มีใครทราบ การคำนวณหาแรงดันน้ำ

<< < (3/4) > >>

real:
สูตรคำนวณแรงดันน้ำ
 p = dxh
p แรงดัน ปอนด์ต่อตารางฟุต
d = ความหนาแน่นของน้ำ = 62.4 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
h = ความสูงมีหน่วยเป็นฟุต
ท่อน้ำสูง 20 ฟุต
แรงดัน =20x62.4= 1248 ปอนด์ต่อตารางฟุตทำเป็นตารางนิ้วหารด้วย 144
เท่ากับ 8.6 Psi ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
หรือทำให้ง่าย ความสูงฟุต x 0.43 จะได้เป็น psi
หรือทำฟุตเป็นเมตร โดยใช้สูตร เมตร / 0.3 x 0.43
แรงดัน = ความสูง เมตร x 1.43
หรือเข้าเวปแปลงหน่วยตามนี้ เข้าไปที่ pressure ใส่ค่าความสูงของน้ำแปลงเป็นแรงดันน้ำ 
http://www.onlineconversion.com/
เข้าไปที่ Meter of head(เมตรน้ำ) แล้วเลือกเป็น Bar หรือ Psi

real:
ต้องหาข้อมูลก่อนว่ามินิต้องการแรงดันกี่บาร์และปริมาณน้ำที่ต้องการทั้งหมด ถ้า 2 บาร์ถังก็ต้องสูงอย่างน้อย 20 เมตร. บวกแรงเสียดทานท่อส่ง
ดท่อขึ้นกั บความต้องการน้ำ ท่อเล็กฝีดปริมาณน้ำมากท่อก็ฝีดน้ำก็จะไม่พอดังนั้นแรงดันกับปริมาณน้ำจะเป็นตัวกำหนดขนาดท่อครับ

pi-ohm:
คำถามนี้มีประโยชน์มากจริงๆคับ
 ตัวผมตอนนี้ลืมหมดแล้วการคิดแรงดัน
 แต่งานที่ทำทุกวันนี้ก้เกี่ยวกับแรงดันทั้งนั้น บ ทั้งของเหลว-ก๊าซ คับ และหน่วยที่คุ้นเคย ก้เป็น ปอนด์ต่อตารางนิ้ว คับถึงจะนึกภาพออก

หน่วยอื่นต้องใช้เวลาคิดนานหน่อย
 แต่ทีิ่เจ้าของกระทู้ต่อท่อสูง 2.4 เมตรผมคิดว่าแรงคงไม่พอนำมาใช้กับมินิสปริงเกอร์นะคับ  แต่ถ้าใช้อุปโภค คงใช้ได้คับ

farsainadee:
แล้วปริมาตร มีผลต่อ แรงดันมั้ยครับ
หรือ แค่ความหนาแน่น กับ ความสูง เท่านั้นที่มีผล ต่อแรงดัน

real:
ปริมาตรไม่มีผลต่อแรงดัน ถ้าดูสเปกของปั๊มน้ำส่วนใหญ่จะระบุเป็นความสูงที่น้ำส่งได้เช่นปั๊ม head 20 เมตรจะส่งน้ำได้สูง 20 เมตร จากระดับดูดถึงระดับ่ส่ง ถ้าดูดน้ำลึก 10 เมตรก็ส่งได้แค่ 10 เมตร ระยะดูดของปั๊มจะไม่เกิน 34 ฟุตหรือประมาณ 10 เมตร เพราะน้ำจะเดือดในขณะที่ดูดทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น NPSH

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว