เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => กระดานขอรับบริจาคพันธุ์พืช => ข้อความที่เริ่มโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:36:53 AMหัวข้อ: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:36:53 AM
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้
( 1 คน  ขอรับกล้าไม้ ได้คนละ 200 ต้น  กรุณาโทรไปถามก่อนนะครับ  เพราะกล้าไม้แต่ละฤดู  มีไม่เหมือนกัน )

.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 1 จังหวัดราชบุรี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
   ตู้ ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 032 - 312103
   นายสมนึก   บุญยืน    มือถือ. 081-8044201

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
   ต.ชะอำ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76120   โทร. 032 - 433883 ต่อ 124
   นายเสรี  รัตนเย็นใจ   มือถือ. 081-8534848

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
   ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110  FAX. 034-514415
   นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก   มือถือ. 081-9276144

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
   ม.10  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120   FAX. 02-5237492
   นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์   มือถือ. 086-7555534

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
   ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  กิ่ง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73171   ห้องเลขาฯ กรม  651
   นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์  มือถือ. 081-4571304

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000  FAX. 034-810300
   นายธวัชชัย  ลัดกรูด   มือถือ. 089-8362767

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
   ม.2  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  FAX. 032-425028
   นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์  มือถือ. 081-8565238


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:37:31 AM
.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  2  จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
   หมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140  โทร. 089-5447209
   นายบัญชา  เจริญพงษ์   มือถือ. 081-4585137

2.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
  ม.2  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140  โทร. 0 2977 6858
  นายนพดล   โอภาสเสถียร  มือถือ. 089-0289712

3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
   21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร  ต.ปากน้ำ  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
   นายวินัย  ปราสาทศรี   มือถือ. 081-6110862

4.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
  ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก  26110
  นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล   มือถือ. 081-8076052

5.สถานีเพาะชำกล้าไม้กบิทนร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110
  นางสาวเมตตา  ปังประเสริฐ  มือถือ. 081-9251035

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
   ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130
   นายธนรินทร์   สุกปลั่ง   มือถือ. 081-3007721

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
   ต.ทุ่งโพธิ์  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220
   นายนริศร์  ประนยานันทน์  มือถือ. 081-9397557

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
   ม.1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจน์  จ.สระแก้ว  27000
   นายอิศรพงศ์  กุลไทย

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)
   ม.9 ต.ศรีกะอาง  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110
   นายประสงค์  เกิดแก้ว   มือถือ. 081-8066287

10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
    ต.พุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18240  โทร. 036-341681
    นายกิติพัฒน์  ธาราภิบาล   มือถือ. 089-925-5415

12.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
    ต.โคกตูม  อ.เมือง จ.ลพบุรี   15210  โทร. 036422777
    นายไพฑูรย์  บุญสุขวีระวัฒน์  มือถือ. 081-9406560

13.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ม.4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู  อ.นครหลวง  จ.อยุธยา  13260
    นายธงไชย   สุขแก้ว   มือถือ. 081-9770304

14.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
    ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120  โทร. 038-599107
    นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์   มือถือ. 081-3195216

15.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
    ม.4  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160
    นายสุพจน์  กุลประยงค์   มือถือ. 089-8325980

16.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
    บ้านหนองสนม ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  20110  โทร. 089-8318817
    นายอูฐ  เชาวน์ทวี   มือถือ. 081-3340205

17.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
    บ้านอ่าง  ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150
    นายสละ  เขตรเขื่อน   มือถือ. 084-0837614

18.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
    บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล  อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140
    นายสุชาติ  ทิมแก้ว   มือถือ. 081-6998292


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:37:55 AM
........................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  3  จังหวัดนครสวรรค์

1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
   - บ้านพักป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์(เดิม) เลขที่ 341 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร. 056-222426
   - ม. 4  ต.มหาโพธิ  อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์  60230
    นายสุธน   ตันโสภณธนาศักดิ์  มือถือ. 081-5966388

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
   ม. 6  ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง  14120
   นายภควัฏ  บุญประกอบ   มือถือ. 089-7087224

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
   ต.ห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110
   นายชัยนาจ   ภู่เพชร   มือถือ. 089-7419006

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
   ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  17150
   นายพิชัย  เหล่าตระกูล   มือถือ. 081-9503435

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
   ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000  โทร. 056-227263
   นายสมคะเน  ปิยนลินมาศ   มือถือ. 081-9538206

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
   ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.ที่ 15  ต.หนองนางนวล  อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
    นายมณฑล  หนูทอง  มือถือ. 089-8585979

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
   บ้านท่าตะคร้อ  ต.ประดาง กิ่ง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000  โทร. 055-515470
   นางกนิษฐรัตน์  เย็นกาย  มือถือ. 085-0490215 , 081-7405631

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
   ม.5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110
   นายเสริมยศ  ชำนาญค้า  มือถือ. 085-8749229


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:38:21 AM
.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  4  จังหวัดนครราชสีมา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
   ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย  ต.ปรุใหญ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000  โทร. 044-222201   FAX. 044-222783
   นางสุวรรณี  เจริญกลกิจ  มือถือ. 081-8415435 , 081-7907372

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช
   ต.ท่าช้าง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา 30240  โทร. 044-222201   FAX. 044-222397
   นายสุรพงษ์  คงมิยา   มือถือ. 081-3899100

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ
   ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000  FAX. 044-811478
   นายมนตรี  มะลิทอง

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
   ต.คูเมือง  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  31190  โทร. 044-222201  FAX. 044-222397
   นายชวลิต  กาญจนธัญลักษณ์  มือถือ. 081-8798694

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
   ต.ตาจง  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์  31170
   นางดารณี  สีโท   มือถือ. 081-02657889


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:39:03 AM
......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  5  จังหวัดมหาสารคาม

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
   บ้านกู่ทอง  ต. กู่ทอง  อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160   โทร. 043-370571-5   FAX. 043-370575
   นายชิษณุ  วงศ์นนทิ  มือถือ. 081-9741892 , 081-9659228

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
   บ้านโนนสวรรค์  ต.โนนสมบูรณ์  กิ่ง  อ.บ้านแฮด   จ.ขอนแก่น  40110
    นายสราวุธ   สุโพธิ์   มือถือ. 081-3906311

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
   ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
   นายสำรวย  สุดเปลี่ยว  มือถือ. 081-9741892

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
   บ้านแก  ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120
   นายอรุณ    สุทธิรักษ์  มือถือ. 081-9651659

5. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1)
   บ้านสระคู  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130  โทร. 043-580507  FAX. 043-513043
   นายสมศักดิ์  วนัสสกุล  มือถือ. 081-9640943

......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  6  จังหวัดยโสธร

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
   บ้านคำบอน  ต. ดู่ทุ่ง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000  โทร. 045-582576 , 045-737354  FAX. 045-582575
   นายวินัย  โสมณวัตร์  มือถือ. 089-1916191  ,  นายสมัย  สีโท  มือถือ. 081-8771589

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
   ต. สร้างถ่อน้อย  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ 37240  FAX. 045-240841
   นายกิติชัย  เจริญขวัญ  มือถือ. 081-9776889

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
   บ้านคำป่าหลาย  ต.คำป่าหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000
   นายชลวิทย์  นามจันทรา  มือถือ. 086-7167214

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพพนมจังหวัดนครพนม
   บ้านเทพพนม  ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง  จ.นครพนม  38000  โทร. 081-7693866
   นายพิรมย์ สกูลหรัง  มือถือ. 07-8595919


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:39:41 AM
.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  7  จังหวัดศรีสะเกษ

1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
   ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000  โทร. 045-612877  FAX. 045-643807
   นายทนงศักดิ์  นนทภา  มือถือ. 081-9992808

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
   ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  โทร. 045-311688  FAX. 045-206220
   นายสมโภชน์  ไพศาลวัฒนา  มือถือ. 081-8761561

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
   ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130  โทร. 089-5805152
   นายสุรพล  กลิ่นพันธุ์  มือถือ. 081-7904860

4. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2)
   ต.ค้อวัง  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร  35160  โทร. 045-643807  FAX. 045-633204
   นายชวน  ธีรวุฒิอุดม  มือถือ. 081-7253166
.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  8  จังหวัดอุดรธานี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
   บ้านคำกลิ้ง  ต. บ้านจั่น  อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 042-292411  FAX. 042-292411
   นายสุจิณ  เรืองถาวรฤทธิ์  มือถือ. 086 - 6686768 , 081-9542541

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
   ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000  FAX. 042-811112
   นายนพคุณ   วงศ์สง่า  มือถือ. 081-8718798

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
   หมู่ 7  บ้านเก่าน้อย  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000
   นายวิชิต เชียรวิทยาคุณ  มือถือ. 081-3809020

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
   ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000
   นายสุธน กมลบูรณ์  มือถือ. 081-8727239

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
   ต.หาดดำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000
   นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข  มือถือ. 081-9652302

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
   ต.โคกภู  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180
   นายอิสรา   ปุราโส  มือถือ. 086-7186627


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:40:24 AM
...............ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  9  จังหวัดเชียงใหม่

1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
  ต.บ้านสหกรณ์  กิ่ง อ. แม่ออน  จ. เชียงใหม่ 50130  โทร. 053-880793  FAX.053-880793
  นายพรเทพ   ลิ้วประเสริฐ  มือถือ. 081-9618995

2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
   ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย  จ.แพร่ 54110  FAX. 054-614282
   นายศิริชัย    รัตนภาค  มือถือ. 081-9256758

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่
   140 หมู่ 7  ต.ป่าแมะ  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 โทร. 054-627143 FAX.054-627143
   นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย  มือถือ. 081-8837451

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
   ต.แม่หวด  อ.งาว  จ.ลำปาง  52110  FAX. 054-320989
   นายประชัญ คำมาบุตร  มือถือ. 081-2884985 ,  089-6359893

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
   ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
   นายสมศักดิ์  โคตะมะ  มือถือ. 086-1949414

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
   ต.แม่คำ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  57240  โทร. 053-779214  FAX. 053-779214
   นายเกรียงกริช  อรรฐาเมศร์  มือถือ. 081-8855447

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
   ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000
   นายสุเทพ  ลิขิตแสนภู  มือถือ. 089-9534296

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  (ห้วยดินดำ)
   ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230
   นายสยาม  อินทาโถ

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง)
   ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150
   นายศิริชัย    ทองประเสริฐ  มือถือ. 089-7009639

10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
    ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170  FAX. 053-274431
    นางอภิระมน  ฐิติชยาภรณ์  มือถือ. 086-5868877

11.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ต.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  58110  FAX. 053-612078
    นายนุกูล   อุ่นใจจินต์  มือถือ. 081-3664939

.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  10  จังหวัดเพชรบูรณ์

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
   ต.วังชมภู  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67210  FAX. 056-771543
   นายพรพรหม   ธเนศอนันต์  มือถือ. 086-2020410

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
   ต.ดินทอง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130
   นายสมบูรณ์    รัตนะชีวะกุล  มือถือ. 081-6743663

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
   ต.บ้านด่านนาขาม  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
   นายมนูญ  แออ่วม  มือถือ. 081-9718064

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
   ต.เขาเจ็ดลูก  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  66150  FAX. 055-251317
    นายจักรวัฒน์     ชินรัตน์  มือถือ. 081-5343563


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: atika ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 08:45:54 AM
ขอบคุณค่ะ  :-[


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ipiup ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 09:26:38 AM
2.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
  ม.2  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140  โทร. 0 2977 6858
  นายนพดล   โอภาสเสถียร  มือถือ. 089-0289712

----------------------------------------------------------

ขอบคุณมากนะคะ คุณเพื่อนฝัน
ที่นำข้อมูลมีประโยชน์มาบอกกล่าวกัน
สำหรับคนกรุงเทพ และปริมณฑล
มีที่ปทุมธานีด้วย .. เมื่อเรามีเวลา
เราจะหาโอกาสติดต่อสอบถามคุณนพดล
ตามรายละเอียดที่ให้มาดูค่ะ _/\_  


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 09:30:40 AM
..........................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  11  จังหวัดชุมพร

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
   ม.6  ต.ทรัพย์อนันต์  อ. ท่าแซะ  จ. ชุมพร 86140  โทร. 077-520157 , 081-2295254
   นายถมยา  ยินเจริญ  มือถือ. 089-8377516

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ต.ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
   นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์  มือถือ. 085-9202588

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   ถ.ห้วยมุด  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120  FAX. 077-283248
   นายวรวิทย์    หยูดำ  มือถือ. 081-9783757 , 081-6062857

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
   ม.6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110
   นายโชคธณาห์    ป้องอาณา  มือถือ. 089-8745069 , 085-7924562

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
   51/1  ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
   นายสุกิจ    ลิ่วพฤกษพันธ์  มือถือ. 081-9701299

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
   54/17  ม.2  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 FAX. 076-440620 , FAX. 076-481033
   นายปิติ   ลายลักษณ์  มือถือ. 089 - 2144419 , 086-4704696

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
   ม.5 ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110
   นายสรกฤษณ  สิงห์คำ  มือถือ. 084-7667644 , 084-0627647


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เพื่อนฝัน ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 09:31:11 AM
.......................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  12  จังหวัดสงขลา

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
   ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  90110 โทร. 081-9581263 , 074-398211/FAX. 074-398211
   นายวัชรินทร์  วิเชียรนพรัตน์ มือถือ. 089-1283166
   นายวินัย  สุชีวะกุล  มือถือ. 081-3803345

2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
   หมู่ 1  ต.ป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง 93110  โทร. 081-9581263  FAX. 074-841206-7
   นายวัชรินทร์  วิเชียรนพรัตน์  มือถือ. 089-1283166

3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร. 075-356218  FAX. 075-341010
  นายกฤตธัช  อนัคฆมณี  มือถือ. 087-3191140 , 087-2652345

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่
   สำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี่(เดิม) หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  โทร. 075-622231
   นายประวิทย์ ประชุมทอง  มือถือ. 086-2705010

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
   ต.ช่อง  อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170  โทร. 075-218983  FAX 075-220305
   นายยงยศ   หยงสตาร์  มือถือ. 081-8925439

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
   ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล  91130  โทร.  074-711039
   นายเทเวศน์  บรรณพงศ์กร  มือถือ. 081-9341425

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
   อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000  โทร. 073-331594  FAX. 073-348432
   นายสมพร  เอกวานิช  มือถือ. 081-8984758

8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา
   อ.เมือง  จ.ยะลา  95000   โทร. 073-212787  FAX. 073-212786
   นายสมพร  เอกวานิช  มือถือ. 081-9575123 , 086-2958530

9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
   อ.เมือง  จ.นราธิวาส   96000  โทร. 073-511154  FAX. 073-513311
   นายจุมพล  สิทธิชัย  มือถือ. 081-0929826


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: alisara.ksn ที่ พฤศจิกายน 26, 2009, 01:45:43 PM
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนคนใหม่แล้วนะคะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: วาโยผา ที่ ธันวาคม 03, 2009, 10:56:48 AM
แล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับ
แค่โทรไปสอบถามอย่างเดียวหรือครับ...


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ระบุดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ดาด้าซัง ที่ ธันวาคม 14, 2009, 11:35:04 PM
ขอบคุณมากนะคะ^^

ดาด้าซัง


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: chanita ที่ ธันวาคม 22, 2009, 07:53:00 AM
ขอบคุณมากน่ะค่ะ มีประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ มากค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ruk ที่ ธันวาคม 27, 2009, 01:38:43 PM
 :-* :-* :-*
 สำหรับคนน่ารัก ใจดี มีน้ำใจ ขอให้สวย รวย เก่ง สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีใหม่และตลอดไปนะคะ ;D


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: Petal_Yuri9doo ที่ มกราคม 05, 2010, 09:20:31 PM
อยากได้มั่งอ่ะคะ

ไม่มีที่กทม. บ้างหรอ  - -

ถ้าไปขอแล้วต้องทำยังไงบ้างอ่ะคะ

อยากขอที่ปราจีน แล้วขึ้นไปปลูกในเขาใหญ่จังเลยยยย

ไม่มีคนพาไป

ให้อาสาพาไปบ้างคะ ^^

ที่ศูนย์นั่นมีต้นอะไรบ้างอ่ะคะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: somchai t ที่ มกราคม 14, 2010, 08:31:59 PM
ยอดเยี่ยมเลยครบทุก จว เลย
 :-[ :-[ :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ฮูโต๋ ที่ มกราคม 27, 2010, 10:43:01 AM
มีต้นอะไรบ้างครับมีจำนวนจำกัดหรือเปล่าผมอยู่แปดริ้ว


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ดำ เช้าหยุด ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 08:47:07 PM
ต้องไปยื่นเรื่องขอ  ไว้ที่สำนักงาน
จำนวน ขึ้นอยู่กับว่า  หน่วยงานหรือบุคคลธรรมดา หรือมีโครงการฯ
แต่ละที่จะมีกล้าไม้ ไม่ค่อยเหมือนกัน และจะแจกจ่าย
เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละปี
( ตอนเราไปยื่นเรื่องขอไว้ เค้าจะแจ้งว่าจะได้เมืื่อไหร่)
แนะนำว่า ช่วงต้นปีอย่่างนี้่  ควรรีบๆไปยื่นเรื่องขอไว้ก่อน


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: อรุณธิดา ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2010, 10:18:54 AM
เมื่อสักครู่ โทรคุยกับ คุณเทอดธรรม (สุพรรณบุรี)
ท่านได้แจ้งว่า
กำลังจัดทำกล้าไม้ ซึ่งจะสามารถแจกได้ในช่วงกลางปี คือ เดือนพฤษภาคม ของทุกปี
กล้าไม้จะเป็น "ไม้ป่ายืนต้น"
แจกให้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 1,500 ต้นต่อปี

หลักฐานการขอ
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
2. สำเนาหลักฐาน เอกสารสิทธิ์ ของสถานที่นำพันธุ์ไม้ไปปลูก

เมื่อแจกไปแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะได้ติดตาม และช่วยเหลือดูแล


รอเดือนพฤษภาคมกันนะคะ พี่น้องชาวสุพรรณบุรี ... (^,^)


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: บัณฑิตกรีดยาง ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2010, 10:22:10 PM
ขอบคุงคับ กะลังหาแหล่งอยู่เลยคับ ขอบคุงๆๆๆ ;D


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: อรุณธิดา ที่ มีนาคม 26, 2010, 07:08:33 PM
เมื่อสักครู่ โทรคุยกับ คุณเทอดธรรม (สุพรรณบุรี)
ท่านได้แจ้งว่า
กำลังจัดทำกล้าไม้ ซึ่งจะสามารถแจกได้ในช่วงกลางปี คือ เดือนพฤษภาคม ของทุกปี
กล้าไม้จะเป็น "ไม้ป่ายืนต้น"
แจกให้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 1,500 ต้นต่อปี

หลักฐานการขอ
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
2. สำเนาหลักฐาน เอกสารสิทธิ์ ของสถานที่นำพันธุ์ไม้ไปปลูก

เมื่อแจกไปแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะได้ติดตาม และช่วยเหลือดูแล


รอเดือนพฤษภาคมกันนะคะ พี่น้องชาวสุพรรณบุรี ... (^,^)


ตัวอย่างการเขียนหนังสือขอรับกล้าไม้ ที่ยุ้ยเขียนค่ะ เผื่อพี่น้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์
                                                             ที่ ..........................
                                                             ................จ.สุพรรณบุรี

                                         1 เมษายน 2553

เรียน    ...................................... 
เรื่อง   ขอรับกล้าไม้ป่ายืนต้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                สำเนาเอกสาร..............ที่ดิน เลขที่ ..............  จำนวน 1 ฉบับ

         ด้วยกระผม ........................ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบล..... อำเภอ.....จังหวัด............
โดยครอบครัวของกระผมครอบครองที่ดิน .................... เลขที่ ................................
และประกอบอาชีพเกษตรกร โดยทำการเพาะปลูก.................................มาอย่างสม่ำเสมอ

         กระผมมีความเห็นว่า ครอบครัวควรที่จะปลูกพืชอย่างอื่นเสริมให้ที่ดินนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มที่
รวมถึงควรปลูกต้นไม้ยืนต้นที่จะเติบโตเป็นไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้งานหรือประโยชน์อื่นที่เหมาะสมให้แก่ครอบครัว
อนึ่ง กระผมจึงได้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทราบว่าหน่วยงานราชการมีการแจกพันธุ์ไม้ป่ายืนต้น
โดยเฉพาะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของจังหวัดต่างๆ กระผมได้โทรศัพท์สอบถามมายังสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลข ................ ทราบว่า ทางสถานีฯ จะแจกจ่ายกล้าไม้ป่ายืนต้นให้แก่ผู้สนใจในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
         
         ในการนี้ กระผมจึงขอนำเรียนท่านเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับกล้าไม้ป่ายืนต้น ซึ่งจะเป็นต้นไม้ป่าพันธุ์ใดหรือประเภทใด
สุดแล้วแต่ทางสถานีจะจัดสรรให้ จำนวน ................ ต้น เพื่อนำมาปลูกในที่ดินเพื่อประโยชน์ดังกล่าว

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                  
                  (.........................)
               โทร. ................... , ...................


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: chanya_ph ที่ มีนาคม 26, 2010, 09:20:33 PM
ขอบคุณมากๆ ค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ivory ที่ เมษายน 01, 2010, 05:59:59 PM
Thannk you Kha.


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: หญิง ที่ มิถุนายน 03, 2010, 11:57:52 AM
รักป่า :)


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: allin1 ที่ มิถุนายน 10, 2010, 06:04:33 AM
ทีโคราช เอาแค่บัตรประชาชน ที่เหลือเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลเอง
กล้าไม้มีเยอะมาก  แต่เขาจะแจกเฉพาะกล้าทีแข็งแรงและพร้อมปลูกเท่านั้น

(http://lh3.ggpht.com/_CXvLof10AKI/S_jLhqL4gcI/AAAAAAAAACY/GHjeHVTUq_4/s640/IMG_0066.JPG)

ในรูปมี มะรุม ไผ่รวกเพาะเมล็ด มะค่าโมง สะเดาช้าง กระทินเทพา

ที่เห็นเป็นกระสอบคือ เมล็ดปอเทือง ขนาด 50 kg. ขอได้ฟรีที่ กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดครับ

(http://lh5.ggpht.com/_CXvLof10AKI/S_jLf_x1zVI/AAAAAAAAACU/21_ILh0VMn0/s640/IMG_0063.JPG)
อันนี้หญ้าแฝกก็ขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัด ได้ไม่เกิน 2000 ต้นครับ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: awakener ที่ สิงหาคม 05, 2010, 07:38:29 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีครับ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: มะเหมี่ยว ที่ สิงหาคม 10, 2010, 11:40:22 AM
ขอบคุณสำหรับขอมูลดีๆเช่นกันค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: winning7799 ที่ สิงหาคม 15, 2010, 07:12:36 AM
     ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ดีมากจริงๆ :-[


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: mochivan ที่ สิงหาคม 16, 2010, 05:33:49 AM
คุณ allin1 คะ สำนักงานพัฒนาที่ดินของโคราช ที่แจกกล้าไม้ฟรี ใช่อันที่อยู่ อำเภอจอหอ หรือเปล่าคะ คือดิฉันเพิ่งซื้อที่อยู่สีคิ้ว แต่เป็นคนกรุงเทพน่ะค่ะ ไปหาสำนักงานพัฒนาที่ดินไม่ถูก ช่วยบอกเส้นทางไปคร่าว ๆ ได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: allin1 ที่ สิงหาคม 22, 2010, 10:07:19 PM
(http://lh6.ggpht.com/_CXvLof10AKI/THE4KNjMJNI/AAAAAAAAAZ8/M0EFZCiVCs8/s640/map%20%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.jpg)
อันแรกเป็นแผนที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นคราชสีมา  ห่างจากสามแยกปักธงชัย(มาจากตัวเมืองโคราชนะครับ)  ประมาณ4กม.  สังเกตุจะมีป้ายบอกทาง  ทางเข้าจะเป็นป่าไม้อนุรักษ์ประมาณ 500 เมตร  แล้วเลี้ยวซ้าย  จะมีป้ายบอกต่ออีกว่า"ติดต่อรับกล้าไม้"

มีกล้าไม้แจกตลอด  แต่จะกำหนดเป็นช่วงๆว่า มีต้นอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร ประมาณ 20 พันธุ์  เพื่อป้องกันประชาชนเอาแต่ต้นกล้าที่มีราคาจนหมดศูนย์  ขอได้ประมาณ 200 ต้น/คน

เอกสารที่ใช้ก็บัตรประชาชนอย่างเดียว 


(http://lh6.ggpht.com/_CXvLof10AKI/THE4MJHMidI/AAAAAAAAAaA/Zhuw_Rdeb54/s640/map%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.jpg)
อันที่สองคือ กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดครับ  เดินทางจากบายพาส  เลี้ยวไปทาง จ.ชัยภูมิ  ประมาณ 1 กม.  ทางเข้าอยู่ด้านขวามือ  จะมีศาลารอรถประจำทาง  และร้านขายน้ำขนมและตำส้ม  ตรงเข้าไปอีกประมาณ500เมตร ก็จะเห็นป้ายกรมพัฒนาครับ

แจก EM หญ้าแฝก  เมล็ดถั่วต่างๆเพื่อปรับปรุงดิน

เอกสารที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน 

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมไปขอหญ้าแฝก  จนท.บอกหมดงบ  ต้องรอปีหน้า  ตอนนี้เหลือเฉพาะที่หน่วยงานต่างๆจองไว้   อดเลย

หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
ปล.มีคำถามอะไร รบกวน ส่งข้อความส่วนตัว(PM) มานะครับ  โพสต์ถามอย่างนี้บางที่ผมเข้ามาบอร์ดแต่ไม่ได้อ่าน  อาจจะไม่ได้คำตอบหรืออาจจะล้าช้านะครับ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: mamama ที่ สิงหาคม 24, 2010, 11:20:10 AM
 :)  ขอบคุณสำหรับ ข่าวสารนะคะ


หัวข้อ: Re: ต้องการต้นพันธุ์มะลิ(พันธุ์เพชร)ค่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: da ที่ สิงหาคม 24, 2010, 06:27:44 PM
ต้องการสั่งซื้อต้นมะลิ1000ต้นค่ะเอาแบบราค่าที่เป็นกันเองน่ะค่ะ
เพราะตอนนี้จะลงทุนทำสวนมะลิค่ะ
แต่ไม่รู้จะไปหาซื้อพันธุ์ที่ต้องการได้จากไหน
รบก้วนลุงๆพี่ๆด้วยน่ะค่ะ
ติดต่อได้ที่0890242637ใบข้าว
ถ้าจะเอาไปส่งที่บ้านให้เลยก็ดีค่ะ(บุรีรัมย์)
แต่ต้องตกลุงราค่ากันก่อนน่ะค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: Peterpan@ไร่ตามฝัน ที่ สิงหาคม 28, 2010, 03:29:05 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ วันจันทร์นี้จะลองโทรไปสอบถามดู อยู่หนองคายครับ เผื่อได้ถั่ว ปอเทืองมาทำปุ๋ยพืชสด :)


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: เล็ก ณ.เกษตรพอเพียง ที่ กันยายน 27, 2010, 04:15:48 PM
ต้องการกล้าไม้ยางนา ค่ะ ปลูกโครงการของบริษัท เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เป็นเขตสงวนแล้วค่ะ เราได้พื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ ปัจจุบันเรามีกล้าไม้ปลูกได้เพียง 5 ไร่เท่านั้นของปีนี้ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้
( 1 คน  ขอรับกล้าไม้ ได้คนละ 200 ต้น  กรุณาโทรไปถามก่อนนะครับ  เพราะกล้าไม้แต่ละฤดู  มีไม่เหมือนกัน )

.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 1 จังหวัดราชบุรี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
   ตู้ ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 032 - 312103
   นายสมนึก   บุญยืน    มือถือ. 081-8044201

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
   ต.ชะอำ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76120   โทร. 032 - 433883 ต่อ 124
   นายเสรี  รัตนเย็นใจ   มือถือ. 081-8534848

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
   ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110  FAX. 034-514415
   นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก   มือถือ. 081-9276144

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
   ม.10  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120   FAX. 02-5237492
   นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์   มือถือ. 086-7555534

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
   ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  กิ่ง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73171   ห้องเลขาฯ กรม  651
   นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์  มือถือ. 081-4571304

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000  FAX. 034-810300
   นายธวัชชัย  ลัดกรูด   มือถือ. 089-8362767

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
   ม.2  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  FAX. 032-425028
   นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์  มือถือ. 081-8565238


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: runka ที่ ธันวาคม 01, 2010, 11:34:05 PM
ขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า

มีความเจริญเจริญขึ้นขึ้นไปนะคะ

ขอบคุณมากมากค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: taniNiche ที่ ธันวาคม 20, 2010, 09:41:42 PM
ขอบคุณที่ประชาสัมพันธ์ครับ ;D


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: AOM-RAY ที่ มกราคม 15, 2011, 10:43:03 AM
กล้าไม้ที่จะขอต้องเป็นต้นไม้ใหญ่หรือเปล่า ค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: YePun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 01:10:31 PM
ขอบคุณข้อมูลดีๆคะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: Ajourney ที่ พฤษภาคม 10, 2011, 05:32:59 PM
ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ เป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลย  :-[หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: natha ที่ พฤษภาคม 29, 2011, 12:18:26 AM
ขอบคุณค่ะ ไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดที่เราอยู่ก็มีแจกแบบนี้ด้วย


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: mdinnovator ที่ มิถุนายน 16, 2011, 05:00:50 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ :-[


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: gamyui.mp ที่ กรกฎาคม 14, 2011, 03:30:56 PM
เป็นข้อมูลที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ขอบคุณนะคะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: caravanjr ที่ กันยายน 07, 2011, 12:41:02 AM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีกล้าไม้ฟรีด้วย 


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: taa-dang ที่ กันยายน 11, 2011, 10:34:16 PM
ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทุกท่านครับ :D


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: Parttana Permphanphong ที่ ธันวาคม 18, 2011, 03:44:49 PM
อยากได้เมล็ดพันธุ์ดอกไม้คะกล้วยไม้ ดอกดางเรือง ดอกทานตะวัน ดอกบานชื่น หรือดอกอะไรก็ได้คะรบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะคะอยากปลูกมากเลยคะ  รบกวนสงที่ นางสาวปรารถนา  เพิ่มพันธุ์พงศ์ 92/17 ม.6 ต.บางทราย  อ.บางทราย  จ.ชลบุรี  20000


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: Theedaphat ที่ ธันวาคม 27, 2011, 11:49:43 AM
สามารถไปติดต่อขอรับได้ตลอดเลยหรือปล่าวคะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: somjitguy9 ที่ มีนาคม 31, 2012, 03:53:35 PM
ไปรับได้จริงๆนะคะ มีน้องที่ทำงานไปรับมาแล้ว ประมาณ 500 ต้น ที่บางคล้า ฉะเชิงเทราค่ะ ส่วนตัวกะจะไปเดือนหน้านี่แหละค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: saams ที่ เมษายน 03, 2012, 10:12:19 AM
อยากได้หญ้าแฝกครับขอได้ที่ไหน อยู่กรุงเทพครับ รบกวนู้รู้ส่งเมล์ข้อมูลด้วยครับ ขอบคุณครับ muangjai_2007@hotmail.com


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: amy ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 04:52:22 PM
c,แม่สอด ไปเอาที่ไหนคะ  :-*


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: boyboom ที่ พฤษภาคม 24, 2012, 07:56:51 PM
มีเรื่องรบกวน 3 เรื่องครับ ???

กรมพัฒนาที่ดิน กับ สถานีเพาะพันธ์กล้าไม่ คนละที่รึป่าวครับ ??? เราขอ 2 ที่เลยได้รึป่าว ???

ถ้าเราจะไปขอรับ ไม่ใช่คนในจังหวัดนั้น ขอได้รึป่าว ??? ถ้าได้บัตรประชาชนใบเดียวใช่ไหมครับ ???

เคยได้ยินว่าประมงจังหวัดก็ขอพันธ์ปลาได้ฟรีด้วยครับ(ไม่รู้จริงป่าว) ???


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: nokjantra ที่ พฤษภาคม 30, 2012, 09:04:18 PM
ไปรับมาแล้วที่นครหลวง อยุธยา เยอะมาก ๆ เห็นแล้วก็ดีใจที่ประเทศไทยจะมีต้นไม้เกิดขึ้นอีกมากมาย. แต่อีกมุมก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไม.มีต้นกล้าที่คอยจะแจกให้กับคนไทยทุกที่แต่.คนไทยกับไม่เห็นมีการตื่นตัวกับการร่วมกันปลูกต้นไม้เลย ขับรถผ่านที่ข้างทางริมถนน เห็นที่ดินว่างเปล่าเยอะมากมายที่รอคอยการปลูก แค่ปลูกคนละต้นในที่ว่างเปล่าทุกมุมของประเทศไทย ก็เชื่อว่าประเทศต้องเขียวไปด้วยต้นไม้แ.ช่วยกันรณรงค์หน่อยนะค่ะ.อยากเห็นประเทศไทยสี่เขียวค่ะ.


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: djorgan ที่ มิถุนายน 06, 2012, 12:39:47 PM
มีใกล้ๆบ้านด้วย.  บ้านนาสารจะไปใช้บริการครับ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: inong11 ที่ มิถุนายน 11, 2012, 04:45:15 PM
 :-[ :-[ :-[ขอบคุณนะคะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: mj7013 ที่ กรกฎาคม 01, 2012, 09:56:46 PM
คือว่าผมจะขอเมล็ดพันธุ์ไม้หายาก เช่น กฤษณา,ตะเคียนทอง,สักทอง,ชิงชัน,กันเกรา,พะยูง,ประดู่แดง,ประดู่ป่า,ประดู่กิ่งอ่อน,ไม้แดง,มะค่าโมง,มะค่าแต้,ยางนา,พลวง,จามจุรี,หูกระจง,หลุมพอ เพื่อไปเพาะและขยายพันธุ์ไปสู่ธรรมชาติ ผมจะขอได้ที่ไหน และต้องทำยังไงคับ 8)


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: djorgan ที่ กรกฎาคม 12, 2012, 08:35:21 PM
แวะเข้าไปเอามาแล้ว ที่ หัวยมุด บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี
ห่างจากบ้านแต่ 5-6 กก เองครับ
รอบนี้ขนมานิดหน่อย พอหอมปากหอมคอ พนักงาน เจ้าหน้าที่บริการดีมากครับผม
ขอชมเชย


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: mj7013 ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 06:29:36 AM
แวะเข้าไปเอามาแล้ว ที่ หัวยมุด บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี
ห่างจากบ้านแต่ 5-6 กก เองครับ
รอบนี้ขนมานิดหน่อย พอหอมปากหอมคอ พนักงาน เจ้าหน้าที่บริการดีมากครับผม
ขอชมเชย
ท่านไปเอาต้นอะไรละ ท่าน ;D ;D


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: aewaeang ที่ กรกฎาคม 15, 2012, 11:57:53 AM
มีใกล้ ๆ บ้านด้วย ขอบคุณนะค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: บ้านค้ำคูณ ที่ กรกฎาคม 24, 2012, 01:07:58 PM
มีใครรับที่อุดรบ้างหรือเปล่า โทรไปเขาบอกว่าไม่ได้แจกแล้ว ไม่่ทราบจะรับที่ไหนได้บ้าง  :'(

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: mj7013 ที่ กรกฎาคม 26, 2012, 07:38:55 PM
วันนี้ไปที่กรม มา ได้ 50 ต้น ที่จิลงมะเอากว่า นี้ เเต่กล้าหมด มีโครงการใคร ไม่รู้ มาเอาไปเกือบหมด :'( :'( 


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: djorgan ที่ กรกฎาคม 30, 2012, 09:38:28 PM
ไปรับมาแล้วครับที่ห้วยมุด บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี ห่างจากบ้านไปไม่ถึง 10 กม เลยครับ
ยิ้มแย้มแจ๋มใส บริการด้วยใจจริงๆ
ขอบคุณมากคราบ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: aoadrawat ที่ พฤษภาคม 03, 2013, 03:23:31 PM
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้
( 1 คน  ขอรับกล้าไม้ ได้คนละ 200 ต้น  กรุณาโทรไปถามก่อนนะครับ  เพราะกล้าไม้แต่ละฤดู  มีไม่เหมือนกัน )

.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 1 จังหวัดราชบุรี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
   ตู้ ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 032 - 312103
   นายสมนึก   บุญยืน    มือถือ. 081-8044201

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
   ต.ชะอำ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76120   โทร. 032 - 433883 ต่อ 124
   นายเสรี  รัตนเย็นใจ   มือถือ. 081-8534848

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
   ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110  FAX. 034-514415
   นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก   มือถือ. 081-9276144

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
   ม.10  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120   FAX. 02-5237492
   นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์   มือถือ. 086-7555534

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
   ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  กิ่ง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73171   ห้องเลขาฯ กรม  651
   นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์  มือถือ. 081-4571304

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000  FAX. 034-810300
   นายธวัชชัย  ลัดกรูด   มือถือ. 089-8362767

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
   ม.2  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  FAX. 032-425028
   นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์  มือถือ. 081-8565238
า้สด
ทวินกวืทิมา่่


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: RJF ที่ กรกฎาคม 04, 2013, 03:50:03 PM
วันนี้แวะไปเอาต้นกล้าที่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นาพรุ นครศรีธรรมราช

ได้ตะเคียนทองมา 100 ต้น
จำปาทอง 50++ (ได้มาเกิน เพราะต้นเริ่มโตเกินขนาด จนท เลยตัดสต็อคออก)

ขอบคุณ เ้จ้าหน้าที่ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: arare kumuna ที่ กรกฎาคม 29, 2013, 02:14:30 PM
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ ที่แบ่งปัน


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: Noohana ที่ ตุลาคม 11, 2013, 05:25:36 PM
ที่ลพบุรีจะไปขอพันธ์ุไม้ได้ที่ไหนค่ะ ไม่เห็นมี list อยากได้บ้าง ท่านผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: peace7976 ที่ ตุลาคม 16, 2013, 09:02:10 PM
ปทุมธานนีมีไหมคะ 


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: stillaa ที่ มกราคม 07, 2014, 02:49:46 PM
ขอบคุณมากๆ นะคะ  :-[ :-*


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: gotohome ที่ มกราคม 13, 2014, 02:45:30 PM
ไม่รู้ว่าเรื่มแจกหรือยังสำหรับปีนี้


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: k.pi ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 08:02:15 PM
คนละจังหวัดขอใได้หรือเปล่าคะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: Funan ที่ เมษายน 08, 2015, 02:20:49 PM
ขอบคุณค่ะ ;D


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: bellwork ที่ มิถุนายน 02, 2015, 10:58:53 AM
จังหวัดสมุทรสาคร เปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่เป็น 089-4891131 ครับ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: somwang2516 ที่ กรกฎาคม 27, 2015, 06:11:15 AM
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้
( 1 คน  ขอรับกล้าไม้ ได้คนละ 200 ต้น  กรุณาโทรไปถามก่อนนะครับ  เพราะกล้าไม้แต่ละฤดู  มีไม่เหมือนกัน )

.....................ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 1 จังหวัดราชบุรี

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
   ตู้ ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 032 - 312103
   นายสมนึก   บุญยืน    มือถือ. 081-8044201

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
   ต.ชะอำ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76120   โทร. 032 - 433883 ต่อ 124
   นายเสรี  รัตนเย็นใจ   มือถือ. 081-8534848

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
   ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110  FAX. 034-514415
   นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก   มือถือ. 081-9276144

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
   ม.10  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120   FAX. 02-5237492
   นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์   มือถือ. 086-7555534

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
   ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  กิ่ง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73171   ห้องเลขาฯ กรม  651
   นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์  มือถือ. 081-4571304

6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000  FAX. 034-810300
   นายธวัชชัย  ลัดกรูด   มือถือ. 089-8362767

7. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
   ม.2  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  FAX. 032-425028
   นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์  มือถือ. 081-8565238
ขอบคุณมากมาย ราชบุรีบ้านเราครับ ขึ้นชื่อแรกเลย


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: up2uloveu ที่ กันยายน 30, 2015, 04:50:50 PM
ให้โลกเราสวย พวกเรามาช่วยกัน โลกสวยด้วยมือเรา  :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: rosemary ที่ ตุลาคม 28, 2015, 10:59:07 PM
ต้องมีบัตรประชาชนของพื้นที่นั้น ๆ จึงจะได้ไม่ใช่หรือคะ
เนื่องจากเมื่อเดือนกรกฏาคมเพื่อนได้โทรไปขอที่ศูนย์นครนายก
เขาไม่ให้คนพื้นที่อื่น เหตุผลเพราะไปตรวจสอบได้ยากว่า ปลูกจริงหรือไม่ค่ะ


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: TIGER65 ที่ มกราคม 06, 2016, 09:29:41 PM
ขอขอบคุณอย่างสูง ที่นำสิ่งดีๆมาเผื่อแผ่กับพี่น้องชาวเกษตร ;) :-[ :-[ :-[ :-[ :-*


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: jaket ที่ พฤษภาคม 12, 2016, 09:01:55 AM
เมื่อวานไปขอที่ศูนย์เพาะกล้าไม้ ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่พูดจาและบริการดีมาก ๆ ค่ะ ยังมีกล้าเหลืออีกนะคะแต่ไม่มากจะมีเพิ่มอีกประมาณเดือน มิถุนายน ค่ะ(แต่คนงานบางคนไม่ไหวค่ะ แย่มาก)


หัวข้อ: Re: คุณสามารถ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
เริ่มหัวข้อโดย: huupaa ที่ พฤษภาคม 26, 2017, 10:12:28 AM
จากที่ผมโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 พ.ค. 2560 มีต้นกล้าดังนี้

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กทม ทางไปสุพรรณ เลี้ยวซ้ายแยกนพวงศ์
โทร 02 977 6858, 086 329 2950
แผนที่ ปักหมุด ตาม google map ได้เลย หรือ
http://new.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2016/03/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E.png (http://new.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2016/03/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E.png)
- แคบ้าน
- แคนา
- อินทนิลน้ำ
- มะขาม (กระดานธรรมดา)
- ขนุน (มาเลเซีย)
- สะเดา (พื้นเมือง)
- ปีบ
- ขี้เหล็ก

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี (ใกล้ๆ ศูนย์ กทม.)
โทร 081 343 0708

แผนที่ ปักหมุด ตาม google map ได้เลย หรือ http://nursery.forest.go.th/assets/images/map/19-1.JPG (http://nursery.forest.go.th/assets/images/map/19-1.JPG)
- สะเดา
- ฝัก
- ยาง
- มะฮอกกานี
- แคนา
- ปีบ
- กัลปพฤกษ์
- กาลพฤกษ์
- จามจุรี


ถ้าขอไม่เยอะ ใช้แค่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปรับได้ในเวลาราชการเลยครับ (โทรไปก่อนก็ดี)