จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชที่เริ่มผลผลิตเป็นการค้าแล้ว

<< < (10/10)

ท่าน้ำล่าง:
http://www.uniseedsthai.com/th/product-bio-tricho.html
เชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า  ชนิดขวด แกลอน ชนิดผงบรรจุขวดพลาสติก
เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ธูริงเจนซิสชนิดขวดแก้ว
บ. ยูนิซีดส์ 0-2579-9976, 0-2579-1929

ท่าน้ำล่าง:
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร ม.เกษตร บางเขน
http://m.doa.go.th/pprado/
เชื้อ BT     400 บาท/ลิตร
เชื้ิอ NPV  2,250 บาท/ลิตร
ไส้เดือนฝอยชนิดผง 200 บาท/กระป๋อง
ไส้เดือนฝอยชนิดซอง 40 บาท/ซอง
แตนเบียนไข่ Trichogramma 35 บาท/10,000 ตัว

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 02-579-9586

ท่าน้ำล่าง:
บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ลาร์มิน่า เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทีลิส
ไตรซาน    เชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม
เรดแคท เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทุริงเยนซีส สายพันธุ์ เคอร์สตากี้
ไบโอเบส  เชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ คือ บาซิลลัส ซับทีลิส NSRS 89-24 และ บาซิลลัส ซับทีลิส MK-007
บูเวริน  เชื้อรา บูเวเรีย บัสเซียน่า
เมทาซาน  เชื้อรา เมตาไรเซียม อะนิโซเพล
ไลซินัส  เชื้อรา พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
เอ.พี. ออยล์ น้ำมันปิโตรเลียมบริสุทธิ์
ฯลฯ

http://www.appliedchem.net/TH/APmain.htm
186 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเค้า ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220โทร 02-971-7287-8, 02-971-5298-9
ap@appliedchem.net

loveland:
ไตรโคเดอร์มา และเมตา-เวอเรีย ของโอฬาร คุ้มศึก ผู้ได้รับรางวับคนค้นคนอวอร์ด มีขายที่นี่ครับ
https://www.facebook.com/loveloveinin
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเสาไห้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว