ต้นทุนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ( ท่านใดมีข้อมูลที่แท้จริง นำมาลงไว้ด้วยครับ)

(1/3) > >>

vud:
    ได้สำรวจต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังในเขตจังหวัดปราจีนบุรีของเกษตรกรได้ผลการสำรวจดังนี้
                  ค่าลงทุนของเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองและมีต้นพันธุ์มันสำปะหลังเองด้วย
     1 ค่าไถดะครั้งแรก                                              250  บาทต่อไร่
     2 ค่าปุ๋ยขี้ไก่หว่านคลุกดินไร่ละ 1  ตัน ราคา                   1200 บาท
     3 ค่าแรงงานหว่านปุ๋ยไร่ละ                                       100  บาท
     4 ค่าไถแปร( ไถครั้งที่สอง)                                     250  บาทต่อไร่
     5 ค่ายกร่องด้วยผานยกร่อง                                       250 บาทต่อไร่
     6  ค่าตัดต้นพันธุ์และนำไปปลูกตามร่อง                           300  บาทต่อไร่
     7  ค่าสารกำจัดวัชพืชในร่องมัน                                    200  บาทต่อไร่
     8  ค่าปุ๋ยเคมี  50  กกต่อไร่                                      1000 บาท
     9  ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย                                                 150  บาทต่อไร่
    10  ค่ารถไถขุดมัน                                                  300  บาทต่อไร่
     11  ค่าขนหัวมันขึ้นรถบรรทุก    ตันละ  200 ระยะทางไม่เกิน 20  กม. บาท ถ้าได้ไร่ละ 4 ตัน จะเสียค่าขนส่ง    800  บาท
     12  ค่าขนส่งไปขายไร่ละ  4 ตัน                                                         600  บาท
                      รวมต้นทุนทั้งหมด                     5150   บาทต่อไร่ โดยเฉลี่ย
             ถ้าได้ผลผลิตมัน  4  ตันต่อไร่ และราคาตันละ   2000 บาท   จะเหลือรายได้  2850  บาทต่อไร่
             ถ้าราคามันขึ้นไปถึง   ตันละ  3000  บาท ก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้น
           แต่ถ้าราคมมันต่ำกว่า   ตันละ  1500  บาทจะขาดทุนทันที 
          *   แต่ราคาต้นทุนนี้ไม่ได้นับรวมถึงค่าสารเคมีในการกำจัดเพลี้ยแป้งถ้าหากมีการระบาดต้อง ชุบท่อนพันธุ์และฉีดพ่นยาด้วย  ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนแม้ราคามันสำปะหลังจะราคาถึง   กก  ละ  2  บาท ก็ตามถ้ามีโรคแมลงระบาดโดยทั้งนี้ไม่นับรวมผลกระทบจากภันธรรมชาติอื่นๆอีก
             สมาชิกท่านใดมีข้อมูลที่แท้จริงในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ กรุณานำมาเผยแพร่ด้วยครับ เพื่อเป็นข้อมูลของพวกเราเองในการตัดสินใจทำการเกษตร  แต่ขอให้เป็นข้อมูลที่แท้จริง พร้อมเงื่อนไขต่างๆ ไม่ใช่ลอกเขามานะครับ  การที่เรามีข้อมูลต้นทุนก็จะทำให้รู้ว่าอะไรลดได้ อะไร ลดไม่ได้  แต่การลงแรงเองนั้นเป็นการลดต้นทุนได้แน่นอน
         
     

pipit:
--ขอบคุณคับ ข้อมูลดีดี---

mavin:
  สวัสดีครับ เรื่อง การเลี้ยงวัว จะเล่า ให้ฟังเท่าที่ผมได้เลี้ยงมาครับ จะพูดถึงต้นทุน มันก็สูงพอสมควร เริ่มจากเราหาซื่อลูกวัวมา ลูกวัวอายุประมาน10 เดือนราคาประมาน5,000 บาท ถ้าหนึ่งปีขึ้นไป ราคาประมาน 8,000 ถึง 10,000 บาทครับ ราคานี้ที่จังหวัดประจวบครับ ผมอยู่อำเภอบางสะพานน้อย จ. ประจวบ ผมเลี้ยงวัวชุดแลก จำนวน 10 ตัว ซื่อมาในราคาต่างกัน สรุปเลยนะ ผมลงทุนซื่อ ลูกวัวมา 70,300 บาท ผมเลี้ยงมาเป็นเวลาปีครึ่ง แล้วขายไปให้คน ที่นำไปขุนต่อ รายได้ที่ผมได้รับ เป็นเงินทั้งหมด 16,0000 บาท เงินลงทุนค่าอาหาร ผสมต่อเดือนประมาน2,500 บาทอาหารผสมที่ว่านี้ผสมเองครับ สว่นผสมก็มี  มันเส้นแห้ง  ลำละเอียด  ลำหยาบ  ต้นกระถินบด  กากปลาม์  วิตามิลแบบผง อาหาร1,000 กิโลใช้วิตามิล 500 กรัม ครึ่งกิโลใช้เครื่องผสม ค่าอาหารปีครึ่งเป็นเงินประมานนะครับ 40,000 ถึง50,000 บาทจะมีกำไล ตอบแทน40,000 ถึง50,000 บาท การเลี้ยงวัว เราต้องมั้นใจว่าเราดูแล้วมันจะจริญเติบโตดี ก็จะมีกำไลมาก ดูที่พันธุ์ด้วยครับ ต้อนนี้ที่นิยมเลี้ยงวัวเนื่อที่ดีที่สุด ได้แก่พันธุ์ ชาโลเลลูกผสมอะไรก็ได้  พันธุ์กำแพงแสน  พันธุ์ แบ๊คกัส ต้อนนี้ผมได้ซื้อเขามา12ตัว เลี้ยงรุ้นที่ 2 ผมเลี้ยงในสวนปลาม์ พอเย็นก็ให้ อาหาร หนึ่งมื้อ แล้วก็ตัดหญ่าที่แปลง ก ร ป ใกลบ้านเพื่อเป็นการเสริม หญ่าในสวน ผมโพสรูปมาให้ดูดว้ยครับ การเลี้ยงวัวถ้าหวังผลกำไรมาก คงไม่ได้ตามใจคิด เป็นอาชีพเสริม แต่เลี้ยงวัวไม่มีการขาดทุน ที่ผมเล่ามานี้ เป็นประสบการของผมเอง

vud:
                                          ต้นทุนการปลูกปาล์มน้ำมันต่อไร่( ปีที่หนึ่ง)พื้นที่ปราจีนบุรี
 

1.ค่าบุกเบิกปรับพื้นที่และยกร่องไร่ละ                                                    7000  บาท
2.ค่าวางแนว ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยรองพื้นและปลูก ไร่ละ                                       500  บาท
3.ค่าพันธุ์ปาล์มไร่ละ  22 ต้นๆละ55-90 บาทเป็นเงิน                       1210-1980   บาท
4.ค่าปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืช วัชพืช และแรงงานดูแล                                  1650 บาท
                                                    รวม                          10360-11140  บาท
  หมายเหตุ  ถ้ามีการวางระบบน้ำหยดจะต้องลงทุนอีกประมาณไร่ละ                   6000  บาท
               ไม่รวมค่าขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ต้นปาล์มในฤดูแล้ง

patana:
ค่าลงทุนของเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองและมีต้นพันธุ์มันสำปะหลังเองด้วย
     1 ค่าไถดะครั้งแรก                                              250  บาทต่อไร่
     2 ค่าปุ๋ยขี้ไก่หว่านคลุกดินไร่ละ 1  ตัน ราคา                   1200 บาท
     3 ค่าแรงงานหว่านปุ๋ยไร่ละ                                       100  บาท
     4 ค่าไถแปร( ไถครั้งที่สอง)                                     0  บาทต่อไร่ ( ดินที่นี้เป็นดินแดงและร่วนมากไม่ต้องไถดะครั้งที่สองเลย)
     5 ค่ายกร่องด้วยผานยกร่อง ( ครั้งที่สอง )                      250 บาทต่อไร่
     6  ค่าตัดต้นพันธุ์และนำไปปลูกตามร่อง                           250  บาทต่อไร่
     7  ค่าสารกำจัดวัชพืชในร่องมัน                                    200  บาทต่อไร่
     8  ค่าปุ๋ยเคมี  50  กกต่อไร่                                      1800 บาท ( ใส่สองครั้งกระสอบละ 50 กิโลกรัมต่อไร่มีสูตร 15-15-15 / 13-13-21 )
     9  ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย                                                 100  บาทต่อไร่
    10  ค่ารถไถขุดมัน                                                  300  บาทต่อไร่ ( ใช้แรงงานขุดคิดตันละ 240 บาทรวมค่าขนขึ้นรถแล้ว )
    11  ค่าขนหัวมันขึ้นรถบรรทุก                                       80 บาทต่อตัน
    12  ค่าขนส่งไปขายไร่ละ  4 ตัน                                   720  บาท
                                    รวมต้นทุนทั้งหมด                   5740   บาทต่อไร่ โดยเฉลี่ย               
     ( ถ้าได้ผลผลิตมัน   4  ตันต่อไร่ และราคาตันละ   3500 บาท   จะเหลือรายได้  8260  บาทต่อไร่ )
      หมายเหตุ ผมมีวิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อไร่ครับ
      สนใจติดต่อที่คุณพัฒนา 08-1332-6071 , E-mail : patana2552@gmail.com , www.progreen.co.th
      มีแปลงที่ได้ผลผลิตจริงที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ให้ดูด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป