แจ้งเตือน "โรคไหม้ข้าว" กำลังระบาด

<< < (3/6) > >>

Siwanon:
ถูกต้องเลยครับผมหว่านถี่เกินไป ไหมเป็นหย่อมๆ เลยครับ ผมว่าจะลองเอาปูนขาวใส่ดูไม่รู้ว่าจะดี มากน้อยแค่ไหนครับ

kamisama:
โรคแบบนี้หายาชื่อโอปุส ดูครับบ ผมว่าได้ผลดีเลยยยย จำชื่อสามัญไม่ได้แหละนานมากมาย

prakaic:
อ้างจาก: konthain(นพ) ที่ สิงหาคม 13, 2010, 09:53:45 PM

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ กำลังทำนาครั้งแรกพอดี แต่เป็นนาโยนกล้าจะโดยกับเขาไหมเนี่ย เท่าที่ไปหาข้อมูลมาถ้าจะประหยัด
ลองใช้ปูนขาวรักษาดูนะครับ ไปเจอในเวปรักบ้านเกิด
"กรณี คุณเลย อินต๊ะนางแล เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง แต่มักประสบปัญหาเรื่องโรคใบไหม้ในข้าวอยู่เป็นประจำทุกปี จึงได้สอบถามมายังรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายถึงสาเหตุของ การเกิดโรคและวิธีป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในข้าว

ทีมงานประสานไปยัง คุณหวัน เรืองเตื้อ เครือ ข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน กล่าวว่าลักษณะของโรคนี้ในระยะกล้าจะมีแผลที่ใบข้าวเป็นสีน้ำตาลรูปวงรี คล้ายตา และมีสีเทาอยู่กลางแผล เชื้อของโรคนี้สามารถกระจายไปได้โดยลมและน้ำ นอกจากนี้ยังระบาดทำความเสียหายแก่ต้นข้าวได้ทุกระยะตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกกอจนถึงระยะออกรวง เชื้อจะระบาดได้รวดเร็วมาก

สาเหตุของโรคใบไหม้ในข้าวมีดังนี้คือ
1.สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ความชื้นในอากาศสูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราและไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไหม้ข้าว
2.มีสาเหตุมาจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานโรค เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการ เกษตรหรือเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้
3.สาเหตุมาจากเกษตรใส่ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน (ยูเรีย) มากเกินกว่าที่พืชต้องการ

การใช้ปูนขาวกำจัดโรคข้าวใบไหม้

วิธีการป้องกันและกำจัดโรค
ให้นำปูนขาว 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 5 ลิตร หมักไว้ 1 คืน หลังจากนั้นนำมาผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวให้ทั่วในบริเวณที่โรคระบาด (ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับการระบาดของโรค)

ในกรณีที่แปลงโรคใบไหม้ระบาดจนทั่วทั้งแปลงนาให้ใช้ปูนขาว 50 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ หว่านให้ทั่วก่อนปลูกข้าว จึงขอเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยหมั่นสำรวจแปลงกล้า หากพบลักษณะของโรคไหม้เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่แปลงกล้า ควรลดปริมาณน้ำในแปลงกล้าจนแห้ง และงดการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนทันที

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณหวัน เรืองเตื้อ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.081-6718170

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย "
 ;)

ปีกลายที่นาของผมก็เป็นเหมือนกันครับ โทรไปหาคุณหวัน เรืองเตื้อ ก็แนะนำให้ใช้ปูนขาว แต่พอไปถึงร้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขาแนะนำให้ใช้โดโลไมท์หว่าน ผลปรากฏว่า ต้นข้าวกลับมาอยู่ในสภาพปกติมีเมล็ดข้าวเต็มรวง...แต่ปีนี้กลับมาอีกเหมือนเดิมครับ คาดว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตกบ่อยหรือเปล่าครับ ขอผู้รู้อธิบายทีครับ....

BoY NakonChuM:
การระบาดลักษณะนี้ เชื้อไตเตอเดอร์ม่าน่าจะเอาอยู่นะครับ ฉีดช่วงเย็น และแช่ข้าวในเชื้อก่อนหว่าน

konthain(นพ):
อ้างจาก: prakaic ที่ สิงหาคม 19, 2011, 10:44:51 AM

อ้างจาก: konthain(นพ) ที่ สิงหาคม 13, 2010, 09:53:45 PM

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ กำลังทำนาครั้งแรกพอดี แต่เป็นนาโยนกล้าจะโดยกับเขาไหมเนี่ย เท่าที่ไปหาข้อมูลมาถ้าจะประหยัด
ลองใช้ปูนขาวรักษาดูนะครับ ไปเจอในเวปรักบ้านเกิด
"กรณี คุณเลย อินต๊ะนางแล เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง แต่มักประสบปัญหาเรื่องโรคใบไหม้ในข้าวอยู่เป็นประจำทุกปี จึงได้สอบถามมายังรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายถึงสาเหตุของ การเกิดโรคและวิธีป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในข้าว

ทีมงานประสานไปยัง คุณหวัน เรืองเตื้อ เครือ ข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน กล่าวว่าลักษณะของโรคนี้ในระยะกล้าจะมีแผลที่ใบข้าวเป็นสีน้ำตาลรูปวงรี คล้ายตา และมีสีเทาอยู่กลางแผล เชื้อของโรคนี้สามารถกระจายไปได้โดยลมและน้ำ นอกจากนี้ยังระบาดทำความเสียหายแก่ต้นข้าวได้ทุกระยะตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกกอจนถึงระยะออกรวง เชื้อจะระบาดได้รวดเร็วมาก

สาเหตุของโรคใบไหม้ในข้าวมีดังนี้คือ
1.สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ความชื้นในอากาศสูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราและไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไหม้ข้าว
2.มีสาเหตุมาจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานโรค เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการ เกษตรหรือเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้
3.สาเหตุมาจากเกษตรใส่ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน (ยูเรีย) มากเกินกว่าที่พืชต้องการ

การใช้ปูนขาวกำจัดโรคข้าวใบไหม้

วิธีการป้องกันและกำจัดโรค
ให้นำปูนขาว 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 5 ลิตร หมักไว้ 1 คืน หลังจากนั้นนำมาผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวให้ทั่วในบริเวณที่โรคระบาด (ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับการระบาดของโรค)

ในกรณีที่แปลงโรคใบไหม้ระบาดจนทั่วทั้งแปลงนาให้ใช้ปูนขาว 50 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ หว่านให้ทั่วก่อนปลูกข้าว จึงขอเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยหมั่นสำรวจแปลงกล้า หากพบลักษณะของโรคไหม้เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่แปลงกล้า ควรลดปริมาณน้ำในแปลงกล้าจนแห้ง และงดการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนทันที

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณหวัน เรืองเตื้อ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.081-6718170

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย "
 ;)

ปีกลายที่นาของผมก็เป็นเหมือนกันครับ โทรไปหาคุณหวัน เรืองเตื้อ ก็แนะนำให้ใช้ปูนขาว แต่พอไปถึงร้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขาแนะนำให้ใช้โดโลไมท์หว่าน ผลปรากฏว่า ต้นข้าวกลับมาอยู่ในสภาพปกติมีเมล็ดข้าวเต็มรวง...แต่ปีนี้กลับมาอีกเหมือนเดิมครับ คาดว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตกบ่อยหรือเปล่าครับ ขอผู้รู้อธิบายทีครับ....

ที่ข้าวเป็นโรคนี้สาเหตุหลักเลยคือความชื้นครับ ฝนตกบ่อยมากเกิน
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าแช่แมลดข้าวก่อนปลูกจะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ส่วนหนึ่งครับ
ส่วนการใช้โดโลไมท์แทนปูนขาวใช้ได้เพราะมีฤทธิเป็นด่างเหมือนกันกับปูนขาวครับ
 ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว