เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => คลังบทความเกษตรพอเพียง => ข้อความที่เริ่มโดย: ชาวนา™ ที่ ธันวาคม 16, 2012, 10:59:50 AMหัวข้อ: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ ธันวาคม 16, 2012, 10:59:50 AM
เปิดตัวข้าวเหนียว “กข.6” พันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง พัฒนาต่อจากข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน “ธัญญสิริน” เหมาะปลูกในพื้นที่ดินดี น้ำดี แต่ขาดแคลนแรงงาน ต้องใช้เครื่องจักรกลเข้าเก็บเกี่ยว

(http://i1150.photobucket.com/albums/o609/kasetporpeang1/555000015960301_zps56f9d234.jpeg)
     
      ดร.ธีระยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เผยถึงข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ซึ่งพัฒนาต่อจาก “ธัญญสิริน” ข้าวเหนียว กข6 ที่สามารถต้านทานโรคไหม้ซึ่งเป็นโรคสำคัญในนาน้ำฝน และเป็นข้าวเหนียวเพียงพันธุ์เดียวที่ได้รับชื่อพระราชทาน ส่วนข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ
      
       นอกจากความสามารถในการต้านทานโรคไหม้แล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ยังสามารถต้านทานโรคขอบใบแห้งเพิ่มขึ้น และได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้ต้นเตี้ยลง โดยมีความสูงประมาณ 130 เซนติเมตร ซึ่งเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร และยังลดปัญหาต้นข้าวล้ม อีกทั้งความสูงที่ลดลงนี้ ดร.ธีระยุทธกล่าวว่าทำเกษตรกรเพิ่มผลผลิตแก่ต้นข้าวได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าข้าวจะล้ม ซึ่งจากการปลูกมา 2 รุ่นข้าวเหนียวพันธุ์นี้ให้ผลผลิตประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่
      
       “ข้าวเหนียวพันธุ์นี้เหมาะแก่พื้นที่ดินดี น้ำดี และช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้าวล้ม โดยการพัฒนาข้าวพันธุ์นี้เกิด จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ไบโอเทค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพัฒนาขึ้นจากความต้องการของชาวนาโดยตรง” ดร.ธีระยุทธ ซึ่งมีส่วนพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) มาช่วยในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์กล่าว โดยใช้เวลา 2 ปีในการต่อยอดจากข้าวเหนียวธัญญสิริน
      
       ทั้งนี้ เป็นการเปิดตัวระหว่างการแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ มิติใหม่วิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.55 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับอีก 8 องค์กร อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

(http://i1150.photobucket.com/albums/o609/kasetporpeang1/555000015960303_zps78fa7bb1.jpeg)
การแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ


ที่มา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151475 (http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151475)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ ธันวาคม 16, 2012, 11:02:03 AM
(http://i1150.photobucket.com/albums/o609/kasetporpeang1/555000015960302_zps4f80d5eb.jpeg)

นายธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ไบโอเทค ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ของโลก เรียกว่า พันธุ์ข้าว กข 6 ต้นเตี้ย โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิริน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553

                นายธีรยุทธกล่าวต่อว่า ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ของโลก ไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมหรือข้าวจีเอ็มโอ แต่เป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามขั้นตอนปกติ อาศัยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6 และธัญสิริน แต่มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้กับโรคขอบใบแห้ง ทั้งยังมีขนาดลำต้นที่เตี้ยหรือสั้นกว่าพันธุ์ธัญสิริน ใช้เวลาในการปลูก และเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย ทนทานต่อแรงลมเนื่องจากมีขนาดลำต้นที่เตี้ย เหมาะกับการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร ต้นไม่ล้มแข็งแรง เมล็ดเรียว ขัดสีไม่แตกหัก ผลผลิตต่อไร่สูงคือระหว่าง 800-1,200 กิโลกรัม จะทำให้ผลผลิตเหลือจากการบริโภคและสามารถนำไปจำหน่ายได้มากขึ้น

                "ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ต้นเตี้ยขณะนี้ปลูกกระจายใน จ.น่าน เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง และเคยเก็บเกี่ยวออกมาแล้ว ส่วน ชื่อที่เป็นทางการนั้นยังไม่ได้ตั้ง ถ้าจะขอพระราชทานชื่อต้องเป็นเรื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯต้องให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ดำเนินการ" นายธีรยุทธกล่าว


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ ธันวาคม 16, 2012, 11:22:06 AM
เพิ่งจะได้พันธุ์ข้าวธัญสิริน จากพี่ทิดสิท  มาปีนี้เอง  จะเริ่มหว่านกล้าปีหน้า  ข้าวพันธุ์ใหม่ก็มาให้เกิดกิเลสอีกแล้ว  :D  เดี๋ยวต้องหามาให้ได้  ใครมีพันธุ์ยกมือขึ้นครับ  ;D  ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: chaiya8889 ที่ ธันวาคม 16, 2012, 12:37:31 PM
เพิ่งจะได้พันธุ์ข้าวธัญสิริน จากพี่ทิดสิท  มาปีนี้เอง  จะเริ่มหว่านกล้าปีหน้า  ข้าวพันธุ์ใหม่ก็มาให้เกิดกิเลสอีกแล้ว  :D  เดี๋ยวต้องหามาให้ได้  ใครมีพันธุ์ยกมือขึ้นครับ  ;D  ;D
เข้ามาติดตามรอชม น่าสนใจครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: supischa ที่ ธันวาคม 16, 2012, 09:47:22 PM
...นาบ้านผม ดินไม่ดี น้ำไม่ดี ;D...มีน้ำมากกับน้ำน้อยแต่ก็อยากปลูกครับ...เดี๋ยวหาพันธุ์ก่อนถ้าได้ขอร่วมเป็นเพื่อนร่วมปลูกด้วยคนครับ...ที่สำคัญว่าแต่มัน นุ่ม หอมอร่อยไหมครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: boy22 ที่ ธันวาคม 17, 2012, 09:58:55 AM
มันจะเหมือน กข 10 หรือเปล่าครับเพราะ กข 10 ก็เป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ ธันวาคม 17, 2012, 10:08:01 AM
...นาบ้านผม ดินไม่ดี น้ำไม่ดี ;D...มีน้ำมากกับน้ำน้อยแต่ก็อยากปลูกครับ...เดี๋ยวหาพันธุ์ก่อนถ้าได้ขอร่วมเป็นเพื่อนร่วมปลูกด้วยคนครับ...ที่สำคัญว่าแต่มัน นุ่ม หอมอร่อยไหมครับ

กข6 อาจจะเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ที่ดีที่สุดอีกสายพันธุ์หนึ่งของบ้านเราในตอนนี้  แต่ปัจจุบันมีข้อเสียเรื่องโรคขอบใบไหม้  และลำต้นสูง  การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่นี้ขึ้นมานับว่ามีความสำคัญต่อเกษตรกร  ส่วนเรื่องคุณภาพของสายพันธุ์ใหม่นี้  จะสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น  หรือสิบตาเห็นก็ไม่เท่าลงมือทำ  ... ต้องหามาปลูกก่อน แล้วถึงจะบอกได้ครับ  ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: surasitp ที่ ธันวาคม 17, 2012, 10:17:12 AM
แถวอยุธยารึไกล้ๆพอจะมีแหล่งขายเมล็ดพันธุ์ไหมครับ :)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: bankcnx ที่ ธันวาคม 18, 2012, 06:22:00 PM
ว่าจะลองสั่งทางเชียงรายซัก 10 โล


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ ธันวาคม 18, 2012, 08:15:07 PM
ว่าจะลองสั่งทางเชียงรายซัก 10 โล


อยากทราบเหมือนกันครับ ว่าพื้นที่ที่เขาเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดนี้ไปปลูกอยู่ส่วนไหนของเชียงราย


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: mohock03 ที่ ธันวาคม 18, 2012, 08:16:38 PM
ต้องหาเมล็ดพันธุ์มาให้แม่ยายปลูกซะแล้ว ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: boongun ที่ ธันวาคม 19, 2012, 02:23:44 PM
อยากได้เมล็ดพันธ์ุ จะขอได้ที่ไหนครับ สนใจครับ ผมอยู่อุบล


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 19, 2012, 10:30:42 PM
([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3013.jpg[/url])

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3012.jpg[/url])

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3015.jpg[/url])

นอกจากที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 แล้ว ผมยังได้ปลูกข้าวเหนียวธัญสิริน(กข.ุ6 เตี้ย)
เอาไว้กินและเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ 1 ไร่ (ยังไม่เคยลองกินข้าวพันธุ์นี้เลยครับ)
ปลูกช่วงกลางเดือนสิงหาคม ตอนนี้เพิ่งจะออกรวงคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็คงจะ
เกือบสินเดือนพฤศจิกายน ดูแล้วเป็นต้นข้าวที่เตี้ยดีมากครับรอดูว่าเมล็ดจะยาวเท่ากัน
กับข้าว กข.ุ6 หรือเปล่าแล้วเวลาเอามานึ่งรสชาด จะสู้ กข.6 ได้มั๊ย ถ้าใช้ได้
ปีหน้าจะปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ขายนะครับ ขอลองดูก่อนในปีนี้

 ;)


มาขอแจมกระทู้นี้ด้วยคนนึงนะครับ เพราะปีนี้ผมก็เพิ่งได้ทดลองปลูกข้าวเหนียว ธัญสิริน(กข.6 เตี้ย)
อยู่พอดีปลูกเอาไว้ 1 ไร่ครับ

 ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 19, 2012, 10:32:59 PM
29 ธัญสิริน ข้าวเหนียวปลอดโรคไหม้ (http://www.youtube.com/watch?v=HKA_r8bd8Tk#ws)
มี Video เกี่ยวกับข้าวเหนียว ธัญสิริน มาให้ดูกันครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 19, 2012, 10:40:14 PM
([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3077.jpg[/url])
มาดูข้าวเหนียวธัญสิริน( กข.6 เตี้ย)ที่ปลูกไว้ 1 ไร่กันบ้างนะครับ ผ่านลมฝนเมื่อคืน
ต้นข้าวไม่มีล้มเลย ในขณะที่ข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาโยนของผมล้มลงไปนอนกันหมด

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3081.jpg[/url])
ตอนนี้กำลังสะสมแป้งอยู่รวงเริ่มก้มโค้งลงกันแล้ว

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3082.jpg[/url])
เปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวกับจอบด้ามสั้นครับ

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3087.jpg[/url])
ของเค้าดีจริงๆ ปีหน้าต้องขยายพันธุ์เอาไว้ขายกันแล้วละครับ  ;D

 ;)ขอเอารูปที่ปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินจากกระทู้นาโยนกล้าของผม มาแจมด้วยนะครับ

 ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 19, 2012, 10:46:46 PM
ถาม จารณ์นพ หน่อยครับว่าข้าวเหนียวธัญสิริน ของคุณนพทำไมเตี้ยนิดเดียว แต่ของผมทำไมสูงประมาณ 120 ได้ แล้วก็ล้มด้วย แต่ของผมน่าจะเกิดจากการงามเกินหรือเปล่าไม่ทราบ เพราะต้นสูงใบหนา และล้มตั้งแต่ยังไม่ออกรวง ทำให้ได้ผลผลิตน้อยด้วยครับ
อ้อ ผมซื้อพันธ์มาจากในเวปเรานี่แหละครับ

([url]http://image.ohozaa.com/i/881/XZEnRW.JPG[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/ws9OgLL8hnm6QboJ[/url])


สวัสดีครับ

เรื่องของข้าวเหนียวธัญสิริน จัดเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่พัฒนามาไม่กี่ปีนี้เอง
ยังไม่มีข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจนเผยแพร่ออกมามากครับ เท่าที่ไปไล่หาข้อมูลในอินเตอเน็ต
ส่วนมากจะมีแต่ที่มาของพันธุ์ ที่มาของชื่อ ข้อเปรียบเทียบกับข้าวเหนียว กข.6 เดิม ฯลฯ

ผมขอเอาข้อมูลที่หาได้เอามาให้ดูก็แล้วกันนะครับ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานนามข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ “ธัญสิริน”
ซึ่งมาจากคำว่า “ธัญ” ที่แปลว่าข้าว และพระนาม “สิรินธร”
ถือเป็นข้าวพันธุ์แรกที่ได้รับพระราชทานนามจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
([url]http://www.bloggang.com/data/1/108idea/picture/1296632699.jpg[/url])
         รูปลักษณะของต้น ดอก รวง และเมล็ดของข้าวเหนียวธัญสิริน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช.
ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ นำเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) มาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6
โดยพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะสำคัญ
คือ สามารถต้านทานโรคไหม้ ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม
หรือ GMO (Genetically Modified Organism) เลย
([url]http://www.bloggang.com/data/1/108idea/picture/1296632890.jpg[/url])
([url]http://www.bloggang.com/data/1/108idea/picture/1296632925.jpg[/url])

“ธัญสิริน” เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหอม
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าพันธุ์ กข6
แต่มีคุณสมบัติต้านทานโรคไหม้
และมีการกระจายพันธุ์ข้าวนี้ไปแล้วหลายพื้นที่
ในภาคเหนือที่จังหวัดน่าน เชียงราย และลำปาง
ในภาคอีสาน มีที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ
และที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : [url]http://www.most.go.th[/url] ([url]http://www.most.go.th[/url]) และ [url]http://www.biotec.or.th[/url] ([url]http://www.biotec.or.th[/url])

 ข้าวธัญสิริน
ที่มา: เปิดตัวข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน “ธัญสิริน” ต้านทานโรคไหม้
       หลังจากให้เกษตรกรภาค เหนือ-อีสานทดลองปลูกข้าวเหนียว กข 6 ที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรมทำให้ต้านทานโรคไหม้ ซึ่งเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากปัญหาข้าวล้ม ล่าสุดข้าวพันธุ์ดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยได้รับพระราชทานนาม “ธัญสิริน” จากสมเด็จพระเทพฯ
     
       ชาวนาในเขตภาคเหนือและอีสานนิยมปลูกข้าวเหนียวไว้กิน แต่ข้าวเหนียว กข 6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ดีที่สุดในประเทศนั้น มีปัญหาเรื่องโรคไหม้ ที่ทำให้ต้นกล้าตายและในพื้นที่น้ำน้อยไม่สามารถเพาะปลูกซ้ำได้หากเกิดความ เสียหายจากโรคดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงข้าวเหนียวพันธุ์ดังกล่าวให้ต้านทานต่อโรคไหม้ ด้วยเทคนิคการใช้ยีนเครื่องหมาย (Marker Gene) เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้องการ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2546 และใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 4 ปี
     
       ปัจจุบันชาวนาใน จ.น่าน เชียงราย ลำปาง สกลนคร ชัยภูมิ และอุบลราชธานี ได้ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์นี้แทนข้าวเหนียว กข 6 มา 3 ปีแล้ว รวมเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 5,000 ไร่ โดยเฉพาะชาวนาในจังหวัดน่านซึ่งได้รวมกลุ่มกันขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวดัง กล่าว โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 800 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าผลผลิตจากการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข และบางพื้นที่ให้ผลผลิตสูงถึง 1,000 ไร่ โดยเฉพาะแปลงนาอินทรีย์ที่มีการดูแลเป็นพิเศษ
     
       ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวดังกล่าวอธิบายว่า เหตุที่ข้าวเหนียวพันธุ์นี้ ให้ผลผลิตสูงขึ้น เพราะนอกจากข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่จะต้านทานโรคไหม้แล้ว ยังไม่ล้มง่ายเหมือนข้าวเหนียวพันธุ์เดิมที่ชาวนาปลูก จึงทำให้ได้ผลผลิตมากกว่า แต่จริงๆ แล้วทั้ง 2 พันธุ์ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน โดยผลผลิต โดยข้าวเหนียว กข 6 เดิมเสียผลผลิตจากข้าวล้มมากถึง 40%
     
       “ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้หุงง่ายกว่าเดิมเพราะไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ข้าม คืนเหมือนข้าวเหนียว กข 6 และยังให้เปอร์เซ็นต์ขัดสีสูง คือ เมล็ดไม่หักเมื่อนำไปขัดสีเพราะมีเมล็ดอ้วนกว่าข้าวเหนียวพันธุ์เดิมเล็ก น้อย อีกทั้งรสชาติยังไม่ต่างไปจากเดิมด้วย” ดร.ธีรยุทธกล่าว
     
       หลังจากให้เกษตรกรปลูกมาระยะหนึ่งแล้ว ทีมวิจัยได้ขอพระราชทานนามสำหรับข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่จากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อกลางปีที่ผ่านมาในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล และเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ทีผ่านมา ข้าวเหนียวพันธุ์นี้ได้รับพระราชทานนามว่า “ธัญสิริน” โดยทาง ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จะนำเรื่องข้าวเหนียวพันธุ์นี้เข้ารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขยาย ผลต่อไป


ธัญสิรินพันธุ์ข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน
ที่มา: ธัญสิรินพันธุ์ข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงความสำเร็จนักวิจัยไทย พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบไหม้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ได้รับพระราชทานนาม "ธัญสิริน" ปลูกแทน กข.6

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ให้มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้ ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ว่า "ธัญสิริน"

ข้าวธัญสิริน เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลาประมาณ 4 ปี โดยอาศัยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 แต่มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือ ลำต้นแข็งแรงทนการหักล้ม ให้ผลผลิตอยู่ที่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ลดเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก โดยพื้นที่ปลูกที่เป็นออร์แกนิกส์ สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

“เมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน นำไปทดลองปลูกในนาข้าวของเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย ลำปาง ชัยภูมิ และสกลนคร โดยปลูกแทนข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เดิม ในช่วงเวลา 3 ปี พบว่าสามารถลดความเสียหายในนาข้าวได้ถึง 30%” นักวิจัยกล่าว

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้พัฒนาเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในภาคเหนือ และอีสาน นำไปเพาะปลูก

"กระทรวงวิทยาศาสตร์เตรียมนำเสนอข้อมูลผ่านคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสุนนให้ขยายพื้นที่เพาะปลูก จาก 5,000 ไร่ ไปยังพื้นที่อื่นๆ " ดร.วีระชัย กล่าวและย้ำว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิริน ไม่ใช่วิธีการดัดแปรพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย

 ;)


เพิ่มเติมข้อมูลของข้าวเหนียวธัญสิรินเสริมที่คุณ ชาวนาTM นำมาให้ดูครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 19, 2012, 10:49:26 PM
([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3129.jpg[/url])

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3121.jpg[/url])

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3123.jpg[/url])

มาดูการเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยววางราย กันบ้างนะครับ ในรูปคุณพ่อตาของผมกำลังเกี่ยวข้าว
เป็นข้าวเหนียวธัญสิริน(กข.6 เตี้ย)อยู่นะครับ ต้นข้าวไม่สูงและต้นก็ไม่ล้ม จึงสามารถใช้
รถเกี่ยวข้าวแบบวางรายได้ พื้นที่ 1 ไร่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆ พรุ่งนี้จะไปมัดฟ่อนแล้วขนมารอนวด
กันในอีก 2-3 วันนี้ครับ

 ;)
มาดูตอนเกี่ยวข้าวครับ ใช้รถเกี่ยววางราย เกี่ยวได้เลยเพราะต้นข้าวต้นเตี้ย ไม่ล้มแม้โดยพายุพัด

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 19, 2012, 10:55:10 PM
([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3129.jpg[/url])
([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG3121.jpg[/url])

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3194_resize.jpg[/url])
รูปกำลังขนข้าวเหนียว ธัญสิริน ที่ปลูกไว้ 1 ไร่ เพื่อเอามานวดครับ

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3236_resize.jpg[/url])

นวดออกมาแล้วได้ 11 กระสอบ กระสอบละ 38 กิโลกรัมได้น้ำหนักข้าวเปลือก 418 กิโลกรัม
ได้น้อยกว่านาโยนของผมเพราะ เป็นที่นาที่ดินไม่ดีเป็นดินทรายและใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาตลอด
ไม่ได้บำรุงดินกันเลย

 ;)มาดูผลผลิตของข้าวเหนียวธัญสิริน ของผมที่ปลูกไว้ 1 ไร่ครับได้ผลผลิตไม่มากเพราะ นาที่ปลูกเป็นแปลงที่เพิ่งเช้าที่เค้าทำครั้งแรก เป็นที่นาที่ดินไม่ดีเท่าไหร่เป็นดินทรายที่ขาดการบำรุง คนที่ทำนาเดิม
ใช้แต่ปุ๋ยเคมี แล้วผมก้เอามาทำนาอินทรีย์แล้วก็ไม่ได้บำรุงดินด้วย เป็นผลผลิตที่ไม่ค่อยได้ดูแลมาก
ก็เอาไว้กินกับเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ ปีหน้าจะปลูกเอาไว้ขายพันธุ์ข้าว สัก 3 ไร่ครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 19, 2012, 11:04:30 PM
(http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3244_resize_zps3b9d4300.jpg)
มาดูเมล็ดข้าวสารของข้าวเหนียว ธัญสิริน ที่ผมเอาผลผลิตไปสีมากินครับ
ลักษณะเมล็ดเหมือนกันกับข้าวเหนียว กข.6 แต่เมล็ดดูสั้นกว่าเล็กน้อย(น่าจะขึ้นอยู่กับดินที่ปลูก)
และเครื่องสีข้าว เพราะผมไปสีข้าวกับโรงสีข้าวที่ใช้เครื่องรุ่นเก่า ทำให้มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวหักเยอะไปหน่อย)แต่ภาพรวมก็เป็นที่พอใจครับ  ;D

(http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3247_resize_zps0aeb16c5.jpg)

นำข้าวสารไปลองแช่แค่ 3 ชั่วโมงแล้วเอาไปนึ่ง ก็ได้ข้าวออกมาข้าวสวย กลิ่นหอมและนุ่มเหมือนกัน
กับข้าวเหนียว กข.6 ครับ ปีหน้าต้องขยายพันธุ์เพิ่มครับ ปีนี้ปลูกไว้น้อย ได้ 11 กระสอบเก็บเอาไว้ทำพันธุ์ 5 กระสอบ นอกนั้นเอาไปสีให้ พ่อแม่ และพ่อตาแม่ยาย และให้ญาติๆให้ได้กินข้าวใหม่กันครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: supischa ที่ ธันวาคม 20, 2012, 01:59:52 PM
([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3244_resize_zps3b9d4300.jpg[/url])
มาดูเมล็ดข้าวสารของข้าวเหนียว ธัญสิริน ที่ผมเอาผลผลิตไปสีมากินครับ
ลักษณะเมล็ดเหมือนกันกับข้าวเหนียว กข.6 แต่เมล็ดดูสั้นกว่าเล็กน้อย(น่าจะขึ้นอยู่กับดินที่ปลูก)
และเครื่องสีข้าว เพราะผมไปสีข้าวกับโรงสีข้าวที่ใช้เครื่องรุ่นเก่า ทำให้มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวหักเยอะไปหน่อย)แต่ภาพรวมก็เป็นที่พอใจครับ  ;D

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3247_resize_zps0aeb16c5.jpg[/url])

นำข้าวสารไปลองแช่แค่ 3 ชั่วโมงแล้วเอาไปนึ่ง ก็ได้ข้าวออกมาข้าวสวย กลิ่นหอมและนุ่มเหมือนกัน
กับข้าวเหนียว กข.6 ครับ ปีหน้าต้องขยายพันธุ์เพิ่มครับ ปีนี้ปลูกไว้น้อย ได้ 11 กระสอบเก็บเอาไว้ทำพันธุ์ 5 กระสอบ นอกนั้นเอาไปสีให้ พ่อแม่ และพ่อตาแม่ยาย และให้ญาติๆให้ได้กินข้าวใหม่กันครับ

 ;)

***เจอแหล่งแล้วครับ ;D...ว่าแต่ขอแบ่งสัก 2 กก.(เสียค่าดำเนินการและค่าเสียหายให้ครับ ;D)...หรือจะแลกกับ ไรซ์เบอร์รี(อินทรีย์)ของผมก็ได้นะครับ(กำลังออกรวง) อยากเอาปลูกดูที่ มหาสารคามครับ ;D
(http://image.ohozaa.com/i/ef1/CMilkp.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/wwrRIq5mqYrq3o8x)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: sornsa ที่ ธันวาคม 20, 2012, 02:47:56 PM
เมล็ดใส ๆ เหมือนตากไม่แห้งหรือข้าวจ้าวปน ครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: apcom1985 ที่ ธันวาคม 20, 2012, 03:11:20 PM
เมล็ดใส ๆ เหมือนตากไม่แห้งหรือข้าวจ้าวปน ครับ
ข้าวบางเมล็ดยังไม่แก่เต็มที่ครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 20, 2012, 05:02:56 PM
([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3244_resize_zps3b9d4300.jpg[/url])
มาดูเมล็ดข้าวสารของข้าวเหนียว ธัญสิริน ที่ผมเอาผลผลิตไปสีมากินครับ
ลักษณะเมล็ดเหมือนกันกับข้าวเหนียว กข.6 แต่เมล็ดดูสั้นกว่าเล็กน้อย(น่าจะขึ้นอยู่กับดินที่ปลูก)
และเครื่องสีข้าว เพราะผมไปสีข้าวกับโรงสีข้าวที่ใช้เครื่องรุ่นเก่า ทำให้มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวหักเยอะไปหน่อย)แต่ภาพรวมก็เป็นที่พอใจครับ  ;D

([url]http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3247_resize_zps0aeb16c5.jpg[/url])

นำข้าวสารไปลองแช่แค่ 3 ชั่วโมงแล้วเอาไปนึ่ง ก็ได้ข้าวออกมาข้าวสวย กลิ่นหอมและนุ่มเหมือนกัน
กับข้าวเหนียว กข.6 ครับ ปีหน้าต้องขยายพันธุ์เพิ่มครับ ปีนี้ปลูกไว้น้อย ได้ 11 กระสอบเก็บเอาไว้ทำพันธุ์ 5 กระสอบ นอกนั้นเอาไปสีให้ พ่อแม่ และพ่อตาแม่ยาย และให้ญาติๆให้ได้กินข้าวใหม่กันครับ

 ;)

***เจอแหล่งแล้วครับ ;D...ว่าแต่ขอแบ่งสัก 2 กก.(เสียค่าดำเนินการและค่าเสียหายให้ครับ ;D)...หรือจะแลกกับ ไรซ์เบอร์รี(อินทรีย์)ของผมก็ได้นะครับ(กำลังออกรวง) อยากเอาปลูกดูที่ มหาสารคามครับ ;D
([url]http://image.ohozaa.com/i/ef1/CMilkp.JPG[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/wwrRIq5mqYrq3o8x[/url])


ยินดีเลยครับ เอามาแลกกันมั๊ยครับ เอาเมล็ดพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ 5 กิโลกรัม มาแลกกับธัญสิริน 5 กิโลกรัม
ผมจะเอาไปเพาะกล้านาโยนปลูกได้ 1 ไร่  :-X ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ PM มาคุยกันนะครับ  ;D

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 20, 2012, 05:07:15 PM
เมล็ดใส ๆ เหมือนตากไม่แห้งหรือข้าวจ้าวปน ครับ
ข้าวบางเมล็ดยังไม่แก่เต็มที่ครับ


(http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3244_resize_zps3b9d4300.jpg)

ถูกต้องเลยครับเมล็ดที่เห็นว่าใสไม่ใช่ข้าวเจ้าปนนะครับ เป็นเมล็ดที่ยังไม่แก่เต็มที่เพราะเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง ดูได้จากขนาดเมล็ดจะเท่ากันกับเมล็ดที่แก่สีขาว ถ้าเป็นข้าวเจ้าเมล็ดจะเรียวกว่ากันครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: song ที่ ธันวาคม 20, 2012, 08:29:29 PM
ดูรูปไม่ได้ครับ อนาคตพันธุ์ข้าวเตี้ยลงแตกกอมากขึ้นผลผลิตมากขึ้น


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nongparei ที่ ธันวาคม 21, 2012, 06:23:00 AM
คุณนพ
ธัญสิริน กับกข.6 เตี้ย คนละอย่างกันแล้ว
ณวันนี้ มีกข.6 เตี้ยที่เป็นลูกผสม  ที่ศูนย์ไบโอเทคเปิดตัวตามที่คุณชาวนาเจ้าของกระทู้เปิดมา
ผมมีตัวอย่างเป็นกระสายนิดหน่อย
โทรหาคุณนพแล้วไม่ยอมรับสาย
ด่วนถ้าใครต้องการ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: solar ที่ ธันวาคม 21, 2012, 07:20:42 AM
ธัญสิริน กับกข.6 เตี้ย คนละอย่างกันแล้ว
ณวันนี้ มีกข.6 เตี้ยที่เป็นลูกผสม  ที่ศูนย์ไบโอเทคเปิดตัวตามที่คุณชาวนาเจ้าของกระทู้เปิดมา
ผมมีตัวอย่างเป็นกระสายนิดหน่อย
โทรหาคุณนพแล้วไม่ยอมรับสาย
ด่วนถ้าใครต้องการ

ถ้าต้องการต้องทำอย่างไรครับ ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 21, 2012, 09:11:04 AM
คุณนพ
ธัญสิริน กับกข.6 เตี้ย คนละอย่างกันแล้ว
ณวันนี้ มีกข.6 เตี้ยที่เป็นลูกผสม  ที่ศูนย์ไบโอเทคเปิดตัวตามที่คุณชาวนาเจ้าของกระทู้เปิดมา
ผมมีตัวอย่างเป็นกระสายนิดหน่อย
โทรหาคุณนพแล้วไม่ยอมรับสาย
ด่วนถ้าใครต้องการ

สวัสดีครับพี่ ศุภฤกษ์

ขออภัยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ครับ กลางวันผมไม่ค่อยพกโทรศัพท์กล้วหล่นในรถลูกค้า  >:(

ข้าว กข.ุ6 เตี้ยที่พี่ ศุภฤกษ์กล่าวถึงนี้หมายถึงข้าว พันธุ์ใหม่ กข.16 หรือเปล่าครับ
ผมเพิ่งได้คุยกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรที่อำเภอตอนไปจำนำข้าว เพราะพี่เค้าเอามาทดลองปลูก
ที่แพร่ในรอบนาปีที่ผ่านมา เค้าบอกว่าเป็นข้าวพันธุ์ กข.ุ16 (กข.6 เตี้ย) ที่พัฒนามาจากข้าวพันธุ์ กข.ุ6 ซึ่งก็น่าสนใจ แต่ยังไม่เห็นผลงาน

ส่วนพันธุ์ข้าวที่พี่ศุภฤกษ์มี ผมสนใจครับพอจะขอแบ่งซื้อสัก 5 กิโลกรัมได้ไหมครับ  ;D

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: tt78 ที่ ธันวาคม 21, 2012, 12:58:13 PM
 ;)ผมก็สนใจครับ พันธุ์ กข6 เตี้ย แต่ที่อุดร พันธุ์ กข 14 (เขาก็เรียก กข6 เตี้ยเหมือนกัน >:()ถ้าเป็นคนละพันธุ์กันผมขอแบ่งซื้อ 1-2 กก. จะมาทำนาโยนครับ หรือจะแลกกับข้าวหอมนิลก็ได้ครับผมได้พันธุ์จาก อ.เชาวัชเมื่อปีที่แล้ว และของคุณนพเป็นพันธุ์อะไรครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 21, 2012, 02:06:30 PM
;)ผมก็สนใจครับ พันธุ์ กข6 เตี้ย แต่ที่อุดร พันธุ์ กข 14 (เขาก็เรียก กข6 เตี้ยเหมือนกัน >:()ถ้าเป็นคนละพันธุ์กันผมขอแบ่งซื้อ 1-2 กก. จะมาทำนาโยนครับ หรือจะแลกกับข้าวหอมนิลก็ได้ครับผมได้พันธุ์จาก อ.เชาวัชเมื่อปีที่แล้ว และของคุณนพเป็นพันธุ์อะไรครับ

สวัสดีครับ

ของผมตอนนี้มีข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน กข.10 กข.14 ครับ พันธุ์ กข.14 ให้ผลผลิตน้ำหนักดีตอบสนองปุ๋ยเคมีได้ดี แต่เอามานึ่งกินไม่อร่อยแข็งครับ และอุ่นซ้ำหลายรอบไม่ได้ เหมาะเอาไปทำแป้งมากกว่าเอามากินแถวโรงสีที่บ้านจะไม่รับซื้อข้าวพันธุ์นี้แล้วครับ ถ้าจะปลูก กข.14 ปลูก กข.10 ดีกว่าครับ
ส่วนธัญสิรินและกข.6 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ต้องปลูกในรอบนาปีครับ
กข.10 และ กข.14 เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ตลอดปีครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nongparei ที่ ธันวาคม 21, 2012, 06:24:03 PM
ผู้ทำการทดลองยืนยันมาว่า 
ปีที่แล้วได้ข้าวมา ร้อยกว่าเม็ดเพื่อทำการทดสอบคงไม่เล็ดลอดออกไปที่อื่น
มาปีนี้ยืนยันว่าไม่ใช่กข.14หรือกข.16
ต้นเตี้ยกว่าธัญสิริน  สูงกว่าสันป่าตองประมาณ 10 เซนต์
แตกกอดีกว่าสันป่าตอง
ที่สำคัญทานอร่อยกว่าสันป่าตองหรือกข.10
ไม่ทราบว่าข้อมูลเหมือนคุณชาวนา จขกท.ได้มาหรือเปล่า


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: chamai_p ที่ ธันวาคม 23, 2012, 11:37:14 PM
สวัสดีค่ะทุกท่าน
อยากสอบถามเรื่องข้าวพันธุ์กข6 ต้นเตี้ยนี้เหมือนกันค่ะ
พอดีคุณพ่อกับแม่สนใจอยากได้ข้าวพันธุ์นี้มาลองปลูกนะคะ
จะหาได้จากที่ไหนบ้างค่ะ
 :( :( :( :( :(
(ปล.บ้านอยู่เจียงฮายเจ้า)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Patanasa ที่ ธันวาคม 24, 2012, 10:21:30 AM
ผมสนใจเหมือนกันครับ(ผมอยู่ขอนแก่นครับ) ผมลองเข้ามาค้นในเวป เจอที่นี่ครับ(อยู่ที่ เชียงรายครับ) ลองเข้าไปสอบถามดูนะครับ

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?PHPSESSID=fbb4c570cbde94637130ac8f3bc666cc&topic=317270.0 (http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?PHPSESSID=fbb4c570cbde94637130ac8f3bc666cc&topic=317270.0)

ได้ข้อมูลยังไง ช่วยลงข้อมูลให้ทราบด้วยครับ.....

ขอบคุณครับ...


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: chuab ที่ ธันวาคม 24, 2012, 12:41:56 PM
ผมสนใจเหมือนกันครับ(ผมอยู่ขอนแก่นครับ) ผมลองเข้ามาค้นในเวป เจอที่นี่ครับ(อยู่ที่ เชียงรายครับ) ลองเข้าไปสอบถามดูนะครับ

[url]http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?PHPSESSID=fbb4c570cbde94637130ac8f3bc666cc&topic=317270.0[/url] ([url]http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?PHPSESSID=fbb4c570cbde94637130ac8f3bc666cc&topic=317270.0[/url])

ได้ข้อมูลยังไง ช่วยลงข้อมูลให้ทราบด้วยครับ.....

ขอบคุณครับ...

ตามลิงค์ที่ท่านว่าเป็นพันธุ์ธันสิริน ไม่ใช่พันธุ์ใหม่ที่คุณชาวนาตั้งกระทู้ พันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์ที่พัฒนาต่อจากธันสิรินอีกที ผมก็อยู่เชียงรายและตามหา กข6 ต้นเตี้ย พันธุ์ใหม่ล่าสุดอยู่ตอนนี้ยังหาไม่เจอ ส่วนธันสิริน นาปีที่ผ่านมาผมก็ปลูก(โยน)ได้ผลผลิตดีกว่า กข6 จริงครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ ธันวาคม 24, 2012, 01:00:35 PM
สวัสดีครับ

มีเพื่อนสมาชิกหลายท่าน PM (ส่งข้อความส่วนตัว) มาหาผมว่าสนใจอยากได้พันธุ์ข้าว ธัญสิริน
ของผมเก็บไว้ทำพันธุ์แค่ 5 กระสอบไม่สามารถแบ่งขายได้ แต่ผมมีแหล่งพันธุ์ข้าวที่ผมแบ่งเอามาปลูก
เป็นของคุณป้า ภัทร์ ชาวนาในกลุ่มเดียวกับผม คุณป้ามีพันธุ์ข้าวธัญสิริน เก็บไว้อยู่หลายสิบกระสอบ
พอจะเอามาแบ่งขายได้ ท่านที่อยากได้ติดต่อไปที่เบอร์ 085-7230933 นะครับท่านขายกิโลละ 25 บาท ติดต่อกันเองนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับ  ;D

(http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3275_resize_zps4a33126c.jpg)
รูปคุณป้าภัทร์ ครับพอดีท่านแวะมาที่ร้านและเอาข้าวกล้องสินเหล็ก มาฝากให้คุณแม่ของผม
เลยขอถ่ายรูปเอาไว้

(http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3276_resize_zps33fd1f35.jpg)
รูปข้าวกล้องสินเหล็กผสมข้าวหอมนิล ที่คุณปาภัทร์เอามาสีเป็นข้าวกล้องและแพ็คถุงขาย
กิโลละ 50 บาทครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ มกราคม 05, 2013, 09:53:56 PM
สวัสดีท่านสมาชิกครับ
ช่วงนี้เวปเข้าไม่ค่อยจะได้ เมื่อวันก่อนมีเพื่อนสมาชิก คุณพี่ศุภฤกษ์ (nongparei)
มาจากเมืองน่าน เอาข้าวเหนียว กข.6เตี้ย พันธุ์ใหม่ มาให้ 3 กิโลกรัม
เดี๋ยวจะเอาไปปลูกแบบปราณีตให้ได้ 1 ไร่ เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์

(http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3294_1_zpsded9e4a7.jpg)

(http://i1210.photobucket.com/albums/cc419/konthain/IMG_3297_1_zps7a089dd6.jpg)

ดูจากเมล็ดแล้วดูจะใกล้เคียงกับข้าวเหนียว กข.6 มากกว่าธัญสิรินที่เมล็ดจะสั้นกว่าเล็กน้อย

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ดำ ดู ดี ที่ มกราคม 09, 2013, 07:07:54 AM
งานวันข้าวผมก็ไปครับ ครั้งนี้จัดครั้งที่ 2 แล้ว
พันธุ์ข้าวปรับปรุงสายยีนแบบนี้ มันไม่ค่อยนิ่งนะพี่
เหมาะกับเคมีหลัก n p k ถ้าธาตุเสริมสมบูรย์จะผ่าเหล่า


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nayying ที่ มกราคม 10, 2013, 09:54:16 AM
อยากได้เหมือนกันครับข้าวพันธ์ใหม่อยากหาไว้ปลูกนาปีปีนี้ครับอยากหาไว้แต่เนิ่นๆเดี๋ยวใกล้เวลาปลูกจะลำบากมีที่ไหนพอจะมีบ้างก็บอกด้วยนะครับจะไปเอาถึงที่เลย


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2013, 11:42:07 AM
 ;D ;Dพอดีติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 ต้นเตี้ยต้านโรคไหม้:-)
จากศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดน่านได้มาจำนวนหนึ่ง แต่สงสัยว่าข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวนาปีหรือนาปรัง
และมีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวกี่วัน (ลองถามเจ้าหน้าที่จากศูนย์แล้วไม่ได้คำตอบ) ใครมีข้อมูล
ช่วยบอกทีครับ กะจะปลูกช่วงนาปี จะได้วางแผนการทำนาได้ถูก ;) ;)
 :) :)และที่บอกว่าได้ผลผลิตประมาณ 800 กก./ไร่ ไม่รู้ว่าเป็นน้ำหนักสดหรือแห้งครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: BAK LA BAKKOM ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2013, 12:30:18 PM
ท่านที่อยู่กรุงเทพฯ ลองไปซื้อที่งานเกษตรมหัศจรรย์ ตอนนี้จัดอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิ ถึงวันที่ 24 กุมภาฯนี้ครับ มีพันธุข้าวขาวทุกสายพันธุครับ... ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: เดชอุดม ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2013, 02:12:22 PM
ดูเหมือนกระทู้ซ์้อขาย  เดีวคนอื่นเขาจะว่า 2 มาตรฐาน เอานะครับ...


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มีนาคม 06, 2013, 08:19:25 PM
 ;D ;Dไม่มีใครมีข้อมูลเกี่ยวกับข้าวกข 6 ต้นเตี้ยเลยหรือครับ :) :)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: zuddum ที่ มีนาคม 06, 2013, 09:00:51 PM
 :)  ได้เยอะไหมครับ ขายต่อให้ผมไหม ผมกำลังหาเมล็ดพันธ์อยู่พอดีนาปีที่จะถึงผมจะปลูกแบบนาดำ ดำแบบต้นเดียว(ผมมีแปลงนาทดลอง1ไร่2งาน) พอเก็บเีกี่ยวเสร็จ ผมจะขายให้สมาชิกเราในราคาถูกๆ แล้วเอาไปขยายพันธ์ต่อๆไป


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มีนาคม 07, 2013, 02:15:41 PM
:)  ได้เยอะไหมครับ ขายต่อให้ผมไหม ผมกำลังหาเมล็ดพันธ์อยู่พอดีนาปีที่จะถึงผมจะปลูกแบบนาดำ ดำแบบต้นเดียว(ผมมีแปลงนาทดลอง1ไร่2งาน) พอเก็บเีกี่ยวเสร็จ ผมจะขายให้สมาชิกเราในราคาถูกๆ แล้วเอาไปขยายพันธ์ต่อๆไป
:) :)ได้มาไม่มากครับเพราะเป็นข้าวพันธุ์ใหม่เลยมีคนปลูกน้อย(ยังไม่มั่นใจ)จึงเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไม่มาก
กะว่าจะลองเอามาปลูกดูที่บ้าน (อุดร) ถ้าได้ผลดีปีหน้าถึงจะกระจายพันธุ์ให้สมาชิกที่สนใจเอาไปทดลองกัน
แต่ถ้าไม่ดีก็ยกเลิกครับ เป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ในเขตภาคเหนือแต่ลองเอามาปลูกที่อีสานไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่า
ตอนนี้ก็พยายามหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับข้าวพันธุ์นี้อยู่(ข้อมูลน้อยมาก) ;) ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: lochin ที่ มิถุนายน 05, 2013, 08:03:59 AM
สวัสดีค่ะ สำหรับข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้งนี้ จะมีอยู่ 2 ชนิดคือ
1.ต้นเตี้ย สำหรับใช้รถเกี่ยว  และ 2 ต้นสูงสำหรับ ให้คนเกี่ยว
ปีนี้กำลังได้เมล็ดพันธุ์จากศุนย์วิจัย ทั้ง 2 แบบ ทดลองปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ภายใต้การควบคุมของศูนย์ฯอยู่ที่เชียงรายค่ะ
นอกจากนี้ทางศูนย์ยังให้พันธุ์ธัญสิรินมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์  ผลผลิตเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกนะคะ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: zuddum ที่ มิถุนายน 05, 2013, 10:04:38 AM
 :) 55 ผมก็อยู่เชียงรายครับ อยู่ ต.สันมะเค็ด ที่ตำบลผมได้รับเลือกจากกรมการข้าว ให้ปลูกข้าวหมอมะลิ105 1000 ไร่ แข่งกับ ตำบลอะไรไม่รู้จำไม่ได้ จ.บุรีรัมห์ จะได้รู้ว่าใครคือสุดยอดของข้าวมะ105


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nongparei ที่ มิถุนายน 05, 2013, 10:05:55 PM
ผมอยู่น่าน  ปีนี้จะลงกข.6เตี้ย  หลังจากที่ปลูกธัญญสิรินมา 2 ปี
ผมทำนาหยอดน้ำตม ทำมา 3 ปีแล้ว
 เห็นเพื่อนๆสมาชิกอยากดูเครื่องหยอดข้าวแห้งในนาน้ำตม
ปีนี้จะพยายามจัดหนักให้
ผมลงรูปและพิมพ์ไม่ถนัดเพราะว่าสายตาไม่ค่อยสู้เหมือนพวกหนุ่มๆๆ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มิถุนายน 29, 2013, 10:44:36 PM
 :)ของผมปลูกแบบหวานน้ำตมที่อุดร หลังหวานมีฝนตกปรอยๆติดต่อกันหลายวัน
ข้าวจึงงอกค่อนข้างดี ตอนนี้ได้ 2 สัปดาห์แล้วกำลังเขียวงามเลย :)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: mac_cm ที่ มิถุนายน 30, 2013, 07:21:48 PM
พึ่งมาเจอกระทู้นี้ครับ พอดีปีนี้จะปลูกข้าวพอดีได้พันธ์ใหม่เห็นเขาบอกว่าเปน กข6พันธ์เตี้ยแต่ได้ผลผลิตพอๆ สันป่าตอง1 ชื่อ  กข 14 ไม่รู้จะเปนพันธ์เดียวกันกับ กข6ต้นเตี้ยไใหม


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ มิถุนายน 30, 2013, 07:43:08 PM
พึ่งมาเจอกระทู้นี้ครับ พอดีปีนี้จะปลูกข้าวพอดีได้พันธ์ใหม่เห็นเขาบอกว่าเปน กข6พันธ์เตี้ยแต่ได้ผลผลิตพอๆ สันป่าตอง1 ชื่อ  กข 14 ไม่รู้จะเปนพันธ์เดียวกันกับ กข6ต้นเตี้ยไใหม

สวัสดีครับ

กข.14 ไม่ใช่ กข.6 พันธุ์เตี้ยนะครับ เป็นข้าวที่ทางบ้านผมนิยมปลูกส่งขายโรงสีกัน
เหมาะเอาไปทำแป้ง ไม่เหมาะเอามากินเพราะแข็งกินไม่อร่อย
แต่เป็นข้าวเหนียวชนิดไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดปี ตอบสนองปุ๋ยเคมีได้ดี(กินปุ๋ยเคมีมาก)
ให้ผลผลิตเยอะไร่ละเป็น 100 ถัง นิยมปลูกกันอยู่ 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมกันแล้ว
หันไปปลูก สันป่าตอง1 กับ กข.10 กันมากกว่ากรณีที่ปลูกเอาไว้กินนะครับ แต่ถ้าปลูกขายโรงสี
ก็เป็นพันธุ์ข้าวที่น่าลงทุนปลูกพอสมควรครับ

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: supattra.mh ที่ มิถุนายน 30, 2013, 07:45:39 PM
:)  ได้เยอะไหมครับ ขายต่อให้ผมไหม ผมกำลังหาเมล็ดพันธ์อยู่พอดีนาปีที่จะถึงผมจะปลูกแบบนาดำ ดำแบบต้นเดียว(ผมมีแปลงนาทดลอง1ไร่2งาน) พอเก็บเีกี่ยวเสร็จ ผมจะขายให้สมาชิกเราในราคาถูกๆ แล้วเอาไปขยายพันธ์ต่อๆไป
:) :)ได้มาไม่มากครับเพราะเป็นข้าวพันธุ์ใหม่เลยมีคนปลูกน้อย(ยังไม่มั่นใจ)จึงเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไม่มาก
กะว่าจะลองเอามาปลูกดูที่บ้าน (อุดร) ถ้าได้ผลดีปีหน้าถึงจะกระจายพันธุ์ให้สมาชิกที่สนใจเอาไปทดลองกัน
แต่ถ้าไม่ดีก็ยกเลิกครับ เป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ในเขตภาคเหนือแต่ลองเอามาปลูกที่อีสานไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่า
ตอนนี้ก็พยายามหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับข้าวพันธุ์นี้อยู่(ข้อมูลน้อยมาก) ;) ;)
อยู่อุดร อยากได้พันธุ์ กข. 6 ต้นเตี้ย (ธัญญสิริน)เหมือนกันค่ะ แต่ปีนี้ คงไม่ทันแล้ว ปีหน้าขอแบ่งด้วยนะคะ ยังไงก็ช่วยแชร์ความก้าวหน้าด้วยนะคะ ;)  ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มิถุนายน 30, 2013, 08:28:51 PM
:)  ได้เยอะไหมครับ ขายต่อให้ผมไหม ผมกำลังหาเมล็ดพันธ์อยู่พอดีนาปีที่จะถึงผมจะปลูกแบบนาดำ ดำแบบต้นเดียว(ผมมีแปลงนาทดลอง1ไร่2งาน) พอเก็บเีกี่ยวเสร็จ ผมจะขายให้สมาชิกเราในราคาถูกๆ แล้วเอาไปขยายพันธ์ต่อๆไป
:) :)ได้มาไม่มากครับเพราะเป็นข้าวพันธุ์ใหม่เลยมีคนปลูกน้อย(ยังไม่มั่นใจ)จึงเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไม่มาก
กะว่าจะลองเอามาปลูกดูที่บ้าน (อุดร) ถ้าได้ผลดีปีหน้าถึงจะกระจายพันธุ์ให้สมาชิกที่สนใจเอาไปทดลองกัน
แต่ถ้าไม่ดีก็ยกเลิกครับ เป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ในเขตภาคเหนือแต่ลองเอามาปลูกที่อีสานไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่า
ตอนนี้ก็พยายามหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับข้าวพันธุ์นี้อยู่(ข้อมูลน้อยมาก) ;) ;)
อยู่อุดร อยากได้พันธุ์ กข. 6 ต้นเตี้ย (ธัญญสิริน)เหมือนกันค่ะ แต่ปีนี้ คงไม่ทันแล้ว ปีหน้าขอแบ่งด้วยนะคะ ยังไงก็ช่วยแชร์ความก้าวหน้าด้วยนะคะ ;)  ขอบคุณค่ะ
 :)ข้าวกข 6 ต้นเตี้ยต้านโรคไหม้เป็นคนละพันธุ์กับข้าวธัญญสิรินนะครับ ส่วนกข 6 ต้นเตี้ยของผมได้ผลยังไงเดี๋ยวจะแจ้ง
ความคืบหน้าเป็นระยะครับ :Dหัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: mac_cm ที่ มิถุนายน 30, 2013, 10:40:22 PM
เอ้าเเย่เเล้วละสิปลูกข้าวเอาไว้กินจะได้กินข้าวเเข็งเสียมั้งเนี้ย ปกติก็ปลูกสันป่าตอง1 เเต่ลุงที่ทำด้วยกันอยากปลูก กข 6 เเต่พื้นที่น้อยกลัวไม่พอกินตลอดปี ประจวบกับมีข้าวที่ว่า กข14 มาขาย คนขายบอกว่ากินอร่อยเหมือน กข 6 เเต่ให้ผลผลิตสูงพอๆ สันป่าตอง จริงๆปลูกสันป่าตองก็ได้ไร่ละ100 กว่าถังอยู่เเล้วเเต่ไม่พอกิน   คนขายยังบอกอีกว่าเป็นพันธุ์มาใหม่ พึ่งทดลองปลูกที่ลำปางปีที่ผ่านมาสำเร็จ จึงได้นำมาทำพันธุ์ขายเป็นปีเเรกเลย  เเต่พี่ นพ บอกว่ามีปลูกกันมานานเเล้วเเบบนี้ไม่รู้จะโดนหลอกไหมเนี้ย มีลุ้นอีกเเล้วปีนี้


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: konthain(นพ) ที่ มิถุนายน 30, 2013, 10:52:27 PM
ข้าว กข.14 ถ้าไปดูสรรพคุณของกรมการข้าว จะบอกว่าเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาว
แต่ตอนไปขายโรงสี เขาจะตีว่าเป็นข้าวเหนียวเมล็ดสั้น ราคารับซื้อจะถูกกว่า ข้าวเหนียวเมล็ดยาว
อย่าง กข.6 เช่น ถ้าขายข้าวเหนียว กข.6 จะได้ราคากิโลละ 12-14 บาท ส่วนข้าว กข.14 จะขายได้้ราคากิโลละ 10-11 บาทครับ(เป็นข้าวแห้งที่ตากแล้วความชื้นไม่เกิน 15-17 % )

 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กรกฎาคม 18, 2013, 12:47:16 PM
 :)แล้วพอรู้หรือเปล่าครับข้าวเหนียวนาปรับที่เมล็ด(เปลือกข้าว)สีน้ำตาลเข้มๆเกือบส้ม
เวลานึ่งแล้วจะค่อนข้างแข็งกินไม่ค่อยอร่อย แต่ผลผลิตจะค่อนข้างดีกว่าพันธุ์ กข 10
มันพันธุ์อะไรหรือครับ? ใช่ กข 14 หรือเปล่าครับ?


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กรกฎาคม 18, 2013, 08:29:37 PM
 :)ตอนนี้ข้าวที่หว่านไปก็อายุได้เดือนเศษๆแล้วปีนี้ลองปลูกเปรียบเทียบกันระหว่าง ข้าว กข 6 พันธุดั้งเดิมกับ ข้าว กข 6 ต้นเตี้ยต้านไหม้
ผ่านไปเดือนเศษๆก็เริ่มเห็นความแตกต่างบ้างแล้วครับ คือ กข6 เตี้ยเริ่มขยายกลีบและแตกกอแล้ว ในขณะที่ กข6 ดั้งเดิมยังมีต้นเดียวโดดๆอยู่เลย
อีกประการณ์ที่สำคัญคือข้าวพันธุ์ดั้งเดิมใบเริ่มแสดงอาการจุดไหม้สีน้ำตาลบ้างแล้วแต่เป็นทั่วทั้งแปลงในขณะที่ กข6 เตี้ยยังไม่พบอาการใบไหม้
ให้เห็นเลยทั้งที่ปลูกอยู่แปลงติดๆกันมีแค่คันนากั้น อย่างอื่นก็ดูแลเหมือนๆกัน ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กรกฎาคม 19, 2013, 11:24:47 AM
 :)ปีนี้เขตแถวบ้านผม(อุดร)โรคไหม้ระบาดหนักอย่างรุนแรงเลยครับ
ปีก่อนๆจะมีบ้างแค่เป็นหย่อมๆ แต่ปีนี้ระบาดกันเป็นแปลงๆเลยครับ
บางคนถึงขั้นต้องไถทิ้งทั้งผืนหว่านกันใหม่เลยทีเดียว ชาวนาเดือดร้อน
และได้รับความเสียหายอย่างมาก ถ้าข้าว กข 6ต้นเตี้ยต้านไหม้ สามารถ
ต้านโรคไหม้ได้ตลอดจนถึงเก็บเกี่ยว ได้ผลผลิตดี และมีรสชาดเหมือน
กข6 เดิม เหมือนกับที่พูดๆกัน ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางช่วยเหลือชาวนาได้
เป็นอย่างมากๆเลยครับ  ยังไงต้องติดตามกันต่อครับว่าจะดีจริงหรือเปล่า:D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: zuddum ที่ กรกฎาคม 19, 2013, 08:32:25 PM
 :) สรุปแล้ว กข6 เตี้ย มันมีหรือไม่มีกันแน่.ถ้ามีรบกวนคนที่ปลูกออกมาแสดงตัวหน่อย ปีหน้าผมจะอาสาปลูก 10ไร่ แล้วทำเมล็ดพันธ์ขายในราคากันเอง รู้สึกว่ามันจะหาพันธ์ยากมาก ยากกว่าหาซื้อทองซะอีก ...


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กรกฎาคม 19, 2013, 10:11:50 PM
:) สรุปแล้ว กข6 เตี้ย มันมีหรือไม่มีกันแน่.ถ้ามีรบกวนคนที่ปลูกออกมาแสดงตัวหน่อย ปีหน้าผมจะอาสาปลูก 10ไร่ แล้วทำเมล็ดพันธ์ขายในราคากันเอง รู้สึกว่ามันจะหาพันธ์ยากมาก ยากกว่าหาซื้อทองซะอีก ...
[/ quote]


 :)ปีนี้ผมปลูกไป 2.5 ไร่ ดีหรือไม่ยังไม่รู้ต้องดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บเกี่ยว
แต่ข้อแตกต่างระหว่าง กข 6 เตี้ย กับ กข 6 พันธุ์ดั้งเดิมเท่าที่เห็น
ผ่านมาเดือนเศษๆก็ตามกระทู้ข้างบนที่ผมโพสไว้นั่นแหละครับ ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กันยายน 19, 2013, 08:09:38 PM
 :)  ข้าวเริ่มจะตั้งท้องแล้วครับ ใครอยากได้พันธุ์ข้าว กข 6 ต้นเตี้ยต้านไหม้ไว้ปลูกปีหน้า
สามารถสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ทาง   apichat90@windowslive.com
ข้อความส่วนตัวครับ หรือ 081-5450429  อภิชาติครับ    ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nongparei ที่ กันยายน 19, 2013, 08:50:57 PM
:) สรุปแล้ว กข6 เตี้ย มันมีหรือไม่มีกันแน่.ถ้ามีรบกวนคนที่ปลูกออกมาแสดงตัวหน่อย ปีหน้าผมจะอาสาปลูก 10ไร่ แล้วทำเมล็ดพันธ์ขายในราคากันเอง รู้สึกว่ามันจะหาพันธ์ยากมาก ยากกว่าหาซื้อทองซะอีก ...

ผมอยู่น่านครับปลูก กข.6เตี้ย โดยการใช้เครื่องหยอด
(http://i1056.photobucket.com/albums/t379/nongparei/mypicture006.jpg) (http://s1056.photobucket.com/user/nongparei/media/mypicture006.jpg.html)
ออกมาเป็นแบบนี้
(http://i1056.photobucket.com/albums/t379/nongparei/newpicture159.jpg) (http://s1056.photobucket.com/user/nongparei/media/newpicture159.jpg.html)
วันนี้ดูการแตกกอและความสมบูรณ์ของต้นทั้ๆท่ีหยอดหลังเพื่อน  ไม่มีโรคไหม้
(http://i1056.photobucket.com/albums/t379/nongparei/mypicture059.jpg) (http://s1056.photobucket.com/user/nongparei/media/mypicture059.jpg.html)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กันยายน 20, 2013, 07:54:49 AM
 :)   สวยงามมากครับ   ;)
เครื่องหยอดทำเองหรือซื้อมาครับ หยอดได้ครั้งละกี่แถวครับ
เวลาหยอด หยอดหลังทำเทือกกี่วันครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: wee314 ที่ กันยายน 20, 2013, 09:57:20 AM
ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ย ไม่ใช่ ธัญสิริน ผมก้คิดว่าอย่างนั้นนะคัฟ...แต่ผมเหนคนแถวบ้านบอกว่าปลูกข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ย  ในฤดูนาปรังที่แล้ว..ปีนี้แระคัฟเกี่ยวตอนต้นเดือนพฤษภานี้เอง   ;) ;)ที่สงสัยคือ  ธัญสิริน  เปนข้าวไวแสงที่ปลูกในฤดูนาปี  ส่วนกข 6 ต้นเตี้ยเปนข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงคัฟ...สงสัยว่าคนแถวบ้านที่เอามาปลูกนั้นใช่กข 6 ต้นเตี้ยพันธุ์ใหม่นี้มั๊ย ??? ??? ???  เพราะปลูกในฤดูนาปรัง


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กันยายน 20, 2013, 06:12:52 PM
 :)  กข 6 ต้นเตี้ยต้านไหม้เป็นข้าวนาปี (ข้าวไวแสง ) แต่ต้นเตี้ย (เตี้ยกว่าข้าว กข 10 ที่เป็นข้าวนาปรังเสียอีก)
และต้านทานต่อโรคใบไหม้ครับ   ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nongparei ที่ กันยายน 20, 2013, 10:55:37 PM
:)   สวยงามมากครับ   ;)
เครื่องหยอดทำเองหรือซื้อมาครับ หยอดได้ครั้งละกี่แถวครับ
เวลาหยอด หยอดหลังทำเทือกกี่วันครับ ขอบคุณครับ
เครื่องหยอดซื้อมา 3 ปีที่แล้ว ไม่รู้ว่าผลิตท่ีไหนแต่มีตราฆ้อนไคว้กับเคียวเป็นสัญลักษณ์
ได้ครั้งละ 8 แถว  ปรับรูให้ลงมาก น้อยได้
ทำเทือกแล้วใจเย็นๆๆครับไม่รีบร้อนถ้าตราบใดที่น้ำยังไม่แห้ง  ผมเคยรอถึง 7 วันเตรียมแช่เม็ดบ่มให้พร้อม
ปล่อยน้ำออก  ทำร่องโดยการลากโอ่งไม่ให้มีน้ำขัง
บรรเลงเลยครับ  2คนเคยทำได้ 5 ไร่  แต่ปีนี้ผมทำ 3 ไร่วันเดียวเสร็จ
ปีนี้ลองปรับรูให้เล็ดข้าวลงน้อยกว่าทุกปี
ชาวบ้านให้ผมหว่านใหม่    ใจเย็นๆๆครับ    ตอนนี้แตกกอสวยงามมาก
กข.6เตี้ยพัฒนาต่อเนื่องมาจากธัญญสิริน  ผมปลูกธัญญสิรินมา 2 ปีแล้ว ปีนี้ลง กข.6 เตี้ย ข้าวพันธ์พร้อมแบ่งปันครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: tri ที่ กันยายน 20, 2013, 11:04:47 PM
 ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: wee314 ที่ กันยายน 21, 2013, 07:55:45 PM
เครื่องหยอดซื้อมา 3 ปีที่แล้ว ไม่รู้ว่าผลิตท่ีไหนแต่มีตราฆ้อนไคว้กับเคียวเป็นสัญลักษณ์
ได้ครั้งละ 8 แถว  ปรับรูให้ลงมาก น้อยได้
ทำเทือกแล้วใจเย็นๆๆครับไม่รีบร้อนถ้าตราบใดที่น้ำยังไม่แห้ง  ผมเคยรอถึง 7 วันเตรียมแช่เม็ดบ่มให้พร้อม
ปล่อยน้ำออก  ทำร่องโดยการลากโอ่งไม่ให้มีน้ำขัง
บรรเลงเลยครับ  2คนเคยทำได้ 5 ไร่  แต่ปีนี้ผมทำ 3 ไร่วันเดียวเสร็จ
ปีนี้ลองปรับรูให้เล็ดข้าวลงน้อยกว่าทุกปี
ชาวบ้านให้ผมหว่านใหม่    ใจเย็นๆๆครับ    ตอนนี้แตกกอสวยงามมาก
กข.6เตี้ยพัฒนาต่อเนื่องมาจากธัญญสิริน  ผมปลูกธัญญสิรินมา 2 ปีแล้ว ปีนี้ลง กข.6 เตี้ย ข้าวพันธ์พร้อมแบ่งปันครับ
[/quote]ขอแบ่งเมล็ดพันธุ์ กข 6 ต้นเตี้ย 3 กิโลคัฟท่าน ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ตุลาคม 05, 2013, 03:07:27 PM
 :) :) เอาตัวอย่างต้นข้าว กข 6 เตี้ย มาให้ดูครับ

 ;) ;) ภาพรวม

(http://image.ohozaa.com/i/04f/nbSu7C.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/x84QSYNHpwHC1cMI)

 :D :D  ดูการแตกกอครับ (น้ำท่วมตลอดยังได้ขนาดนี้)

(http://image.ohozaa.com/i/543/0QBgys.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/x84RtQACTZloKjVR)

 ;) ;)  เปรียบเทียบความสูงของ กข 6 เตี้ย (ซ้าย) กับ กข 6 ดั้งเดิม (ขวา) แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ

(http://image.ohozaa.com/i/cfc/DbjAK7.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/x84S3isPgcBs3uVR)

 ;D ;D  สนใจเมล็ดพันธุ์ ตามลิงค์ข้างล่างเลยครับ

http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0 (http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: josave69 ที่ ตุลาคม 05, 2013, 06:39:38 PM
เจ๋งๆ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: zuddum ที่ ตุลาคม 05, 2013, 07:09:02 PM
 :-[  โอ้...เจอแระหลังจากที่ตามหาอยู่ตั้งนาน จองครับ 50 กิโล


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ตุลาคม 05, 2013, 08:16:30 PM
:-[  โอ้...เจอแระหลังจากที่ตามหาอยู่ตั้งนาน จองครับ 50 กิโล


;D  เรียนท่านที่สนใจพันธุ์ข้าวกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อยืนยันการจอง และติดต่อกลับภายหลัง
ทางข้อความส่วนตัว หรือ apichat90@windowslive.com และ 081-5450429
โปรดอย่าแจ้งการจองผ่านทางกระทู้นี้โดยเด็ดขาดเพราะไม่ใช่กระทู้สำหรับการ ซื้อ - ขาย
เดี๋ยวจะมีปัญหากระทู้ถูกลบครับ ขอบคุณครับ  ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: zuddum ที่ ตุลาคม 06, 2013, 06:25:03 AM
 :)  ขออภัย เจอกันหลังไมค์น่ะครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: lope ที่ ตุลาคม 07, 2013, 11:16:22 PM
ถ้าจะปลูกกข6เตี้ย กับธัญสิริน อย่างไหนดีกว่ากันครับมีข้อดีข้อด้อย
อย่างไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ตุลาคม 08, 2013, 06:51:14 PM
ถ้าจะปลูกกข6เตี้ย กับธัญสิริน อย่างไหนดีกว่ากันครับมีข้อดีข้อด้อย
อย่างไรบ้างครับ


ข้อเหมือนและแตกต่างคือ
 1. ทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวไวแสง (นาปี)
 2. ทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวเหนียวที่คุณภาพการสีดี หลังนึ่งเหนียวนุ่มหอม อร่อย
 3.กข 6 ต้นเตี้ย ต้นข้าวไม่ล้มเมื่อเจอลมแรง ผลผลิตไม่เสียหาย เหมาะกับการใช้รถเกี่ยว
แต่ธัญสิรินต้นสูงเหมือน กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม จึงล้มง่ายเมื่อเจอลม ทำให้ผลผลิตเสียหาย
ไม่เหมาะกับการใช้รถเกี่ยว ต้องใช้แรงงานคน
 4. ธัญสิรินแก่ก่อน กข 6 ดั้งเดิมเล็กน้อย จึงเกี่ยวได้ก่อน หลีกเลี่ยงการแย่งแรงงานกับข้าวนาปีทั่วไป
กข 6 เตี้ยแก่พร้อมหรือช้ากว่าเล็กน้อยกับข้าวนาปีทั่วไป จึงอาจพบปัญหาแย่งแรงงานหรือรถเกี่ยวข้าว
แต่เนื่องจากเป็นข้าวต้นเตี้ยไม่ล้มง่ายจึงสามารถยืดเวลาเกี่ยวออกไปได้พอสมควร
 5. กข 6 เตี้ยสามารถต้านทานโรคใบไหม้และขอบใบแห้งได้ แต่ธัญสิรินจะไม่ต้านทาน
โรคนี้ ซึ่งปัจจุบันเป็นโรคที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้ ทำให้เกิดความเสียหาย
แก่ชาวนาเป็นวงกว้าง
 6. กข 6 เตี้ย มีแนวโน้มให้ผลผลิตที่สูงกว่า กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม แต่ธัญสิรินมีแนวโน้ม
ให้ผลผลิตใกล้เคียงหรือต่ำกว่า กข 6 พันธุ์ดั้งเดิมเล็กน้อย


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nongparei ที่ ตุลาคม 08, 2013, 07:39:03 PM
ถ้าจะปลูกกข6เตี้ย กับธัญสิริน อย่างไหนดีกว่ากันครับมีข้อดีข้อด้อย
อย่างไรบ้างครับ


ข้อเหมือนและแตกต่างคือ
 1. ทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวไวแสง (นาปี)
 2. ทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวเหนียวที่คุณภาพการสีดี หลังนึ่งเหนียวนุ่มหอม อร่อย
 3.กข 6 ต้นเตี้ย ต้นข้าวไม่ล้มเมื่อเจอลมแรง ผลผลิตไม่เสียหาย เหมาะกับการใช้รถเกี่ยว
แต่ธัญสิรินต้นสูงเหมือน กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม จึงล้มง่ายเมื่อเจอลม ทำให้ผลผลิตเสียหาย
ไม่เหมาะกับการใช้รถเกี่ยว ต้องใช้แรงงานคน
 4. ธัญสิรินแก่ก่อน กข 6 ดั้งเดิมเล็กน้อย จึงเกี่ยวได้ก่อน หลีกเลี่ยงการแย่งแรงงานกับข้าวนาปีทั่วไป
กข 6 เตี้ยแก่พร้อมหรือช้ากว่าเล็กน้อยกับข้าวนาปีทั่วไป จึงอาจพบปัญหาแย่งแรงงานหรือรถเกี่ยวข้าว
แต่เนื่องจากเป็นข้าวต้นเตี้ยไม่ล้มง่ายจึงสามารถยืดเวลาเกี่ยวออกไปได้พอสมควร
 5. กข 6 เตี้ยสามารถต้านทานโรคใบไหม้และขอบใบแห้งได้ แต่ธัญสิรินจะไม่ต้านทาน
โรคนี้ ซึ่งปัจจุบันเป็นโรคที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้ ทำให้เกิดความเสียหาย
แก่ชาวนาเป็นวงกว้าง
 6. กข 6 เตี้ย มีแนวโน้มให้ผลผลิตที่สูงกว่า กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม แต่ธัญสิรินมีแนวโน้ม
ให้ผลผลิตใกล้เคียงหรือต่ำกว่า กข 6 พันธุ์ดั้งเดิมเล็กน้อย
ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน  ขอผู้รู้คนอื่นช่วยชี้แนะด้วยผมปลูกมาทั้ง 3 อย่าง  กข.6เตี้ยใหม่ล่าสุดข้อมูลจริงอยู่ในขั้นทดลอง ยังไม่นิ่ง


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ตุลาคม 08, 2013, 08:07:55 PM
 ;)  ข้อมูลตรงไหนที่แตกต่างไป ช่วยแชร์ด้วยครับ จะเป็นประโยชน์ยิ่ง  :)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nongparei ที่ ตุลาคม 08, 2013, 08:31:19 PM
เท่าที่ผมได้คุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามที่เจ้าของกระทู้ นี้ ทั้ง ธัญสิรินและกข.เตี้ยต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้งเหมือนกัน
 ความสูงต่างกันเล็กน้อย ผมปลูกธัญสิรินมา 2 ปีแล้ว   ต้นไม่สูงผมใช้เครื่องตัดหญ้าตัดไม่ใช้เคียวเกี่ยว ไม่สูง ไม่ล้มเหมือน กข.6 ปีนี้ไม่ปลูกเพราะว่ากินไม่นิ่มเหมือนปีก่อน  ขอยืนยันเป็นคนแรก
กข.เตี้ยเปิดตัวเมื่อธันวาปี55   ปีนั้น ที่น่านมีเกษตรกรส่วนหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้ทดลองได้พันธ์ข้าวมา120 เม็ด
เป็นแค่การทดลองยังไม่เผยแพร่ในวงกว้าง
ทางภาคเหนือยังไม่มีผลผลิตที่มาจากชาวนาโดยทั่วไป   เล็ดลอดออกมาจากผู้ร่วมการทดลองเป็นบางส่วนเท่านั้นผมไม่ทราบว่าภาคอื่นอาจเคยปลูกมาแล้วก็ได้  ถ้ากลับไปอ่านหน้าแรกของกระทู้นี้ที่คุณชาวนานำมาโพส  เขากำลังเปิดตัว เป็นข้าวนาปี  ผลผลิตยังไม่ได้เก็บเกี่ยว จะมากน้อยต้องมาแลกเปลี่ยนกัน

ที่เห็นต่างคือความสูงและความสามารถต้านทานโรคครับ
ถ้าโครงการรับจำนำยังมีอยู่  ปลูกข้าวจ้าวดีกว่าครับ ได้ราคา


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ตุลาคม 08, 2013, 09:39:34 PM
 ;)  ข้าวธัญสิรินผมไม่ได้ปลูกเองแต่ได้ข้อมูลจากพี่ที่โทรมาขอซื้อพันธุ์ข้าว กข 6 เตี้ย บอกว่าปลูกที่กาฬสินธุ์
เป็นโรคใบไหม้เลยอยากได้ กข 6 เตี้ยไปปลูกแทน ส่วนเรื่องการต้านโรคไหม้ของ กข 6 เตี้ย อันนี้ผมขอยืนยัน
ว่าสามารถต้านโรคไหม้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม ที่ผมปลูกเปรียบเทียบแปลงข้างๆติดกัน
ส่วนเรื่องผลผลิตคงต้องคอยดูกันแต่แนวโน้มว่าน่าจะดีสังเกตุจากขนาดรวงและจำนวนเมล็ดต่อรวง
(แกะดูรวงข้าวขณะท้องแก่เพราะตอนนี้ข้าวยังไม่ออกรวง เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอารูปรวงข้าวมาให้ลองพิจารณากันครับ)
ส่วนเรื่องการปลูกข้าวในเขตภาคอีสานส่วนใหญ่ทำนาปีละครั้ง จึงปลูกข้าวไว้กินเองเป็นหลัก
ดังนั้นเลยปลูกข้าวเหนียวกันเป็นหลัก


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: panum ที่ ตุลาคม 23, 2013, 09:01:29 PM
;)  ข้าวธัญสิรินผมไม่ได้ปลูกเองแต่ได้ข้อมูลจากพี่ที่โทรมาขอซื้อพันธุ์ข้าว กข 6 เตี้ย บอกว่าปลูกที่กาฬสินธุ์
เป็นโรคใบไหม้เลยอยากได้ กข 6 เตี้ยไปปลูกแทน ส่วนเรื่องการต้านโรคไหม้ของ กข 6 เตี้ย อันนี้ผมขอยืนยัน
ว่าสามารถต้านโรคไหม้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม ที่ผมปลูกเปรียบเทียบแปลงข้างๆติดกัน
ส่วนเรื่องผลผลิตคงต้องคอยดูกันแต่แนวโน้มว่าน่าจะดีสังเกตุจากขนาดรวงและจำนวนเมล็ดต่อรวง
(แกะดูรวงข้าวขณะท้องแก่เพราะตอนนี้ข้าวยังไม่ออกรวง เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอารูปรวงข้าวมาให้ลองพิจารณากันครับ)
ส่วนเรื่องการปลูกข้าวในเขตภาคอีสานส่วนใหญ่ทำนาปีละครั้ง จึงปลูกข้าวไว้กินเองเป็นหลัก
ดังนั้นเลยปลูกข้าวเหนียวกันเป็นหลัก
จองด่้วย50กก pmให้ด้วยครับ ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ตุลาคม 30, 2013, 06:30:01 PM
 :) :)  ข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะครับ รวงใหญ่ๆอวบๆเลยครับ

(http://image.ohozaa.com/i/5b5/3RX2s3.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xbj72vQ0pljfghXm)


 ;) ;)  ผ่านพ้นพายุมาได้โดยไม่ล้มเลยซักนิด

(http://image.ohozaa.com/i/26c/heofuy.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xbj763CPf4SiBXES)

 :D :D  ต่างจาก กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม ล้มเป็นผืนพรมเลยครับ

(http://image.ohozaa.com/i/27b/pmXDZG.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xbj79fqXNiA1Qfq0)

 ;D ;D  เปรียบเทียบมุมเดิมกันชัดๆ ซ้าย กข 6 เตี้ย  ขวา กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม

(http://image.ohozaa.com/i/049/puBstb.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xbj7c5gq3Z8TRxD0)


 :o :o  ติดตามผลงานและสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ที่

http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0 (http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ พฤศจิกายน 04, 2013, 06:39:21 PM
 :)  ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ข้าวเริ่มเหลืองใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับ (คงได้เกี่ยวก่อนนาปีเล็กน้อย)

(http://image.ohozaa.com/i/g8b/Faof7c.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xbX54iAodEciN21t)(http://image.ohozaa.com/i/55e/bqA4yX.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xbX58UjfU6sdfXjy)


  ;) ;)   ติดตามผลงานและสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ที่

http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0 (http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: kamol33 ที่ พฤศจิกายน 12, 2013, 01:52:07 AM
 :)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ พฤศจิกายน 21, 2013, 07:34:56 PM
 :) :)  เอาภาพข้าวกข 6 เตี้ยมาฝากท่านที่รอคอยครับ
 ;) ;)  ภาพก่อนลงมือเกี่ยวครับ


(http://image.ohozaa.com/i/67a/8c8diz.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xe8JO9ENYnAbHa9r)


 :D :D เช่นเคยครับใช้คนเกี่ยวเหมือนเดิม


(http://image.ohozaa.com/i/22c/cnvkGp.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xe8Ll9XzYjj4Jaf5)


ปล. ตอนนี้ข้าวกข 6 เตี้ย เกี่ยวเสร็จแล้ววันอาทิตย์คงได้ลงมือฟาดแล้วครับ


  ;) ;)  ติดตามผลงานและสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ที่

http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0 (http://www.thaibrahman.org/board/index.php?topic=8328.0)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ พฤศจิกายน 25, 2013, 06:41:05 PM
 ;) ;)  เอาตัวเลขหยาบๆของผลผลิตมารายงานครับ (ข้าวเปลือกแห้ง)
                   ข้าว กข 6 เตี้ย                   ข้าว กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม
1) นาดำ            750 กก./ไร่                      450 กก./ไร่
2) นาหว่าน       1,050 กก./ไร่                    500 กก./ไร่

       ผลจากการเอาข้าวใหม่ไปสีแล้วมานึ่งเปรียบเทียบกัน
1)คุณภาพการสี       ดี                                     ดี
2)ความหอม           ปานกลาง                           ดี
3)ความนุ่ม             นุ่ม                                    นุ่ม
4)ความเหนียว        ไม่ติดมือ                             ติดมือ

    สรุป
    จากการทำนาทั้ง 2 แบบ คือนาดำและนาหว่าน ข้าว กข 6 เตี้ย ได้ผลผลิตมากเป็น 2 เท่า
เมื่อเทียบกับข้าว กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม คุณภาพการสีไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าหลังนึ่งข้าว กข 6 เตี้ย
จะมีความหอมไม่เท่า กข 6 พันธุ์ดั้งเดิมแต่ก็มีความนุ่มเหมือนกัน และที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
คือ เวลาทานโดยใช้มือปั้น ข้าวกข 6 พันธุ์ดั้งเดิมจะมียางข้าวมากจึงเหนียวติดมือ แต่ข้าวกข 6 เตี้ย
จะมียางข้าวน้อยมากจึงไม่เหนียวติดมือ

ปล. ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลจริงที่ได้จากการทำนาปี ประจำปี2556 ที่จังหวัดอุดรธานี
      โดยเปรียบเทียบการทำนา 2 วิธี คือนาดำและนาหว่านน้ำตม ระหว่างข้าว 2 พันธุ์
      คือข้าวพันธุ์ กข 6 เตี้ย กับ ข้าวพันธุ์ กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ป ณเมืองลุง ที่ พฤศจิกายน 26, 2013, 08:37:02 AM
กข 6 เตี้ยยังไม่ได้ลองปลูกเอง ยังไม่มีความเห็น

แต่ธัญสิรินซื้อพันธ์ผ่านเน็ทจากกาฬสินธ์ แจ้งมาว่าต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
ญาติที่บ้านก็เคยเอามาปลูก และเขาก็เคยบอกไว้ "ต้นมันสูงแบบ กข6 และนึ่งแล้วไม่หอม" อย่าทดลองเลย
เราไม่เชื่อครับ ต้องผ่านมือตัวเองก่อน ปรากฎว่าล้มระเนระนาด และตรวจสอบดูเมล็ดร่วงง่ายมากครับ
ส่วนตัวผมและครอบครัว พันธ์นี้ผมเลิกเก็บพันธ์ไว้ปลูกต่อครับ ไม่ผ่าน   :-\
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563172_481405265305665_1416358336_n.jpg)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Dew_Dew ที่ ธันวาคม 03, 2013, 04:10:07 PM
ขอติดตามด้วยคนครับ  สนใจมาก ;) ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Apinya17 ที่ ธันวาคม 05, 2013, 03:12:13 AM
กข 6 เตี้ยยังไม่ได้ลองปลูกเอง ยังไม่มีความเห็น

แต่ธัญสิรินซื้อพันธ์ผ่านเน็ทจากกาฬสินธ์ แจ้งมาว่าต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
ญาติที่บ้านก็เคยเอามาปลูก และเขาก็เคยบอกไว้ "ต้นมันสูงแบบ กข6 และนึ่งแล้วไม่หอม" อย่าทดลองเลย
เราไม่เชื่อครับ ต้องผ่านมือตัวเองก่อน ปรากฎว่าล้มระเนระนาด และตรวจสอบดูเมล็ดร่วงง่ายมากครับ
ส่วนตัวผมและครอบครัว พันธ์นี้ผมเลิกเก็บพันธ์ไว้ปลูกต่อครับ ไม่ผ่าน   :-\
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563172_481405265305665_1416358336_n.jpg)

ซื้อจากแหล่งไหนค่ะ ทำไม ล้มนอนราบได้แบบนั้นค่ะ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: rongs955 ที่ ธันวาคม 05, 2013, 06:05:34 AM
                ขอร่วมแชร์ นะคะรับ...
                         สนใจพันธ์ ใหม่ๆ และทดลองทำ ทั้งธัญญสิริ ไรซ์เบอร์รี่ และใกล้ๆบ้านมีเหนียวใหม่ต้นเตี้ย(ปลูกปีแรก)
                ถามเจ้าของบอกชื่อเหนียวอุบลฯ1 แต่ไม่แน่ใจ  รอชมรูปเปรียบเทียบของหมอ Koyda ก็ใกล้เคียงกันมากคะรับ
                ผลผลิตก็ค่อนข้างสูง คล้ายข้าวเล้าแตก  ประมาณเกือบตัน/ไร่ เค้าบอกเหนียวนุ่ม (ยังไม่ได้ชิม) วันนี้จะออกไปชิมแต่เช้า
                ลักษณะเหมื่อนข้าวนาปรังทั่วไป ไม่เหมื่อนข้าวดั่งเดิมโดยสิ้นเชิง  ข้าวไรซ์ฯ แตกกอดีมากๆ อายุการเก็บเกี่ยวช้าพอๆสันปาตอง
                เมล็ดจับได้เหนียวแน่น การร่วงหล่นน้อย แต่น้ำหนักเบา (ต้องลองดูไปอีก) คายเยอะ นวดเองคะรับ ลึกๆชอบเพราะกลิ่นจะหอม
                แม้แช่น้ำทิ้งไว้ 2-3วัน
                          ส่วนข้าวล้ม ผมมองต่างคะรับ  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆปัจจัย ดิน น้ำ ลม ฟ้า ช่วงเวลา การจัดการ วิธีการ ฯ ของผมล้ม
ประมาณไม่เกิน 20% คนละฟากทาง ล้ม 100% เพราะหว่านถี่มาก และเร่งปุ๋ยเคมีตลอด ส่วนเรื่องหอม นุ่ม วันนี้จะลองเอาไปสีนึ่งดูคะรับ
                        ข้าวเหนียวเตี้ย เจ้าหน้าที่(บอกเป็นเกษตร...)เหมาไปประมาณ 2ตัน ขายไปโลละ 20 บาท โ้อ้ยดีใจหลาย...ไทบ้านข้อยเอ้ย..


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: rongs955 ที่ ธันวาคม 05, 2013, 10:40:57 AM
                              ชิมมาแล้ว หมดไป 3ปั้น ถูกปาก ถูกใจ หอมเหมื่อนกลิ่นข้าวขึ้นหวดโบราณ
                                    นุ่ม หวาน แม่นแล้ว นี่หละข้าวที่เคยตามหามา โดนแล้ว คะรับ
                                               เหนียว เตี้ย ต้นต่ำ ไม่มีล้มแน่ แน่ ผลผลิตสูง ...


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: rain1804 ที่ ธันวาคม 06, 2013, 12:13:48 AM
                              ชิมมาแล้ว หมดไป 3ปั้น ถูกปาก ถูกใจ หอมเหมื่อนกลิ่นข้าวขึ้นหวดโบราณ
                                    นุ่ม หวาน แม่นแล้ว นี่หละข้าวที่เคยตามหามา โดนแล้ว คะรับ
                                               เหนียว เตี้ย ต้นต่ำ ไม่มีล้มแน่ แน่ ผลผลิตสูง ...

ว่างๆจะลองมาปลูกที่ปทุมซักหน่อยคงได้รู้ความอร่อยครับ ตอนนี้ยังทำข้าวเจ้า กข31 อยู่ครับ น่าจนใจมากๆ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: panum ที่ ธันวาคม 06, 2013, 05:35:13 PM
;) ;)  เอาตัวเลขหยาบๆของผลผลิตมารายงานครับ (ข้าวเปลือกแห้ง)
                   ข้าว กข 6 เตี้ย                   ข้าว กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม
1) นาดำ            750 กก./ไร่                      450 กก./ไร่
2) นาหว่าน       1,050 กก./ไร่                    500 กก./ไร่

       ผลจากการเอาข้าวใหม่ไปสีแล้วมานึ่งเปรียบเทียบกัน
1)คุณภาพการสี       ดี                                     ดี
2)ความหอม           ปานกลาง                           ดี
3)ความนุ่ม             นุ่ม                                    นุ่ม
4)ความเหนียว        ไม่ติดมือ                             ติดมือ

    สรุป
    จากการทำนาทั้ง 2 แบบ คือนาดำและนาหว่าน ข้าว กข 6 เตี้ย ได้ผลผลิตมากเป็น 2 เท่า
เมื่อเทียบกับข้าว กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม คุณภาพการสีไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าหลังนึ่งข้าว กข 6 เตี้ย
จะมีความหอมไม่เท่า กข 6 พันธุ์ดั้งเดิมแต่ก็มีความนุ่มเหมือนกัน และที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
คือ เวลาทานโดยใช้มือปั้น ข้าวกข 6 พันธุ์ดั้งเดิมจะมียางข้าวมากจึงเหนียวติดมือ แต่ข้าวกข 6 เตี้ย
จะมียางข้าวน้อยมากจึงไม่เหนียวติดมือ

ปล. ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลจริงที่ได้จากการทำนาปี ประจำปี2556 ที่จังหวัดอุดรธานี
      โดยเปรียบเทียบการทำนา 2 วิธี คือนาดำและนาหว่านน้ำตม ระหว่างข้าว 2 พันธุ์
      คือข้าวพันธุ์ กข 6 เตี้ย กับ ข้าวพันธุ์ กข 6 พันธุ์ดั้งเดิม

ได้รับพันธ์ข้าวเหนียวเตี้ย 12 กกแล้วคับวันนี้ สภาพภายใจสมบูรณแต่สภาพพล่องเยินคับ..(  ปณ.ไทย) ตกลงพันธนี้ข้าวดอ(นาปรับ)  หรือนาปีคับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ธันวาคม 07, 2013, 02:40:19 PM
 :)  ข้าว กข 6 เตี้ยต้านโรคไหม้และขอบใบแห้งเป็นข้าวไวแสง (นาปี)
ปลูกได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้นนะครับ   ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: phanatep ที่ ธันวาคม 09, 2013, 10:19:24 PM
ผู้ทำการทดลองยืนยันมาว่า 
ปีที่แล้วได้ข้าวมา ร้อยกว่าเม็ดเพื่อทำการทดสอบคงไม่เล็ดลอดออกไปที่อื่น
มาปีนี้ยืนยันว่าไม่ใช่กข.14หรือกข.16
ต้นเตี้ยกว่าธัญสิริน  สูงกว่าสันป่าตองประมาณ 10 เซนต์
แตกกอดีกว่าสันป่าตอง
ที่สำคัญทานอร่อยกว่าสันป่าตองหรือกข.10
ไม่ทราบว่าข้อมูลเหมือนคุณชาวนา จขกท.ได้มาหรือเปล่า

ตกลง กข.6 เตี้ย พันธุ์ใหม่ กับ กข.16 เป็นพันธุ์เดียวกันหรือคนละพันธุ์ครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ธันวาคม 10, 2013, 06:10:35 PM
ผู้ทำการทดลองยืนยันมาว่า 
ปีที่แล้วได้ข้าวมา ร้อยกว่าเม็ดเพื่อทำการทดสอบคงไม่เล็ดลอดออกไปที่อื่น
มาปีนี้ยืนยันว่าไม่ใช่กข.14หรือกข.16
ต้นเตี้ยกว่าธัญสิริน  สูงกว่าสันป่าตองประมาณ 10 เซนต์
แตกกอดีกว่าสันป่าตอง
ที่สำคัญทานอร่อยกว่าสันป่าตองหรือกข.10
ไม่ทราบว่าข้อมูลเหมือนคุณชาวนา จขกท.ได้มาหรือเปล่า

ตกลง กข.6 เตี้ย พันธุ์ใหม่ กับ กข.16 เป็นพันธุ์เดียวกันหรือคนละพันธุ์ครับ ;)  เป็นคนละพันธุ์กันครับ   :D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Dew_Dew ที่ ธันวาคม 10, 2013, 11:05:29 PM
เกาะติดด้วยคนนะครับ กำลังเตรียมตัวเป็นชาวนาพอดีเลย อาชีพในฝัน ;D ;D  ;) ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มีนาคม 23, 2014, 01:27:04 PM
 :)  เอาข้อมูลเพิ่มเติมมาแจ้งข่าวครับ
คือเดิมทีผู้พัฒนาข้าวพันธุ์นี้ขึ้นมาบอกว่าเป็นข้าวนาปี
แต่ปีนี้ผมทดลองเอามาปลูกช่วงนาปรังดู
ตอนนี้ต้นข้าวอายุประมาณ 90 วันแล้ว
ไม่รู้ว่าเพราะปีนี้หนาวจัดและหนาวนานกว่าปกติหรือเปล่า
ลองพิจารณากันดูครับ   ;)

(http://image.ohozaa.com/i/104/NpFlpj.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xtMY5pumexErlvoW)

(http://image.ohozaa.com/i/138/ABoaRj.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xtMY7Tl8dlFCdtnI)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: song ที่ มีนาคม 24, 2014, 08:06:09 AM
ขอบคุณที่อัฟเดทข้อมูลสดๆ จากการคิดนอกกรอบของคุณ :-[ :-[ :-X


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: wee314 ที่ มีนาคม 24, 2014, 08:34:59 AM
:)  เอาข้อมูลเพิ่มเติมมาแจ้งข่าวครับ
คือเดิมทีผู้พัฒนาข้าวพันธุ์นี้ขึ้นมาบอกว่าเป็นข้าวนาปี
แต่ปีนี้ผมทดลองเอามาปลูกช่วงนาปรังดู
ตอนนี้ต้นข้าวอายุประมาณ 90 วันแล้ว
ไม่รู้ว่าเพราะปีนี้หนาวจัดและหนาวนานกว่าปกติหรือเปล่า
ลองพิจารณากันดูครับ   ;)

([url]http://image.ohozaa.com/i/104/NpFlpj.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/xtMY5pumexErlvoW[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/138/ABoaRj.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/xtMY7Tl8dlFCdtnI[/url])
แต่ตรงนี้เป็นข้าวนาปีใช่ป่าวครับ...ตอนนี้ได้รับเมล็ดพันธุ์แล้วนะคัฟ...ติดตามรอดูคัฟว่าถ้าปลูกนาปรังจะได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด... ;) ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มีนาคม 26, 2014, 07:40:01 PM
 ;)  ภาพถ่ายเป็นภาพข้าวที่ทำนาปรัง ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มี.ค.57 นี้เองครับ
ความงามและขนาดรวงไม่แพ้นาปีเลยครับ คิดว่าผลผลิตคงไม่ต่างกันมาก  ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: armtk ที่ มีนาคม 27, 2014, 05:38:09 PM
เก็บเกี่ยวเมื่อไรครับ  อยากได้ทำพันธ์


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: lope ที่ เมษายน 19, 2014, 10:08:11 AM
คุณ Koyda หว่านข้าวนาปรังวันที่เท่าไหร่ครับ
แล้วเอาพันธ์ข้าวนาปีมาหว่านนาปรังใช่ไหมครับ
อัปเดตตอนเกี่ยวนาปรังให้ชมหน่อยนะครับ
                          ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ เมษายน 20, 2014, 11:42:04 PM
คุณ Koyda หว่านข้าวนาปรังวันที่เท่าไหร่ครับ
แล้วเอาพันธ์ข้าวนาปีมาหว่านนาปรังใช่ไหมครับ
อัปเดตตอนเกี่ยวนาปรังให้ชมหน่อยนะครับ
                          ขอบคุณครับ

 :)  ต้องขอออกตัวก่อนว่าที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะหว่านช่วงนาปรังหรอกครับ
เพราะโดยส่วนตัวก็ยังคิดว่าข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวนาปี(ข้าวไวแสง)
คงจะไม่สามารถปลูกช่วงนาปรังได้ เดิมทีวางแผนจะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
แต่ตอนเก็บเมล็ดพันธุ์วางกระสอบไว้ใกล้กัน พอถึงตอนจะแช่เมล็ดพันธุ์
เผลอตักเอาเมล็ดพันธุ์มาปนกัน ด้วยเหตุที่ข้าวก็ปนกันไปแล้วและเมล็ด
พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ก็มีจำกัดอีกทั้งคิดว่าข้าว กข 6 ต้นเตี้ย คงไม่ออกรวง
ก็เลยปล่อยเลยตามเลย หลังจากปลูกไป 90 วัน ผลก็เป็นอย่างที่เอารูปมาให้ดูนั้นแหละครับ
เนื่องจากไม่ได้ตั้งใจปลูกตั้งแต่แรกแต่ตั้งใจปลูกและหวังผลผลิต
ของข้าวไรซ์เบอรี่ (บริเวณเนื้อที่ที่เมล็ดพันธุ์ปนกันประมาณ 1 งาน )
พอข้าว กข 6 ต้นเตี้ย ออกรวงหมดในขณะที่ข้าวไรซ์เบอรี่ยังไม่ตั้งท้อง
จึงได้ทำการตัดต้นข้าว กข 6 ต้นเตี้ย ที่ปนอยู่ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ปนกันก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการเกี่ยวข้าวนาปีฤดูกาล
ที่ผ่านมานี่แหละครับ แต่นาปรังปีหน้าตั้งใจว่าถ้ามีนำ้พอจะทดลองปลูกดูเหมือนกัน   ;D


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มิถุนายน 20, 2014, 07:57:59 PM
 ;) เริ่มแล้วครับสำหรับการปลูกข้าว กข 6 ต้นเตี้ย ฤดูกาลใหม่
ตอนนี้หว่านไปได้เกือบสัปดาห์แล้วข้าวกำลังแทงหน่อสวย
วันหลังจะเอารูปมาให้ชมนะครับ   ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: panum ที่ มิถุนายน 21, 2014, 08:55:47 PM
ของผมที่รับมาจากท่าน koyda เมื่อต้นปี 12กก.ตอนนี้หว่านเรียบร้อยแล้วคับเมื่อ10มิย57 ตอนนี้ข้าวขึ้นเสมอ10ซมคับ ลงในพื้นที่1ไร่จะเก็บไวผลิตพันธ์คับ ที่รับมาอัตราการงอกดีมากๆๆคับ :-[


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Falab ที่ มิถุนายน 24, 2014, 04:53:52 PM
;)  ภาพถ่ายเป็นภาพข้าวที่ทำนาปรัง ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มี.ค.57 นี้เองครับ
ความงามและขนาดรวงไม่แพ้นาปีเลยครับ คิดว่าผลผลิตคงไม่ต่างกันมาก  ;)

ตอนนี้พอยังมีพันธุ์เหลือจำหน่ายอยู่มั้ยครับ ต้องการสักถังทำพันธุ์ครับ ร.ต.จำนง 085-6201040


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มิถุนายน 25, 2014, 06:17:32 PM
;)  ภาพถ่ายเป็นภาพข้าวที่ทำนาปรัง ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มี.ค.57 นี้เองครับ
ความงามและขนาดรวงไม่แพ้นาปีเลยครับ คิดว่าผลผลิตคงไม่ต่างกันมาก  ;)

ตอนนี้พอยังมีพันธุ์เหลือจำหน่ายอยู่มั้ยครับ ต้องการสักถังทำพันธุ์ครับ ร.ต.จำนง 085-6201040

 ;)  เก็บไว้กันพลาดกระสอบหนึ่ง แต่มีคนจองแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งกลับนะครับ   :)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ มิถุนายน 25, 2014, 07:50:18 PM
 :)  รวบรวมภาพการปลูกข้าว กข 6 ต้นเตี้ย นาปีฤดูที่สองมาให้ดูกันครับ
 :D  สภาพแปลงนาหลังจากทำการไถดะแลไถแปรไปแล้วสองรอบ
       พร้อมที่จะคราดและทำเทือก

(http://image.ohozaa.com/i/280/OhDQu8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xFU7wg0WntUAl2VU)

 ;D  หลังคราดก็ได้แบบนี้ครับ

 (http://image.ohozaa.com/i/192/8oIw5t.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xFUdbUVtFZWENiHL)

8)  ทำเทือกและระบายน้ำออกเตรียมการโรยเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องโรยข้าวงอก

(http://image.ohozaa.com/i/3eb/6HD6M9.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xFU7FPrm2iHdrqcu)

  >:(  หลังจากโรยเสร็จฝนก็ตกลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาน้ำเกือบครึ่งคันนา
สภาพหลังจากระบายน้ำออกไปแล้ว 5 วัน มองไม่ออกเลยว่าใช้เครื่องโรยข้าวงอก

 (http://image.ohozaa.com/i/2c6/IXCQwB.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xFUdf6JCedqlafpe)

;)  ผ่านไป 10 วัน ต้นข้าวเริ่มสูง มองเห็นเป็นแถวกลายๆ

(http://image.ohozaa.com/i/4ac/2xNy5K.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xFU7JJcR9CmKLF80)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: wee314 ที่ กันยายน 08, 2014, 08:55:53 AM
มีกะเขาบ้าง...กข 6 ต้นเตี้ย  ผมใช้วิธีดำ..ข้อเสียคือต้นกล้าจะสั้นเวลาถอนจะถอนยากสักน่อยค่าจ้างเลยเพิ่มขึ้น 555  อัตราการแตกกอรุ้สึกจะน้อยลงด้วย...(ที่มาคุณ koyda)
(http://upload.sodazaa.com/image.php?id=DE59_540D0FD8)
(http://upload.sodazaa.com/image.php?id=0839_540D0FFD)
แต่ขอบอกคัฟเตี้ยมากๆๆ  ;D ;D ;D ;D

ส่วนนี้เปนข้าวหอมชลสิทธิ์ข้าวทนน้ำท่วมที่ปลุกทำพันธ์ในฤดูหน้านาปรังแล้วก้แจกไปบ้างแล้วในกระดานแจก...ตรงนี้ก้ปลูกในฤดูนาปีปีนี้คัฟ...
(http://upload.sodazaa.com/image.php?id=7CF3_540D157B)
(http://upload.sodazaa.com/image.php?id=82AA_540D15A1)
ตอนนี้ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วในส่วนของข้าวหอมชลสิทธิ์

ข้าวสองชนิดหว่านกล้าพร้อมกันวันที่ 14/6/57


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กันยายน 14, 2014, 01:37:20 PM
 :)  ข้าวพันธุ์นี้เนื่องจากเป็นข้าวที่ต้นเตี้ยถ้าในแปลงนามีนำ้ขังในระดับสูง
อยู่ตลอดเวลา จะทำให้อัตรการแตกก่อลดลงครับในช่วงที่ข้าวกำลังแตกกอ
ปล่อยให้แปลงนาแห้งบ้างก็จะช่วยให้การแตกกอดีขึ้นมากครับ.  ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: rongs955 ที่ กันยายน 14, 2014, 06:11:22 PM
                              ชิมมาแล้ว หมดไป 3ปั้น ถูกปาก ถูกใจ หอมเหมื่อนกลิ่นข้าวขึ้นหวดโบราณ
                                    นุ่ม หวาน แม่นแล้ว นี่หละข้าวที่เคยตามหามา โดนแล้ว คะรับ
                                               เหนียว เตี้ย ต้นต่ำ ไม่มีล้มแน่ แน่ ผลผลิตสูง ...

ว่างๆจะลองมาปลูกที่ปทุมซักหน่อยคงได้รู้ความอร่อยครับ ตอนนี้ยังทำข้าวเจ้า กข31 อยู่ครับ น่าจนใจมากๆ
    ปีนี้เลิกปลูกธัญญสิริน ไม่ประทับใจ รสชาด.. ติดใจกลิ่น รส ความนุ่มหอมเตี้ย จัดไปประมาณสามสี่ไร่
              สมหวัง แตกกอ เติบโต งอกงาม เหลือเชื่อ ญาติๆ เพื่อนบ้าน จองใว้ทำพันธ์เพรียบ จะฝากไอ้คุณชวน
             คนขับรถเกี่ยวไปให้นะครับ คนปทุมฯครับ คุณอาจรู้จัก...มาเป็นเขยลาวท่งกุลาฯแล้ว...
                    และยังชอบสันปาตองที่ เติบโต แข็งแรง ส่วนรสชาด หอมนุ่ม ยังไม่ได้ลอง ทำพันธ์ทั้งหมดเลย
             และ...ปีนี้ประหลาดใจ สงสัยมากๆ  ทำไมข้าวไรซ์เบอรี่  ตั้งท้องออกรวงเร็วจัง ยังไม่สามเดือนจวนจะได้เกี่ยวแล้ว
       .........งึดหลายๆคะรับ...ท่านอื่นเป็นคือผู้ข้าฯบ่นอ...


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ กันยายน 15, 2014, 09:36:36 PM
 :)  ข้าวไรซ์เบอรี่ปลูกที่อุดรฯยังคงที่ ตอนนี้สามเดือนครึ่งกำลังเริ่มออกรวง
กำหนดเกี่ยว 135 วัน ตามเดิม ทั้งนาปีและนาปรัง   ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: rongs955 ที่ กันยายน 18, 2014, 04:52:28 AM
                     ลองสอบถามคนอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียงที่ปลูกไรซ์เบอรี่ กำลังตั้งท้องออกรวงเหมื่อนกัน
                แม้ปลูกไปก่อนเป็นเดือนๆ  ห่วงว่าปีนี้ข้าวจะเหลือปากฝูงนกสักกี่มากน้อย  เมื่อสองเดือนก่อน
                ที่สวนก็จัดเลี้ยงบุฟเฟ่  ฝูงกานับร้อยๆตัว ด้วยแตงโมปลอดสารพิษ........ที่เหลือจากแจกชาวบ้าน
               ผมตอบคำถามถึงเหตุผลที่ทำ  ให้ทุกคนทราบเหมื่อนๆกันครับ....
                           ข้าวปลา อาหาร ผลหมาก ฮากไม้ ที่ได้หมากผลครั้งแรกสุด ให้กินทาน แจกแบ่ง ผู้มีศีลนั้นก่อน
               ผมจัดแจกเพื่อนบ้านรอบๆสวนด้วยเลย ยังความประหลาดใจให้หลายคนฉงนว่า  คือบ่ขาย..โบราณบัณฑิตสอนใว้
                     เป็นคำตอบของผมครับ.....กุศลบุญบังเกิดตามมาตั้งแต่วันนั้น .....
                    ในมาลัยหมื่นมาลัยแสน บรรยายใว้ว่า เพียงโยนข้าวปั้นให้กากิน บุพพกรรมตามมาชาติหลังกะมีบริวารเป็นหมื่น
                ผมเลี้ยงกาเป็นฝูง  ทั้งๆที่ชาวบ้านแนะสารพัดวิธีฆ่ากา ไล่กาหนี ทั้งจุดประทัด ผสมยาเบื่อ กางดาง ปืนยิง...
                         ขออภัยไปซะไกลเลย....บอกคุณrainครับ  ไอ้คุณชวนที่บอกใว้   บ้านอยู่คลองใหม่ วัดราษฏร์ฯ เส้นวงแหวน
               เขตติดต่อลาดหลุมแก้วคะรับ  จะฝากไปให้ลองปลูกฟรีๆ เด้อครับ  หลังการเก็บเกี่ยว  นี่ไม่กี่วันทีมงานก็จะรื้อรถแล้ว
                      ปีนี้แถวๆบ้านบอกสงสารรถเกี่ยว  ข้าวดี หนา งาม งานหนักแน่.......จขกท.ก่อน8ตค. จะบอกโฮมบุญ ครับหัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ตุลาคม 17, 2014, 06:19:01 AM
 :)  ข้าวออกรวงเรียบร้อยแล้วครับปีนี้ ว่างๆจะเอารูปรวงข้าวงามๆมาฝากนะครับ
ขอตัวไปเอานำ้เข้านาก่อนชลประทานเพิ่งจะระบายนำ้มาช่วยนาปี แปลงนากำลัง
ต้องการนำ้พอดี.  ;)


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: momotaroe ที่ พฤศจิกายน 03, 2014, 01:57:44 PM
ปลูกแล้ว ผลผลิตดีมากคะ สงสัยปีนี้ต้องขายเมล็ดพันธ์ซะแล้ว


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Gift39 ที่ พฤศจิกายน 06, 2014, 02:46:08 PM
ถาม จารณ์นพ หน่อยครับว่าข้าวเหนียวธัญสิริน ของคุณนพทำไมเตี้ยนิดเดียว แต่ของผมทำไมสูงประมาณ 120 ได้ แล้วก็ล้มด้วย แต่ของผมน่าจะเกิดจากการงามเกินหรือเปล่าไม่ทราบ เพราะต้นสูงใบหนา และล้มตั้งแต่ยังไม่ออกรวง ทำให้ได้ผลผลิตน้อยด้วยครับ
อ้อ ผมซื้อพันธ์มาจากในเวปเรานี่แหละครับ

([url]http://image.ohozaa.com/i/881/XZEnRW.JPG[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/ws9OgLL8hnm6QboJ[/url])


สวัสดีครับ

เรื่องของข้าวเหนียวธัญสิริน จัดเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่พัฒนามาไม่กี่ปีนี้เอง
ยังไม่มีข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจนเผยแพร่ออกมามากครับ เท่าที่ไปไล่หาข้อมูลในอินเตอเน็ต
ส่วนมากจะมีแต่ที่มาของพันธุ์ ที่มาของชื่อ ข้อเปรียบเทียบกับข้าวเหนียว กข.6 เดิม ฯลฯ

ผมขอเอาข้อมูลที่หาได้เอามาให้ดูก็แล้วกันนะครับ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานนามข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ “ธัญสิริน”
ซึ่งมาจากคำว่า “ธัญ” ที่แปลว่าข้าว และพระนาม “สิรินธร”
ถือเป็นข้าวพันธุ์แรกที่ได้รับพระราชทานนามจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
([url]http://www.bloggang.com/data/1/108idea/picture/1296632699.jpg[/url])
         รูปลักษณะของต้น ดอก รวง และเมล็ดของข้าวเหนียวธัญสิริน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช.
ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ นำเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) มาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6
โดยพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะสำคัญ
คือ สามารถต้านทานโรคไหม้ ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม
หรือ GMO (Genetically Modified Organism) เลย
([url]http://www.bloggang.com/data/1/108idea/picture/1296632890.jpg[/url])
([url]http://www.bloggang.com/data/1/108idea/picture/1296632925.jpg[/url])

“ธัญสิริน” เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหอม
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าพันธุ์ กข6
แต่มีคุณสมบัติต้านทานโรคไหม้
และมีการกระจายพันธุ์ข้าวนี้ไปแล้วหลายพื้นที่
ในภาคเหนือที่จังหวัดน่าน เชียงราย และลำปาง
ในภาคอีสาน มีที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ
และที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : [url]http://www.most.go.th[/url] ([url]http://www.most.go.th[/url]) และ [url]http://www.biotec.or.th[/url] ([url]http://www.biotec.or.th[/url])

 ข้าวธัญสิริน
ที่มา: เปิดตัวข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน “ธัญสิริน” ต้านทานโรคไหม้
       หลังจากให้เกษตรกรภาค เหนือ-อีสานทดลองปลูกข้าวเหนียว กข 6 ที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรมทำให้ต้านทานโรคไหม้ ซึ่งเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากปัญหาข้าวล้ม ล่าสุดข้าวพันธุ์ดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยได้รับพระราชทานนาม “ธัญสิริน” จากสมเด็จพระเทพฯ
     
       ชาวนาในเขตภาคเหนือและอีสานนิยมปลูกข้าวเหนียวไว้กิน แต่ข้าวเหนียว กข 6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ดีที่สุดในประเทศนั้น มีปัญหาเรื่องโรคไหม้ ที่ทำให้ต้นกล้าตายและในพื้นที่น้ำน้อยไม่สามารถเพาะปลูกซ้ำได้หากเกิดความ เสียหายจากโรคดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงข้าวเหนียวพันธุ์ดังกล่าวให้ต้านทานต่อโรคไหม้ ด้วยเทคนิคการใช้ยีนเครื่องหมาย (Marker Gene) เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้องการ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2546 และใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 4 ปี
     
       ปัจจุบันชาวนาใน จ.น่าน เชียงราย ลำปาง สกลนคร ชัยภูมิ และอุบลราชธานี ได้ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์นี้แทนข้าวเหนียว กข 6 มา 3 ปีแล้ว รวมเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 5,000 ไร่ โดยเฉพาะชาวนาในจังหวัดน่านซึ่งได้รวมกลุ่มกันขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวดัง กล่าว โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 800 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าผลผลิตจากการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข และบางพื้นที่ให้ผลผลิตสูงถึง 1,000 ไร่ โดยเฉพาะแปลงนาอินทรีย์ที่มีการดูแลเป็นพิเศษ
     
       ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวดังกล่าวอธิบายว่า เหตุที่ข้าวเหนียวพันธุ์นี้ ให้ผลผลิตสูงขึ้น เพราะนอกจากข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่จะต้านทานโรคไหม้แล้ว ยังไม่ล้มง่ายเหมือนข้าวเหนียวพันธุ์เดิมที่ชาวนาปลูก จึงทำให้ได้ผลผลิตมากกว่า แต่จริงๆ แล้วทั้ง 2 พันธุ์ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน โดยผลผลิต โดยข้าวเหนียว กข 6 เดิมเสียผลผลิตจากข้าวล้มมากถึง 40%
     
       “ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้หุงง่ายกว่าเดิมเพราะไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ข้าม คืนเหมือนข้าวเหนียว กข 6 และยังให้เปอร์เซ็นต์ขัดสีสูง คือ เมล็ดไม่หักเมื่อนำไปขัดสีเพราะมีเมล็ดอ้วนกว่าข้าวเหนียวพันธุ์เดิมเล็ก น้อย อีกทั้งรสชาติยังไม่ต่างไปจากเดิมด้วย” ดร.ธีรยุทธกล่าว
     
       หลังจากให้เกษตรกรปลูกมาระยะหนึ่งแล้ว ทีมวิจัยได้ขอพระราชทานนามสำหรับข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่จากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อกลางปีที่ผ่านมาในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล และเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ทีผ่านมา ข้าวเหนียวพันธุ์นี้ได้รับพระราชทานนามว่า “ธัญสิริน” โดยทาง ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จะนำเรื่องข้าวเหนียวพันธุ์นี้เข้ารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขยาย ผลต่อไป


ธัญสิรินพันธุ์ข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน
ที่มา: ธัญสิรินพันธุ์ข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงความสำเร็จนักวิจัยไทย พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบไหม้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ได้รับพระราชทานนาม "ธัญสิริน" ปลูกแทน กข.6

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ให้มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้ ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ว่า "ธัญสิริน"

ข้าวธัญสิริน เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลาประมาณ 4 ปี โดยอาศัยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 แต่มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือ ลำต้นแข็งแรงทนการหักล้ม ให้ผลผลิตอยู่ที่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ลดเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก โดยพื้นที่ปลูกที่เป็นออร์แกนิกส์ สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

“เมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน นำไปทดลองปลูกในนาข้าวของเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย ลำปาง ชัยภูมิ และสกลนคร โดยปลูกแทนข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เดิม ในช่วงเวลา 3 ปี พบว่าสามารถลดความเสียหายในนาข้าวได้ถึง 30%” นักวิจัยกล่าว

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้พัฒนาเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในภาคเหนือ และอีสาน นำไปเพาะปลูก

"กระทรวงวิทยาศาสตร์เตรียมนำเสนอข้อมูลผ่านคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสุนนให้ขยายพื้นที่เพาะปลูก จาก 5,000 ไร่ ไปยังพื้นที่อื่นๆ " ดร.วีระชัย กล่าวและย้ำว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิริน ไม่ใช่วิธีการดัดแปรพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย

 ;)


เพิ่มเติมข้อมูลของข้าวเหนียวธัญสิรินเสริมที่คุณ ชาวนาTM นำมาให้ดูครับ

 ;)
สวัสดีค่ะ สนใจปลูกข้าวเหนียว กข.6 ที่บ.หนองบัวน้อย ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
จะหาเมล็ดพันธุ์จากไหนคะ แนะนำด้วยkiftbkk@gmail.com ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ พฤศจิกายน 07, 2014, 09:18:40 PM
 :)  ข้าว กข 6 ต้นเตี้ย ปีที่สองเริ่มจะสุกแล้วครับ กำหนดเกี่ยว 15 พ.ย. 57
ปีนี้ข้าวงามไม่ต่างจากปีที่แล้วแต่รู้สึกว่าต้นจะเตี้ยกว่าเดิมเล็กน้อย
ส่วนผลผลิตคาดว่าคงได้ไม่ตำ่กว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนครับ.


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: fallenangel ที่ พฤศจิกายน 15, 2014, 09:34:41 PM
อยากได้พันธ์ุข้าวเหนียว กข 6 บ้างครับ ไม่ทราบว่าจำหน่ายราคาเท่าไหร่ครับ huky-huky@hotmail.com


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: tian2507 ที่ ธันวาคม 11, 2014, 01:16:55 PM
Zero Cattle
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

 กระทู้: 169


อีเมล์ ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)
 
   
Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง

« ตอบ #115 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2014, 09:18:40 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง 

--------------------------------------------------------------------------------
 +1 LIKE

--------------------------------------------------------------------------------
 
 ยิ้ม  ข้าว กข 6 ต้นเตี้ย ปีที่สองเริ่มจะสุกแล้วครับ กำหนดเกี่ยว 15 พ.ย. 57
ปีนี้ข้าวงามไม่ต่างจากปีที่แล้วแต่รู้สึกว่าต้นจะเตี้ยกว่าเดิมเล็กน้อย
ส่วนผลผลิตคาดว่าคงได้ไม่ตำ่กว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนครับ

ขอทราบว่ผลผลิตเหมือนปีที่แล้วหรือดีกว่าครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: tian2507 ที่ ธันวาคม 11, 2014, 01:22:57 PM
rongs955
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

 กระทู้: 226


อีเมล์ ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)
 
   
Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง

« ตอบ #109 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 06:11:22 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง 

--------------------------------------------------------------------------------
 +1 LIKE

--------------------------------------------------------------------------------
 

อ้างจาก: rain1804 ที่ ธันวาคม 06, 2013, 12:13:48 AM


อ้างจาก: rongs955 ที่ ธันวาคม 05, 2013, 10:40:57 AM

                              ชิมมาแล้ว หมดไป 3ปั้น ถูกปาก ถูกใจ หอมเหมื่อนกลิ่นข้าวขึ้นหวดโบราณ
                                    นุ่ม หวาน แม่นแล้ว นี่หละข้าวที่เคยตามหามา โดนแล้ว คะรับ
                                               เหนียว เตี้ย ต้นต่ำ ไม่มีล้มแน่ แน่ ผลผลิตสูง ...


ว่างๆจะลองมาปลูกที่ปทุมซักหน่อยคงได้รู้ความอร่อยครับ ตอนนี้ยังทำข้าวเจ้า กข31 อยู่ครับ น่าจนใจมากๆ
    ปีนี้เลิกปลูกธัญญสิริน ไม่ประทับใจ รสชาด.. ติดใจกลิ่น รส ความนุ่มหอมเตี้ย จัดไปประมาณสามสี่ไร่
              สมหวัง แตกกอ เติบโต งอกงาม เหลือเชื่อ ญาติๆ เพื่อนบ้าน จองใว้ทำพันธ์เพรียบ จะฝากไอ้คุณชวน
             คนขับรถเกี่ยวไปให้นะครับ คนปทุมฯครับ คุณอาจรู้จัก...มาเป็นเขยลาวท่งกุลาฯแล้ว...
                    และยังชอบสันปาตองที่ เติบโต แข็งแรง ส่วนรสชาด หอมนุ่ม ยังไม่ได้ลอง ทำพันธ์ทั้งหมดเลย
             และ...ปีนี้ประหลาดใจ สงสัยมากๆ  ทำไมข้าวไรซ์เบอรี่  ตั้งท้องออกรวงเร็วจัง ยังไม่สามเดือนจวนจะได้เกี่ยวแล้ว
       .........งึดหลายๆคะรับ...ท่านอื่นเป็นคือผู้ข้าฯบ่นอ...

สนใจครับเป็นข้าวนาปีหรือนาปรังครับ ผลผลิตต่อไร่กี่โลครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ธันวาคม 12, 2014, 06:44:35 PM
 :)  ผลผลิตปีนี้ได้น้อยกว่าปีที่แล้วครับ ได้ประมาณ 800 กก/ไร่เท่านั้น
เนื่องด้วยเหตุผล 2 ประการที่ไม่เกี่ยวกับข้าวแต่เกี่ยวกับคน คือ
1) ไม่มีเวลากำจัดหญ้าทำให้หญ้าเกิดคุมต้นข้าว เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีกำจัดหญ้า
 ข้าวจึงให้ผลผลิตได้ไม่เต็มตามศักยภาพ
2) ปีนี้ตอนช่วงข้าวกำลังออกรวงมีฝนตกและลมแรงถึง 2 รอบ ทำให้นาข้าวของคนอื่นล้มหมด
เหลือแต่นาผมที่ไม่ล้ม จึงเป็นที่รวมตัวกันของนกอพยพหนีหนาวชนิดต่างๆ พวกนายพรานและหมาล่าเนื้อ
จึงพากันเดินลุยในแปลงนาใช้เป็นสังเวียนแห่งเกมการล่าอย่างเมามันเลยที่เดียว ทำให้รวงข้าวหักและเมล็ดหล่น
จำนวนมาก เห็นสภาพแล้วพูดไม่ออกเลย  >:( >:( >:(
ปล . แต่ปีนี้ได้ทดลองเอาข้าว กข 6 ต้นเตี้ย มาปลูกในฤดูนาปรังอย่างเป็นทางการ
ในพื้นที่นา 1 แปลง ขนาด 250 ตารางวา เพื่อแก้ข้อสงสัยและเปรียบเทียบผลผลิต
 กับข้าวเหนียวหอมพันธุ์แม่โจ้ 2 พึ่งทำการโรยเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องโรยข้าวงอกไปเมื่อวาน ( 11/12/57 )


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: tian2507 ที่ ธันวาคม 15, 2014, 10:37:19 AM

Zero Cattle
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

 กระทู้: 171


อีเมล์ ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)
 
   
Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง

« ตอบ #119 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2014, 06:44:35 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง 

--------------------------------------------------------------------------------
 +1 LIKE

--------------------------------------------------------------------------------
 
 ยิ้ม  ผลผลิตปีนี้ได้น้อยกว่าปีที่แล้วครับ ได้ประมาณ 800 กก/ไร่เท่านั้น
เนื่องด้วยเหตุผล 2 ประการที่ไม่เกี่ยวกับข้าวแต่เกี่ยวกับคน คือ
1) ไม่มีเวลากำจัดหญ้าทำให้หญ้าเกิดคุมต้นข้าว เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีกำจัดหญ้า
 ข้าวจึงให้ผลผลิตได้ไม่เต็มตามศักยภาพ
2) ปีนี้ตอนช่วงข้าวกำลังออกรวงมีฝนตกและลมแรงถึง 2 รอบ ทำให้นาข้าวของคนอื่นล้มหมด
เหลือแต่นาผมที่ไม่ล้ม จึงเป็นที่รวมตัวกันของนกอพยพหนีหนาวชนิดต่างๆ พวกนายพรานและหมาล่าเนื้อ
จึงพากันเดินลุยในแปลงนาใช้เป็นสังเวียนแห่งเกมการล่าอย่างเมามันเลยที่เดียว ทำให้รวงข้าวหักและเมล็ดหล่น
จำนวนมาก เห็นสภาพแล้วพูดไม่ออกเลย  โกรธ โกรธ โกรธ
ปล . แต่ปีนี้ได้ทดลองเอาข้าว กข 6 ต้นเตี้ย มาปลูกในฤดูนาปรังอย่างเป็นทางการ
ในพื้นที่นา 1 แปลง ขนาด 250 ตารางวา เพื่อแก้ข้อสงสัยและเปรียบเทียบผลผลิต
 กับข้าวเหนียวหอมพันธุ์แม่โจ้ 2 พึ่งทำการโรยเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องโรยข้าวงอกไปเมื่อวาน ( 11/12/57 ) ขอจองข้าวกข6เตี้ยไว้50โลนะครับกำลังดูที่นาที่เหมาะๆอยู่ยังไงปีหน้าจะโทรหาครับ


หัวข้อ: Re: ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านโรคไหม้และขอบใบแห้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Zero Cattle ที่ ธันวาคม 15, 2014, 05:44:21 PM

ขอจองข้าวกข6เตี้ยไว้50โลนะครับกำลังดูที่นาที่เหมาะๆอยู่ยังไงปีหน้าจะโทรหาครับ
[/quote]

 :)  ยินดีครับ แต่ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ที่คัดไว้เหลือไม่มากแล้วครับ
ใครมาก่อนเอาไปก่อนครับนะครับ  ;)

ปล.เนื่องจากไม่ใช่กระทู้ซื้อขายท่านใดต้องการเมล็ดพันธุ์กรุณาติดต่อหลังไมค์หรือโทรศัพท์
นะครับ ขอบคุณครับ   ;)