เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => ถามตอบปัญหาที่ดิน => ข้อความที่เริ่มโดย: dada2010 ที่ มกราคม 17, 2012, 02:36:07 PMหัวข้อ: ขอคำปรึกษาเรื่องที่ดินมรดก
เริ่มหัวข้อโดย: dada2010 ที่ มกราคม 17, 2012, 02:36:07 PM
   มีที่ดินของพ่อแม่ เป็นที่ นส. 3 ก เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตทำพินัยกรรมให้ลูก 5 คน และลูก ๆได้ทำเรื่องโอนมรดกให้เป็นชื่อของทั้ง 5 คนใน นส. 3 ก เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีการตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดก พอตอนหลังผ่านไป 15 ปี ทั้ง 5 คนตกลงจะทำการแบ่งที่ดินมรดกนี้กัน ต้องทำอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ค่ะ 


หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาเรื่องที่ดินมรดก
เริ่มหัวข้อโดย: prtprtza ที่ มกราคม 17, 2012, 06:48:26 PM
      การแบ่งแยก นส3ก

ขั้นตอนน่าจะประมาณนี้นะครับ

1.กรณีแบ่งแยก  ยื่นคำขอพร้อมนส3ก สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำคำขอส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ

4.ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด นัดรังวัดตามคิวคำขอ จัดทำใบนัดรังวัด (ท.ด.2) กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบให้ผู้ขอรับไป ผู้ขอต้องตรวจดูสาระสำคัญในใบนัดรังวัด

5.ผู้ขอวางเงินค่ารังวัด จัดซื้อหลักเขตที่ดิน รับหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามกำหนดในใบนัดรังวัด (ท.ด.2) แล้วนำไปให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับโดยเร็ว หากส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งลงทะเบียนตอบรับ ถ้าข้างเคียงเป็นที่ดินของส่วนราชการให้ไปส่งหนังสือพร้อมทั้งติดต่อผู้ดูแลในการที่จะไประวังแนวเขตวันรังวัดด้วย(ให้ที่ดินทำให้ก็ได้)

6.ผู้ขอ พบช่างรัดวัดตามกำหนดวันเวลาที่กำหนด ณ สถานที่นัดพบในใบนัดรังวัด (ท.ด.2)

7.ผู้ขอนำช่างทำการรังวัดร่วมกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง ผู้ปกครองท้องที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ผู้ดูแล (ถ้ามี) กรณีที่ดินมีเขตติดต่อแม่น้ำ คลอง ทางหลวงที่ราชพัสดุ และอื่นๆ (มีค่ายานพาหนะให้ช่างไปเองจะสะดวกกว่าเพราะมีทั้งเครื่องมือ และผู้ช่วยช่าง ถ้ารถว่างก็ขอไปด้วยได้ประหยัดค่าน้ำมัน)

8.ถ้ามีการคัดค้านเขต ช่างรังวัดจะทำแผนที่แสดงเขตที่คัดค้าน บันทึกถ้อยคำผู้ขอและผู้คัดค้าน

10.เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขต หากแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่หรือรูปแผนที่ หรือเนื้อที่ จะต้องดำเนินการส่งหนังสือสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ไม่มาระวังชี้แนวเขต กำหนดเวลา 30 วัน   
ในกรณีรูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม มีหนังสือแจ้งการปักหลักเขตใหม่ให้ทราบ

11.เมื่อนำทำการรังวัดเสร็จแล้ว ช่างรังวัดจะดำเนินการรังวัดตามที่เจ้าของที่ดินได้ตกลงกันไว้ (พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำตามบันทึกข้อตกลงของคู่กรณีที่แสดงถึงความประสงค์ว่าจะแบ่งกันอย่างใด อาจจะแบ่งไม่เท่ากันก็ได้ จะเซ็นอะไรอ่านดูให้ดีก่อนนะครับ) แล้วนำผลการรังวัดมาคำนวณแผนที่ ลงที่หมายแผนที่ คำนวณเนื้อที่จำลองรูปแผนที่ ขอต่อเลขที่ดิน เลขหน้าสำรวจเขียนรายงานการรังวัดและค่าใช้จ่าย เพื่อส่งผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

12.ลงนามในเอกสารต่าง ๆ

14.รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ


หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาเรื่องที่ดินมรดก
เริ่มหัวข้อโดย: dada2010 ที่ มกราคม 17, 2012, 11:41:29 PM
ขอบคุณมากค่ะ คุณ prtprtza