้นทะเบียนได้ใช่มั๊ย
บันทึกการเข้า

เฮ็ดกินอย่าคร้าน....เข้าบ้านอย่าอาย....เห็นคนตาย...อย่าขี้เดียด
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: