เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร => ข้อความที่เริ่มโดย: ไก่โต้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 02:16:22 PMหัวข้อ: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 02:16:22 PM
ชมงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556”
ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
ที่บริเวณกรมวิชาการเกษตร (ภายในเกษตรกลาง บางเขน) กรุงเทพฯ.


(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04344_zps574cbfcf.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04306_zps62042a4c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04345_zps617f9116.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04305_zps620335a4.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04303_zps601203fb.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04295_zps63968ccd.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04356_zpse9c13031.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04333_zps81322863.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04336_zps95551954.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04349_zps7906b91c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04351_zps53f423f6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04354_zps297b1a7b.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04340_zpsa4e4fe1f.jpg)หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 02:22:05 PM
(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04357_zps5d69516c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04308_zpse4486df5.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04310_zpsbd103baa.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04309_zpscd3a4ff5.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04403_zps6b2981ed.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04402_zps8f2fcd8c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04301_zpse968d2a4.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04327_zps97d52697.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04315_zps160fb2f2.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04316_zpsd52035c5.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04317_zpsc82568b6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04313_zpse7c658b6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04312_zps4c109387.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04409_zps1df449c0.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04404_zps8f3efabe.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04405_zps86ffe949.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04406_zps93b781ea.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04407_zps422893a6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04408_zpsd70d5463.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04412_zps4f66653e.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04410_zps6909b109.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04411_zps1853a6c5.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04413_zps46eca3d0.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04394_zps60f9c68e.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04393_zps1ca993a8.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04392_zps6ca9c8a1.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04318_zpsa7c595cb.jpg)
หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 02:23:50 PM
(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04360_zps7691b9ae.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04299_zps2779815d.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04364_zpseed57ded.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04347_zpsffec0322.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04348_zpsac50707a.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04281_zps61c24940.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04283_zpscdde23cc.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04284_zps1559490e.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04282_zps2c45803c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04324_zps23447efe.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04323_zps5ee262ed.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04322_zpsad7bea1a.jpg)


หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 02:26:29 PM

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04358_zpscef7eebf.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04341_zpsf7d4c7e3.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04379_zps13b385fd.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04380_zpsce188bf6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04381_zps38305b76.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04382_zpsc5dc5bb6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04383_zpse6188c13.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04384_zps0abc9f5c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04385_zps805a10e3.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04386_zpsbf70d6f0.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04387_zpsb68fa1dc.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04388_zps788135b6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04390_zpsd6b71f4a.jpg)


(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04361_zpsaad523c6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04367_zps9d26affb.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04366_zpscb1bf9f9.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04365_zpsd10af6a6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04337_zpscd4854c1.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04338_zpsa9881ff2.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04298_zps6fd82595.jpg)


หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 02:33:20 PM

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04359_zps9718e080.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04319_zps65d5cbaf.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04343_zps5322b952.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04339_zpsfcc6f168.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04320_zps331e6cf9.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04321_zps87f64de5.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04342_zpsf5fb5e12.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04391_zps1cff5a07.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04414_zps6d0148b9.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04415_zps345bd8d5.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04416_zpseb607a58.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04417_zps98c086b6.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04418_zpsf806e6c4.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04419_zpsb56c87dc.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04420_zps13459979.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04421_zpsf660d543.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04422_zpsd68efbcf.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04423_zps4da29ef0.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04424_zpsd637a1d2.jpg)


หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 04:29:16 PM
(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04370_zps7f56426c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04369_zpse768b30c.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04373_zpse32b1096.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04374_zps49096e03.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04372_zpsa768f090.jpg)

(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/OpenHome/DSC04376_zps2042b87d.jpg)


หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: kawaii ที่ พฤษภาคม 30, 2013, 09:50:19 PM
'งานเเบบนี้  น่าสนใจมากๆ

มีการฝึกอาชีพ เเละ มีการประชุมวิชาการ

ผิดกับงานค้าขายของตามบู๊ท  


หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ มิถุนายน 01, 2013, 11:34:59 AM
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00421-1.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00421-1.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00422.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00422.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00423.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00423.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00424.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00424.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00425.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00425.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00426.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00426.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00427.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00427.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00428.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00428.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00429.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00429.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00430.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00430.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00431.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00431.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00432.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00432.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00433.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00433.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00434.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00434.jpg.html)


หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ มิถุนายน 01, 2013, 06:53:37 PM
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00440.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00440.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00441.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00441.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00446.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00446.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00447.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00447.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00449.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00449.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00453.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00453.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00481.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00481.jpg.html)


หัวข้อ: Re: เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 วันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ มิถุนายน 01, 2013, 06:58:29 PM
มุมขายของและการแสดง
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00480.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00480.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00478.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00478.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00477.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00477.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00458.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00458.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00456.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00456.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00455.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00455.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00445.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00445.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00439.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00439.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00438.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00438.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00437.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00437.jpg.html)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DSC00436.jpg) (http://s1072.photobucket.com/user/wti98/media/DSC00436.jpg.html)