เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร => ข้อความที่เริ่มโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 01:18:51 PMหัวข้อ: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 01:18:51 PM
เมื่อวันที่ 23-27  เมษายน  2555 ได้ไปศุนย์เรียนรู้เรื่องยางตั้งอยู่เลขที่ 205 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ห่างจากเมืองกระบี่ ประมาณ 20 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 60 เมตร เป็นพื้นที่ราบมีป่าธรรมชาติภูเขาหินปูน ลำห้วย และที่ราบ เป็นบางตอน ดินเป็นดินร่วนเหนียว พื้นที่ราบบางแห่งเหมาะสำหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/DqjUGl.jpg)
 


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 01:35:43 PM
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ เดิมเรียกว่าสถานีทดลองยางในช่อง  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2494 โดยกอง
การยาง กรมป่าไม้ สังกัดแผนกทดลองบำรุง เพื่อต้องการผลิตและขยายพันธุ์ยางพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ปี พ.ศ. 2495 โอนสังกัด
กรมการกสิกรรม และเปลี่ยนเป็นกองการยาง กรมกสิกรรม ปี พ.ศ. 2515 โอนสังกัดสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ปีพ.ศ.
2536 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีทดลองยางกระบี่ ปีพ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่ สังกัด
สำนักวิจัยและัพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร ปีพ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
(ศวพ.กระบี่) สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/NeekMu.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 01:48:25 PM
“ความร่ำรวยในอาชีพด้านการเกษตรนั้น คือ ความร่ำรวยของประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป
และนั่นก็คือความมั่นคงของชาติอันเป็นส่วนรวม”เป็นคำกล่าวของ  พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาล  มณฑลภูเก็ต ผู้นำยางพารามาปลูกในประเทศไทยคนแรก
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/gwznTR-1.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 02:04:50 PM
เข้าไปในศูนย์ฯสิ่งแรกที่เห็นคือแปลงกิ้งตายาง แปลงนี้เป็นพันธุ์ RRIT 251  ซึ่งพร้อมที่จะนำไปติดตา ให้ต้นตอแล้ว
  (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/bOnOEU.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 02:08:32 PM
  แปลงกิ่งตายางนี้ ได้ถูกตัดกิ่งตาไปแล้วบางส่วน
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/XW03iB.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 02:10:10 PM
  เกษตรกรที่มาซื้อกิ่งตายางกำลังตัดแต่งกิ่งตาที่ตัดมาจากแปลง
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/NY2lrI.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 02:11:27 PM
  ต่างคนต่างตัดมาแต่งเพื่อนำยางพันธุ์ดีของศูนย์ไปติดตา ต้นตอยางพาราที่บ้านตัวเอง
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/jvdz2K.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 02:12:57 PM
  คนหนึ่งจะซื้อกิ่งตายางได้ 100 ท่อน( ท่อนหนึ่งยาวประมาณ 1 ฟุต) มี  ตาประมาณ 7-10 ตา ราคาท่อนละ  3  บาท
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/NXiUFT.jpg)
 


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ เมษายน 29, 2012, 02:14:57 PM
  เกษตรกรที่ต้องขนไปไกลหน่อยก็จะบรรจุอย่างดีไม่ให้กิ่งตายางช้ำ
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/ivlD8e.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 04, 2012, 07:18:47 AM
  การปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งไม่เหมาะสมจะมีผลเสีย พื้นที่ไม่เหมาะในการปลูกยางพาราเช่น ที่นา  ที่ลาดชันเกิน 35 องศา ที่ดินเป็นด่าง ที่ดินทรายจัด  ที่หน้าดินตื้น ที่ชั้นล่างเป็นหินดาน  การทำสวนยางพาราในพื้นที่ซึ่งไม่เหมาะสมจะทำให้ต้นทุนการผลิตจะสูงมาก  การเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมต้นทุนจะต่ำ
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/4N7yMc.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 05, 2012, 09:09:57 AM
การส่งออกยางพาราของไทยปี  2554 ยังไม่ได้นับปริมาณการใช้ภายในประเทศ
  (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/t1cTtJ.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 06, 2012, 08:53:53 AM
  การเลือกปลูกยางพันธุ์ดี จำเป็นอย่างยิ่งเพราะลงทุนปลูกดูแลรักษากว่า 7 ปี
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/Pbg9z5.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 06, 2012, 08:55:41 AM
  ยางพันธุ์ดีที่มีจำหน่ายในศูนย์วิจัยยางราคาต้นละ 26 บาท แต่ต้องสั่งจองล่วงหน้านานเป็นปีเพราะมีความต้องการจากเกษตรกรจำนวนมาก
  (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/2ObfSq.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 06, 2012, 08:59:20 AM
  การดูแลบำรุงรักษาดี เอาใจใส่ อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจะทำให้ยางเจริญเติบโตดี
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/k6N7CX.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 06, 2012, 09:03:05 AM
  ฝีมือการกรีดยางเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/NlUoT.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 06, 2012, 09:05:03 AM
  การเรียนกรีดยางพาราจะเปิดสอนทั้งที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราในจังหวัดต่างๆ
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/21dlHm.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 06, 2012, 09:07:02 AM
ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวนมาก กรีดยางต้นเล็กที่ยังไม่ได้ขนาด  ซึ่งจะมีผลเสียมากต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต(ขนาดมาตรฐานคือ เส้นรอบวง 50 ซม. โดยวัดที่ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม)ยางที่มีลำต้นขนาดเล็ก ความหนาของเปลือกจะบาง ส่วนของเปลือกยางจะมีท่อน้ำเลี้ยงเป็นส่วนที่จะสร้างน้ำยางให้ลำต้น ถ้าเปลือกบางจะมีท่อน้ำเลี้ยงน้อยทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และจะทำให้ยางเติบโตช้าลงมาก การกรีดยางต้นเล็ก จะทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยางขนาด 50 เซ็นติเมตร[/color] การกรีดยางต้นเล็ก ทำให้สิ้นเปลืองหน้าเปลือกมาก ทำให้หน้ากรีดเสียหายมาก เพราะหน้าเปลือกยังบางอยู่ ทำให้ยางพารามีอายุสั้นลง และอาจจะทำให้เกิดปัญหาหน้ายางตาย
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/30er40.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: terdsak ที่ พฤษภาคม 09, 2012, 04:49:42 PM
เข้าไปดู  ในลิงค๋นี้ สุดยอด
เรื่องการกรีดยาง

http://www.youtube.com/watch?v=Fu785tWBDaw


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: ดวงพร ที่ พฤษภาคม 12, 2012, 05:00:59 PM
ขอบคุณความรู้ค่ะพี่วุฒิ ;D ;D


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 03:42:49 PM
โรงงานยางพาราแห่งแรก
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/dtDAZA.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 03:44:49 PM
 ไม้ยางพาราเป็นอีกรายได้หนึ่งหลังจาก ต้นยางหมดอายุการกรีด
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/WtK391.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 03:45:43 PM
 ตลาดกลางไม้ยางพารา
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/L5JSlT.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 03:47:06 PM
การขายไม้ยางพารา
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/Gb1kRH.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 03:48:37 PM
การกำหนดราคาไม้ยางพารา
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/T2M6lL.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 06:51:46 AM
มากระบี่ ทั้งที ต้องไปดูการปลูกปาล์มน้ำมันด้วย แปลงที่ไปดูเป็นของคุณเอนก  ลิ่มศรีวิไล อยู่่บ้านในช่อง  ถนนสายกระบี่ - พังงา
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/FSIaEI.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 06:56:10 AM
 พันธุ์ที่ปลูกเป็นพวก  ลูกผสม  D x P
 (http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/qGzwqc.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 07:01:24 AM
สวนปาล์มแห่งนี้ คือที่ผลิตพันธุ์ปาล์ม ที่มีชื่อเสียงของบริษัทดังทางด้านการเกษตรของประเทศไทย
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/7rIzhr.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 07:03:19 AM
  หลังจากมีการผสมเกสรตัวผู้ต้นพ่อ (พิซิเฟอร่า) ต้องมีการคลุมถุงช่อดอกตัวเมียบนต้นแม่พันธุ์(ดูร่า)เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเกสรตัวผู้จากต้นอื่นๆ ตามวิธีมาตรฐานของการผสมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
(http://i1072.photobucket.com/albums/w373/wti98/Mk7hf2.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 07:08:44 AM
 ที่ยากที่สุดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มคือการที่ต้องให้มีต้นแม่ที่เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ไม่มีพันธุ์อื่นปน เพราะถ้ามีพันธุ์อื่นปน ลูกผสมที่ได้ก็จะไม่ใช่พันธุ์ที่เราต้องการ
 (http://image.ohozaa.com/i/c93/ro9d4v.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/w62dAbCoHp7Z3X68)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 07:20:43 AM
 ต้นพ่อ พันธุ์
 (http://image.ohozaa.com/i/2df/WF1xft.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/w62iaQy2oVDucDDi)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 07:29:38 AM
 ต้นแม่ต้นนี้แรงงง  โดนผสมเกือบทุกทลาย
(http://image.ohozaa.com/i/ea2/cTA6DY.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/w62l2NSoKihtzsHe)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 07:31:36 AM
  ทลายปาล์มลูกผสมที่ได้  ไม่รู้ว่ากี่เมล็ดแต่พี่เขาขายเมล็ดละ  20  บาท
 (http://image.ohozaa.com/i/dad/Rpu1cQ.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/w62lDjGDXodhdqxi)


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: technocrat ที่ กรกฎาคม 18, 2012, 09:58:42 AM
ปาล์มจากที่ดูต้นพ่อโอเคเลยครับอายุเยอะใช้ได้ แต่ต้นแม่ยังเด็กเลยอ่ะ ความนิ่งของสายพันธุ์น่าเป็นห่วง
ปกติที่ทำการผสมกันเพื่อให้เกิดความนิ่งของสายพันธุ์อายุต้น พ่อ และ แม่ ควรเกิน 20 ปี แต่อนุโลมให้ใช้ได้ตั้งแต่ 10 ปี จึงจะดี
ตอนผมวิจัยพบว่า อายุของต้นพ่อแม่มีผลอย่างมากต่อ ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ครับ
ตอนที่วิจัยได้ลองนำมาขยายพันธุ์แบบเพาะเนื้อเยื่อ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจาก ปาล์มมันแปลกที่ว่าเมื่อเพาะแล้วกลับมีความ
ผันผวนของสายพันธุ์สูง ทั้งๆที่นิยามการเพาะเนื้อเยื่อบอกว่าจะทำให้ได้ต้นใหม่ที่เหมือนต้นเดิมสูงก็ตาม
(ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มต้องใช้เวลานานนั้นเอง


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ กรกฎาคม 28, 2012, 11:31:58 PM
ขอบคุณครับ แล้วผมจะแจ้งเจ้าของพันธุ์ให้ทราบถึงข้อคิดเห็นนี้


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: handokku ที่ ตุลาคม 28, 2012, 05:59:14 PM
คุณวุฒิครับ ที่ ศวป.ปาล์มน้ำมันกระบี.คลองท่อมที่การขายกิ่งตาพันธ์ดีด้วยครับ เราเรียกกันว่าสวนหลวง ตออายุเป้นยี่สิบปีแล้วมั้ง น่าจะเอาข้อมูลตรงนี้มาด้วยครับ ผมไปซื้อกิ่งตาที่นี่มา ครับ


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ ตุลาคม 30, 2012, 03:28:29 PM
ครับ  ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ยังมีกิ่งตายางพาราพันธุ์ดีจำหน่ายเหมือนเดิม ติดต่อได้ที่  ผอ. สุริยะ  0898952089


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: handokku ที่ ตุลาคม 30, 2012, 04:09:03 PM
ครับ  ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ยังมีกิ่งตายางพาราพันธุ์ดีจำหน่ายเหมือนเดิม ติดต่อได้ที่  ผอ. สุริยะ  0898952089
ที่นั้นเขามีฝ่ายวิชาการด้านกานวิจัยมั้ยครับ อยากได้ความรุ้มาเสริมทัพอีก รอการคลอดของ 408ด้วยครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ ตุลาคม 30, 2012, 05:35:16 PM
ครับ  ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ยังมีกิ่งตายางพาราพันธุ์ดีจำหน่ายเหมือนเดิม ติดต่อได้ที่  ผอ. สุริยะ  0898952089
ที่นั้นเขามีฝ่ายวิชาการด้านกานวิจัยมั้ยครับ อยากได้ความรุ้มาเสริมทัพอีก รอการคลอดของ 408ด้วยครับ ขอบคุณครับ
มีแน่นอนครับ งานวิชาการ


หัวข้อ: Re: ไปดูศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่กระบี่
เริ่มหัวข้อโดย: handokku ที่ ตุลาคม 30, 2012, 06:19:14 PM
ครับ  ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ยังมีกิ่งตายางพาราพันธุ์ดีจำหน่ายเหมือนเดิม ติดต่อได้ที่  ผอ. สุริยะ  0898952089
ที่นั้นเขามีฝ่ายวิชาการด้านกานวิจัยมั้ยครับ อยากได้ความรุ้มาเสริมทัพอีก รอการคลอดของ 408ด้วยครับ ขอบคุณครับ
มีแน่นอนครับ งานวิชาการ
ครับ  8)