ทำนาหว่าน (ไม่เผาฟาง และไม่ไถดิน)

(1/4) > >>

คนเมียง:
ใครมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการทำนาหว่าน แบบไม่เผาฟาง และไม่ไถดินบ้างครับ ผมเกษตรกรมือใหม่ครับ พึ่งได้ที่มาประมาณ สองงาน อิๆ ถึงจะน้อย แต่ผมคิดว่าสามารถทำนา เก็บข้าวเอาไว้กินได้ ใช่ไหมครับ เพราะที่เดิมเป็นที่นาอยู่แล้วครับ

ผมตั้งเป้าไว้ว่า
๑ จะไม่เผาฟางข้าว (เพราะตอนนี้มีคนเขาทำนาที่นี้อยู่ครับ ผมต้องการให้ฟางข้าว เป็นปุ๋ยหรือเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด)
๒ จะไม่ไถดิน (เพราะต้องการลดต้นทุนเรื่องการไถ เรื่องของเรื่องไม่มีรถไถนาครับ จะซื้อก็เป็นการลงทุนที่สูงเกินไป)

ช่วยแนะนำด้วยนะครับ  >:(

IT641:
การทำนาแบบไม่เผาฟาง                         
ฟางในนาข้าวโดยทั่วไปพื้นที่  1  ไร่  จะมีฟางประมาณ 1,200 – 1,600  กิโลกรัม
หากย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ปัจจุบันของเกษตรกรจะใช้สารสกัดต่างๆ ในการช่วยย่อยสลายเป็นภาระที่ต้องใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้น   เกษตรกรต้องเตรียมสารสลายฟางด้วยตนเอง  ดังนี้                       
การเตรียมสารสลายฟาง                       
1. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ              จำนวน  50  ลิตร                       
2. กากน้ำตาล                จำนวน  25  กิโลกรัม                       
3. วัสดุเยื่อใย (ต้นกล้วย,ต้นข้าวสด,หน่อไม้)  จำนวน    30  กิโลกรัม                       
4. น้ำสะอาด                  จำนวน  100  ลิตร
นำวัสดุทั้งหมดหมักรวมกัน ประมาณ 7 -10 วัน                       
ขั้นตอนและวิธีการสลายฟางในแปลงนา
1.      ใช้วิธีการฉีดพ่นอัตราสารสลายฟาง 5 ลิตร : น้ำสะอาด 50 ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาพื้นที่ 1 ไร่
2.      ใช้วิธีปล่อยไปกับน้ำที่เข้านา อัตราสารสลายฟาง 25 ลิตร : กากน้ำตาล 25 กิโลกรัม : น้ำ
200 ลิตร  ใช้สารยาง ขนาด 4 หุน  ดูดเป็นกาลักน้ำปล่อยปนไปกับน้ำที่เข้านาได้ พื้นที่ 5 ไร่           
ใช้รถขลุบย่ำให้ฟางจมน้ำหรือไล่เป็ดเข้าไปเหยียบย่ำให้ฟางจมน้ำ  ทำการหมักฟางไว้ 4-7 วัน 
จึงเริ่มทำการเตรียมดิน                           
ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.      หากใช้รถไถขนาดเล็กใช้เวลาหมักฟาง 15 วัน เพื่อการย่อยสลายฟางสมบูรณ์ก่อน
2.      การเตรียมดินโดยใช้รถจอบหมุน สามารถดำเนินการได้เลย
หากต้องรีบเตรียมแปลงให้แล้วเสร็จภายใน 7 -10 วัน ให้ใช้ปุ๋ยยูเรียหว่านในแปลง 5 – 7 กิโลกรัม /ไร่ 
ในวันสุดท้ายและขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมดิน (การย่ำเทือก,การลบเทือก,การชักร่องระบายน้ำ)           
เหตุผล  เพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับจุลินทรีย์ในการย่อยสลายฟางได้ไวขึ้น และเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้พืชวัยอ่อนได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว                       
ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์
1.      เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้อัตรา 2 – 2.5 ถังต่อไร่
2.      แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ 1 คืน  แล้วนำไปหว่านเรียกอีกอย่างว่าข้าวซาวน้ำ มีข้อดี คือ
-          ไม่ต้องรีบขอดน้ำออกจากแปลงนา
-          หอยไม่ทำลาย
-          เมล็ดข้าวไม่ไปรวมกันที่ใดที่หนึ่ง
-          เมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายตัวได้ดี                       
การดูแลอารักษ์ขาพืช
1.      หลังว่านข้าว 7 – 10 วัน ฉีดยาคุม – ฆ่าหญ้า ทิ้งไว้ 2 วัน ไขน้ำเข้านาให้มิดยอดหญ้า อย่าให้
ท่วมยอดข้าว ทิ้งไว้ 5 – 7 วัน เพื่อให้หญ้าตาย
2.      หากมีหอยเชอรี่ใช้ปูนแดงปั้นเป็นก้อนหรือใช้มะกรูดผ่าซีกโยนลงบริเวณที่มีหอยเชอรี่           
การใส่ปุ๋ย
1.      ใช้น้อยแต่บ่อยครั้ง  เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องไม่มีช่วงใดมากหรือ
ขาดธาตุอาหาร
2.      ใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายเมื่อข้าวอายุได้ 50 – 55 วัน กรณีข้าวอายุ 120 วัน
3.      กรณีทำนาไม่เผาฟางจะใช้ปุ๋ย 40 – 50 กิโลกรัม/ไร่           
ข้อดี
1.      ลักษณะดินดีขึ้นไม่แข็งกร้าว
2.      ต้นข้าวเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ
3.      ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปพืชนำไปใช้ได้มากขึ้น (เขียวนานขึ้น)
4.      สกัดกั้นการเจริญเติบของวัชพืช
5.      สภาพการเจริญเติบโตของข้าวดีขึ้น ศัตรูธรรมชาติมากขึ้น ศัตรูพืชน้อยลง
6.      เมล็ดข้าวที่ได้มีคุณภาพและน้ำหนักดี           
ข้อแตกต่าง
1.      ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ ไร่ละ 1 ตัน คิดเป็นมูลค่า  2,000  บาท
2.      ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 1 ลูก  คิดเป็นเงิน  560 – 700  บาท

kungtaro:
 :)ปีนี้ปีแรกกุ้งกลับมาทำนา ก็หว่านเอาเหมือนกันค่ะ เพราะไม่ค่อยมีงบจ้างคนงาน ทำเอง คนเดียว มีแม่คอยช่วยดู เห็นแม่บอกว่าถ้าไม่อยากเผาฟางก็หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ให้เอาน้ำเข้าแปลงข้าวไว้ค่ะ ให้ฟางเปื่อยไปเอง แต่กุ้งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่า สภาพดินจะเป็นอย่างไร....ปีนี้หลังเก็บเีีกี่ยวแล้ว ว่าจะลองดูค่ะ....

เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

kaset0070:
กะว่าจะลองปลูกข้าวเหมือนกัน แต่ว่าคงจะประมาณสัก 10 ตร.ม. เท่านั้น แฮะ ๆ แค่ลองดูเฉย ๆ

stl

คนเมียง:
ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ผมจะลองนำไปทดลองทำดูก่อน
จะได้พอเพียงจริงๆ และลดโลกร้อนด้วย (ไม่เผาฟาง)
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป