การรดนำ้เห็ดยานางิที่ถูกวิธี

(1/1)

aneksrs:
ขอถามผู้รู้เกี่ยวกับการรดนำ้เห็ดยานางิที่ถูกต้อง คือ ผมอ่านในเอกสารการดูแลเห็ดทั่วๆไป เค้าแนะนำให้รดนำ้ วัน 2-3 ครั้ง

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แต่มีข้อมูลจากบางคนว่าควรให้นำ้เป็นรอบกล่าวคือ ให้นำ้ช่วงเห็ดออกประมาณ 5 วัน แล้วเว้น ประมาณ 21 วัน

อยากทราบว่า 1.วิธีไหนถูกต้อง และมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร?

               2.ถ้าสามารถทำได้ทั้ง 2 วิธี ผมจะสามารถทำสลับกันได้หรือไม่?

ขอรบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ.

surachai:

   การให้น้ำเห็ดยานางิ (YanaKi) แบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะที่ต้องปฏิบัติต่างกัน  ... ที่มักทำให้ผู้อ่านเอกสารสับสนเสมอ
   คือ    ระยะพักก้อน ระยะกระตุ้นให้เกิดดอก และ ระยะให้ดอก

   1. ระยะพักก้อน  คือ หลังจากเก็บเห็ดชุดนั้นๆ แล้ว  จะงดน้ำอย่างที่เจ้าของกระทู้เข้าใจ คือ นาน 14-21 วัน
   
   2. ระยะกระตุ้น(ให้เกิด)ดอก ทำหลังจากระยะที่ 1  โดยจะให้น้ำแต่น้อย  แต่บ่อยครั้ง อย่างน้อย 4-5 ครั้ง/วัน
       เพื่อให้เกิดความชื้นมากที่สุดเหมือนฤดูฝน  พยายามหลีกเลี่ยงการให้น้ำที่หน้าก้อนโดยตรง  เว้นแต่ให้จุลินทรีย์กระตุ้นดอก
       ความชื้นหน้าก้อน  ให้เกิดจากการดูดซับความชื้นในอากาศที่เราให้บ่อยครั้ง
 
   3. ระยะเกิดดอก  ให้ลดการให้น้ำลง  3-4 ครั้งต่อวันก็เพียงพอ  แต่ทั้งนี้ให้สังเกต "ความลื่น" ที่ผิวดอกเห็ดเป็นหลัก
        หรือ ความเข้มของสีดอกประกอบ  หากความชื้นขาดสีดอกจะซีดลงครับ
   
   โดยสรุป  เห็ดยานางิ  เราดูแลเรื่องน้ำต่อรอบจริงๆ ก็ราว 7-14 วัน 
    นอกจากนั้น เป็นการพักก้อน 
    ซึ่งรอบการออกดอกเห็ดชนิดนี้จะนานพอสมควร  คือ หนึ่งเดือนให้ผลผลิตเพียง 1 ชุด

aneksrs:
ขอบคุณครับอาจารย์ เอ่อแล้วกรณีเห็ดภูฐานล่ะครับ ไม่ทราบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ผมได้ยินมา 2 แบบ 1.ให้นำ้วัน 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น

                      2. งด 7-10 วัน แล้วจึงให้นำ้ ไม่ทราบอย่างไหนถูกต้อง และมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร

รบกวนอีกครั้งนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ