เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => คลังบทความเกษตรพอเพียง => ข้อความที่เริ่มโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:31:53 PMหัวข้อ: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:31:53 PM
(http://i273.photobucket.com/albums/jj204/tenggdownload/c148f21f.jpg)

สำหรับกระทู้นี้จะไม่ขออธิบายนะครับ  ดูภาพแล้วคงเข้าใจและทำได้  สำหรับท่านที่ไม่ใช่สมาชิกเว็บบอร์ด  กรุณาลงทะเบียนเข้าใช้ก่อนนะครับ (http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?action=register)  ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถมองเห็นภาพได้

ภาพที่ 1


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:32:28 PM

ภาพที่ 2


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:32:43 PM

ภาพที่ 3


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:33:03 PM

ภาพที่ 4


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:33:19 PM

ภาพที่ 5


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:33:53 PM

ภาพที่ 6


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:34:34 PM

ภาพที่ 7


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:35:02 PM

ภาพที่ 8


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:35:17 PM

ภาพที่ 9


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:35:46 PM

ภาพที่ 10


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:36:02 PM

ภาพที่ 11


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:36:20 PM

ภาพที่ 12


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:36:41 PM

ภาพที่ 13


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:37:03 PM

ภาพที่ 14


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:37:22 PM

ภาพที่ 15


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:37:40 PM

ภาพที่ 16


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:38:21 PM

ภาพที่ 17


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:38:38 PM

ภาพที่ 18


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:38:55 PM

ภาพที่ 19


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:39:39 PM

ภาพที่ 20


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:40:00 PM

ภาพที่ 21


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:40:16 PM

ภาพที่ 22


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:40:32 PM

ภาพที่ 23


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:40:49 PM

ภาพที่ 24


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:41:10 PM

ภาพที่ 25


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:41:30 PM

ภาพที่ 26


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:41:47 PM

ภาพที่ 27


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:42:05 PM

ภาพที่ 28


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:42:29 PM

ภาพที่ 29


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:42:46 PM

ภาพที่ 30


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:43:40 PM

ภาพที่ 31


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 06:44:04 PM

ภาพที่ 32 .... จบแล้วครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 08:22:58 PM
ขอขอบพระคุณนายนิมิตร เทียมมงคล   เกษตรกรแปลงเกษตรอินทรีย์บ้านโคกลำพาน  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ผูที่ได้คิดค้นวิธีการเพาะถั่วงอกแบบตัดรากนี้  ทำให้ได้ถั่วงอกที่สวยงาม  มีคุณภาพสูง และขณะนี้ได้จำหน่ายในชื่อถั่วงอกรักชาติ  ซึ่งขายทั่วไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: มหาบ้านนอก ที่ พฤศจิกายน 14, 2008, 06:51:46 PM
นี่ก็เป็นอีก1อาชีพที่น่าสนใจไม่น้อย ในอนาคตน่าจะรุ่งเพราะไม่ว่าทุกภาครับประทานได้หมด


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ พฤศจิกายน 14, 2008, 06:54:04 PM
เรียนพี่วุฒิ

ไม่ทราบว่า การซื้อเมล็ดถั่วเขียว  หรือ  การเลือกซื้อ  ควรซื้อจากแหล่งใด  จึงจะได้เมล็ดที่มีคุณภาพดีครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: คนสวน ที่ พฤศจิกายน 14, 2008, 07:35:15 PM
เยี่ยมมากเลยครับ ต้องขอขอบคุณ คุณชาวนาด้วยที่นำสิ่งดีมาบอกเล่าเสมอ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤศจิกายน 14, 2008, 07:53:50 PM
เมล็ดถั่วเขียวที่เพาะเป็นถั่วงอกแล้วสีขาวสวยคือพันธุ์กำแพงแสน 2  ซื่งปลูกกันทั่วไป  สำหรับการเลือกซื้อถั่วเขียวนั้นมีหลายเกรด แต่เกรดที่เพาะถั่วงอกแล้วงอกดีคือเกรดที่ใช้เป็นเมล็ดพัน ที่มีความงอกมากกว่า 97  % เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีจำหน่ายตามร้านขายเมล็ดพันธุ์ทั่วไปแต่ต้องเอาอย่างไม่คลุกยานะครับ  หรือไปซื้อตามไร่เกษตรกรที่ปลูกแล้วบอกให้เขาร่อน ฝัด เอาสิ่งเจือปนออกให้มากที่สุด  และทดสอบเอาเมล็ดมา 100  เมล็ด  เพาะดูก่อนว่างอกกี่เมล็ด  ถ้างอกมากกว่า 95  เมล็ดก็ใช้ได้ แต่ต้องนำไปคัดอีกทีเวลาแช่น้ำเลือกเมล็ดที่ลอยออกให้หมด  เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ก็เอาออกด้วย เพราะจะทำให้พลังในการดันขึ้นของถั่วงอกที่เพาะลดลงอันเป็นผลทำให้ถั่วงอกต้นไม่ตรง คดงอไม่น่ารับประทานครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: paoun ที่ พฤศจิกายน 14, 2008, 10:10:48 PM
ดีจังค่ะ กำลังสนใจอยู่พอดีเลย กะจะทำไว้ทานเองลองดู
ถ้าต้องการถั่วงอกประมาณ 1 กิโลกรัม ต้องใช้เมล็ดถั่วเขียวเท่าไหร่ค่ะ ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ พฤศจิกายน 14, 2008, 10:39:47 PM
ถั่วเขียว 1 โล จะเป็นถั่วงอก 6-7 โล คับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ พฤศจิกายน 15, 2008, 03:39:30 AM
คำเตือน กระทู้นี้ไม่เหมาะสมสำหรับคนรักสุขภาพ

ส่วนที่ใครทำแบบไม่ได้ตัดหาง หางจะดำดูไม่สวย ทอมมี่มีวิธีแก้ อิอิ

หลังจาก เพาะ ได้ 3วัน ย้ำ 3 วันนะ ถ้านานกว่านี้  เดี๋ยวจะเกิดรากฝอย คราวนี้ต้องมานั่งเด็ดหาง

มาต่อๆๆๆๆ

3 วัน แล้ว ก็เอาออกมาล้างน้ำ เอาเปลือกทิ้ง หลังจากนั้น ทำรากให้ขาว ด้วยสารเคมี ข้างเครื่องซักผ้า อิอิ ไฮเตอร์ นี่เอง ใช้สูตรผ้าขาวนะคับ เราต้องการแค่ ตัวคลอลีน มากัดให้รากถั่วงอกเราขาวๆๆ น่ากินเท่านั้น  ใส่นิดเดียวพอนะ แค่ได้กลิ่นคลอลีนนิดๆๆ

แช่ๆๆๆ......  ขาวแล้ววววว :o

คราวนี้ เราก็มาล้างๆ ล้าง หลายๆๆน้ำนะคับ ล้างให้คลอลีนหมด  หมดกลิ่นคลอลีนเป็นใช้ได้

ผมเตือนไว้แล้วนะ ว่า กระทู้นี้ไม่เหมาะสมสำหรับคนรักสุขภาพ  เพราะมีสารเคมีเข้ามาเกี๋ยวข้อง 

ทำเองปลูกเองทานเอง ก็ อย่า ไปทำเลย ... เพื่อสุขภาพ อย่าลืมออกกำลังด้วยนะคับ  อ้าวววววว เร็ววว ไปทำสวนเพื่อสุขภาพที่ดีกานนน


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: big123 ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 05:17:59 PM
รดน้ำยังไงครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 06:44:11 PM
ใช้ฝักบัว รดน้ำ ทุก 2-3 ชมโมงครับ รด ครั้งละประมาณ  5 นาที


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: toni ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 01:01:58 AM
มือใหม่ครับ

1. จะหาซื้อ ตะแกรงพลาสติกได้ที่ไหนครับ มีขนาดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ

2. เวลายกถั่วงอกขึ้นมานี่ ยกขึ้นมาได้เฉย ๆ เลยรึเปล่าครับ  หรือว่ามันติดแน่นกับกระสอบป่านเลย

3. ถ้าไม่ใช้กระสอบป่าน (หาซื้อที่ไหน)  ใช้อะไรอย่างอื่นแทนได้ม้ยครับ

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: wasana ที่ มีนาคม 14, 2009, 06:09:45 PM
เคยเพาะกินเองแต่มันผอมมากเลยคะ มีคำแนะนำมั้ยคะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ มีนาคม 14, 2009, 06:55:06 PM
มือใหม่ครับ

1. จะหาซื้อ ตะแกรงพลาสติกได้ที่ไหนครับ มีขนาดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ

2. เวลายกถั่วงอกขึ้นมานี่ ยกขึ้นมาได้เฉย ๆ เลยรึเปล่าครับ  หรือว่ามันติดแน่นกับกระสอบป่านเลย

3. ถ้าไม่ใช้กระสอบป่าน (หาซื้อที่ไหน)  ใช้อะไรอย่างอื่นแทนได้ม้ยครับ

ขอบคุณครับ

,,,,ตะแกรงพลาสติด มีขายทั่วไป ร้านอุปกรณืก่อสร้าง ลองหาดู

......ยกขึ้นมาได้ เลย รากจะ ยึดติดกับ กะสอบป่าน

++++หากะสอบไม่ได้ ใช่ ฟองน้ำ หรือ ผ้าขนหนูทอห่างๆๆ แทน
เคยเพาะกินเองแต่มันผอมมากเลยคะ มีคำแนะนำมั้ยคะ


เพาะ โดยหาน้ำหนักกด ทับ อย่าเพาะจนเลยวัน ถัวจะงอกยาว อีกปัจจัย คือเมล็ดพันธ์ที่เพาะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: dekuppee ที่ เมษายน 10, 2009, 12:39:32 PM
ใช้หลี่เขียว ที่เป็นผืนยาวๆ ที่เข้านิยมนำมาเย็บล้อมคอกวัวคอกข่ายกันยุงน่ะคับ ใช้ได้ถูกด้วย จุดประสงค์ก็แค่ต้องการให้รากถั่วงอกผ่าน แต่ต้นไม่ผ่าน ฉะนั้นการใช้ผ้าจึงใช้ไม่ได้คับ รากถั่วงอกจาไปคนละทิศคนละทาง  ผมทดสอบทำมาแล้ว แต่ไม่อ้วน เพราะไม่ได้ลดด้วยสารถั่วอ้วน การรดน้ำถั่วงอกทีดี รถจนน้ำที่ผ่านออกมาไม่ร้อนหรือกระสอบป่านไม่อมความร้อนเป็นใช้ได้คับ ปล.ผมลองใช้หัวไชเท้าคั้นเอาน้ำมาลด เพราะมีคนแนะนำว่ามีสาร ไซโตคินินสูง (สารนี้ทำให้พืชผลออกทางกว้าง)จาทำให้ถั่วงอกอ้วน โดยไม่ต้องใช้สารถั่วอ้วน ผลการทดสอบไม่ได้ผลครับ อาจจาเป็นเพราะผสมอัตราส่วนน้อยไปหรือเปล่าไม่รู้ จะลองใหม่ได้ผลไงจามาบอกคับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กโรคพืช ที่ พฤษภาคม 20, 2009, 01:12:33 AM
ตะเเกลงพลาสติกนี้ซื้อได้เเถวไหนบ้างอะครับ....เเล้วกระสอบป่านด้วยครับ เเล้วที่จตุจักร มีเปล่าอะครับผม 


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ พฤษภาคม 20, 2009, 01:51:46 AM
ตะเเกลงพลาสติกนี้ซื้อได้เเถวไหนบ้างอะครับ....เเล้วกระสอบป่านด้วยครับ เเล้วที่จตุจักร มีเปล่าอะครับผม 


ตาข่าย พลาสติก ลอง หาตามร้านอุปกรณ์ ก่อสร้าง

กระสอบป่าน ลอง ถาม ร้าน ข้าว ดูนะครับ ว่า พอหาได้ไหม


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: thim ที่ พฤษภาคม 21, 2009, 05:07:18 PM
กระสอบป่านที่ผ่านการเพาะถั่วงอกครั้งแรกแล้ว ในการเพาะครั้งต่อไปยังสามารถนำมาใช้ได้อีกมั๊ย คะ  หากใช้ได้อีก หลังจากตัดถั่วงอกแล้วมีวิธีทำความสะอาดกระสอบป่านอย่างไร คะ
 
..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Rapeepong ที่ พฤษภาคม 24, 2009, 03:02:44 PM
ขอบคุณครับ  จะลองนำไปทำดูบ้าง   ;)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: มะเอ@รักควาย ที่ พฤษภาคม 24, 2009, 08:07:56 PM
อยากทราบว่า เมล็ดถั่วเขียว พันธุ์ กำแพงแสน 2มีขายที่ไหนบ้างคะ
รบกวนบอกข้อมูลด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 04:19:02 PM
กระสอบป่านที่ผ่านการเพาะถั่วงอกครั้งแรกแล้ว ในการเพาะครั้งต่อไปยังสามารถนำมาใช้ได้อีกมั๊ย คะ  หากใช้ได้อีก หลังจากตัดถั่วงอกแล้วมีวิธีทำความสะอาดกระสอบป่านอย่างไร คะ
 
..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..

ปาดราก ที่ติดอีกฝั่งออก แล้ว เอาไปตากแดด ครับ

ถ้ากลัวยังมีพวกเชื้อ ที่จะ ไปทำลายถั่วงอก  ก้ เอาไปต้ม อีกนิด ครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: L_pat ที่ มิถุนายน 02, 2009, 11:12:54 AM
ไม่ทราบว่า ราคาเมล็ดถั่วเขียวที่ซื้อกันเท่าไหร่ค่ะ พอดีวันก่อนไปซื้อมา กิโลละ 35 บาท (อยู่จ.สงขลาค่ะ ) และไม่รู้แหล่งเมล็ดถั่วเขียวอยู่ไหนคะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: blackbird ที่ มิถุนายน 09, 2009, 11:53:57 AM
ขอบคุณ คุณชาวนามากนะ ที่ทำให้ความจริงกระจ่างก็ตอนนี้เอง


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: wica ที่ กรกฎาคม 05, 2009, 10:14:32 AM
อยากทราบต้นทุน  ต่อกะละมังครับ   และก็กำไรประมาณเท่าไหร่ครับ
จากคนกำลังหาอะไรทำขอบคุณล่วงหน้าคับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: wica ที่ กรกฎาคม 05, 2009, 11:40:20 AM
ขนาดของถังเพาะถั่วงอกขนาดและราคาประมาณเท่าไหร่


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 12:56:50 PM
ขนาดของถังเพาะถั่วงอกขนาดและราคาประมาณเท่าไหร่


ราคาต้องไปสอบถามในท้องถิ่นเอง  เพราะแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกัน  แต่ขนาดในภาพราคาไม่น่าจะเกิน 60-75 บาท ครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 04:13:59 PM
เพาะถั่วอวบอ้วน

ต้อง รดน้ำ บ่อยๆๆ และรด จน ไม่มีความร้อนหลงเหลือ ถ้า ถั่วที่เพาะร้อน จะ เกิด รากฝอยเป็นจำนวนมาก ถั่วจะ ผอมยาว

ทางที่ดี รด ทุกชั่วโมง 


หรือ ถ้า ใคร เพาะเล่นๆๆ ชิวๆๆ อยู่กะบ้าน ศุกร์เสาร์ อาทิต อาจ หา ปั๊มน้ำในตุ้ปลา มา ช่วยดูดน้ำรดถั่ว ตลอดเวลาก่ะ ได้  น้ำในถาด รองควรมีปริมาณเยอะๆๆหน่อย และ ควรเปลี่ยน น้ำที่ใช้รดทุกวัน   หรือ เอา ตู้ ปลา เป็น ถาดรองน้ำดี  ;D ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: nini ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 02:06:45 PM
เคยเพาะแบบ 3 วัน เลยไม่ต้องตัดราก
แต่ก่อนเพาะ แช่ด้วยน้ำ EM แบบเจือจางมากๆ โดยไม่แช่น้ำร้อน
แช่จนเม็ดพองไม่ได้จับเวลา  ก็งอกแบบตัวอ้วน ไม่ผอมดี

ถ้าทำ EM แบบเพิ่มฮอร์โมนไซโตไคนิน โดยใช้น้ำมะพร้าวอ่อน
ก็น่าจะได้ผล คล้ายๆกับสารถั่วอ้วน (เพราะสารนี้ ก็คือฮอร์โมนกลุ่มนี้เหมือนกัน)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: pantera ที่ ตุลาคม 01, 2009, 04:40:49 PM
ทำไงให้ถั่วงอกขาว ครับ แบบไม่อันตราย


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: นายวิน ที่ ตุลาคม 03, 2009, 09:30:07 AM
พึ่งจะรู้ว่าเขาทำกันแบบนี้  ขอบคุณสำหรับความรู้ :D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: harakai ที่ ตุลาคม 04, 2009, 01:20:22 PM
ถ้าเราทำกินกันแบบครอบครัวต้องเพาะเหมือนกันรึปล่าวครับ  จะไปซื้อก็กลัวจะมีสารเคมี เราใช้ขันน้ำได้รึปล่าครับ
 
 ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากด้วยครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ ตุลาคม 04, 2009, 03:39:25 PM
แบบนี้ก็ทำได้ครับ

(http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=5398.0;attach=21413;image)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: THEKONGKA ที่ ตุลาคม 12, 2009, 02:44:58 PM
แล้วที่เมล็ดมันเสียมันจะเป็นยังงัยครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ ตุลาคม 13, 2009, 12:31:55 AM
แล้วที่เมล็ดมันเสียมันจะเป็นยังงัยครับ

ในขั้น ล้างน้ำและแช่ถั่ว เราจะแยก เมล็ดเสียเมล็ดลีบออกไป แล้ว

ส่วนที่หลงเหลือเล็กน้อย อาจติดอยู่ ใน ถังเพาะ มันก็จะ เน่า บ้างเล็กน้อย


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: vit12 ที่ ตุลาคม 24, 2009, 06:03:05 PM
ขอบคุณครับ ทำให้ได้รู้อะไรดีๆๆมากมาย


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: momotaro ที่ พฤศจิกายน 04, 2009, 11:32:12 AM
ทำกินเอง คราวละหนึ่งขีดครึ่ง ได้ 2 จานใหญ่ ตัดรากง่าย ใช้น้ำรดอย่างเดียวเช้ากลางวันเย็น  3 วันจะได้เต็มกระป๋องพลาสติกขนาดปากกว้าง 10 นิ้วทำได้ 3 ชั้น คิดว่าข้อดีอยู่ที่ เราจะได้ของสดสะอาดและอีกประการคือถ้าเราผัดแล้วอยู่ทนไม่นิ่มง่าย เช่นผัดสายๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ เที่ยงกินใหม่ยังกรอบอยู่เลย  ถั่วขีดครึ่ง ประมาณ 5-6 บาทเอง คิดจากถั่วเขียวไร่ทิพย์ เคยลอง 3 ขีด และ 2 ขีด ผลคือแน่นกระป๋องไปและร้อนครับ 


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ช้างน้อย.. ที่ พฤศจิกายน 04, 2009, 04:48:09 PM
 ;)  เวลารดน้ำต้องรดมากหรือน้อยขนาดไหนครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: momotaro ที่ พฤศจิกายน 04, 2009, 07:05:55 PM
ผมรดน้ำเช้ากลางวันและเย็น รดคราวละ 2 ลิตร  ใช้ฝักบัวรดน้ำขนาด 3 ลิตรแต่รดไม่หมด ซึ่งผมเก็บน้ำที่รดให้ใหลลงกระป๋องอีกใบหนึ่ง รวม 3 วันประมาณ 1 กระป๋องขนาด 11 นิ้ว ถั่วงอกเต็ม น้ำก็ไหลเต็มเหมือนกัน เอาน้ำมารดต้นไม้อื่นได้อีก


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: mom045 ที่ พฤศจิกายน 14, 2009, 09:24:58 PM

ตาข่ายที่ถามกันครับผมแนะนำอีกแบบหาง่ายครับ
รู้จักมุ้งลวดไหมตรงหน้าต่างบ้านมองไปเลย
แต่ต้องเอาแบบ พลาสติกเอ็น เขาเรียกมุ่งไนล่อนมังครับ
ห้ามเอาแบบลวด หรืออลูมิเนียมนะ ขอแบ่งซื้อได้ตามร้านมุ้งลวดอลูมิเนียมครับ
ลองดูนะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: อาเจา ที่ ธันวาคม 16, 2009, 02:55:33 PM
ใด้ความรู้อีกอาชีพหนึ่งแล้ว ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: FarmerGirl ที่ ธันวาคม 19, 2009, 04:08:44 PM
น้ำที่ใช้ในการรดน้ำถั่วงอก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มั้ยคะ  หมายถึงนำมาหมุนเวียนรด ไปเรื่อยๆ อ่ะค่ะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: momotaro ที่ ธันวาคม 19, 2009, 06:44:50 PM
สำหรับผมเอาไปใช้รดต้นไม้อื่นครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: takemehome ที่ ธันวาคม 21, 2009, 03:51:30 PM
แล้วเรื่องตลาดดีหรือป่าวครับ ราคาเป็นยังไงอยากลองทำขายเลย อีกนิดครับหาซื้อเมล็ดถั่วเขียวได้ที่ไหนครับคุณภาพถึงจะดี ขอบคุณครับ :)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: hazard ที่ ธันวาคม 22, 2009, 03:53:17 PM
พี่เทค นี่พี่โต้เองนะ สมัครมาแล้วรีบมาดูเลย  ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: หุ่นไล่กา ที่ ธันวาคม 26, 2009, 04:55:46 PM
สุดยอดเลยค่ะ  พี่ชาวนา  นู๋เพิ่งสมัครเป็นสมาชิก  ติดตามผลงานของพี่อยู่ค่ะ  จะเอากลับไปทำ

ถ้าสำเร็จจะส่งการบ้านนะคะ   (พอดีข้างบ้านขายก๋วยเตี๋ยว)  ...มีรายได้แน่แล้วเรา

ปล.  อยู่ กทม  เบื๊อ..เบื่อ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: nongcopter ที่ มกราคม 14, 2010, 08:21:59 AM
เคยเพาะกินเองแต่มันผอมมากเลยคะ มีคำแนะนำมั้ยคะ

  อาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  1.เมล็ดพันธุ์ที่ใช้  2. การให้น้ำไม่เพียงพอ  3. อื่น ๆ เช่น   วัสดุอุปกรณ์ไม่สะอาด


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: hello ที่ มกราคม 24, 2010, 02:11:24 PM
สวย ขาว อวบ เห็นแล้วน่ารักไปกิน ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: sam201 ที่ มกราคม 24, 2010, 04:38:40 PM
สวัสดีครับ ผมเพิ่งสมัครสมาชิกใหม่
  ผมขอถาม เรื่องน้ำที่นำมารด ว่าน้ำปะปาที่มีคอลีน กับ น้ำบ่อ มีผลแตกต่างกันไหมครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ryotaro007 ที่ มีนาคม 01, 2010, 07:15:41 PM
ทำไงให้ถั่วงอกขาว ครับ แบบไม่อันตราย
ใช้สารฟอกขาวครับ ถ้าจะให้ไม่อันตราย เราก็อย่าไปกินซะเองครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: BewAnt ที่ มีนาคม 01, 2010, 08:12:21 PM
สิ่งดีๆมีมาแบ่งปันกันอีกแล้วนะคะ  ใครลองทำแล้วเอาการบ้านมาให้ดูกันบ้างนะคะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: nattae ที่ มีนาคม 02, 2010, 10:53:58 PM
สุดยอดจริงๆครับ มีประโยชน์มากเลย ขอบคุณครับ 8) 8)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: the-kat ที่ มีนาคม 08, 2010, 02:56:24 PM
รบกวนถามเรื่องถั่วงอกหัวโต ที่เค้าชอบกินกับอาหารเกาหลีกันคะ
อยากจะลองทำดู ไม่ทราบว่าควรจะหาซื้อถั่วอะไรมาทำดีคะ
และใช้วิธีเดียวกันเพาะได้หรือไม่คะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: พิม Enya ที่ เมษายน 20, 2010, 12:19:18 PM
ทำไงให้ถั่วงอกขาว ครับ แบบไม่อันตราย

มันมีสารตัวนึงค่ะ เป็นผงหยาบๆ สีขาว ขายเป็นกิโล  (ถุงละ 1 กก.)  ซื้อได้ตามตลาดสดใหญ่ ๆ ที่เห็น ๆ ก็มีตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ในร้านขายของชำอ่ะนะคะ

สารตัวนี้ นำมาผสมน้ำ (ตามที่ระบุไว้ข้างถุง)  แล้วนำของที่เราต้องการจะทำให้ขาว เช่น หน่อไม้ดอง ถั่วงอก มะพร้าวอ่อนทั้งลูกปอกเปลือก  มะเขือเปราะผ่าสำหรับแกงต่างๆ .... พวกนี้ ... ลงไปแช่สักแป๊บ เดี๋ยวก็ขาวค่ะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: มะเอ@รักควาย ที่ เมษายน 20, 2010, 09:26:30 PM
เท่าที่เอได้ทำดูนะคะเอใช้เวลา ๒ วันหลังจากการแช่ถั่วเขียวค่ะ
เอใช้น้ำใส่ถุงวางทับบนถั่วที่เราเพาะเพื่อบังคับถั่วให้อวบค่ะ
๒ วันนี่ถั่วกำลังอวบน่ากินค่ะ แต่เอทำแบบปลอดสารเคมีน่ะค่ะ
เลยไม่ได้ขาวกรอบอย่างตามท้องตลาดค่ะ แต่ ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอน
เอคอนเฟิร์มค่ะ ส่วนเรื่องตาข่ายไนล่อน เราไปหาซื้อเศษมุ้งลวดที่เป็นไนล่อนก็ดีค่ะ
ประหยัดกว่า เพราะที่ร้านจะมีเศษเหลือๆอยู่ละค่ะ เผลอๆได้ฟรีด้วย
 

  :)   :)  :)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Annie ที่ พฤษภาคม 27, 2010, 01:09:45 AM
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะที่นำมาแบ่งปันกัน

ไม่ทราบมีตลาดแบบออนไลน์หรือป่าวค่ะ ??


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: arko ที่ มิถุนายน 23, 2010, 02:04:09 PM
แบบนี้ก็ทำได้ครับ

([url]http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=5398.0;attach=21413;image[/url])


เยี่ยมมากครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tatudtu ที่ มิถุนายน 24, 2010, 06:48:17 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: dej ที่ กรกฎาคม 23, 2010, 08:56:04 AM
-ท่านใดทราบ วิธีการเพาะถั่วงอกแบบรดน้ำอัตโนมัติ และการทำเครื่องเพาะถั่วงอกแบบอัตโนมัติครับ ขอบคุณ ;)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: natnapat ..^=^กาแฟเย็น ที่ สิงหาคม 12, 2010, 03:56:53 PM
ขอบคุณข้อมูลดีดี ของคุณชาวนา และทุกท่านค่ะ กำลังจะหารายได้เสริมอยู่ค่ะ แต่ติดที่ว่า
@ หากเราไม่ใช้สารฟอกขาว เราสามารถใช้อะไรแทนได้ค่ะ เพราะว่าหากเราเพาะขาย ต้นไม่ขาวอวบ ทางร้านจะไม่ค่อยรับนะค่ะ

วานผู้รู้บอกด้วยค่ะ อีกอย่าง

@ เมล็ดพันธุ์ เราสามารถใช้เมล็ดพันธุ์ที่ เขาขายเป็นถุง เช่นของไร้ทิพย์ มาเพาะ ต้นจะอวบรึเปล่าค่ะ ;)

ขอบคุณมากค่ะ วานผู้รู้ตอบด้วยนะค่ะ หากได้ทำ แล้วสำเร็จ คงช่วยอีกหลายชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ;)

;)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: teang ที่ สิงหาคม 16, 2010, 09:15:31 AM
-ท่านใดทราบ วิธีการเพาะถั่วงอกแบบรดน้ำอัตโนมัติ และการทำเครื่องเพาะถั่วงอกแบบอัตโนมัติครับ ขอบคุณ ;)

ใช้หลักการเดียวกับชักโครกครับ
โดยนำมาปรับปรุงเล็กน้อยครับ อาจใช้เฉพาะส่วนของหม้อน้ำชักโครกเก่ามาใช้ก็ได้ครับ หรือจะซื้ออุปกรณ์เฉพาะส่วนที่เปิดน้ำลงมาดัดแปลงกับถังน้ำทรงสูงก็ได้ครับ

วิธีทำ (หม้อน้ำชักโครก)
หาขวดน้ำเปล่า 1-3ใบมาผูกติดกับส่วนที่โซ่หรือเชือกเพื่อเปิดน้ำขึ้นเวลาที่ต้องการกดน้ำชักโครก  ผูกให้มีความยาวพอดี พอดีเมื่อน้ำเต็มแล้วชักโครกจะเปิดน้ำถ่ายออกจากหม้อน้ำได้เอง
น้ำเข้าให้เปิดก๊อกแบบหยดใส่หม้อน้ำให้เติมภายในเวลาที่ต้องการครับ
หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: r_sangkaew ที่ สิงหาคม 17, 2010, 05:01:15 PM
ขอบคุณ นะค่ะ สำหรับความรู้ๆ ดีๆ อย่างนี้ ไว้จะลองไปทำดู นะค่ะ ... อยากเป็นเกษตรกร ค่ะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: konchaiyaphum ที่ กันยายน 02, 2010, 04:14:52 PM
 ;) ;) ;) :-[


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: MrTote (โต๋เต๋) ที่ กันยายน 07, 2010, 06:22:07 AM
ขอบคุณครับ!


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: JoawYing ที่ กันยายน 07, 2010, 02:12:35 PM
 :) :)ขอบคุณค่ะ น่าสนใจมากจะทดลองทำไว้กินเองก่อน แล้วค่อยทำเป็นรายได้เสริม อิ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: CharmingChiangmai ที่ กันยายน 25, 2010, 07:17:46 PM
ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ดอน-บ้านดิน ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 10:12:11 PM
-ท่านใดทราบ วิธีการเพาะถั่วงอกแบบรดน้ำอัตโนมัติ และการทำเครื่องเพาะถั่วงอกแบบอัตโนมัติครับ ขอบคุณ ;)


นี่เลยครับ

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=18365.0


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ready pl ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 12:36:50 PM
 ;D  ไม่ทราบว่ามันจะสามารถขึ้นราได้มั้ย และมีวิธีการสังเกตุอย่างไร ว่าถั่วงอกขึ้นรา รามันเป็นสีอะไรเคยได้ยินได้เห็นว่าระวังราสีขาว ๆ อะไรประมาณนั้น และวิธีการที่เพาะแบบนี้มันจะขึ้นราได้มั้ยเพราะมันเกี่ยวกับความชื้น  กลัวทานเข้าไปหรือทำส่งขายกลัวจะทำให้คนอื่นไม่สบายท้องเสียได้   


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: pitta ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 08:02:44 PM
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :) :) :) :) :)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ready pl ที่ ธันวาคม 09, 2010, 10:34:31 AM
 :)  แล้วหากน้ำที่เราลดแล้ว เรารองน้ำเอากลับมารถใหม่นี่จะเป็นอันตรายกับถั่วงอกมั้ย เช่นมีโรคที่ติดมากับน้ำที่รดถั่วงอก เดี๋ยวเรากินเข้าไปหรือคนอื่นกินจะไม่ดีน่ะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Singhto+Kaowsuay ที่ ธันวาคม 10, 2010, 06:04:54 PM
น่ากินมากเลยค่า...

เอาไว้ทำมั่งๆ  ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Nittiya khongshong ที่ มกราคม 11, 2011, 03:04:12 PM
ขอบคุณมากค่ะสำหรับเทคนิคดีดี
พอดีสนใจเรื่องเพาะถั่วงอกคอนโดมานานแล้วค่ะ
แต่ติดปัญหาที่ไม่รู้จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่ว กำแพงแสน2 ได้ที่ไหน


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: jiraphat21 ที่ มกราคม 20, 2011, 02:39:14 PM
ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้อง :) :)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: idRich ที่ เมษายน 15, 2011, 03:47:14 PM
ตอนนี้ผมเจอปัญหาถั่วเน่า
1. ไม่ทราบว่าต้องล้างกระสอบป่านอย่างไรอย่าให้ติดเชื้อคับ
ลองต้มและตากแดดก้อแล้วแต่ก้อยังไม่หาย
2. ทำไมเมื่อเข้าวันที่ สาม รากเริ่มเน่าทุกที และรากฝอยแยอะ
3. เพราะสาเหตุอะไรทำไมถั่วงอกชอบเน่าที่คอ
รบกวนผุ้มีประสบการณ์ช่วยตอบหน่อยคับ กำลังเครียดเลย

ขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: minkzzzzzzz ที่ กันยายน 07, 2011, 09:01:03 PM
อยากกด Like ซัก10ครั้ง


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ กันยายน 08, 2011, 12:17:25 PM
ตอนนี้ผมเจอปัญหาถั่วเน่า
1. ไม่ทราบว่าต้องล้างกระสอบป่านอย่างไรอย่าให้ติดเชื้อคับ
ลองต้มและตากแดดก้อแล้วแต่ก้อยังไม่หาย
2. ทำไมเมื่อเข้าวันที่ สาม รากเริ่มเน่าทุกที และรากฝอยแยอะ
3. เพราะสาเหตุอะไรทำไมถั่วงอกชอบเน่าที่คอ
รบกวนผุ้มีประสบการณ์ช่วยตอบหน่อยคับ กำลังเครียดเลย

ขอบคุณคับ

  ปัญหาของคุณอยู่ที่เมล๊ถั่วที่นำมาเพาะแล้วครับ เนื่องจากมีเชื้อโรครากเน่าติดมากับเมล็ดพันธุ์  ต้องเปลี่ยนแหล่งเมล็ดถั่วใหม่ครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Aek_Freedom ที่ กันยายน 08, 2011, 08:51:39 PM
ขอบคุณมากๆคับ :) :) :)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: aggie18 ที่ กันยายน 13, 2011, 02:16:31 PM
ถ้าให้สมบูรณ์แบบต้องทำที่รดน้ำอัตโนมัติ ผมเคยทำเล่นๆ รดทุก 3 ชั่งโมง ครั้งละประมาณ 10-15 ลิตื แล้วแต่การกำหนด ใช้หลักการกาลักน้ำ ผสมกับน้ำหยด แต่ผมจะเขียนแบบให้ยังไงละเนี้ย


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: happy24hour ที่ พฤศจิกายน 29, 2011, 08:04:07 PM
ถ้าให้สมบูรณ์แบบต้องทำที่รดน้ำอัตโนมัติ ผมเคยทำเล่นๆ รดทุก 3 ชั่งโมง ครั้งละประมาณ 10-15 ลิตื แล้วแต่การกำหนด ใช้หลักการกาลักน้ำ ผสมกับน้ำหยด แต่ผมจะเขียนแบบให้ยังไงละเนี้ย

รออยู่ครับ อิอิอิ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: nateethon ที่ ธันวาคม 29, 2011, 08:05:05 PM
สุดยอดครับทุกอย่างที่นำเสนอแด่ ชาวเกษตรพอเพียง.คอม
ที่ขาดไม่ได้คือเจ้าของกระทู้ ขอบคุณมากๆครับกับความรู้
และสุดท้ายขอทักทายและสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่าน
เกษตรมือใหม่ครับ ชื่อ ระ อยู่อุบลราชธานีครับ ;)


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMON ที่ ธันวาคม 29, 2011, 09:21:51 PM
เทคนิคดีๆ
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: nok7959 ที่ ธันวาคม 29, 2011, 10:28:57 PM
 :-[ :-[ :-* :-[ :-[: )


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Kon swuan ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2012, 12:01:55 AM
กำลังสงสัยมานานว่า เค้าทำกันยังงัย เมื่อก่อนต้องเด็ดออก(แม่บังคับ)ก่อนทำกับข้าว เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องราวดีดีนะคะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: nattakorn02 ที่ มีนาคม 13, 2012, 09:15:32 PM
สวัสดีครับ ผมเพิ่งสมัครสมาชิกใหม่
  ผมขอถาม เรื่องน้ำที่นำมารด ว่าน้ำปะปาที่มีคอลีน กับ น้ำบ่อ มีผลแตกต่างกันไหมครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tonsonic ที่ มีนาคม 21, 2012, 11:32:17 PM
 :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ สาธุ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: kook12345 ที่ มีนาคม 26, 2012, 08:03:27 AM
ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่ให้ความรู้


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Lee shin ที่ เมษายน 10, 2012, 11:09:07 AM
               >:(ลองเพาะแล้วได้ต้นยาว ๆ  เล็ก ๆ เอง   >:(
 
               มีเคล็ดลับอะไร ในการทำให้ถั่วงอกอวบ  ๆๆๆ
                         :P ต้องใส่ปุ๋ยในน้ำที่รดมั๊ย :P


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: onhud ที่ เมษายน 13, 2012, 06:17:57 AM
               >:(ลองเพาะแล้วได้ต้นยาว ๆ  เล็ก ๆ เอง   >:(
 
               มีเคล็ดลับอะไร ในการทำให้ถั่วงอกอวบ  ๆๆๆ
                         :P ต้องใส่ปุ๋ยในน้ำที่รดมั๊ย :P
เป็นเหมือนกันเลย


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: jub ที่ เมษายน 13, 2012, 03:46:49 PM
ผมทำแล้ว วันนี้ วันที่สามแล้ว ยังไม่ได้เปิดดู เดี๋ยวคืนนี้กลับไปเปิดดูผลงาน ผมใช้ปั๊มน้ำตู้ปลา กับสวิตตั้งเวลา ลดทุก 2 ชั่วโมง ครั้งละ 15 นาที น้ำที่รดแล้ว ใช้อ๊อกซิเย่นตู้ปลาเติมอากาศ แล้วเวียนกลับมาใช้ใหม่ เปลี่ยนน้ำทุกวัน เมื่อวานเปิดดู เห็นหัวโต และผอม ทำยังงัยถึงหัวไม่โต และอ้วนนะ.......เฮ้อ!!


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: jub ที่ เมษายน 13, 2012, 06:45:35 PM
เรียบร้อยครับ รากยาวเปื้อยเลย หุ่นดี ไม่ผอมไปไม่อ้วนไป หัวไม่โต แต่รากนี่ดิ ยาวจัง ทำไงดีครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: set ที่ เมษายน 13, 2012, 07:35:31 PM
เดวจะลองทำดู


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: kiwtaro ที่ กรกฎาคม 12, 2012, 02:37:29 PM
ของผมเป็นแบบนี้..อ้าววว..หาที่ลงรูปไม่เจอ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: England ที่ กรกฎาคม 15, 2012, 09:22:01 PM
อยากตายผ่อนส่งหรือไง มาใช้พวกเคมี สารฟอกขาว


เราจะแนะนำให้  คำแนะนำนี้ เป็นความรู้ที่ได้มาจากพี่ที่สนิทกัน เขาเคยพูดให้ฟัง

1. ถ้าอยากให้ ถั่วงอกขาวกรอบ รู้จัก สารส้ม  ใหม เอาถั่วงอกแช่น้ำ เอาสารส้มแกว่ง มันช่วยได้

2. ถ้า ถั่วงอก ที้งไว้นานเริ่มมีสำคล้ำ เขาแนะนำว่า ให้เอาน้ำไปผสมกับ น้ำส้มสายชู ( เขาไม่ได้บอกอัตตราส่วน ให้ไปลองทำเองละกัน) แล้วเอาถั่วงอกที่มีสีคล้ำลงแช่ดู

อย่าไปใช้เคมี  ถ้าไม่อยากตายผ่อนส่ง


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: max2009 ที่ กรกฎาคม 28, 2012, 03:02:25 PM
 :-[ :-[ :-[ เข้าใจง่ายเป็นขั้นเป็นตอนดีครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiproject ที่ สิงหาคม 16, 2012, 08:02:01 AM
:-[ :-[ :-[ เข้าใจง่ายเป็นขั้นเป็นตอนดีครับ

+1 :-[


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: tri ที่ มกราคม 16, 2013, 02:04:57 PM
ติดตามด้วยคนครับ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงหนวด สานฝัน ที่ มีนาคม 10, 2013, 08:36:52 AM
เพาะออกมาแล้ว ตันผอมไม่อวบขาว เหมือนสวาบางกอก นั้นแหละครับธรรมชาติของถั่วงอกจริงๆ
 -เขียวคล่ำไม่สวยแต่อุดมด้วย วิตามิน และสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆ
 -อวบขาว แต่บำรุงด้วยสารเคมี
   เพื่อนๆสมาชิกจะเลือกกินอย่างไหน.....
โปรดใชัวิจารณญาณ ในการกิน  เด็กต่ำกว่า 30 ปีควรแนะนำ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: prml ที่ มีนาคม 11, 2013, 04:12:46 PM
เดี๋ยวจะลองทำบ้าง  :) :)   ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: Ck401 ที่ มีนาคม 14, 2013, 08:46:00 PM
อยากตายผ่อนส่งหรือไง มาใช้พวกเคมี สารฟอกขาว


เราจะแนะนำให้  คำแนะนำนี้ เป็นความรู้ที่ได้มาจากพี่ที่สนิทกัน เขาเคยพูดให้ฟัง

1. ถ้าอยากให้ ถั่วงอกขาวกรอบ รู้จัก สารส้ม  ใหม เอาถั่วงอกแช่น้ำ เอาสารส้มแกว่ง มันช่วยได้

2. ถ้า ถั่วงอก ที้งไว้นานเริ่มมีสำคล้ำ เขาแนะนำว่า ให้เอาน้ำไปผสมกับ น้ำส้มสายชู ( เขาไม่ได้บอกอัตตราส่วน ให้ไปลองทำเองละกัน) แล้วเอาถั่วงอกที่มีสีคล้ำลงแช่ดู

อย่าไปใช้เคมี  ถ้าไม่อยากตายผ่อนส่ง
สารส้ม 2 ก.ก./น้ำ 20 ลิตรครับแช่พืชผักทุกอย่างที่ต้องการความกรอบ
ตำรานี้มาจากกาทำฝรั่งแช่บ๊วยครับ ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: golgibody ที่ มีนาคม 19, 2013, 12:12:26 AM
เคยเห็นวิธีปลูกแบบนี้ในรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง ด้วยครับไม่นึกเลยว่าจะมีคนทำด้วย


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: andrew ที่ มิถุนายน 14, 2013, 03:07:51 PM
ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ ชอบมากค่ะ กระทู้นี้ ทำให้ทราบวิธีทำให้รากไม่ยาว เคยเพาะทานเองรากก็พอมีบ้าง
แต่ส่วนใหญ่ก็ขาดเพราะติดไปกับผ้าขาวบางที่ใช้เพาะ
ที่เคยเพาะก็จะใช้ผ้าขาวบางมาตัดเป็นแผ่น ๆ 4 แผ่น และนำผ้าแช่น้ำให้ชุ่มมาวางที่ก้นภาชนะ
ภาชนะที่ใช้คือกล่องทัพเปอร์แวร์สี่เหลี่ยม กล่องใหญ่ ๆ สีทึบ (ถ้าไม่ทึบค่อยมาใช้ผ้าหรือถุงดำก็ได้ห่อปิดแสงไว้)
และนำเมล็ดถั่วแช่น้ำไว้ (ประมาณ 200 กรัม)
แช่น้ำตอนกลางคืน ประมาณ 8 ชม. เช้ามาก็นำเมล็ด
ถั่วที่แช่แล้วมาโปรยลงบนผ้าขาวบางที่วางไว้ในกล่องเก็บอาหารทัพเปอร์แวร์ ทำเป็นชั้น ๆ
ประมาณ 3 ชั้น ทิ่งไว้ 3 วัน รดน้ำแค่ช่วงเช้า ทุกวัน ใช้แบบสเปรย์พ่น ดูให้พอมีน้ำไม่ให้แห้ง อย่ามากจนนองเพราะจะเน่า
เนื่องจากวิธีนี้ไม่ได้ทำรูระบายน้ำ  ครบ 3 วันก็ได้ถั่วงอกมาผัดได้ 1 จาน
รับประทานได้ ทั้งครอบครัวเลยค่ะ อร่อยและปลอดภัยจากสารเคมีและสารที่ทำให้ต้นอวบ ๆ ไม่ทราบชื่อสารอะไรค่ะ
แต่ถ้าทำเองได้ทำเลยค่ะ สนุกดี อาจจะเป็นกิจกรรมสนุก ๆ ทำร่วมกับลูก ๆ ในครอบครัวด้วยค่ะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: hana ที่ พฤศจิกายน 27, 2015, 09:04:51 PM
 :-[ :-[ :-[ นานมากเลยที่ไม่ได้เข้ามาอ่าน....กลับมาอ่านเรื่องนี้ สนุกดี คนโพสต์ก็เก่ง คนเม้นท์ก็น่ารัก บางเม้นท์อ่านแล้วฮาดี
ส่วนตัวเคยเพาะถั่วเขียวเหมือนกันค่ะ เพาะไปเพาะมากลายเป็นต้นถั่วเขียวไปเลย ฮ่าๆๆๆ....
.....อดกินถั่วงอกซะงั้น...... ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: ์Nina.Shop ที่ ธันวาคม 18, 2016, 03:21:39 PM
น่าสนใจนะคะ  มาขอเป็น ความรู้ติดตัวด้วยคนนะคะ🙏


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: P_Hunter ที่ พฤษภาคม 14, 2017, 06:15:17 PM
ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะ จะลองหัดทำดูค่ะ มีข้อสงสัยนิดหน่อยค่ะตอนวางกระสอบป่านต้องนำกระสอบไปแช่น้ำก่อนไหมคะ


หัวข้อ: Re: การเพาะถั่วงอกไร้ราก (ถั่วงอกตัดราก)
เริ่มหัวข้อโดย: mfood ที่ ตุลาคม 12, 2018, 07:59:23 AM
ขอบคุณครับ กำลงจะทำเพื่อเก็บไว้กินเอง