เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => คลังบทความเกษตรพอเพียง => ข้อความที่เริ่มโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:34:41 AMหัวข้อ: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:34:41 AM
การตอนกิ่ง (Layering)

การตอนกิ่ง หมายถึง วิธีการทำให้กิ่งพืชออกรากในขณะอยู่ติดกับต้นแม่ เมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้ว จึงตัดไปปลูกต่อไป

การตอนกิ่งเป็นการตัดท่อลำเลียงอาหารของพืชส่วนท่อน้ำยังมีอยู่ตามปกติ จึงทำให้กิ่งที่ทำการตอนได้รับน้ำอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กิ่งตอนสดอยู่เสมอจนกว่าจะออกราก

การออกรากของกิ่งตอน จะขึ้นอยู่กับความชื้น การถ่ายเทอากาศ และระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่ถ้าปล่อยให้ดินหรือวัสดุหุ้มกิ่งแห้งโดยมิได้ดูแล ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการเกิดรากได้เช่นกัน  ดังนั้น ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดในการตอนกิ่ง ควรเป็นฤดูฝน

การตอนกิ่ง  ใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะพืชบางชนิดที่ไม่สามารถออกรากได้โดยใช้วิธีตัดชำ  แต่ออกรากได้โดยวิธีตอนกิ่ง  สามารถทำได้ง่ายทั้งกลางแจ้งและในเรือนเพาะชำ  นอกจากนี้ กิ่งตอนยังมีจำนวนรากมากกว่ากิ่งตัดชำ เมื่อนำไปปลูก จึงมีโอกาสตั้งตัวได้เร็วและมีเปอร์เซ็นต์การตายน้อยกว่ากิ่งตัดชำ  ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ  พืชต้นใหม่ที่ได้จากการตอน จะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย  จึงสะดวกต่อการดูแลปฏิบัติบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะไม้ประดับ จะได้ทรงพุ่มที่สวยงาม  เป็นต้น  แต่กิ่งตอนมีข้อเสีย คือ พืชที่นำไปปลูกเมื่อโตเต็มที่จะล้มง่าย เพราะไม่มีรากแก้ว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอนกิ่ง
1) การทำให้เกิดการสะสมอาหารและสารบางชนิดที่จำเป็นต่อการงอกราก ในบริเวณที่ทำการตอน โดยวิธีการทำให้กิ่งเกิดแผล เพื่อตัดท่อลำเลียงอาหารของพืชในส่วนอื่นๆ จึงเกิดการสะสมอาหารและสารบางอย่างขึ้นเหนือแผลที่ทำการตอน
2) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการงอกรากของพืช เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และแสงสว่าง
3) การดูแลรักษา ควบคุมความชื้นหรือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย อันเกิดจากศัตรูอื่นๆ เช่น มด แมลง สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง
1) มีดขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์ (Cutter) หรือมีดติดตาต่อกิ่ง
2) ถุงพลาสติกขนาด 2x4 นิ้ว หรือ 3x5 นิ้ว
3) วัสดุหุ้มกิ่งตอน เช่น กาบมะพร้าว ถ่านแกลบหรือขุยมะพร้าว
4) เชือกมัดวัสดุหุ้มกิ่งตอน เช่น เชือกฟาง
5) ฮอร์โมนเร่งราก

รูปแบบการตอนกิ่ง  มีหลายวิธี ที่นิยมกันได้แก่
1)  การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering)
2)  การตอนกิ่งแบบฝังยอด (Tip Layering)
3)  การตอนกิ่งแบบฝังกิ่งให้ยอดโผล่พ้นดิน (Simple Layering)
4)  การตอนกิ่งแบบงูเลื้อย (Compound Layering)
5)  การตอนกิ่งแบบขุดร่อง (Trench Layering)
6)  การตอนกิ่งแบบสุมโคน (Mound or Stool Layering)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:38:41 AM
1)  การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering)
    การตอนกิ่งในอากาศ โดยเฉพาะแบบควั่นกิ่ง   เหมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น  กุหลาบ  โมก  โกสน  แสงจันทร์  เล็บครุฑ ฯลฯ และไม้ผลบางชนิด  เช่น  มะม่วง  ลำไย  มังคุด  มะเฟือง   ฯลฯ  เป็นต้น    มีขั้นตอน  ดังนี้

(1) เลือกกิ่งที่มีอายุไม่เกิน  1  ปี หรืออยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะออกรากได้ดีกว่ากิ่งที่มีอายุมาก และควรเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง ที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง

(2) ควั่นเปลือกกิ่ง  ความยาวของรอยแผล ประมาณเส้นรอบวงของกิ่ง ทั้งด้านบนและล่างของกิ่ง แล้วลอกเอาเปลือกออกและขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆ รอบกิ่งออกให้หมด

(3) นำตุ้มตอน (ขุยมะพร้าวเก่าที่แช่น้ำจนอิ่มตัว แล้วบีบน้ำออกพอหมาดๆ อัดลงในถุงพลาสติกแล้วผูกปากถุงให้แน่น) มาผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้มรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผลที่ควั่น

(4) เมื่อกิ่งตอนงอกรากซึ่งจะเกิดตรงบริเวณรอยควั่นด้านบน และรากเริ่มแก่เป็นสีเหลือง หรือมีสีน้ำตาล ปลายรากมีสีขาวและมีจำนวนรากมากพอ จึงตัดกิ่งตอนไปชำหรือปลูกได้

(5) ตัดกิ่งตอนไปชำในภาชนะ ในกระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป


(http://i1307.photobucket.com/albums/s598/kaikppf/kasetporpeang/graft01image025.gif)

(http://i1307.photobucket.com/albums/s598/kaikppf/kasetporpeang/graft02image027.gif)หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:42:55 AM
2) การตอนกิ่งแบบฝังยอด (Tip Layering) การตอนกิ่งแบบนี้  รากจะออกตรงบริเวณใกล้กับยอดที่นำฝังลงดิน เหมาะกับพืชบางชนิด  เช่น  ต้นประทัดจีน  มีขั้นตอน  ดังนี้

(1)    ใช้เสียมหรือพลั่วกาบอ้อย  ขุดดินให้เป็นหลุมลึก ประมาณ  7 – 8 เซนติเมตร
(2)    สอดปลายยอดเข้าไปในหลุม แล้วกลบดินทับ
(3)    รดน้ำทุกวัน  และดูแลอย่าให้วัชพืชขึ้นบดบังแสง
(4)    ประมาณ  30 – 45  วัน เมื่อยอดใหม่โผล่ขึ้นมาจากดิน จะมีราก พร้อมที่จะย้ายปลูกได้ทันที


(http://i1307.photobucket.com/albums/s598/kaikppf/kasetporpeang/graft03image029.gif)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:45:20 AM
3) การตอนกิ่งแบบฝังกิ่งให้ยอดโผล่พ้นดิน (Simple Layering) การตอนกิ่งแบบนี้  เหมาะสำหรับพืชที่มีกิ่งยาวและมีลักษณะดัดโค้งได้ง่าย  เช่น  มะลิชนิดต่างๆ เป็นต้น  มีขั้นตอน ดังนี้

(1) เลือกกิ่งที่มีอายุมากกว่า  1  ปี
(2) ทำแผลให้เกิดขึ้นโดยการบิดให้แตกหรือใช้มีดปาด
(3) โน้มกิ่งลงหาพื้นดิน  แล้วกลบดินบริเวณบางส่วนของกิ่ง  โดยให้ยอดโผล่ขึ้นเหนือดิน  ยาวประมาณ  15 – 30  เซนติเมตร
(4) ใช้ไม้ปัก ผูกมัดยอดให้ตรง เพื่อให้รากเกิดขึ้นเร็วบริเวณกิ่งที่กลบดิน
(5) รดน้ำทุกวัน  และดูแลอย่าให้วัชพืชขึ้นบดบังแสง
(6) ประมาณ  50 - 60  วัน จะมีรากเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแผล พร้อมที่จะย้ายปลูกได้ทันที


(http://i1307.photobucket.com/albums/s598/kaikppf/kasetporpeang/graft04image031.gif)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:48:26 AM
4) การตอนกิ่งแบบงูเลื้อย (Compound Layering)  การตอนกิ่งแบบนี้ คล้ายกับวิธีที่  3 เหมาะกับชนิดต่าง ๆ  ได้แก่  ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น  มะลิ  เล็บมือนาง การเวก พลูชนิดต่างๆ ตีนตุ๊กแก  และไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น  องุ่น  มันเทศ  พริกไทย เป็นต้น มีขั้นตอนดังนี้

(1) เลือกกิ่งยาวและมีลักษณะดัดโค้งได้ง่าย  แบ่งเป็นตอน ๆ  ยาวประมาณ  30  เซนติเมตร
(2) ใช้มีดปาดให้เกิดแผล แล้วกลบดินทับ  เป็นตอน ๆ   ตลอดความยาวของกิ่ง
(3) รดน้ำทุกวัน  และดูแลอย่าให้วัชพืชขึ้นบดบังแสง
(4) ประมาณ  30 – 45  วัน เมื่อยอดใหม่โผล่ขึ้นมาจากดิน จะมีรากพร้อมที่จะย้ายปลูกได้ทันที


(http://i1307.photobucket.com/albums/s598/kaikppf/kasetporpeang/graft05image033.gif)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:51:38 AM
5) การตอนกิ่งแบบขุดร่อง (Trench Layering) การตอนกิ่งแบบนี้ เหมาะสำหรับไม้ผลเมืองหนาวบางชนิด  เช่น ท้อ สาลี่  และเชอรี่  เป็นต้น มีขั้นตอน  ดังนี้

(1) ขุดร่องลึก ประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อเตรียมสำหรับโน้มกิ่งไว้ก่อน
(2) เมื่อกิ่งต้นแม่ เริ่มแตกยอดอ่อน  ให้โน้มกิ่งขนาดติดกับผิวหน้าดิน โดยใช้ตะขอเหล็กเส้น รูปตัว  ยู  (U)   ปักยึดโคนกิ่งไว้  ให้กิ่งนอนราบกับพื้นร่องที่เตรียมไว้
(3) ตัดปลายกิ่งออกเล็กน้อย  แล้วใช้ดินร่วนกลบให้หนา ประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร  
(4) รดน้ำทุกวัน  และดูแลอย่าให้วัชพืชขึ้นบดบังแสง
(5) เมื่อตากิ่งเริ่มแตกยอดพ้นผิวดินที่กลบครั้งแรก  ให้กลบดินเพิ่มขึ้นอีก และต้องรีบกลบก่อนที่ยอดจะเริ่มคลี่ใบ
(6) ในช่วง  2 – 3  สัปดาห์  ให้กลบดินแบบนี้อยู่เรื่อย ๆ  ไป  จนกว่าจะแน่ใจว่า  บริเวณของกิ่งที่แตกยอดนั้น ไม่ได้รับแสงแดด  การกลบดินแต่ละครั้งให้กลบประมาณ  ½  ของยอดที่โผล่ออกมาพ้นดิน
(7) การเกิดราก จะเกิดขึ้นที่บริเวณฐานของกิ่งที่แตกยอดใหม่  ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ  50 - 60  วัน
(8 ) การย้ายปลูก ให้ขุดเอาดินที่กลบออก  แล้วตัดกิ่งออกเป็นท่อน ๆ  ตามจำนวนต้นที่เกิดใหม่  นำไปชำในถุงดำ  ดูแลรักษา จนกว่าต้นสมบูรณ์ดี  จึงนำไปปลูกต่อไป


(http://i1307.photobucket.com/albums/s598/kaikppf/kasetporpeang/graft06image035.gif)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 10:53:50 AM
6) การตอนแบบสุมโคน (Mound or Stool Layering) การตอนกิ่งแบบนี้  จะต้องตัดต้นพืชที่ต้องการออกให้เหลือสั้น  ติดผิวดิน ในขณะที่ต้นพืชอยู่ในระยะพักตัว   ส่วนมากทำกับต้นพืชที่มีกิ่งแข็งแรง  ไม่สะดวกต่อการโน้มกิ่งลงมายังพื้นดินหรือตัดกิ่งได้ยาก   แต่มีความสามารถที่จะแตกกิ่งก้านจากต้นตอคอดิน   พืชที่นิยมทำส่วนมากเป็นไม้ผล  เช่น  พุทรา  แอปเปิ้ล   ลำไย  ลิ้นจี่   เป็นต้น     มีขั้นตอน  ดังนี้

(1) เมื่อตัดต้นที่ต้องการออกแล้ว  จะสังเกตเห็นตามที่โคนต้น เริ่มแตกเป็นต้นอ่อน
(2) เมื่อต้นอ่อนที่เกิดใหม่ ยาวประมาณ  6 – 12  เซนติเมตร  ใช้ดินร่วนสุมโคน ประมาณ  ½  ของยอดที่เกิดใหม่
(3) เมื่อต้นสูง ประมาณ 25 เซนติเมตร ให้สุมโคนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เมื่อ กิ่งยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
(4) รดน้ำทุกวัน  และดูแลอย่าให้วัชพืชขึ้นบดบังแสง
(5) หลังจากนั้น ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงตัดกิ่งไปปลูกหรือชำ โดยตัดให้ชิดโคนต้นและมีรากติดไปด้วยให้มากที่สุด
(6)  เมื่อตัดกิ่งไปแล้ว จะต้องเอาดินที่สุมโคนออก ให้ถึงต้นตอเดิม  เพื่อให้ตอเดิมแตกยอดใหม่อีก  และทำการสุมโคนต่อไปเมื่อต้องการต้นใหม่   


(http://i1307.photobucket.com/albums/s598/kaikppf/kasetporpeang/graft07image037.gif)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ailuminati ที่ มีนาคม 12, 2009, 10:27:59 AM
ละเอียดเจงๆครับ ขอบคุณที่แบ่งปัน :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ooy2009 ที่ มีนาคม 19, 2009, 06:43:28 PM
ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Lekbomb ที่ มีนาคม 21, 2009, 10:12:06 PM
อยากทราบว่าการทำตุ้มตอนเราต้องแช่ขุยมะพร้าวไว้ในน้ำนานเท่าไหร่คะอยากจะลองหัดตอนเองดูบ้างค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ มีนาคม 23, 2009, 11:39:02 AM
อยากทราบว่าการทำตุ้มตอนเราต้องแช่ขุยมะพร้าวไว้ในน้ำนานเท่าไหร่คะอยากจะลองหัดตอนเองดูบ้างค่ะ

แช่ทิ้งไว้สัก คืนก็ ได้ครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: kaset0070 ที่ มีนาคม 25, 2009, 01:55:53 PM
โอ้โห เพิ่งจะรู้ว่าการตอนยังทำได้ตั้งหลายวิธี เคยทำแต่ตอนอากาศอย่างเดียว เชยเหลือเกินเรา

stl


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ทอม ที่ เมษายน 04, 2009, 10:39:23 AM
กะปิเร่งรากกิ่งตอน
การขยายพันธุ์ไม้ผลที่นิยมกันมากคือการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง เพราะการตอนกิ่งนอกจากจะสามารถขยายพันธุ์ได้เร็ว ต้นพันธุ์ที่ได้โตเร็ว และต้นไม่สูงเกินไป การดูแลรักษาสะดวกแล้ว ต้นไม้ยังไม่กลายพันธุ์อีกด้วย เกษตรกรมีวิธีที่ทำให้การตอนกิ่งสามารถงอกรากได้เร็วยิ่งขึ้นหลายวิธี วิธีหนึ่งที่นิยมทำ คือใช้กะปิเร่งราก
วิธีการ
1. เลือกกิ่งไม้ที่จะทำการตอนกิ่ง โดยเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป และเป็นกิ่งที่ตั้งตรง เช่น กิ่งกระโดง เพื่อทำการตอนกิ่ง
2. ใช้มีดควั่นกิ่งเอาเปลือกออก ขูดเยื่อออกให้หมด จากนั้นนำกะปิป้ายบริเวณแผลด้านบน ซึ่งเป็นบริเวณที่จะออกราก
3. ใช้ดินหรือขุยมะพร้าวหุ้มทับ
4. ใช้พลาสติกหุ้มมัดคลุมโดยรอบ
5. ให้ความชื้นสม่ำเสมอ
วิธีนี้จะทำให้รากออกเร็วกว่าปกติ นับว่าเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตร ที่เกษตรกรใช้กะปิแทนฮอร์โมนเร่งรากที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตจากการตอนแบบปกติทั่วๆ ไป

ได้ข้อมูลนี้มาจาก วิชาการดอทคอม ครับหัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: B.KITTISAK ที่ เมษายน 06, 2009, 05:23:53 PM
ขอขอบพระคุณครับ เป็นประโยชน์มากเลยครับ เพราะว่าผมกำลังหาข้อมูลพอดีเลย


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: แจ็ค ที่ เมษายน 25, 2009, 10:11:45 PM

..... เป็นเรื่องจริงรึนี่ที่ว่ากระปิช่วยในการเร่งรากกิ่งตอน  นึกว่าคนที่บอกนั้นหลอกซะอีก .....


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: docter_m ที่ เมษายน 29, 2009, 09:56:09 PM
ขอบคุณมากๆเลยครับขนาดเรียนเกษตรมายังไม่รู้ลึกขนาดนี้เลยครับ
แล้วจะเข้ามาขอความรู้เพิ่มเติมนะครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ooy2009 ที่ พฤษภาคม 12, 2009, 06:50:37 PM
เอ...แล้วตอนอย่างอื่นได้มั๊ยค่ะ... (อะล้อเล่ง)... :D :D :D


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: lofokid ที่ พฤษภาคม 12, 2009, 06:59:49 PM
อืมได้ความรู้มากมายขอบพระคุณครับ :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: janwinai ที่ พฤษภาคม 27, 2009, 09:49:10 PM
ดีใจคลังความรู้ใหม่ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: otagon ที่ กรกฎาคม 11, 2009, 03:23:30 PM
ขอบคุณมากครับ ทำรายงานให้หลานพอดีเลย


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: chang010 ที่ กรกฎาคม 14, 2009, 11:20:00 PM
ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่มีให้


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: greenmaker ที่ กันยายน 26, 2009, 09:57:29 AM
ขออนุญาต coppy ข้อมูลครับ จะพิมพ์ไว้ติดบอร์ดที่สวนครับ เผื่อมีคนสนใจ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: vunna29 ที่ กันยายน 26, 2009, 12:36:13 PM
ขอขอบคุณมากๆเลยคับ...สำหรับความรู้อ่ะคับ... :-[ :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: cyclone ที่ กันยายน 26, 2009, 04:37:50 PM
ขอบคุณมากๆเลยครับ เป็นประโยชน์ดีมากๆเลยครับพี่ :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: cat007 ที่ ตุลาคม 24, 2009, 04:40:18 PM
ขอบคุณมากๆเลยครับ  เป็นลูกชาวสวนแท้ๆแต่ไม่เคยเห็นการตอนที่หลากหลายเช่นนี้เลยครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: damdam ที่ ตุลาคม 30, 2009, 06:25:02 PM
สาระล้วนๆขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: porjai_life ที่ ตุลาคม 30, 2009, 07:55:16 PM
ลองแล้ว ครับ ด้วยวิธิการ โน้มกิ่ง ลงพื้น แล้ว ใช้ดินกลบ   กับ ต้น เหงือกปลาหมอ  ได้ผลดีเลยครับ   กะลังจะลองแบบวิธี สุมโคน  แล้วจะรายงานผลครับ อ้อ จะสุมโคน กับ ต้น พุทธ นะครับ พอดี ได้ตัดแต่งกิ่ง และ เอาไปชำ ได้ผลด มาแล้ว ติดง่ายนะครับ กิ่งพุทธ ตอนนี้ เลยคิดว่า จะ ลองตัดโคน เลย เพราะ กะลังคิดว่า จะ เอาออก จากที่เดิมโดยการ ขุดออกอยู่แล้ว  เลยได้ ไอเดีย ลอง สุมโคนดู เลยครับ แล้ว จะมารายงานนะครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: porjai_life ที่ พฤศจิกายน 07, 2009, 03:20:56 PM
สงสัย ว่า การที่ไม่ใช้ยาเร่งราก เวลา ตอนกิ่ง มีผล มาก มั๊ยครับ?


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: nok133 ที่ พฤศจิกายน 10, 2009, 10:36:45 AM
ขออนุญาต copy การตอนกิ่งทั้ง 6 แบบพร้อมภาพค่ะ 
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: kakin ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 07:14:55 AM
แน่นอนมาก ขอชม จากใจ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: macAsura ที่ ธันวาคม 01, 2009, 08:02:47 AM
ขอบคุณมากครับได้ความรู้จริงๆ ขอถามเพิ่มครับ ถ้าผมจะตอนกิ่งกระท้อนนี้มันจะกลายพันธ์จากหวานเป็นเปรี้ยวไหมครับ พอดีอยากลองวิชาตอนกิ่ง เพื่อขยายพันธ์กระท้อนที่บ้านครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: มีน สราญธนรัตน์ ที่ ธันวาคม 02, 2009, 08:05:53 AM
ขอบคุณค่ะ ถึงว่าตอนทีไรไม่ติดซ่ะที ทำผิดนี่เอง แฮ่


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ice1 ที่ ธันวาคม 02, 2009, 09:27:33 AM
ขอบคุณมากค่ะ  ได้ความรู้มากๆ เลย ;)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: nutapol ที่ ธันวาคม 02, 2009, 07:29:07 PM
ขอบคุณครับ ลืมไปหมดแล้วต้องมาเริ่มใหม่หมดเลย  ;D


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: yastam ที่ ธันวาคม 05, 2009, 04:41:51 PM
ขอบคุณครับ ทำให้ได้รู้อะไรดีๆๆมากมาย


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: kaset0070 ที่ มกราคม 04, 2010, 10:17:18 AM
สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้ทุกท่านอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพแข็งแรงทั้งทางกายและทางใจครับ

stl


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: anuwat_hubson ที่ มกราคม 20, 2010, 08:56:21 AM
ขอบคุณครับผมที่ให้ความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: arree ที่ มกราคม 26, 2010, 10:02:45 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้อย่างละเอียดค่ะ
ตอนกิ่งทีไรไม่เคยติดเลย
จะลองวีธีใหม่ๆดูบ้างค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: somruk ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 11:34:36 PM
ขอบคุณค่ะ
สำหรับวิธีการทำ จะลองไปทำดูค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: mr.bean ที่ มีนาคม 03, 2010, 11:53:09 AM
ขออนุญาติแจกไฟล์ http://www.puibuatip.com/images/mboard_1228613086/6%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.doc (http://www.puibuatip.com/images/mboard_1228613086/6%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.doc)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: nong251900 ที่ มีนาคม 28, 2010, 08:24:54 PM
ขอบคุณจริงๆ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: datasim ที่ เมษายน 02, 2010, 11:36:53 PM
ขอบคุณมากครับ เข้าใจอะไรๆเพิ่มขึ้นมากครับ :-[ :-[ :-[ :-[
ขอรับการตอนกิ่งแบบขุดร่อง
ไปใช้กับต้นพริกด้วยนะครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: In ที่ เมษายน 05, 2010, 01:32:29 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: phatai ที่ มิถุนายน 21, 2011, 09:57:20 AM
+10


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: woraphanss ที่ ตุลาคม 16, 2011, 09:31:57 PM
ต้องคอยรดน้ำที่กิ่งตอนหรือเปล่าครับ อันนี้สงสัยมาก


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: sunlomdoi ที่ มกราคม 25, 2012, 05:21:42 PM
ขอบคุณครับ  ;D ;D


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: kkk777 ที่ มกราคม 26, 2012, 12:37:27 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: kasem007 ที่ มกราคม 27, 2012, 03:53:20 PM
เยี่ยม ได้รู้ละเอียดเลย เยี่มมมาก


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: gasad ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2012, 02:40:40 PM
ขอบคุณมากๆ  ครับ
เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนคนละไม้ละมือ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: sayan_t ที่ มีนาคม 05, 2012, 12:42:07 PM
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: yuphin ที่ มีนาคม 13, 2012, 09:12:10 AM
ละเอียดทุกขั้นตอน  ไม่คิดว่าการตอนกิ่งจะมีมากมายหลายวิธี อย่างนี้ไม่ได้เรียนเกษตรอย่างพี่ก็น่าจะทำได้ ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: kra.tai ที่ มีนาคม 17, 2012, 09:12:32 AM
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ จะนำความรู้ที่ได้รับไปทดลองทำดูบ้างค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: trak00l ที่ มีนาคม 28, 2012, 11:45:42 AM
ขอบคุณครับตรงกับวิชาที่ลงเรียนพอดีเลย ;D


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: kook12345 ที่ เมษายน 02, 2012, 10:08:04 PM
ขอบคุณมากๆเลยครับ ได้ความรู้เยอะมากครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: mawin168 ที่ เมษายน 12, 2012, 02:43:47 AM
ขอบคุณมากครับ ละเอียดทุกขั้นตอน จะนำไปทำดูครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: jobrard ที่ เมษายน 12, 2012, 05:41:29 AM
 
ขอบคุณครับสำหรับความรู้

เพิ่งรู้ว่าการตอนมีหลายแบบ

.
.
.หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Green4Farm ที่ เมษายน 13, 2012, 10:25:41 PM
กะปิเร่งรากกิ่งตอน
การขยายพันธุ์ไม้ผลที่นิยมกันมากคือการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง เพราะการตอนกิ่งนอกจากจะสามารถขยายพันธุ์ได้เร็ว ต้นพันธุ์ที่ได้โตเร็ว และต้นไม่สูงเกินไป การดูแลรักษาสะดวกแล้ว ต้นไม้ยังไม่กลายพันธุ์อีกด้วย เกษตรกรมีวิธีที่ทำให้การตอนกิ่งสามารถงอกรากได้เร็วยิ่งขึ้นหลายวิธี วิธีหนึ่งที่นิยมทำ คือใช้กะปิเร่งราก
วิธีการ
1. เลือกกิ่งไม้ที่จะทำการตอนกิ่ง โดยเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป และเป็นกิ่งที่ตั้งตรง เช่น กิ่งกระโดง เพื่อทำการตอนกิ่ง
2. ใช้มีดควั่นกิ่งเอาเปลือกออก ขูดเยื่อออกให้หมด จากนั้นนำกะปิป้ายบริเวณแผลด้านบน ซึ่งเป็นบริเวณที่จะออกราก
3. ใช้ดินหรือขุยมะพร้าวหุ้มทับ
4. ใช้พลาสติกหุ้มมัดคลุมโดยรอบ
5. ให้ความชื้นสม่ำเสมอ
วิธีนี้จะทำให้รากออกเร็วกว่าปกติ นับว่าเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตร ที่เกษตรกรใช้กะปิแทนฮอร์โมนเร่งรากที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตจากการตอนแบบปกติทั่วๆ ไป

ได้ข้อมูลนี้มาจาก วิชาการดอทคอม ครับเคยได้ยิน แต่ไม่รู้ว่าทำได้จริงๆ ได้ความรู้อีกแล้ว  :)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: spa103 ที่ เมษายน 13, 2012, 10:41:55 PM
Thanks... ;)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ไม้หน้า3 ที่ พฤษภาคม 28, 2012, 01:08:06 PM
เป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับ  :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Kaew ที่ กรกฎาคม 07, 2012, 10:11:17 AM
ติดตาม ;)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: somchart536 ที่ กรกฎาคม 10, 2012, 05:41:40 PM
สุดยอดเจ๋ง
ขอบคุณหลาย


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: aewaeang ที่ กรกฎาคม 17, 2012, 04:39:07 PM
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Suanfun ที่ สิงหาคม 02, 2012, 10:05:39 AM
มะขามป้อมตอนได้หรือเปล่าคะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: dexster ที่ ธันวาคม 04, 2012, 10:40:53 PM
ได้ความรู้มากๆเลยครับ ขอบคุณครับ ;D :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: toplikit ที่ พฤษภาคม 16, 2013, 01:12:14 AM
จะทดลองใช้กะปิทากับไม่ทา ได้ผลออกมาอย่างไรจะรายงานให้ทราบครับ ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: paikla ที่ พฤษภาคม 30, 2013, 01:12:10 PM
มะขามป้อมตอนได้หรือเปล่าคะ
ขอทราบด้วยคนครับ


หัวข้อ: ขอคำแนะนำด้วยคะ
เริ่มหัวข้อโดย: ATCH ที่ ธันวาคม 06, 2013, 08:37:41 PM
เห็นต้นมะม่วงที่เขามาขาย ตรงบริเวณโคนต้น จะมีรากออกมา4-5ราก
ต้นตอนี้มีพันธ์มะม่วงทาบหลายพันธ์

1.ไม่ทราบว่าต้นตอคือใช้ต้นเพาะเมล็ดหรือเปลาคะ
2.ทำอย่างไรทำไมถึงมีรากออกมา4-5ราก (เหมือนต้นมาทาบหลายๆกิ่ง) (เขาบอกว่าเสริมรากนะคะ)ไม่เข้าใจ
3.บางสวนบอกว่าเป็นตุ้มยักย์
ไม่ทราบผู้รู้ช่วยอธิบายเป็นวิทยาทานให้ทราบหน่อยได้มั้ยคะ
ขอคำชี้แนะจากผู้ใจดีที่รู้นะคะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: khwanta304 ที่ พฤษภาคม 19, 2014, 10:44:39 AM
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Bankao ที่ มิถุนายน 09, 2014, 04:29:28 PM
มะขามป้อมตอนได้หรือเปล่าคะ
ขอทราบด้วยคนครับ
อยากทราบด้วยอีกคน เท่าที่เห็นมีแต่กิ่งทาบกับเสียบยอด


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: tomnoynew ที่ มิถุนายน 10, 2014, 06:08:43 PM
เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ค่ะ ;)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: karn757 ที่ กรกฎาคม 22, 2014, 11:28:25 PM
ขอขอบพระคุณครับได้ความรู้มาก ๆ บางอย่างเรามองข้ามไป ได้ความรู้แล้วจะลองทำดูครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: rattakitm ที่ ธันวาคม 23, 2014, 10:30:19 AM
เมื่อรากงอก แล้วตัดมาชำ

ต้องทำอย่างไรครับ  ใบเหี่ยวแห้งหมดเลยครับ
(https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p526x296/10450867_818749248167857_2965166560530660428_n.jpg?oh=5216f4bf5155ccc12f1a7facbffc2dc5&oe=5541E0F1)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: andrew ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2015, 10:29:02 AM
เคยเรียนตอนครูสอนหลายสิบปีมาแล้ว
ไว้จะลองวิชาการตอนกิ่งมะนาวดูบ้าง ค่ะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: tualeksr ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2015, 11:06:18 PM
ขอเก็บเกี่ยวความรู้ด้วยคน..ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันดีๆคะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: sakpum ที่ เมษายน 01, 2015, 01:54:36 PM
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับการแบ่งปัน :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: k.pi ที่ เมษายน 17, 2015, 10:15:54 PM
มีไฟล์มั๊ยคะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Pinho ที่ มกราคม 11, 2016, 01:37:45 PM
ต้องเขียนว่าการขยายพันธ์6แบบหรือเปล่าครับ  55+


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: genatic ที่ มกราคม 23, 2016, 10:15:18 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: qlakelp ที่ พฤษภาคม 07, 2016, 09:03:28 AM
 :)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: itsmeintist ที่ มิถุนายน 17, 2016, 04:53:36 PM
ขอบคุณมากค่ะ   :)


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: weiweishen ที่ กรกฎาคม 07, 2016, 11:08:07 AM
เจ๋งไปเลยครับ  :-[  :-[  :-[


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: k.pi ที่ กรกฎาคม 10, 2016, 01:22:43 PM

ทำเป็นเอกสารเก็บไว้อ่านแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: popsopon ที่ กรกฎาคม 23, 2016, 08:28:07 PM
THANK YOU!


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: saeng77 ที่ กรกฎาคม 24, 2016, 10:22:48 AM
ปักหมุดไว้เลยนะคะ


หัวข้อ: Re: การตอนกิ่ง 6 แบบ (อย่างละเอียด+ภาพประกอบ)
เริ่มหัวข้อโดย: tonaka ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 10:42:53 PM
ได้ความรู้ดีๆครับ