เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => โครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว => ข้อความที่เริ่มโดย: montreeariyapak ที่ ตุลาคม 24, 2013, 12:14:21 AMหัวข้อ: ภาคอีสาน - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: montreeariyapak ที่ ตุลาคม 24, 2013, 12:14:21 AM
Green Spot 10


หัวข้อ: Re: ภาคอีสาน - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Teerapong Maejo ที่ ธันวาคม 28, 2013, 06:23:17 AM
- วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ทีมงานแม่โจ้และคูโบต้าก็ได้เดินทางไปจัดฝึกอบรมเพื่อเปิดฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามโครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว ที่แม่โจ้และคูโบต้าเดินทางสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยปีละ 10 แห่ง อันจะช่วยให้เกษตรกรลดการเผา ผลิตปุ๋ยหมัก แล้วนำไปบำรุงดิน สร้างรายได้ ... การบรรยายไปใช้ห้องประชุมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และขึ้นกองปุ๋ยหมักจากผักตบชวาที่ริมบึงหนองขอน ซึ่งคาดว่าจะใช้เป็นที่เสด็จตรวจงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ... ในวันนี้มีมากันจาก 7 อบต. และ 1 เทศบาลเมืองครับ ร่วม ๆ ร้อยกว่าท่านครับ ... งานนี้คูโบต้ารับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าหนังสือฝึกอบรม ค่าอาหาร โดยไม่มีการขายของเลย .... น่ารักมากครับ ขอขอบคุณคูโบต้าแทนพี่น้องชาวอีสานใต้นะครับ

- ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวเปิดการฝึกอบรมเปิดฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

(http://image.ohozaa.com/i/09d/0dsaEE.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpzL9GOBNPCQ8I)

- คุณมนตรี จากส่วนบริหารการตลาดคูโบต้า และท่านประธานในพิธีเปิด

(http://image.ohozaa.com/i/01f/Kx5Ppf.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpA78n6jstfFob)

- บรรยากาศในห้องประชุม การฝึกอบรมไปขอใช้ห้องประชุมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพราะอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะขึ้นกองปุ๋ยสาธิต

(http://image.ohozaa.com/i/04d/x1W9pP.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpA78n6p840Esh)

- คุณมนตรี กล่าวถึงโครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินสายทั่วประเทศ เพื่อให้มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยปีละ 10 แห่ง ที่ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในรูปของฐานเรียนรู้ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

(http://image.ohozaa.com/i/acf/tcqclo.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpAt73nZrUPUN8)

- รองนายก อบต.หนองบ่อ เคยรับการฝึกอบรมแล้วที่มหาวิทยาลัยอุบล 2 เดือนก่อน ตอนนี้ได้นำกลับไปทำที่ตำบล ได้ทั้งหมด 8 ตัน กำลังมีอายุครบ 2 เดือน ... ยังไม่คิดจะขายปุ๋ยหมักเพราะชาวบ้านยังหวง อยากเก็บไว้ใช้กันเองก่อน

(http://image.ohozaa.com/i/cb1/H3DkfO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpAP5JFxv8QdOD)

- วันนี้มากันเกินร้อยคนครับ

(http://image.ohozaa.com/i/f45/k7FgwB.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpAP5JFjmriZTO)

- กองผักตบชวาริมบึงหนองขอนที่จะขึ้นกองปุ๋ยหมัก

(http://image.ohozaa.com/i/fe1/Fbdr8O.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpBb4pX201A0FP)

- วัดความกว้าง 2.5 เมตรเสร็จ ก็เตรียมผักตบ 16 เข่งสำหรับชั้นแรก และขี้วัว 4 เข่ง ... ผักตบเหยียบให้แน่นในเข่ง แต่ในกองปุ๋ยต้องวางเบา ๆ ห้ามเหยียบ

(http://image.ohozaa.com/i/cbc/J68VhZ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpBT1MwhfFxHa7)

- ผักตบแต่ละชั้นหนา 10 ซม. 4 ส่วน ตามด้วยขี้วัว 1 ส่วน แล้วรดน้ำ

(http://image.ohozaa.com/i/f46/aDgEnl.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpCf0sNS1C5DCH)

- อยู่ใกล้บึงไม่มีก๊อกน้ำ แต่มีรถน้ำมาช่วย

(http://image.ohozaa.com/i/c93/4vVxgv.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpCAZ95idls2tS)

- สูงขึ้นไปทีละชั้น ๆ ค่อย ๆ ปรับเป็นสามเหลี่ยม พอสูงขึ้นไปก็ลดจำนวนเข่งของผักตบเพื่อบังคับให้หนา 10 ซม.เท่าเดิม

(http://image.ohozaa.com/i/f76/xTGM6o.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpDiWvEvzLEcAp)

- ชั้นบนสุดเป็นขี้วัว

(http://image.ohozaa.com/i/ged/j1xSB7.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpDEVbVX3a2YI8)

- กองสาธิตเสร็จแล้ว แล้วแต่ละ อบต.จะทำกองปุ๋ยต่อไปอีกเอง

(http://image.ohozaa.com/i/f4b/GBJt1c.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xiPpEmSyv890Pn3L)

- ถ่ายรูปร่วมกัน

(http://image.ohozaa.com/i/e84/3gbFW6.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xh9Pd1msMLxJr2Ua)

- ชาวบ้านและ อบต.ร่วมกันทำกองปุ๋ยต่อ

(http://image.ohozaa.com/i/5d8/7VBgLA.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xh9Pd1msMSXaD3YD)