หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องจริงที่เกิดขึ้นของการซื้อที่ดิน สปก 4-01  (อ่าน 138305 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
vud
staff
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5471


« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2011, 03:38:07 PM »

  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ได้ไปสำนักงานปฏิรูปที่ดินขณะนั่งคุยอยู่กับท่านปฏิรูปที่ดินอยู่ได้มีคุณยายแก่ๆคนหนึ่งเข้ามาขอพบปฏิรูปที่ดินเพื่อขอปรึกษาปัญหาว่า  คุณยายได้ซื้อที่ดิน  สปก 4-01 แปลงหนึ่ง 20 ไร่ ราคา  200000  บาทได้จ่ายเงินและเข้าไปทำกินมาหลายสิบปีจนมาถึงรุ่นลูกของเจ้าของที่ดิน สปก นั้นได้มาขอสิทธิ์การครอบครองที่ดินของพ่อตนเอง คุณยายถามว่าจะต้องคืนที่ดินให้เขาหรือไม่เพราะตอนซื้อจากพ่อเขาก็เต็มใจขายให้   ปฏิรูปที่ดินตอบชัดเจนว่าที่ดินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกเจ้าของที่ดินเดิมถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีไม่เคยได้เข้าไปทำประโยชน์  แต่คุณยายสามารถฟ้องศาลร้องเรียกค่าเสียหายเอาเงินคืนได้จากเจ้าของที่ดินได้


Liked By: sammy_555
บันทึกการเข้า

tachis
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 65


« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2011, 06:22:27 PM »

เป็นความจริงหรือครับ  ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่  ผมคิดว่าผู้ที่ครอบครองพื่นที่ทำกิน  ตั้งแต่  10  ขึ้นไป จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2011, 08:20:54 PM »


ปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก  เพราะเจ้าของเดิมที่เคยครอบครองที่ดิน  สปก 4-01  มาก่อนไม่ซื้อสัตย์

ก่อนอื่น อยากให้ท่านมีความเข้าใจในเรื่องที่ดิน สปก 4-01 เสียก่อนว่า มันได้มาอย่างไร  ทำไม ราษฏรจึงมีสิทธิทำประโยชน์บนที่ดินแปลงนั้น   เนื่องจาก ภาครัฐมีแนวคิดในการจัดสรรที่ดินให้ราษฏร ชาวไร่  ชาวสวน ชาวนา ที่ยากจน ไม่มีที่ทำกิน และราษฏรต้องมีอาชีพเกษตรเท่านั้น

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

ความหมายของ “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปที่ดินมาตรา 4 ความว่า “การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือ มีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็ก น้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดี ยิ่งขึ้น”

การปฏิรูปที่ดินเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรเป็นของ
ตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดไปตามขนาดและความจำเป็นของเกษตรกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุง ก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภคต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ภายใต้ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 จึงเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากมุ่งหมายให้เกษตรกรมีความเท่าเทียมกันด้านสิทธิและการถือครองที่ดิน แล้วยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรเพื่อให้สามารถ ดำรงชีพในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินได้งานหลักของ ส.ป.ก. จึงมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1)     งานจัดที่ดิน โดยนำที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนมาให้เกษตรกรเช่า เช่าซื้อ
2)     งานพัฒนาขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ เท่าที่จำเป็นในเขตปฏิรูปที่ดิน
3)     งานพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร
“เกษตรกร” หมาย ความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรมหรือเป็น บุตรของเกษตรกรบรรดาซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับที่ดิน
ผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีการปฏิรูปที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น กล่าวคือ
        1.   เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มิใช่อาชีพอื่น และต้องไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
        2.   เป็น ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เป็นเกษตรกร แต่ประสงค์จะเป็นเกษตรกรและมาขอรับการจัดที่ดินโดยจะต้องเป็นผู้ที่ยากจน หรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือเป็นบุตรของเกษตรกร และต้องไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองและไม่มีอาชีพอื่น อันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังอาชีพอยู่แล้ว         

การซื้อขายที่ดิน สปก ไม่อาจทำ ตามกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
แต่การซื้อแต่การซื้อขายที่เคยพบเป็น แค่การสัญญาใจกัน หรือทำสัญญาซื้อขายกันเฉยๆ
เพราะสปก 4-01 โอน ถ่าย กันได้แต่ ทายาท พ่อแม่ พี่น้อง ลูก น้าหลาน เท่านั้น
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถทำได้

 


Liked By: saams, sammy_555, his
บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2011, 08:36:37 PM »


เท่าที่พบเห็นในปัจจุบัน  การซื้อที่ดิน สปก 4-01 มา เป็นเพียงการซื้อสิทธิทำกิน  ทำประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นเท่านั้นเอง   ใรเรื่องกรรมสิทธิ์  ที่ดิน  สปก  เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ  ใครทำการซื้อ ขายกัน  นั่นก็ แปลว่า คนซื้อยอมเสี่ยงเอง  หากทางรัฐสืบรู้มาว่า  ผู้ทำการเกษตร บนที่ดินผืนนั้น อาชีพจริงๆ ไม่ใช่เกษตรกร และมีการ ซื้อ ขาย โอน เปลี่ยนมือกัน ในเชิงธุรกิจ  ทางรัฐก็จะมาขับไล่ไป แล้ว ยึดที่ดินมาทำการจัดสรรให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป

หากท่านจะซื้อที่ดิน ที่ มีเอกสารสิทธิ เป็น สปก จริงๆ แสดงว่า  ท่านยอมเสี่ยง  ก็ควรทำสัญญาขึ้นฉบับหนึ่ง ระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขาย
ที่เห็นเขาทำกัน  เขาทำกันในรูปแบบของสัญญาเงินกู้  ( เพื่อกันมิให้คนขายสิทธิ์ในการทำประโยชน์ ตาม ใบ สปก นั้น ทรยศ หักหลัง  หรือ โกง ทีหลัง )  พอจ่ายเงินกันเสร็จ  ผู้ขายก็ ส่งมอบใบ สปก ให้ผู้ซื้อ  พร้องกับย้ายออกจากพื้นที่ผืนนั้น  คนซื้อก็ ครอบครอง ทำกินต่อไป


ตอบคำถามค่ะ

ถามว่า   ที่ดิน มีเอกสารสิทธิ  สปก  เมื่อบิดา เสียชีวิตแล้ว  ทายาท  ก็รับสิทธิสืบต่อจากบิดา  ทายาทผู้สืบสิทธิ ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรเท่านั้น  หากรับราชการ  ก็ สืบสิทธิไม่ได้ค่ะ    ยาย จะฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายไม่ได้   หากตอนซื้อ ยาย ทำสัญญาเป็นเงินกู้กับคนขาย   ยายก็ฟ้องเรียกคืนเงินกู้ได้ (การฟ้องเรียกคืน เงินกู้ มีอายุความในการฟ้อง 10 ปีค่ะ  )


เรื่อง การซื้อที่ดิน มีเอกสารสิทธิ์ เป็น สปก 4-01  เป็นความเสี่ยงของผู้ซื้อเอง  ควรคิดให้รอบคอบค่ะ


Liked By: his
บันทึกการเข้า
vud
staff
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5471


« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 10:44:54 AM »

      น่าสงสารยายคนนั้น แกบอกว่า ซื้อเมื่อปี  2538  ตอนนี้คงหมดอายุความแล้ว


Liked By: nokjantra
บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 11:28:10 AM »ในทางปฏิบัติ จะมี Trick เล็กๆ ค่ะ  ก็ทำสัญญาเงินกู้ไว้   เขายังไม่ลงวันที่ในสัญญาเงินกู้ ( เพราะทำกันเองนี่คะ   พยานลงลายมือชื่อ ก็ เอาพรรคพวกเดียวกันทั้งนั้น) หากคคโกงกันเมื่อไหร่  ก็จัดการลงวันที่เพราะให้มันเข้ากรอบของการฟ้องคดี

แต่ยายจะรู้หรือเปล่า  ว่าเขาทำแบบนี้....Liked By: tri, Grow Up
บันทึกการเข้า
tengsak thongmahasarn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 158


« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 05:19:38 PM »

ผมว่าถ้าจะซื้อที่ดิน ต้องเป็นโฉนด หรือ น.ส.3 เท่านั้นครับ นอกนั้นต้องเสี่ยงเอาครับ
บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 06:12:51 PM »ใช่ค่ะ คุณ  tengsak   ก็พอมีทางแก้ไขให้ความเสี่ยงนั้นบรรเทาลง   รู้เขา รู้เรา  ให้ป้องกันตนเองได้

หลายๆคน ก็ไม่สามารถหาเงินมาซื้อที่ดินมีโฉนดได้ เพราะแพงเหลือเกิน เลยเสี่ยงสูง  เมื่อทุนทรัพย์น้อย แต่อยากมีที่ดินสักแปลง พอ

ปลูกผัก ทำการเกษตร  ก็อดทนกันไป   
บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 08:52:32 PM »

เรียนถามคุณ vud  ค่ะ 

กระทู้ที่ล๊อคด้วยกุญแจ หมายความว่าอย่างไรคะ  ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่

 เพิ่งมาพบเวปนี้ เมื่อวันที่ 1 กพ ที่ผ่านมาค่ะ เพราะกำลังต้องการหาซื้อที่ดินแปลงเล็กๆสักแปลง  เวปนี้ได้ความรู้ดีมาก

บางคนที่ประกาศขายที่ดิน  พอดิฉันโทรหาเพื่อสอบถาม  เขากลายเป็นนายหน้า    โกรธ    โกรธ 

 
บันทึกการเข้า
ดวงพร
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4714


คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำชีวิตให้ดีได้


« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 09:52:19 AM »

เรียนถามคุณ vud  ค่ะ 

กระทู้ที่ล๊อคด้วยกุญแจ หมายความว่าอย่างไรคะ  ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่

 เพิ่งมาพบเวปนี้ เมื่อวันที่ 1 กพ ที่ผ่านมาค่ะ เพราะกำลังต้องการหาซื้อที่ดินแปลงเล็กๆสักแปลง  เวปนี้ได้ความรู้ดีมาก

บางคนที่ประกาศขายที่ดิน  พอดิฉันโทรหาเพื่อสอบถาม  เขากลายเป็นนายหน้า    โกรธ    โกรธ 

 

ตอบแทนพี่วุฒิ ค่ะ กระทู้ที่ล๊อค หมายความว่า สมาชิกจะตอบกระทู้นั้นไม่ได้ เกิดจาก เช่นผิดกฎของเวป หรือการซื้อขาย จบลงค่ะ

การติดต่อ ซื้อ-ขาย ที่ดินท่านสมาชิกต้องรับความเสี่ยงใดๆเองเพราะเวปไม่มีส่วนได้เสียกับการประกาศ ซื้อ ขาย ใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่อยากมีสังคมแบ่งปัน เรื่องที่ดินเพื่อทำเกษตรเท่านั้นค่ะ และ ท่านผู้จะ ขายและผู้ที่จะซื้อ โปรด มีความจริงใจต่อกันค่ะเพื่อ สังคมดีๆแห่งนี้ได้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน


Liked By: nokjantra
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 09:56:00 AM โดย ดวงพร » บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 01:24:49 PM »ขอบคุณ คุณตวงพรที่ให้ความกระจ่าง  คุณแม่และญาติของดิฉันถูกหลอกมามากแล้วค่ะ   ดิฉันจึงเข้าใจดีว่า การเสียรู้คน มันช้ำใจ

และเจ็บใจเพียงใด  เงินทองก็หายาก  กว่าจะเก็บเงินได้สักครึ่งล้าน   คนรับราชการตำแหน่งเล็กๆ  ก็ใช้เวลาหลายปี

ขอบคุณแอดมินและผู้ร่วมงานที่สรรค์สร้างเวปนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ค่ะ     ยิ้มเท่ห์      ยิ้มเท่ห์     ยิ้มเท่ห์
บันทึกการเข้า
cae
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21


« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 12:43:03 AM »ในทางปฏิบัติ จะมี Trick เล็กๆ ค่ะ  ก็ทำสัญญาเงินกู้ไว้   เขายังไม่ลงวันที่ในสัญญาเงินกู้ ( เพราะทำกันเองนี่คะ   พยานลงลายมือชื่อ ก็ เอาพรรคพวกเดียวกันทั้งนั้น) หากคคโกงกันเมื่อไหร่  ก็จัดการลงวันที่เพราะให้มันเข้ากรอบของการฟ้องคดี

แต่ยายจะรู้หรือเปล่า  ว่าเขาทำแบบนี้....


หากทำตามคำแนะนำทั้งหมดแล้ว พอยืนฟ้องไต่สวนปรากฎว่าเจ้าของที่มีชื่อในสปก.ไม่มีเงินชำระหรือทายาทเจ้าของสปก.ไม่ได้มรดก(สรุปคือผู้ขายที่ดินสปก.ไม่มีเงินให้หรือไม่ยอมให้เงินคืน อ้าง จนหรือฯลฯ) และทายาทก็จะเอาที่คืน ทำตัวเป็นคนจนกันทั้งนั้น ผลคดีจะเป็นอย่างไรครับ ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง
บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 07:36:12 AM »


เวลาฟ้อง ก็ฟ้องเรียกคืนเงินกู้  เมื่อมีการไต่สวน  สืบพยาน ได้ความว่าเป็นหนี้กันจริง เพราะมีสัญญาเงินกู้เป็นพยานเอกสาร

ศาลอ่านคำพิพากษา  แล้วมีการบังคับคดี  จำเลยกลายเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา มีการยึดทรัพย์ ออกขายทอดตลาด  หม้อข้าว หม้อ

แกง เขาก็ยึด  ทีวีตู้เย็น ไม่มีเหลือ  หรือ ศาลสังให้ชำระคืนเป็นรายเดือนก็ได้ 

ต้องไปใช้สิทธิทางศาลบังคับ    จะเอาความยากจน มา อ้างเพื่อเลี่ยงการชำระหนี้ไม่ได้หรอกค่ะ   ถ้างั้น  เขาก็ อ้างว่าจนกันทั้งเมือง

เลย   พอเป็นหนี้  จะได้ไม่ต้องชำระคืน  ก็ไม่ยุติธรรมกับเจ้าหนี้ค่ะLiked By: Surakree
บันทึกการเข้า
Thanawit
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2011, 07:56:21 AM »

เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับ น้า ของผมเมื่อหลายปีมาแล้ว .....

ไปซื้อ สวนปาล์มที่ สปก. ตอนนั้นสวนโทรมมาก พอน้าซื้อมาก็ดูแลอย่างดี เก็บผลผลิตขายได้ ..... ผ่านไปประมาณ 3 ปี ...

เจ้าของเดิมอยากได้กลับ ...แต่ก็มาคุย ดี ๆ (แกมบังคับ) บอกว่าจะขอซื้อคืน ..... โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ

.... น้าก็เลยจำใจต้องขายคืนให้ เพราะไม่อยากมีปัญหา .... ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้

เห็นแล้วไม่กล้าเลย ซื้อที่ สปก. สู้ไปซื้อที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ใด ๆ เลยดีกว่า ..... ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
บันทึกการเข้า
pakchong96
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 522


« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2011, 06:58:31 AM »

เคยใด้ยินว่า สปก.ถ้ายังเป็นใบอ่อน(เป็นเอกสาร2-3แผ่น)อยู่สามารถแบ่งแยกหรือมอบให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานใด้ ญาติผมซื้อมาแปลงนึง12ไร่ เจ้าของก็แบ่งออกจากแปลงใหญ่ แล้วก็ไปทําเรื่องที่ สํานักงาน สปก. ตอนนี้เค้าก็ใด้ สปก.ใบแข็ง(ที่หน้าตาเหมือนโฉนด)เป็นชื่อเค้าเลยครับ ผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าใบอ่อนคืออะไร (ไม่ใช่ใบภบท5นะครับ)
บันทึกการเข้า
wannana
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 259


« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2011, 11:44:45 AM »
ตอบ คุณ  pakchong96

รบกวนเข้าไปอ่านในลิ้งค์นี้ค่ะ  ผู้ตอบ คือ อาจารย์ มีชัย   ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชากฏหมายด้วย


http://www.meechaithailand.com/ver1/?module=4&action=view&id=037210

 ยิ้มเท่ห์   ยิ้มเท่ห์ 
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: