แปลงต้นแบบมันสำปะหลังจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร

<< < (24/34) > >>

vud:
 ที่ 3  เป็นมันสำปะหลังพันธุ์  ระยอง  11  อายุ  12 เดือน  หนีก  24  กิโลกรัม
 

vud:
  เนื่องจากช่วงนี้ราคามันสำปะหลังลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงยังไม่ขุดมันกัน ได้แต่หวังการรับจำนำของรัฐ เราไปดูการทำมันเส้นในเขมรกันหน่อย
  อันนี้สับด้วยมือ  เป็นรุ่นแรกๆคุณภาพสูงมากแป้งก็ดีด้วย
 

vud:
  เจ้านี้ก็สับด้วยมือ ตากสามแดด แป้งดีมาก
 

vud:
  ลานตากมันของเขมรใช้ตาข่ายสีฟ้าตากบนหญ้า
 
 

vud:
 สวยและสอาดมาก
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว