เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => โครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว => ข้อความที่เริ่มโดย: montreeariyapak ที่ ตุลาคม 23, 2013, 11:38:03 PMหัวข้อ: ภาคกลาง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริ่มหัวข้อโดย: montreeariyapak ที่ ตุลาคม 23, 2013, 11:38:03 PM
- ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร พร้อมด้วยคุณสุรชัย ตรงมหวิเศษ และคุณมนตรี อริยะภัคภิญโญ ได้เดินทางไปจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และ ดร.กุลยา สาริชีวิน เป็นผู้ประสานงาน

- ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติเข้าร่วมโครงการโดยจะนำองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในการจัดการเศษพืชภายในมหาวิทยาลัยและปัญหาการเผาฟางของเกษตรกรต่อไป

(http://image.ohozaa.com/i/f79/DkPkyK.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXyGUQFurs2kvLN)

(http://image.ohozaa.com/i/635/mHfNWI.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxDkMv1Xz8kaZI)

(http://image.ohozaa.com/i/g19/CZst6m.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxDGLbjxmauIXI)

(http://image.ohozaa.com/i/a1a/7Zp9CA.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxDGLbjxJBOWW0)

(http://image.ohozaa.com/i/ae8/eKAkzF.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxE2JRB3TzMWxc)

(http://image.ohozaa.com/i/556/x2rNL3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxEoIxSDnRivJi)

(http://image.ohozaa.com/i/2ea/E68Amd.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxEKHeahg5F5f9)

(http://image.ohozaa.com/i/f74/sogKMt.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxEKHeaeLlrcLR)

(http://image.ohozaa.com/i/246/Bh5rNV.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXzjyx0oHYScydr)

(http://image.ohozaa.com/i/61d/qk8GjT.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxK4nsq0qQ8gR6)

(http://image.ohozaa.com/i/fb2/fEpebs.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxKqm8HwTyLfe6)

(http://image.ohozaa.com/i/f0d/YoqMJf.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxKMkOZ9Dt98P0)

(http://image.ohozaa.com/i/555/ePfrB9.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxL8jvgG1v6RZO)

(http://image.ohozaa.com/i/794/8sNZOk.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxLQgRPQAw69t6)

(http://image.ohozaa.com/i/64c/7sqTwX.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xfXxMyeep37sEB2t)


หัวข้อ: Re: ภาคกลาง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Teerapong Maejo ที่ ธันวาคม 06, 2013, 06:16:37 AM
- วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ก็ได้โอกาสดีจัดการฝึกอบรมเพื่อเปิดฐานเรียนรู้ให้กับ ม.ธัญบุรี ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมง แล้วลงไปช่วยกันฝึกปฏิบัติขึ้นกองปุ๋ยบริเวณที่จะใช้เป็นฐานเรียนรู้ พอถึงเที่ยงก็รับประทานอาหารร่วมกัน ... คูโบต้ารับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเอกสารหมดจ้า ขอขอบคุณมาอีกครั้งนะครับ  :-[

(http://image.ohozaa.com/i/ec1/JNTKO2.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/x7UdhhcWGC0C7ZX8)

- ท่านรองอธิการบดี กล่าวเปิดการฝึกอบรม

(http://image.ohozaa.com/i/683/nPjCoc.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xg03VPFswfOVXh3O)

- ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบของที่ระลึก

(http://image.ohozaa.com/i/0b7/7KudpI.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xg03WbE8NOkgOEID)

- ตัวแทนคูโบต้ารับมอบของที่ระลึก

(http://image.ohozaa.com/i/6ee/OCizQw.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xg03WxCP5t24uVmQ)

- การบรรยายบนเวที

(http://image.ohozaa.com/i/c66/1pmBSB.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/x7UdhDbCY00hnV2U)

- มาถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติ ... มีผักตบชวาเตรียมไว้ให้ .... ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ผักตบ 4 ส่วน มูลสัตว์ 1 ส่วนนะครับ ... ผักตบตอนตวงในเข่งก็เหยียบให้แน่น แต่ตอนเอาวางในกองหนา 10 ซม. ให้วางเบา ๆ ห้ามเหยียบ .... วางเป็นชั้น ๆ รดน้ำด้วยทุกชั้น ทำกองเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 1.5 เมตร ฐาน 2.5 เมตร

(http://image.ohozaa.com/i/e84/7pE8HT.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xg03WTBvn2TNkIx2)

(http://image.ohozaa.com/i/580/2SltCA.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/x7Udil8ZxalensVN)

(http://image.ohozaa.com/i/a75/9a4eTA.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xg03XXxydJfkXLCC)

(http://image.ohozaa.com/i/c23/0UmmKj.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xg03YjwevmK8079M)

(http://image.ohozaa.com/i/231/zXQPLM.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/x7Udj36m6BCmEHrU)

(http://image.ohozaa.com/i/67d/0ICySt.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/x7UdjL3IFNjEdth2)

(http://image.ohozaa.com/i/g9f/Ht5uj8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xg03ZJqXDDud7FLQ)

(http://image.ohozaa.com/i/ac0/MBmYq3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/x7Udkt15eX7NGHjv)