อยากทราบเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน ที่เชียงใหม่

(1/2) > >>

tumfum:
ไม่รู้ว่าสภาพภูมิประเทศ / อากาศ เหมาะหรือเปล่า

ถ้าปลูกแล้วจะมีโรงงานรองรับแถวนั้นมั๊ย ไปขายยังไง ใครรู้ขอความเห็นด้วยค่ะ

vud:
  ที่เชียงใหม่และเชียงรายได้มีการปลุกปาลืมน้ำมันกันไปบ้างแล้ว แต่โรงงานที่จะรับซื้อปาล์มยังไม่มี  แม้กระทั้งทางอีสาณเองที่ปลูกปาลืมกันพอสมควรก็ยังต้องส่งมาขายที่โรงงานทางชลบุรีซึ่งมีระยะทางใกล้ที่สุดแล้ว ดังนั้นการตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมันถัาเป็นร่ายย่อยจึงไม่น่าที่จะคุ้มค่าในตอนนี้

ppp:
ปลูกไปเสียเวลาเปล่าครับ  เพราะต่อไปก็มีกับแล้ง แล้งเท่านั้นครับ  มีบางบริษัทที่ลองไปทดลองปลูกตอนนี้เห็น ปิดเวบไปแล้วครับ  ผมวิจารณ์ทำเป็นไม่พอใจ  ทีหลอกขายพันธ์ปาล์มน้ำมันต้นละ 200 -250 ยังทำกันได้ คนไทยด้วยกัน

kunnikar:
แล้วคนถามอยู่แถวไหนคะ ดิฉันก็สนใจเหมือนกัน กำลังหาพันธุ์อยู่

witawasit:
ที่นครพนม สถานีวิจัยพืชสวน(ถูกหรือเปล่าหว่า :'()เขาปลูกทดลอง  30 ไร่ ตอนนี้มีผลผลิตแล้ว 2-3 นี้แหละ แหล่งน้ำเขามีสระขนาดใหญ่ที่ขุดเอง ผลผลิตก็ใช้ได้ มีคนมาซื้อถึงที่เลย ตัดไม่เป็นคนซื้อก็จะตัดให้แต่คิดค่าตัด เป็นตัน (คนงานของสถานีบอก)
พันธ์สุราษฎร์ 7  ต้นละ 50 บาท ขอให้มีผลผลิตคนซื้อจะวิ่งไปซื้อถึงสวนเลย
ป.ลิง ผมไปดูมาด้วยตาตัวเองมาแล้ว และทำการจองแล้ว แต่ เกิดเปลี่ยนใจเพราะที่ผมไม่ติดแหล่งน้ำ และงปม.ไม่อำนวย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป