เชื้อราและไวรัสสาเหตุโรคพืชครับ เด็กโรคพืช

<< < (5/8) > >>

lofokid:
แจ่มครับแล้วเอาเรื่องไวรัสมาโพสอีกนะครับ เป็นกำลังใจครับ

เด็กโรคพืช:
                           โรคพืชที่เกิดจากไวรัสนะครับผม

          โรคใบเหลืองส้มของข้าว

    อาการ   นะครับข้าวที่เป็นโรคจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่อายุ 20 วัน โดยเกิดเป็นรอยขีดสีซีดตามแนวเส้นใบอาการจะเห็นเด่นชัดขึ้นหลังจากปักดำแล้วประมาณ 1 เดือน โดยปลายใบจะเหลืองลุกลามลงไปจนถึงโคนใบ ทำให้มองเห็นต้นข้าวเป็นสีเหลืองหรือเหลืองส้ม ข้าวที่เป็นโรคจะแคระแกร็น แตกกอน้อย ออกดอกช้ากว่าปกติ ทำให้ข้าวแก่ไม่พร้อมกันและให้ร่วงน้อย เมล็ดข้าวมักจะลีบ ความรุนแรงของโรคจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวนะครับ
ปัจจัยการเกิดโรค แมลงพาหะเพลี้ยจักจั่น  วิธีกล แล้วก็ไส้เดือนฝอย ครับผม
      เชื้อสาเหตุ     Rice yellow orange leaf virus (RYOLV)    

เด็กโรคพืช:
          โรคใบหงิกของข้าว หรือ โรคจู๋


          อาการ   โรคนี้นะครับเกิดขึ้นได้กับข้าวในทุกระยะการเจริญเติบโตครับ โดยทำให้ใบมีสีเขียวเข้มรูปร่างของใบบิดหงิก ขอบใบแหว่ง เส้นใบบริเวณกาบใบบวมโป่ง บางครั้งจะเกิดเป็นทางขาวขึ้นทีหลังใบด้วยต้นข้าวที่เป็นโรคจะแคระแกร็น ถ้าข้าวเป็นโรคในระยะออกรวงจะทำให้ใบธงบิดเป็นเกลียวและมีขนาดสั้นกว่าปกติ รวงข้าวจะโผล่ออกมาไม่พ้นใบธง เมล็ดส่วนใหญ่จะลีบนะครับ ทำให้ผลผลิตลดลงถึง70% เลยนะครับ ถึงกับเจ้งเลยทีเดียว
         
          เชื้อสาเหตุ  rice ragged stunt virus (RRSV)
        
          การป้องกันกำจัด ใช้วิธีการเดียวกันกับการป้องกันกำจัดโรคใบสีเหลืองส้มของข้าวนะครับ สำหรับพันธุ์ต้านทาน ควรใช้พันธุ์ กข 9, 21 หรือ 23 ไม่ควรใช้พันธุ์ กข 1 หรือ 7 หรือพันธุ์สุพรรณ 60 เพราะเป็นพันธุ์อ่อนแอต่อโรค นะครับ

เด็กโรคพืช:
               
                     โรคใบหงิกของฝ้าย
                 
               อาการนะครับ  ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของฝ้ายครับขณะที่เชื้อทำลาย ถ้าฝ้ายได้รับเชื้อในระยะเริ่มงอก ต้นก็จะแคระแกรน ใบหงิกงอ แล้วก็แตกออกเป็นพุ่มและไม่สร้างสมอ ถ้าเชื้อเข้าทำลายในขณะที่ฝ้ายมีอายุประมาณ 1-2 เดือน อาการดังกล่าวจะลดน้อยลง อาจจะพบเพียงอาการเส้นใบมีสีซีด และขอบใบม้วน การเข้าทำลายหลังจากพืชมีอายุเกิน 2 เดือนขึ้นไปแล้วมักไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต พืชที่เป็นโรคอาจจะแสดงอาการคล้ายธาตุแมกนีเซียมด้วยนะครับ คือ ใบล่างเปลี่ยนเป็นสีออกม่วงเข้มครับ
              เชื้อสาเหตุ  Cotton anthocyanosis virus (CAV)
           
            การป้องกันกำจัด    ใช้วิธีการเดียวกันกับการป้องกันกำจัดโรคใบสีเหลืองส้มของข้าวนะครับ

เด็กโรคพืช:
                     โรคใบด่างขีดของถั่วลิสง 

อาการ    นะครับก็เป็นจุดด่างกระหรือด่างเป็นปื้นบนใบ นะครับ

เชื้อสาเหตุ Peanut mottle virus (PMV)

การป้องกัน   ก็ควรกำจัดเพลี้ยอ่อนซึ้งเป็นแมลงพาหะ ด้วยสารเคมีหรือไม่ก็พวกชีวะสาร แล้วก็วิธีเขตกรรม อย่างเช่นกำจัดวัชพืชจำพวกหญ้ารอบๆแปลง แล้วก็ใช้พันธ์ต้านทานไวรัสครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว