อยากได้ข้อมูลการปลูกผักกูดและผลผลิตต่อปีต่อไร่

(1/1)

วุฒิ:
อยากรู้วิธีการปลูกผักกูด ส่วนตัวแล้วชอบกินด้วยเคยซื้อมากิน ก็เลยคิดอยากจะปลูกไว้กินบ้างและอยากปลูกไว้ขายด้วย รบกวนท่านที่มีความรู้หรือท่านที่เป็นจ้าของสวนผักกูดช่วยแนะนำด้วย ขอบคุนมากครับ

vud:
  ผมปลูกไว้เพื่อกินเนื่องจากชอบหลายกอ  ผักกูดเป็นเฟร์นชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะแต่น้ำต้องไม่เน่า ชอบอยู่ในที่ร่มรำไร และดินซึ่งมีอินทรีย์วัตถุสูงๆ ถ้าได้ปลูกริมห้วยที่มีน้ำไหลรินๆยิ่งชอบมาก อยากขยายพื้นที่ปลูกอีกแต่มีพื้นที่แบบที่กล่าวไปไม่มากในบริเวณบ้าน

BoY NakonChuM:
ที่บ้านพ่อปลูกไว้กินเองครับ พื้นที่จะต้องลุ่มมีน้ำเกือบทั้งปี ยิ่งเป็นน้ำไหลผ่านช้าๆ ยิ่งดี การเกิดของผักกูดจะเกิดจากการที่สปอร์ตกแล้วเกิดบริเวณรากของต้นเก่าทำให้เกิดต้นใหม่  และมีการแตกหน่อเกิดขึ้น 
การปลูกอาจจะใช้วิธีถอนต้นเก่ามาปลูกแล้วสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมก็ได้ ผักกูดชอบอากาศเย็นมีแสงแดดในช่วงเช้า ถ้าอากาศเย็นส่วนมากแล้วจะมีผักกูดเกิดขึ้นได้ง่ายครับ ถ้าศึกษาดีๆจะมีหลายพันธุ์อย่างไรก็ลองหาดูตามท้องถิ่นก่อนครับ

konthain(นพ):
ไปหาข้อมูลที่เขาปลุกผักกูดขาย มาให้อ่านครับ

ผักกูดเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภค นิยมเก็บมาปรุงเป็นอาหาร และมีขึ้นงอกงามได้เองตามพื้นที่ลุ่มริมน้ำในหลายๆ จังหวัดของภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง นราธิวาส และจังหวัดยะลา ผักกูดเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่ผู้คนในพื้นที่รู้จักเก็บมารับประทานกันมา ตั้งแต่อดีต เมื่อมีการนิยมบริโภคพืชผักพื้นบ้านเพิ่มขึ้น ผักกูดจึงกลายเป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมสูง ชาวบ้านได้อาศัยผักกูดจากริมน้ำที่ขึ้นงอกงามอยู่ตามป่าธรรมชาติ ริมห้วยหรือหนองน้ำในหมู่บ้านมาวางขายได้ราคาดี กก.ละ 13 บาท แต่ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ผักกูดที่หาได้ตามแหล่งธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้านจึงหันมาลงทุนปลูกผักกูดกันอย่างจริงจัง และสามารถเก็บออกไปขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตลอดปี

นางเผียน ฤทธิ์ศักดิ์ อายุ 67 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 184 หมู่ 8 ต.บ้านนา กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ได้อาศัยเก็บผักกูดจากแหล่งธรรมชาติขายมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว แต่ผักกูดที่เก็บได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงรวบรวมสมาชิกผู้ปลูกผักกูดในหมู่บ้าน จำนวน 16 ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (ซีอีโอ) สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ตั้งกลุ่มปลูกผักกูดกันอย่างจริงจัง เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกผักกูดในที่ลุ่มริมน้ำ ก็แนะนำให้ขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น  ส่วนผู้ที่มีที่ดินเป็นป่าสวนยางอยู่ริมป่าไม่เหมาะสมกับการปลูกผักกูดแบบ ธรรมชาติ ก็ใช้เงินลงทุนสร้างโรงเรือน ปรับปรุงระบบน้ำนำมาใช้ปลูกผัก ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ ผักกูดที่ปลูกในโรงเรือนก็ออกยอดให้ผลผลิตสูงเช่นกัน

นางเผียน กล่าวว่า ได้ลงทุนสร้างโรงเรือนปลูกผักกูดบนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินข้างบ้าน ใช้ไม้ปักเป็นเสาและสร้างร่มเงาด้วยตาข่ายพลาสติก (ซาแลน) กรองแสงประมาณ 60% และติดตั้งระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ นำหน่อผักกูดพันธุ์พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผักกูดพันธุ์คลองหาหูน พันธุ์ห้วยลำทับหรือพันธุ์คลองเขาคราม แต่ละสายพันธุ์ก็สามารถหาได้จากริมคลองข้างบ้าน ปลูกในพื้นที่โรงเรือนไร่ละ 8,300 ต้น ใช้เวลาบำรุงรักษาด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 4 เดือน ผักกูดก็จะออกยอดและเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายได้ประมาณ 60-70 ยอด/กิโลกรัม ในราคาที่พ่อค้ามารับซื้อถึงแปลง กก.ละ 13 บาท และสามารถเก็บผักกูดขายได้ครั้งละ 100 กิโลกรัม ต้องเก็บขายวันเว้นวัน

การลงทุนสร้างโรงเรือนปลูกผักกูดนั้น จะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแซมในสวนผลไม้และสวนยางพารา ประมาณ 40% การดูแลบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยาก ใช้แรงงานในครอบครัวคอยให้น้ำให้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะต้นผักกูดจะไม่ตอบสนองต่อ ปุ๋ยเคมีและสารเคมี กำจัดวัชพืชและตบแต่งโคนต้นให้สมบูรณ์ ผักกูดก็จะออกยอดให้เก็บอย่างสม่ำเสมอ เริ่มลงทุนจากเงินงบประมาณสนับสนุนจากงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 160,000 บาท เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548-พฤษภาคม 2549 รวมเวลาเก็บผักกูด 1 ปี ได้ผลผลิตประมาณ 16 ตัน ส่งขายได้ประมาณ 2 แสนบาทเศษ และที่สำคัญการลงทุนปลูกผักกูด เมื่อได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้สมบูรณ์ ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดไป โดยไม่ต้องลงทุนรอบใหม่เหมือนกับลงทุนปลูกผักชนิดอื่น และในพื้นที่กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ มีเกษตรกรลงทุนปลูกผักกูดเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้แล้วประมาณ 70 ไร่

นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า สภาพดินบริเวณเชิงเขาบรรทัดตลอดแนวของจังหวัดพัทลุง มีความเหมาะสมที่จะลงทุนปลูกผักกูดเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เนื่องจากมีแหล่งน้ำจากธรรมชาติเพียงพอและที่สำคัญบริเวณเชิงเขามีห้วยหนอง คลองบึงจะเป็นดินร่วนปนทราย เป็นป่าโล่งแจ้งที่มีน้ำชื้นแฉะตลอดปี ถือเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างไกลจากมลพิษและสถานที่ปนเปื้อนสารเคมี เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรปลูกพืชผักสร้างรายได้ ทางจังหวัดพัทลุง มีแผนพัฒนาอาชีพปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษหลายโครงการ โดยเฉพาะการปลูกผักกูดในโรงเรือน ปลูกในที่ลุ่มริมคลองและปลูกแซมในสวนยางพาราสวนผลไม้ ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรในอำเภอกงหรา ตะโหมด และกิ่ง อ.ศรีนครินทร์ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของผลผลิตที่เก็บออกมาขายได้ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทางจังหวัดจะได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หลายอำเภอที่อยู่บริเวณ เชิงเขาบรรทัดปลูกผักกูดเพิ่มขึ้น ซึ่งอนาคตจังหวัดพัทลุงจะมีพืชผักส่งออกไปขายต่างจังหวัดได้อีกชนิดหนึ่ง
ไสว รุยันต์/พัทลุง
 ;)
นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดในการเอาผักกูดมาปลูกในสวนไม้ผลครับ

ผักกูด... ผักพื้นบ้านที่น่าสนใจ
ทำสวนไม้ผลให้มีค่า เมื่อราคาตกต่ำ

    * เกษตร... เกษตร... ตอนนี้ผมสามารถแก้ปัญหาราคาไม้ผลตกต่ำได้แล้วนะ
    * ทำอย่างไรละ
    * ก็.... โค่นทิ้งนะซิ แก้ปัญหาได้อย่างถาวร

นี่เป็นปัญหาของเกษตรกรชาวสวนไม้ผลที่ประสบปัญหาเมื่อปีที่แล้ว  และได้มีการโค่นทิ้งไปบางสวนแล้วเพื่อหันมาปลูกพืชชนิดอื่นที่คิดว่าราคาดี กว่า(อนาคตไม่แน่) ช่วงนี้ไม้ผลของพื้นที่ตำบลป่าพะยอมที่ยังเหลืออยู่ ไม่ถูกเจ้าของโค่นทิ้งเริ่มติดดอกออกผลอีกแล้ว ราคาไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปีนี้จะถูกหรือแพงผิดกับต้นทุน ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ราคาสูง ปรับเป็นรายวัน สำหรับเกษตรกรท่านใดที่คิดจะโค่นทิ้ง  หันมามอง... ทางนี้สักนิด และคิดสักนิด  ก่อนคิดจะโค่นทิ้ง (เผื่อว่าอนาคตราคาจะดีขึ้น.. แต่ก็ได้เพียงแค่หวัง)

นางประคิ่น  เพชรรักษ์  ประกลุ่มทำปุ๋ยหมักและปลูกผักปลอดสารพิษบ้านนาทราย ได้นำต้นผักกูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาปลุกในสวนไม้ผลข้างบ้าน ซึ่งมีความร่มรื่น ผักกูดชอบ และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักที่ทำเอง ผักกูดเจริญเติบโตได้ดี แถมไม้ผลยังเจริญเติบดตดีด้วย ตนปลูกมา 2 ปีกว่าแล้ว สามารถเก็บยอดขายได้ทุกวัน โดยทำเป็นมัด ขายมัดละ 5 บาท ขายดีมาก โดยช่วงที่มีงาน เช่น งานแต่ง งานศพ เกือบทุกงานต้องมาสั่งซื้อผักกูดจากกลุ่มของตน เพื่อใช้ลวกจิ้มน้ำพริก (หรอยจังหู)  ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มปลูกกันทุกคน และขยายไปยังกลุ่มอื่นๆ และหมู่บ้านใกล้เคียง  ส่วนต้นอ่อนต้นเล็กๆ ที่งอกขึ้นมาใหม่โดยต้นอ่อนสามารถเจริญมาจากหน่อจากต้นแม่ หรือสปอร์ที่อยู่หลังใบแก่ ตนได้นำมาชำใส่ถุง จำหน่ายในราคาถุงละ 3 บาท ขายได้ตลอดไม่พอกับความต้องการ คุณประคิ่นยังบอกอีกว่า ซื้อต้นพันธุ์ไปต้นละ 3 บาท ปลูกแล้วสามรถอยู่ได้นานและยังขยายพันธุ์ต่อได้อีก คุ้มแน่ๆ (ผิดกับไม้ผล  ตนปลูกมาหลายปีพอเริ่มให้ผลผลิตราคาก็ไม่ดีไม่สามรถขายได้ ผักกูดปลูกปีเดียวทำรายได้ให้มากกว่าอีก)

สำหรับการปลุกผักกูดให้ได้ผลดี  ขอแนะนำว่าให้ปลูกในที่ร่มแดดรำไร ถ้ามีระบบน้ำด้วยก็ยิ่งดีไม่แนะนำให้ปลูกกลางแจ้ง

สนใจพันธุ์  ติดต่อได้ที่ คุณประคิ่น  เพชรรักษ์ 086-5535170
 ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ