อยากทราบวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่

(1/1)

สันต์ ชัยภูมิ:
อยากทราบวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่ให้ได้ผลผลิตดีๆ ไข่ดก ไข่แดง ไข่สวย ไข่ได้ราคาดี ช่วยแนะผมทีคับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

tin28:
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=12850.0

ดูแลเอาใจใส่ คอกเป็ดต้องสะอาด ไม่แฉะ ช่างจด ช่างจำ ช่างสังเกตุ เปลี่ยนน้ำ(กิน)บ่อยๆ เปิดปิดไฟให้เป็นเวลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ