ความไวแสงของพันธุ์ข้าว

(1/1)

SPV:
คือว่าอ่านในหนังสือแล้วไม่เข่าใจเรื่องความไวแสงของข้าวพันธุ์ต่างๆ รบกวนกูรูช่วยอธิบายให้ด้วยครับ ว่ามันคืออะไร

ปัญญาฟาร์ม:
 จำได้ตอนเรียนชั้นประถม ข้าวไวแสงคือข้าวที่ออกรวงหรือให้ผลผลิตก็ต่อเมื่อได้รับช่วงแสงที่สั้นเท่านั้น ก็คือในช่วงหน้าหนาวที่กลางวันสั้นกว่ากลางคืน ที่เราเรียกว่าข้าวนาปี ซึ่งข้าวพันธุ์ต่าง ๆ อาจจะไวต่อช่วงแสงที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นข้าง ๆ ถนนมีไฟฟ้าเปิดตลอดทั้งคืนทำให้ข้าวในละแวกนั้นไม่ออกรวงจนชาวนาได้รับความเสียหาย ไม่รู้ว่าผมอธิบายถูกต้องแค่ไหน ต้องรอผู้รู้ท่านต่อไปครับ

vud:
  ข้าวไวแสงหมายถึงข้าวที่อออกดอกออกรวงให้ผลผลิตได้จตามฤดูกาลเมื่อก่อนเรียกกันว่าข้าวนาปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์พิ้นเมืองเช่าข้าวขาวดอกมะลิ 105  ข้าว  กข  15  ข้าวพันธุ์เหลืองอ่อน  ข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง   การออกดอกของข้าวพันธุ์เหล่านี้จะต้องการช่วงแสงสั้นกว่า 12  ชั่วโมงในเวลากลางวัน ซึ่งก็คือในหน้าหนาวนั่นเอง ความไวต่อช่วงแสงนี้ก็ไม่เท่ากันในข้าวแต่ละพันธุ์
  ส่วนข้าวไม่ไวแสงหมายถึงข้าวที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้ตามอายุของมันโดยที่ความยาวนานของแสงไม่ได้มาอิทธิพลต่อการออกดอกเช่นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1  เมื่อปลูกไปไม่ว่าฤดูไหนเมื่อถึงเวลาอายุก็ออกดอก ออกรวงได้

SPV:
อ้างจาก: vud ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 08:35:09 PM

  ข้าวไวแสงหมายถึงข้าวที่อออกดอกออกรวงให้ผลผลิตได้จตามฤดูกาลเมื่อก่อนเรียกกันว่าข้าวนาปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์พิ้นเมืองเช่าข้าวขาวดอกมะลิ 105  ข้าว  กข  15  ข้าวพันธุ์เหลืองอ่อน  ข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง   การออกดอกของข้าวพันธุ์เหล่านี้จะต้องการช่วงแสงสั้นกว่า 12  ชั่วโมงในเวลากลางวัน ซึ่งก็คือในหน้าหนาวนั่นเอง ความไวต่อช่วงแสงนี้ก็ไม่เท่ากันในข้าวแต่ละพันธุ์
  ส่วนข้าวไม่ไวแสงหมายถึงข้าวที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้ตามอายุของมันโดยที่ความยาวนานของแสงไม่ได้มาอิทธิพลต่อการออกดอกเช่นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1  เมื่อปลูกไปไม่ว่าฤดูไหนเมื่อถึงเวลาอายุก็ออกดอก ออกรวงได้

ชัดเจน  ขอบพระคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ