ขอคำแนะนำการปลูกบวบ

(1/1)

sxx:
ขอคำแนะนำการปลูกบวบ ต้นทุน และผลผลิตต่อไร่ประมาน ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้า

konthain(นพ):
ลองเอาไปศึกษาดูนะครับ ขอให้โชคดี  ;)
ปลูกบวบ
เงินลงทุน 
ประมาณ 3,500 บาทขึ้นไป/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน)
(ค่าเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1,200 บาท/ไร่ ค่าทำร้านให้บวบเลื้อยเกาะขึ้นอยู่กับวัสดุในท้องถิ่นนั้น ค่าปุ๋ยประมาณ 2,000-3,000 บาท/ไร่)
รายได้
ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/8 - 10 ตัน/ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย จอบ เสียม วัสดุทำร้าน (ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ)
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป หรือบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ
วิธีดำเนินการ
1.   ขุดดินลึก 20-25 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าลงไปในดิน 30 - 40 กิโลกรัม/ไร่
2.   พรวนดินให้ละเอียด ขุดหลุมกว้างประมาณ 1 หน้าจอบ ลึก 2 - 4 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 75 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100  เซนติเมตร
3.   โรยปุ๋ยสูตร 13-13-21 รอบก้นหลุม ประมาณ 1 กำมือ กลบดินเล็กน้อย หยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปหลุมละ  3 - 4 เมล็ด    กลบด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยคอก หนา 1 เซนติเมตร รดน้ำให้ชุ่ม แล้วคลุมด้วยฟางแห้งหรือหญ้าแห้ง หลังจากต้นบวบงอกมาได้ 10 - 15 วัน ให้ถอนต้นที่ไม่แข็งแรงทิ้ง เหลือต้นดีไว้หลุมละ 2 ต้น
การรดน้ำ
1.   รดน้ำทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง (เช้าหรือเย็น) หากเป็นฤดูแล้ง ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง  เช้า - เย็น หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ บวบจะเริ่มเลื้อย ให้ทำ “ร้าน” เพื่อให้บวบเลื้อยเกาะ โดยนำวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ไม้รวกปักบริเวณต้นบวบแต่ละต้น และปลายไม้ด้านบนให้ใช้ไม้หรือลวดผูกยึดติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม
2.   เมื่อบวบอายุได้ 25 - 30 วัน ให้พรวนดินรอบโคนต้นห่างออกมาประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ประมาณ 1 กำมือ และรดน้ำตาม
3.   หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 45 วัน บวบจะเริ่มออกดอก และเริ่มติดผล ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ รอบโคนต้น ต่อเนื่องกันไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อบำรุงต้นบวบ
4.   หลังติดผลประมาณ 7 วัน หรืออายุ 50 -60 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลได้ โดยเก็บขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ หากต้องการเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ ให้ปล่อยผลบวบไว้กับต้นจนแก่จัด แล้วจึงแกะเอาเมล็ดไปผึ่งแดดจนแห้ง เก็บใส่ภาชนะให้มิดชิดจนกว่าจะนำไปปลูก
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสดทั่วไป หรือขายส่งพ่อค้า  แม่ค้า
สถานที่ให้คำปรึกษา
1.   กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 561-4878
2.   สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ
ข้อแนะนำ
1.   บวบมีพันธุ์หลายพันธุ์ เช่น บวบเหลี่ยม บวบหอม บวบงู แต่ที่นิยมรับประทานโดยทั่วไป ได้แก่ บวบเหลี่ยม บวบหอม
2.   บวบเป็นพืชที่ทนต่อโรคและแมลง จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีนัก หากจะมีบ้างก็อาจจะเป็น “หนอนม้วนใบ” หากพบก็ให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดเสีย

vud:
  ไม่ทราบว่าจะปลูกบวบอะไรแต่ขอสัณนิษฐานว่าเป็รบวบเหลี่ยมที่ขายกันมาในท้องตลาดครับ
    การเตรียมดิน
ขุดหลุมปลูกกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 1 เมตร ตามแดดทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยคอกหลุมละ 2-3 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กระป๋องนมข้นหวาน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วทิ้งไว้ 2-3 วัน จึงจะนำต้นกล้ามาปลูก
   การเตรียมต้นกล้า
ใช้เมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ผิวไม่เขียวเข้ม นำเมล็ดแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 2 ชั่วโมง นำขึ้นมาห่อด้วยผ้าทิ้งไว้ 2-3 วัน เมล็ดเริ่มแตกหน่อ นำไปเพาะในถาดเพาะกล้า ซึ่งบรรจุด้วยดินเพาะที่ผ่านการฆ่าเชื้อราแล้ว เมื่อต้นกล้าแตกใบจริงคู่ที่ 2 จึงย้ายปลูก
   การรดน้ำและใส่ปุ๋ย
การรดน้ำกรณีฝนไม่ตกต้องมีการรดน้ำให้บวบทุกวัน ให้พอชุ่ม น้ำไม่ขังในแปลงปลูก สำหรับการใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลังปลูกได้ 1 อาทิตย์ ประมาณ 1 กำมือ ต่อหลุมห่างจากต้นประมาณ 1 ฝ่ามือแล้วทำการกลบดินบริเวณรอบหลุมบวบใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินอีก 1 กระป๋องนม หลังจากนั้นใส่ปุ๋ย13-13-21ห่างกัน 15 วัน ต้นละ 1 กำมือ
  การทำค้างหรือร้านบวบ
ใช้ไม้ไผ่ทำร้านสูงประมาณ 2 เมตร ให้สามารถเดินได้สะดวก เมื่อทำโครงเรัยบร้อยแล้ว ใช้อวนตาข่ายขึงด้านบนให้ตึง บวบสามารถเลื้อยบนร้านได้ตลาด ยอดไม่ตกหรือย้อยลงด้านล่าง
  การดูแลรักษา
ทำการตัดใบที่เป็นโรค ยอดที่ไม่สมบูรณ์ออก ไม่ปล่อยให้ใบบวบทับซ้อนกัน แสงแดงสามารถส่องถึงใบได้ทุกใบในระหว่างแถวบวบไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ในบริเวณแปลงบวบมีการอนุรักษ์ผึ้ง ให้สามารถช่วยผสมเกสรช่วยเพิ่มผลผลิต มีการจัดผลไม่ให้ค้างหรือตั้งอยู่บนตาข่ายเพื่อให้รูปทรงไม่คดงอ
  การเก็บเกี่ยว
เมื่อบวบอายุได้ 45 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวได้ ถ้าดูแลรักษาอย่างดี สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 3 เดือน ต่อการปลูก 1 ครั้ง
  ผลผลิตบวบเหลี่ยมประมาณ  4-4.5  ตันต่อไร่  ค่าลงทุนแบบจ้างทั้งหมดและระบบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ประมาณ  10000 บาทต่อไร่
  

sxx:
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำดีๆ

phalikhit:
ไม่เคยปลูกบวบ  เคยเห็นแต่มันขึ้นเองข้างรั้วหรือเลื้อยขึ้นต้นไม้
ไม่ตัดมันทิ้ง นอกจากเด็ดยอดมาทำแกงอ่อมไก่ หรือกบ
ต่อจากนั้นก็เก็บผลมาแกง เป็นบางครั้ง ที่เหลือก็ปล่อยให้แก่

ไม่เคยรดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืขให้เลย
เพิ่งจะนึกได้ว่า ถ้าปลูกขาย น่าจะดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ