**ดินถุง ตามท้องตลาด**

<< < (2/2)

phalikhit:
สูตรดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ในกระถาง
(Formula soil mix for growing potted trees)


การปลูกต้นไม้ในกระถาง หรือในพื้นที่จำกัด มีความจำเป็นอย่างมาก ในการระบายน้ำและระบายอากาศ
ธาตุอาหาร สำหรับต้นไม้ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน

จะขอแนะนำสูตรดินผสมสำหรับต้นไม้ในกระถาง เพื่อประหยัดงบ สำหรับท่านที่ชอบพื้นที่สีเขียว
ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก และใช้ได้ผลดีมานำเสนอครับ

ในการนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ สมพร จันทรสระ ผู้แนะนำให้ความรู้ ครับ

ดินผสมมีส่วนประกอบดังนี้

- ขุยมะพร้าว 2 ส่วน
- เปลือกมะพร้าวสับ 2 ส่วน
- ดินร่วน 2 ส่วน
- ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
- น้ำและยาป้องกันเชื้อรา


วิธีการผสม

1. นำดินร่วน(ปนทรายก็ดี)ผสมกับขุยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าวสับ ผสมให้เข้ากัน

2. จากนั้น ค่อยเติมปุ๋ยคอกลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3. เอาน้ำผสม ยาป้องกันเชื้อรา สัดส่วน 1 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร โดยใช้บัวรดน้ำรดในกองดินที่ผสม โดยให้มีความชื้นประมาณ 50 % (ลองกำดู ดินผสมสามารถจับเป็นก้อนได้ )

4. นำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ประมาณ 7 วัน จึงสามารถนำมาใช้ได้


วิธีการง่าย ๆ เพียงเท่าเราก็มีดินผสมราคาถูก อีกทั้งน่าภูมิใจที่ทำด้วยสองมือของเรา หรือว่าใครจะรดด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพก็ได้ครับ ส่วนธาตุอาหาร ก็สมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องพึ่งปุ๋ยเคมีครับที่มา  http://www.bkkms.com/variety/Trees/formula-soil-mix-for-growing-potted-trees.html

phalikhit:
 สูตร ดินสำหรับปลูกแคคตัส และพืชอวบน้ำ เช่น กุหลาบหิน โคมญี่ปุ่น พืชเหล่านี้ ไม่ต้องการดินที่มีอาหารสมบูรณ์มากนัก แต่ต้องการ ดินที่ร่วนโปร่ง
การะบายน้ำได้ดี และอุ้มน้ำได้พอสมควรส่วนผสมของดินมีดังนี้

  1. ดินร่วน (ผึ่งแดด 7 วัน)                 2             ส่วน
  2. ทรายหยาบ                                     3             ส่วน
  3. ถ่านปุ่น                                          1             ส่วน
  4 ใบก้ามปูผุ ๆ                                      1             ส่วน
  5. ปูนขาวเล็กน้อย
สูตร ดินสำหรับปลูกเบญจมาศ โกสน ปาล์ม


1. ดินร่วน                            4     ส่วน
2. ทรายหยาบ                      2     ส่วน
3. ปุ๋ยคอกเก่า ๆ                    2     ส่วน
4. ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเทศบาล      1-2  ส่วน
5. กระดูกป่นเล็กน้อย           2    ส่วน สูตร ดินสำหรับปลูกเฟิร์น

1. ดินเผาหรือร่วน              1     ส่วน
2. ทรายละเอียด               1     ส่วน
3. เศษอิฐหักป่น                1    ส่วน
4. ใบก้ามปูผุ ๆ                  1    ส่วน
5. ปุ๋ยคอกเก่า                   1/2   ส่วน
6. ปูนขาว                  1/4  ส่วน

ถ้าเป็นเฟิร์นที่ชอบขึ้นตามโขดหิน ก็ควรจะผสมเศษหินปูนลงไปบ้างสูตร ดินสำหรับปลูกบอน ว่านต่าง ๆ ดาดตะกั่ว

1. ดินร่วน                         6   ส่วน
2. ทราย                           4   ส่วน
3. ปุ๋ยคอก                        1   ส่วน
4. ใบมะขามผุ ๆ                 1   ส่วน
 สูตร ดินสำหรับปลูกไฮเดร์นเยีย พิทูเนีย คริสต์มาส

1. ดินร่วน                     4   ส่วน
2. ทรายหยาบ                2   ส่วน
3. ปุ๋ยหมัก                     2   ส่วน
4. ปุ๋ยคอก                     2   ส่วนสูตร ดินสำหรับปลูกโป๊ยเซียน

1. ดินขุยไผ่ผสมแกลบ หรือทรายหยาบ             1    ส่วน
2. ถ่านป่น                                                   1    ส่วน
3. อิฐมอญทุบเล็ก                                         2   ส่วน
4. เปลือกถั่วและใบทองหลาง หรือใบก้ามปูผุ       2    ส่วน
 สูตร ดินสำหรับปลูกคล้า และมารานต้า

1. ดินร่วน                  2    ส่วน
2. ทราย                    2    ส่วน
3. ขุยมะพร้าว             2    ส่วน
4. แกลบ                   1    ส่วน
5. ปุ๋ยคอก                 1    ส่วน
 สูตร ดินสำหรับปลูกต้นไม้ทั่ว ๆ ไป

1. ดินร่วน                                1    ส่วน
2. ใบไม้ผุ                                1    ส่วน
3. ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเทศบาล          1    ส่วน


ที่มา http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=9435.0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว