เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => โครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว => ข้อความที่เริ่มโดย: montreeariyapak ที่ ตุลาคม 28, 2013, 10:03:30 AMหัวข้อ: เครือข่ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาคกลาง
เริ่มหัวข้อโดย: montreeariyapak ที่ ตุลาคม 28, 2013, 10:03:30 AM
:-[อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกอง แม่โจ้ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556   กองกำการการตำรวจตะเวนชายแดน ภาค 1 (ภาคกลาง) จ.กาญจนบุรี