เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => กระดานแจกต้นไม้-เมล็ดพันธุ์ฟรี => ข้อความที่เริ่มโดย: ไก่โต้ง ที่ กรกฎาคม 20, 2010, 09:24:57 PMหัวข้อ: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ กรกฎาคม 20, 2010, 09:24:57 PM
ขอแนะนำอัตราแสตมป์ติดจดหมายตามน้ำหนักติดเกินไม่มีประโยชน์
ทางไปรษณีย์จะคิดตามน้ำหนักดังนี้ครับ (น้ำหนักทั้งซอง+เมล็ดพันธ์หรืออื่น)

จดหมาย แบบธรรมดา   
   
    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   
  ไม่เกิน   20   กรัม                                   3 บาท
  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม        5 บาท
  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม        9 บาท
  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม      15 บาท
  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม      25 บาท
  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม   45 บาท

จดหมาย ลงทะเบียน  (บวกเพิ่ม 13 บาท)  
 
    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   
  ไม่เกิน   20   กรัม                                  16 บาท
  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม       18 บาท
  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม       22 บาท
  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม       28 บาท
  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม       38 บาท
  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม    58 บาท


ค่าบริการไปรษณีย์ (EMS)

น้อยกว่า 20 กรัม ค่าบริการ 32 บาท
น้อยกว่า 100 กรัม ค่าบริการ 37 บาท
น้อยกว่า 250 กรัม ค่าบริการ 42 บาท
น้อยกว่า 500 กรัม ค่าบริการ 52 บาท
น้อยกว่า 1000 กรัม ค่าบริการ 67 บาท
น้อยกว่า 1500 กรัม ค่าบริการ 82 บาท
น้อยกว่า 2000 กรัม ค่าบริการ 97 บาท
น้อยกว่า 2500 กรัม ค่าบริการ 122 บาท
น้อยกว่า 3000 กรัม ค่าบริการ 137 บาท
น้อยกว่า 3500 กรัม ค่าบริการ 157 บาท
น้อยกว่า 4000 กรัม ค่าบริการ 177 บาท
น้อยกว่า 4500 กรัม ค่าบริการ 197 บาท
น้อยกว่า 5000 กรัม ค่าบริการ 217 บาท
น้อยกว่า 5500 กรัม ค่าบริการ 242 บาท
น้อยกว่า 6000 กรัม ค่าบริการ 267 บาท
น้อยกว่า 6500 กรัม ค่าบริการ 292 บาท
น้อยกว่า 7000 กรัม ค่าบริการ 317 บาท
น้อยกว่า 7500 กรัม ค่าบริการ 342 บาท
น้อยกว่า 8000 กรัม ค่าบริการ 367 บาท
น้อยกว่า 8500 กรัม ค่าบริการ 397 บาท
น้อยกว่า 9000 กรัม ค่าบริการ 427 บาท
น้อยกว่า 9500 กรัม ค่าบริการ 457 บาท
น้อยกว่า 10000 กรัม ค่าบริการ 487 บาท

**********************************

แบบใส่กล่องพัสดุ

แบบธรรมดา  ไม่รวมกล่อง
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20.00
เกิน 1   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม  35.00
เกิน 2   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม  50.00
เกิน 3   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม  65.00
เกิน 4   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม  80.00
เกิน 5   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม  95.00
เกิน 6   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  110.00
เกิน 7   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม  125.00
เกิน 8   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม  140.00
เกิน 9   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155.00
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170.00
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185.00
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200.00
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215.00
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230.00
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245.00
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260.00
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275.00
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290.00
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 305.00

**********************************

อัตราค่าบริการ แบบ  Logispost
อัตราค่าบริการตามพิกัดน้ำหนัก (บาท/ชิ้น)

โชน 1 ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 2 ประกอบด้วยจังหวัด  สระแก้ว  ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 300  บาท
40 กก.  ราคา 400  บาท
50 กก.  ราคา 500  บาท
60 กก.  ราคา 600  บาท
70 กก.  ราคา 700  บาท
80 กก.  ราคา 800  บาท
90 กก.  ราคา 900  บาท
100 กก. ราคา 1000 บาท

โชน 3 ประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 4 ประกอบด้วยจังหวัด อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท   

โชน 5 ประกอบด้วยจังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 200  บาท
40 กก.  ราคา 200  บาท
50 กก.  ราคา 250  บาท
60 กก.  ราคา 300  บาท
70 กก.  ราคา 350  บาท
80 กก.  ราคา 400  บาท
90 กก.  ราคา 450  บาท
100 กก. ราคา 500 บาท   

โชน 6 ประกอบด้วยจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ลำปาง แพร่
20 กก.  ราคา 150  บาท
30 กก.  ราคา 150  บาท
40 กก.  ราคา 200  บาท
50 กก.  ราคา 250  บาท
60 กก.  ราคา 300  บาท
70 กก.  ราคา 350  บาท
80 กก.  ราคา 400  บาท
90 กก.  ราคา 450  บาท
100 กก. ราคา 500 บาท   

โชน 7 ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
          อุบลราชบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา
20 กก.  ราคา 240  บาท
30 กก.  ราคา 360  บาท
40 กก.  ราคา 480  บาท
50 กก.  ราคา 600  บาท
60 กก.  ราคา 720  บาท
70 กก.  ราคา 840  บาท
80 กก.  ราคา 960  บาท
90 กก.  ราคา 1080  บาท
100 กก. ราคา 1200 บาท   

โชน 8 ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท 

โชน 9 ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท   
 
โชน 10 ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ สงขลา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท   


*************************************


หัวข้อ: การตรวจสอบ สถานะของ จดหมาย พัสดุ ที่ลงทะเบียน
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ กรกฎาคม 20, 2010, 09:27:36 PM
การตรวจสอบ สถานะของ จดหมาย พัสดุ ที่ลงทะเบียน

1. เข้าไปที่  http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

2. เข้าไปแล้วจะมีช่องให้ป้อนหมายเลขสิ่งของ ให้ป้อนหมายเลข 13 หลัก

(http://image.ohozaa.com/iz/0track.jpg)

3. คลิก ยอมรับ แล้วจะมีตารางบอกว่าของๆท่านกำลังอยู่ที่ไหนถ้าเช็คแล้วถึงไปรษณีย์บ้านท่าน
ให้ไปติดต่อรับได้เลย ไม่ต้องรอใบนำจ่าย

*************************************

ค่าบริการพิเศษ จะบวกเพิ่มไปจาก อัตราปรกติ
และมีหลายประเภท เช่น

ไปรษณีย์ ลงทะเบียน                             เพิ่ม    13 บาท
ไปรษณีย์รับรอง                                    เพิ่ม      8 บาท
นำจ่ายด่วน                                          เพิ่ม      3 บาท
ไปรษณีย์ตอบรับ
   - ไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์       เพิ่ม     3  บาท
   - ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ                          เพิ่ม   12 บาท
ไปรษณีย์รอจ่าย
   - ไปรษณีย์ภัณฑ์                                 เพิ่ม     1 บาท
   -  พัสดุไปรษณีย์                                 เพิ่ม     2 บาท
   -  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ                          เพิ่ม     1 บาท   


**************************************


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของ ไปรษณีย์
เริ่มหัวข้อโดย: PaDa ที่ กรกฎาคม 20, 2010, 09:27:46 PM
ขอบคุณค่า  :-* :-*


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของ ไปรษณีย์
เริ่มหัวข้อโดย: tageang ที่ กรกฎาคม 20, 2010, 11:37:29 PM
ขอบคุณค่ะ  แต่ยังอยากได้อัตราค่าส่งแบบลงทะเบียนอีกอย่างค่ะ
เพราะไปดูที่เวปของไปรษณีย์เองไม่มี ไปถามถึงที่ทำการไปรษณีย์ก็ยังไม่ได้
ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี  คุณไก่โต้งพอมีบ้างมั้ยคะ :(


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของ ไปรษณีย์
เริ่มหัวข้อโดย: มะเอ@รักควาย ที่ กรกฎาคม 20, 2010, 11:44:09 PM
ขอบคุณมากๆค่ะน้าไก่
สำหรับข้อมูลค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของ ไปรษณีย์
เริ่มหัวข้อโดย: tapew ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 07:10:53 AM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
 ;)  ;)  ;)
tapew


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของ ไปรษณีย์
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 09:29:38 AM
ขอบคุณค่ะ  แต่ยังอยากได้อัตราค่าส่งแบบลงทะเบียนอีกอย่างค่ะ
เพราะไปดูที่เวปของไปรษณีย์เองไม่มี ไปถามถึงที่ทำการไปรษณีย์ก็ยังไม่ได้
ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี  คุณไก่โต้งพอมีบ้างมั้ยคะ :(

การลงทะเบียน เป็น การ ค่าบริการพิเศษ จะบวกเพิ่มไปจาก อัตราปรกติ
และมีหลายประเภท เช่น

ไปรษณีย์ ลงทะเบียน                            เพิ่ม     13 บาท
ไปรษณีย์รับรอง                                  เพิ่ม      8 บาท
นำจ่ายด่วน                                       เพิ่ม      3 บาท
ไปรษณีย์ตอบรับ
   - ไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์          เพิ่ม     3  บาท
   - ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ                         เพิ่ม    12 บาท
ไปรษณีย์รอจ่าย
   - ไปรษณีย์ภัณฑ์                              เพิ่ม     1 บาท
   -  พัสดุไปรษณีย์                              เพิ่ม     2 บาท
   -  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ                        เพิ่ม     1 บาท   


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: วัตครับ ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 10:45:34 AM
 :-[ :-[ :-[ :-[

ขอบคุณครับ พี่ไก่

เป็นข้อมูลที่ดีเลยครับ สำหรับท่านที่แจกหรือจะขอรับแจก เพื่อจะได้ทราบค่าใช้จ่าย ที่จะเกิดขึ้น


นอกเหนือจากนี้ก็คงเป็น น้ำใจและการเสียสละของผู้แจก ที่เติมลงไป ซึ่งคงตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ครับ
สำหรับสังคมแห่งการแบ่งปัน ขอขอบคุณผู้มีใจกุศลในการแจกและแบ่งปัน


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: tageang ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 09:33:32 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ(ไปรษณีย์ลงทะเบียน) ;) :-[ :-[


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: somchai t ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 02:33:50 PM
 :-[ ขอบคุณมากครับผมที่ให้ข้อมูลแก่สมาชิก :-[


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: น้าหริ ที่ กรกฎาคม 28, 2010, 12:00:23 PM
แจ่มมากครับ..น้าโต้ง  ช่วยอีกนิดครับ  สมมติผมนำต้นไม้ใส่ซองซิบ หนักรวม  990 กรัม  ส่งแบบ EMS
                                                    และนำต้นไม้ใส่กล่องหนักรวม 990 กรัม  ส่งแบบ EM                                      ส่งที่เดียวกันอย่างหลังแพงกว่าใช่ใหม      ซองซิบที่ว่าขนาดไม่เท่าซองปกติ   กล่องที่ว่ากล่องเบียร์ ธรรมดา  จะส่งให้เรามั้ยครับ :(
                                                                                                       


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 09:44:24 AM
แจ่มมากครับ..น้าโต้ง  ช่วยอีกนิดครับ  สมมติผมนำต้นไม้ใส่ซองซิบ หนักรวม  990 กรัม  ส่งแบบ EMS
                                         และนำต้นไม้ใส่กล่องหนักรวม 990 กรัม  ส่งแบบ EMS 
ส่งที่เดียวกันอย่างหลังแพงกว่าใช่ใหม  ซองซิบที่ว่าขนาดไม่เท่าซองปกติ กล่องที่ว่ากล่องเบียร์ธรรมดา จะส่งให้เรามั้ยครับ :(                                                                                                       

  ตารางราคา แยกตามประเภท
น้ำหนัก(กรัม) -=EMS=--=จดหมาย=--=พัสดุ=-
< 20 27320
20-10032520
100-25037920
250-500471520
500-1,000622520
1,000-1,500774535
1,500-2,000924535


การส่ง แบบซองถือเป็น จดหมาย แต่การใส่กล่อง ถือเป็น พัสดุ  ราคาแตกต่างกัน
แต่ในกรณีนี้  แบบพัสดุถูกกว่า ( น้ำหนัก 990 กรัม)
เหตุเพราะ ถ้าของมีน้ำหนักมาก ทางไปรษณีย์ จะให้ส่งแบบพัสดุ
ราคา แบบจดหมายจะแพงกว่า แบบพัสดุ ตั้งแต่ น้ำหนัก 500 กรัม ขึ้นไป (ดังในตารางข้างบน)
และแบบจดหมาย น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัมเท่านั้น  
หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: น้าหริ ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 02:01:46 PM
 อีกรอบครับ

  1.พัสดุที่ส่งแบบ  EMS ก็หมายถึง ราคาพัสดุ + EMS  ถูกต้อไหม?
                  เช่น   พัสดุ นน. 20-100กรัม  ราคาส่งคือ  20+32=52บ.
          หรือEMSใช้เฉพาะ แบบ  จดหมายเท่านั้น
ขอบพระคุณอย่างสูง >:(


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: praditkhorn ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 08:58:41 PM
อีกรอบครับ

  1.พัสดุที่ส่งแบบ  EMS ก็หมายถึง ราคาพัสดุ + EMS  ถูกต้อไหม?
                  เช่น   พัสดุ นน. 20-100กรัม  ราคาส่งคือ  20+32=52บ.
          หรือEMSใช้เฉพาะ แบบ  จดหมายเท่านั้น
ขอบพระคุณอย่างสูง >:(
กรณีที่เป็นกิ่งตอนต้นไม้ที่น้ำหนักไม่เกิน100กรัม ถ้าส่งพัสดุems(ใส่กล่อง)ค่าส่งอยู่ที่ 52 บาท(ยังไม่รวมค่ากล่อง)
แต่.... ถ้าแพ็คกิ่งตอนโดยใส่ขวดน้ำแล้วใส่ซองขนาดA4 ส่งems น้ำหนักไม่เกิน100กรัม ค่าส่งจะอยู่ที่ 37 บาท


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: น้าหริ ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 10:07:56 PM
ขอบคุณอย่างสูงครับ  จะได้  แจ้งเพื่อนๆที่จะรับหวาย ของคุณ นพดล  ได้เลย   
อีกรอบครับ

  1.พัสดุที่ส่งแบบ  EMS ก็หมายถึง ราคาพัสดุ + EMS  ถูกต้อไหม?
                  เช่น   พัสดุ นน. 20-100กรัม  ราคาส่งคือ  20+32=52บ.
          หรือEMSใช้เฉพาะ แบบ  จดหมายเท่านั้น
ขอบพระคุณอย่างสูง >:(
กรณีที่เป็นกิ่งตอนต้นไม้ที่น้ำหนักไม่เกิน100กรัม ถ้าส่งพัสดุems(ใส่กล่อง)ค่าส่งอยู่ที่ 52 บาท(ยังไม่รวมค่ากล่อง)
แต่.... ถ้าแพ็คกิ่งตอนโดยใส่ขวดน้ำแล้วใส่ซองขนาดA4 ส่งems น้ำหนักไม่เกิน100กรัม ค่าส่งจะอยู่ที่ 37 บาท


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: nitchay ที่ สิงหาคม 04, 2010, 08:13:20 AM
ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: crazyrosa ที่ สิงหาคม 04, 2010, 09:04:59 PM
อยากทราบว่า 1.ถ้าเราส่งซองเปล่าไปให้ผู้แจกเมล็ดพันธุ์นั้นเราส่งที่ตู้ไปรษณีย์ธรรมดาได้รึเปล่าค่ะรึว่าต้องส่งที่ทำการไปรษณีย์
2.ซองขนาดครึ่งA4 นั้นต้องส่งที่ทำการไปรษณีย์เลยใช่ไหมคะ
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: praditkhorn ที่ สิงหาคม 04, 2010, 11:29:05 PM
อยากทราบว่า 1.ถ้าเราส่งซองเปล่าไปให้ผู้แจกเมล็ดพันธุ์นั้นเราส่งที่ตู้ไปรษณีย์ธรรมดาได้รึเปล่าค่ะรึว่าต้องส่งที่ทำการไปรษณีย์
2.ซองขนาดครึ่งA4 นั้นต้องส่งที่ทำการไปรษณีย์เลยใช่ไหมคะ
ขอบคุณค่ะ
1.การส่งซองธรรมดา ส่งที่ตู้ไปรษรีย์ก็ได้คะ ติดแสตมป์ให้เรียบร้อย
2.ซองครึ่งA4หย่อนตู้ไปรษณีย์ได้คะ พอดีช่องเลยคะ แต่ต้องตรวจดูว่าติดแสตมป์ครบตามน้ำหนักมั้ย ผู้รับจะได้ไม่เสียค่าปรับคะ ;D


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: lek29 ที่ สิงหาคม 06, 2010, 08:42:17 AM
ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: attagold ที่ สิงหาคม 14, 2010, 11:54:02 PM
อยากคุยถึงเรื่องตัวแทนของไปรษณีย์ เท่าที่เคยเห็นมา
แบบที่ที่ 1 เปิดกิจการอยูตามหมู่บ้านจัดสรร หรือห้างต่างๆ เปิดร้นสายหน่อย ทำกิจกรรมทุกอย่าแบบไปรษร๊ย์เขาจะบอกเลยว่าเป็นตัวแทน และออกใบเสร็จของตัวแทนให้  ค่าบริการสูงกว่าไปณีย์ ตามที่คุณไก่โต้งบอกมา10-30 บาท/รายการ

แบบที่2 แบบนี้ภาษาฝรั่งบอกว่าเป็นเฟรนไชน์ เปิดแต่เช้ายันค่ำ มีตราไปรษณีย์ติดเต็มไปทั้งตึก เสาร์อาทิตย์ก็เปิด แถมใบเสร็จก็จะเหมือนกับของไปรษณีย์ออกมาจากเครื่องคอมเหมือนๆกัน ที่นี่ก็มีกิจกรรมทุกอย่างแบบไปรษณีย์ แต่ก็แพงกว่าไปรษณีย์แท้ๆ อีกพอควร เช่น
ส่งพัสดุ2กก.กว่าๆ ไปรษณีย์แท้คิด 50บาท แฟรนไชน์ คิด 65บาท แพงกว่า 15บาท
EMS ไม่เกิน 100กรัม ไปรษณีย์แท้คิด32บาท ไปรษณีย์แฟรนไชน์ คิด42บาท

ส่งนิดหน่อยไม่เป็นไร ส่งหลายๆชิ้นต้องคิดหน่อยนะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: น้องแว่น ที่ สิงหาคม 18, 2010, 10:39:02 PM
เอกชนที่เคยส่ง คิดสองเท่าค่ะ ขอถามหน่อยจ๊ะ ซองสำหรับส่งซองเอสี่ หรือครึ่งเอสี่ ต้องติดแสตมป์เท่าไหร่คะ บางคนติด 3-5 บาทเรายังไม่เคยโดนปรับ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: praditkhorn ที่ สิงหาคม 18, 2010, 11:27:18 PM
เอกชนที่เคยส่ง คิดสองเท่าค่ะ ขอถามหน่อยจ๊ะ ซองสำหรับส่งซองเอสี่ หรือครึ่งเอสี่ ต้องติดแสตมป์เท่าไหร่คะ บางคนติด 3-5 บาทเรายังไม่เคยโดนปรับ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
ซองไม่ได้เป็นปัจจัยในการคิดราคาส่งคะ น้ำหนักต่างหากล่ะที่เป็นปัจจัย ซองครึ่งA4 แต่ถ้าเมล็ดพันธุ์เบาก็ยังสามารถติดแสตมป์3บาทได้คะ แต่ถ้าซองครึ่งA4แต่ข้างในเป็นกิ่งสดหรือหรือกิ่งตอน ก็สมควรติดแสตมป์เพิ่มคะ  ;D ;D อัตราค่าบริการก็ตามที่พี่ไก่แจ้งไว้ที่หน้าแรกคะ  ;D ;D


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: weera ที่ สิงหาคม 24, 2010, 03:07:26 PM
ขอบคุณครับน้าโต้ง ที่มอบสิ่งดีๆให้เสมอ ;) ;) ;)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: natnapat ..^=^กาแฟเย็น ที่ กันยายน 04, 2010, 04:55:11 PM
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ คุณไก่โต้ง บุญรักษา ความดีเกื้อหนุน พบเจอสิ่งดีดีนะค่ะ ;) ;)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ ตุลาคม 13, 2010, 08:31:56 PM
 ;)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: Khun.Ming ที่ ตุลาคม 13, 2010, 10:34:06 PM
ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีตาชั่ง  โดยเฉพาะตาชั่งที่ระบุเป็นกรัมได้  :-\


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: dusit ที่ ตุลาคม 13, 2010, 11:27:48 PM
ขนไปชั่งที่ไปรษณีย์เลยครับพี่..


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: I-Ko ที่ ตุลาคม 15, 2010, 12:07:46 PM
ขอแนะนำอัตราแสตมป์ติดจดหมายตามน้ำหนักติดเกินไม่มีประโยชน์
ทางไปรษณีย์จะคิดตามน้ำหนักดังนี้ครับ (น้ำหนักทั้งซอง+เมล็ดพันธ์หรืออื่น)
......................

*************************************

 :-[  :-[ ข้อมูลชุดนี้ดีมากเลยค่ะ   
บ่อยครั้งที่เพื่อนๆ และ I-Ko จะมองและค้นหาข้อมูลแบบนี้(อัตราส่งไปรษณีย์แบบต่างๆ)
และ บ่อยครั้งที่เพื่อนๆ บางท่าน กรุณานำมาแปะในเวป

แต่ส่วนใหญ่กระดานก็จะถูกดันหาย จึงอยากเรียนเสนอว่า ข้อมูลดีๆ เช่นนี้ น่าจะปักหมุดให้ติดกระดานไว้เลยถ้าจะดีค่ะ

ปล. และวันนี้ I-Ko ก็พยายามมองหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาการจัดส่ง...แต่ตกมาอยู่หน้า 2 เสียแล้ว


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: tuana ที่ ตุลาคม 15, 2010, 01:18:56 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มาลงให้เพื่อนๆ ค่ะ  ;) ;) ;)
มีอีกอย่างค่ะ ช่วงหลังมีเพื่อนบางท่านใช้ซองที่ระบุว่าใช้ในธุรกิจไปรษณีย์
ซองแบบนี้ไปรษณีย์จะไม่รับนะคะ เพราะเป็นซองที่ไปรษณีย์จะใช้ส่งจดหมายกันภายในหน่วยงาน
บางทีเวลาลูกค้าแบบเราไปซื้อแสตมป์เค้าก็จะใส่ซองให้เรา
แต่ถ้าเราจะใช้ส่งให้ผู้อื่นจริงๆ ต้องเอากระดาษปิดทับหน้าซองให้หมดค่ะ  
พอดีเจอมาหลายรอบน่ะค่ะ เลยอยากบอกเพื่อนๆ ช่วงหลังเวลาเจอจะเปลี่ยนซองให้เลย จะได้ไม่เสียเวลาไปไปรษณีย์  :)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: nong2009 ที่ มิถุนายน 24, 2011, 12:07:42 PM
เป็นความรู้ที่มีประโยชน์จริงแท้แน่นอนเลยค่ะ คุณไก่โต้ง
ขอบคุณมากค่ะ   ;) :-*


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: apel ที่ กรกฎาคม 05, 2011, 11:19:01 PM
มีประโยช์มากๆๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ ;) ;) ;) ;) ;)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: kpatchar ที่ กรกฎาคม 08, 2011, 05:48:33 PM
แล้วเวลาส่งจดหมายไปรับเมล็ดพันธุ์  ซองไป(+ซองกลับ)  ติดแสตมป์ 3 บาท พอไหม


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: LIK ที่ กรกฎาคม 14, 2011, 07:11:04 PM
แล้วเวลาส่งจดหมายไปรับเมล็ดพันธุ์  ซองไป(+ซองกลับ)  ติดแสตมป์ 3 บาท พอไหม

ส่วนใหญ่จะพอครับ
แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับน้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ด้วยครับถ้ามีน้ำหนักมาก แสตมป์ 3 บาทก็คงไม่พอ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: terdsak ที่ กันยายน 04, 2011, 09:00:35 AM
เข้ากูลเกิ้ล

พิมพ์ประโยค  track

ใส่ข้อความเลข  track  เข้าไป  เเละ  สามารถตรวจสอบได้สะดวก


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: thongeka ที่ กันยายน 06, 2011, 08:56:40 PM
ระยะเวลาที่ส่งถึงลูกค้าแต่ละประเภทที่ส่งกี่วันครับ
แบบ EMS
แบบพัสดุฯลงทะเบียนและแบบธรรมดา
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: muik ที่ ตุลาคม 03, 2011, 12:11:08 PM
อัตราค่าบริการ Ems+ลงทะเบียนใหม่ ไปรษณีย์ไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ครับ

(http://i1234.photobucket.com/albums/ff408/01rank/post_rate_new.gif)หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: supachai2512 ที่ ตุลาคม 08, 2011, 03:03:22 PM
อยากทราบการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง พกง. อัตราค่าบริการเท่าใรครับ
..ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตร
เริ่มหัวข้อโดย: Ferkie ที่ ตุลาคม 18, 2011, 01:34:20 PM
ขอบคุณคับพี่ไก่


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตร
เริ่มหัวข้อโดย: sawanya_k ที่ มกราคม 18, 2012, 11:42:51 AM
คุณไก่ เป็นคนที่หาข้อมูลได้ดีมาก ค่ะ ได้ทุกอย่าง ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตร
เริ่มหัวข้อโดย: likhit ที่ มกราคม 25, 2012, 10:40:30 AM
ขอบคุณคุณไก่โต้ง มีประโยชน์มากจริง ๆ  :)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: orrwi ที่ เมษายน 10, 2012, 11:00:12 PM
ถ้าเราผลิตชันวางของขาย เราจะส่งยังไง  ลงกล่องไม่ได้  กว้าง  ยาว สูง 60 ซม. นอกจากไปรษณีย์ สุดยอดบริการ  ยังมีที่ไหนรับส่งสินคาอีก   


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: Libra5369 ที่ เมษายน 30, 2012, 11:21:18 PM
ขอบคุณครับ จะเก็บไว้เป็นข้อมูลครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: kitticr ที่ พฤษภาคม 17, 2012, 06:14:07 PM
ชัดเจน..  ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: ponn_2010 ที่ พฤษภาคม 23, 2012, 07:48:29 PM
ขอถามครับ การส่งข้าวสาร นั้น ส่งเป็นพัสดุใช่ไหม และ คิดค่าส่งยังไงครับ ขอบคุณ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: mapa134 ที่ มิถุนายน 16, 2012, 05:33:20 AM
ขอบคุณครับ :)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของ ไปรษณีย์
เริ่มหัวข้อโดย: jarara ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 04:19:51 PM

การลงทะเบียน เป็น การ ค่าบริการพิเศษ จะบวกเพิ่มไปจาก อัตราปรกติ
และมีหลายประเภท เช่น

ไปรษณีย์ ลงทะเบียน                            เพิ่ม     13 บาท
ไปรษณีย์รับรอง                                  เพิ่ม      8 บาท
นำจ่ายด่วน                                       เพิ่ม      3 บาท
ไปรษณีย์ตอบรับ
   - ไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์          เพิ่ม     3  บาท
   - ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ                         เพิ่ม    12 บาท
ไปรษณีย์รอจ่าย
   - ไปรษณีย์ภัณฑ์                              เพิ่ม     1 บาท
   -  พัสดุไปรษณีย์                              เพิ่ม     2 บาท
   -  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ                        เพิ่ม     1 บาท   
[/quote]

ขอสอบถามค่ะ  จะส่งของน้ำหนักไม่เกิน  3  กิโลกรัม  ใส่กล่องพัสดุ
ถ้าดูราคาตามน้ำหนัก  ก็จะเท่ากับ  50  บาท 
แต่เราต้องการส่งแบบลงทะเบียน  ก็จะ  เป็น  50+13 =  53 บาทใช่ไหมคะรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ กรกฎาคม 09, 2012, 11:40:41 AM

ขอสอบถามค่ะ  จะส่งของน้ำหนักไม่เกิน  3  กิโลกรัม  ใส่กล่องพัสดุ
ถ้าดูราคาตามน้ำหนัก  ก็จะเท่ากับ  50  บาท 
แต่เราต้องการส่งแบบลงทะเบียน  ก็จะ  เป็น  50+13 =  53 บาทใช่ไหมคะ

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ


ถูกต้องครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: Asafoetida ที่ กรกฎาคม 28, 2012, 12:34:09 PM
ขอขอบใจ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: daecha1121 ที่ ตุลาคม 05, 2012, 08:58:10 PM
เป็นข้อมูลที่ดีมากขอเก็บไว้ดูครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: BestDevil ที่ พฤศจิกายน 22, 2012, 03:41:49 PM
สมาชิกใหม่ครับ ขอถามแบบผู้ที่ไม่รู้นะครับว่า
ที่บอกว่าให้ส่งซองเปล่า+จ่าหน้าซองถึงตัวเอง+ติดแสตมป์ เพื่อรับเมล็ดพันธุ์นั้น
ใช้ซองประเภทใดครับ และใส่ซองเปล่าลงไปในซองจดหมายที่เราจะส่งไปถึงผู้แจกเมล็ดพันธุ์
ใช่หรือไม่ครับ คือไม่ทราบจริงๆ ครับ รบกวนตอบให้ทราบหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: FUJI ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2013, 10:14:26 AM
ขอแนะนำอัตราแสตมป์ติดจดหมายตามน้ำหนักติดเกินไม่มีประโยชน์
ทางไปรษณีย์จะคิดตามน้ำหนักดังนี้ครับ (น้ำหนักทั้งซอง+เมล็ดพันธ์หรืออื่น)

จดหมาย แบบธรรมดา   
   
    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   
  ไม่เกิน   20   กรัม                                   3 บาท
  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม        5 บาท
  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม        9 บาท
  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม      15 บาท
  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม      25 บาท
  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม   45 บาท

จดหมาย ลงทะเบียน  (บวกเพิ่ม 13 บาท)  
 
    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   
  ไม่เกิน   20   กรัม                                  16 บาท
  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม       18 บาท
  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม       22 บาท
  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม       28 บาท
  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม       38 บาท
  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม    58 บาท


ค่าบริการไปรษณีย์ (EMS)

น้อยกว่า 20 กรัม ค่าบริการ 32 บาท
น้อยกว่า 100 กรัม ค่าบริการ 37 บาท
น้อยกว่า 250 กรัม ค่าบริการ 42 บาท
น้อยกว่า 500 กรัม ค่าบริการ 52 บาท
น้อยกว่า 1000 กรัม ค่าบริการ 67 บาท
น้อยกว่า 1500 กรัม ค่าบริการ 82 บาท
น้อยกว่า 2000 กรัม ค่าบริการ 97 บาท
น้อยกว่า 2500 กรัม ค่าบริการ 122 บาท
น้อยกว่า 3000 กรัม ค่าบริการ 137 บาท
น้อยกว่า 3500 กรัม ค่าบริการ 157 บาท
น้อยกว่า 4000 กรัม ค่าบริการ 177 บาท
น้อยกว่า 4500 กรัม ค่าบริการ 197 บาท
น้อยกว่า 5000 กรัม ค่าบริการ 217 บาท
น้อยกว่า 5500 กรัม ค่าบริการ 242 บาท
น้อยกว่า 6000 กรัม ค่าบริการ 267 บาท
น้อยกว่า 6500 กรัม ค่าบริการ 292 บาท
น้อยกว่า 7000 กรัม ค่าบริการ 317 บาท
น้อยกว่า 7500 กรัม ค่าบริการ 342 บาท
น้อยกว่า 8000 กรัม ค่าบริการ 367 บาท
น้อยกว่า 8500 กรัม ค่าบริการ 397 บาท
น้อยกว่า 9000 กรัม ค่าบริการ 427 บาท
น้อยกว่า 9500 กรัม ค่าบริการ 457 บาท
น้อยกว่า 10000 กรัม ค่าบริการ 487 บาท

**********************************

แบบใส่กล่องพัสดุ

แบบธรรมดา  ไม่รวมกล่อง
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20.00
เกิน 1   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม  35.00
เกิน 2   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม  50.00
เกิน 3   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม  65.00
เกิน 4   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม  80.00
เกิน 5   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม  95.00
เกิน 6   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  110.00
เกิน 7   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม  125.00
เกิน 8   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม  140.00
เกิน 9   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155.00
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170.00
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185.00
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200.00
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215.00
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230.00
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245.00
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260.00
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275.00
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290.00
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 305.00

**********************************

อัตราค่าบริการ แบบ  Logispost
อัตราค่าบริการตามพิกัดน้ำหนัก (บาท/ชิ้น)

โชน 1 ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 2 ประกอบด้วยจังหวัด  สระแก้ว  ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 300  บาท
40 กก.  ราคา 400  บาท
50 กก.  ราคา 500  บาท
60 กก.  ราคา 600  บาท
70 กก.  ราคา 700  บาท
80 กก.  ราคา 800  บาท
90 กก.  ราคา 900  บาท
100 กก. ราคา 1000 บาท

โชน 3 ประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 4 ประกอบด้วยจังหวัด อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท   

โชน 5 ประกอบด้วยจังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 200  บาท
40 กก.  ราคา 200  บาท
50 กก.  ราคา 250  บาท
60 กก.  ราคา 300  บาท
70 กก.  ราคา 350  บาท
80 กก.  ราคา 400  บาท
90 กก.  ราคา 450  บาท
100 กก. ราคา 500 บาท   

โชน 6 ประกอบด้วยจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ลำปาง แพร่
20 กก.  ราคา 150  บาท
30 กก.  ราคา 150  บาท
40 กก.  ราคา 200  บาท
50 กก.  ราคา 250  บาท
60 กก.  ราคา 300  บาท
70 กก.  ราคา 350  บาท
80 กก.  ราคา 400  บาท
90 กก.  ราคา 450  บาท
100 กก. ราคา 500 บาท   

โชน 7 ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
          อุบลราชบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา
20 กก.  ราคา 240  บาท
30 กก.  ราคา 360  บาท
40 กก.  ราคา 480  บาท
50 กก.  ราคา 600  บาท
60 กก.  ราคา 720  บาท
70 กก.  ราคา 840  บาท
80 กก.  ราคา 960  บาท
90 กก.  ราคา 1080  บาท
100 กก. ราคา 1200 บาท   

โชน 8 ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท 

โชน 9 ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท   
 
โชน 10 ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ สงขลา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท   


*************************************

พี่ไก่โต้งครับ เวลาปัจจุบัีนนี้วันที่ 18ก.พ.56 ยังใช้อัตราค่าบริการนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ พอดีฟูจิมีเมล็ดพันธุ์ที่อยากจะแจก กลัวว่าอัตราค่าแสตมป์จะเปลี่ยนไปครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: oa_seed ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 10:31:10 PM
ขอแนะนำอัตราแสตมป์ติดจดหมายตามน้ำหนักติดเกินไม่มีประโยชน์
ทางไปรษณีย์จะคิดตามน้ำหนักดังนี้ครับ (น้ำหนักทั้งซอง+เมล็ดพันธ์หรืออื่น)

จดหมาย แบบธรรมดา   
   
    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   
  ไม่เกิน   20   กรัม                                   3 บาท
  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม        5 บาท
  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม        9 บาท
  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม      15 บาท
  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม      25 บาท
  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม   45 บาท

จดหมาย ลงทะเบียน  (บวกเพิ่ม 13 บาท)  
 
    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   
  ไม่เกิน   20   กรัม                                  16 บาท
  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม       18 บาท
  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม       22 บาท
  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม       28 บาท
  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม       38 บาท
  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม    58 บาท


ค่าบริการไปรษณีย์ (EMS)

น้อยกว่า 20 กรัม ค่าบริการ 32 บาท
น้อยกว่า 100 กรัม ค่าบริการ 37 บาท
น้อยกว่า 250 กรัม ค่าบริการ 42 บาท
น้อยกว่า 500 กรัม ค่าบริการ 52 บาท
น้อยกว่า 1000 กรัม ค่าบริการ 67 บาท
น้อยกว่า 1500 กรัม ค่าบริการ 82 บาท
น้อยกว่า 2000 กรัม ค่าบริการ 97 บาท
น้อยกว่า 2500 กรัม ค่าบริการ 122 บาท
น้อยกว่า 3000 กรัม ค่าบริการ 137 บาท
น้อยกว่า 3500 กรัม ค่าบริการ 157 บาท
น้อยกว่า 4000 กรัม ค่าบริการ 177 บาท
น้อยกว่า 4500 กรัม ค่าบริการ 197 บาท
น้อยกว่า 5000 กรัม ค่าบริการ 217 บาท
น้อยกว่า 5500 กรัม ค่าบริการ 242 บาท
น้อยกว่า 6000 กรัม ค่าบริการ 267 บาท
น้อยกว่า 6500 กรัม ค่าบริการ 292 บาท
น้อยกว่า 7000 กรัม ค่าบริการ 317 บาท
น้อยกว่า 7500 กรัม ค่าบริการ 342 บาท
น้อยกว่า 8000 กรัม ค่าบริการ 367 บาท
น้อยกว่า 8500 กรัม ค่าบริการ 397 บาท
น้อยกว่า 9000 กรัม ค่าบริการ 427 บาท
น้อยกว่า 9500 กรัม ค่าบริการ 457 บาท
น้อยกว่า 10000 กรัม ค่าบริการ 487 บาท

**********************************

แบบใส่กล่องพัสดุ

แบบธรรมดา  ไม่รวมกล่อง
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20.00
เกิน 1   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม  35.00
เกิน 2   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม  50.00
เกิน 3   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม  65.00
เกิน 4   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม  80.00
เกิน 5   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม  95.00
เกิน 6   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  110.00
เกิน 7   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม  125.00
เกิน 8   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม  140.00
เกิน 9   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155.00
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170.00
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185.00
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200.00
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215.00
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230.00
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245.00
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260.00
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275.00
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290.00
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 305.00

**********************************

อัตราค่าบริการ แบบ  Logispost
อัตราค่าบริการตามพิกัดน้ำหนัก (บาท/ชิ้น)

โชน 1 ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 2 ประกอบด้วยจังหวัด  สระแก้ว  ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 300  บาท
40 กก.  ราคา 400  บาท
50 กก.  ราคา 500  บาท
60 กก.  ราคา 600  บาท
70 กก.  ราคา 700  บาท
80 กก.  ราคา 800  บาท
90 กก.  ราคา 900  บาท
100 กก. ราคา 1000 บาท

โชน 3 ประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 4 ประกอบด้วยจังหวัด อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 210  บาท
40 กก.  ราคา 280  บาท
50 กก.  ราคา 350  บาท
60 กก.  ราคา 420  บาท
70 กก.  ราคา 490  บาท
80 กก.  ราคา 560  บาท
90 กก.  ราคา 630  บาท
100 กก. ราคา 700 บาท   

โชน 5 ประกอบด้วยจังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
20 กก.  ราคา 200  บาท
30 กก.  ราคา 200  บาท
40 กก.  ราคา 200  บาท
50 กก.  ราคา 250  บาท
60 กก.  ราคา 300  บาท
70 กก.  ราคา 350  บาท
80 กก.  ราคา 400  บาท
90 กก.  ราคา 450  บาท
100 กก. ราคา 500 บาท   

โชน 6 ประกอบด้วยจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ลำปาง แพร่
20 กก.  ราคา 150  บาท
30 กก.  ราคา 150  บาท
40 กก.  ราคา 200  บาท
50 กก.  ราคา 250  บาท
60 กก.  ราคา 300  บาท
70 กก.  ราคา 350  บาท
80 กก.  ราคา 400  บาท
90 กก.  ราคา 450  บาท
100 กก. ราคา 500 บาท   

โชน 7 ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
          อุบลราชบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา
20 กก.  ราคา 240  บาท
30 กก.  ราคา 360  บาท
40 กก.  ราคา 480  บาท
50 กก.  ราคา 600  บาท
60 กก.  ราคา 720  บาท
70 กก.  ราคา 840  บาท
80 กก.  ราคา 960  บาท
90 กก.  ราคา 1080  บาท
100 กก. ราคา 1200 บาท   

โชน 8 ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท 

โชน 9 ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท   
 
โชน 10 ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ สงขลา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส
20 กก.  ราคา 260  บาท
30 กก.  ราคา 390  บาท
40 กก.  ราคา 520  บาท
50 กก.  ราคา 650  บาท
60 กก.  ราคา 780  บาท
70 กก.  ราคา 910  บาท
80 กก.  ราคา 1040  บาท
90 กก.  ราคา 1170  บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท   


*************************************
อัตราค่าบริการ แบบ  Logispost[/u]
อัตราค่าบริการตามพิกัดน้ำหนัก (บาท/ชิ้น)

ผมว่ารายละเอียด แบบ  Logispost ไม่ชัดเจนนะครับ

เพราะว่าที่โพสไม่ทราบว่าจากต้นทางไหน และมีราคาปลายทาง
http://www.thailandpost.co.th/upload/new55_Logispost.pdf (http://www.thailandpost.co.th/upload/new55_Logispost.pdf)
นี้เอกสารเพิ่มเติมนะครับ มีจากต้นทาง ไปยังปลายทาง แต่ละโซนราคาจะไม่เท่ากัน
เลยเอามาลองให้ผู้ดูแล ลองศึกษาดูนะครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: mafang ที่ มีนาคม 20, 2013, 03:16:10 PM
พี่คะ   หนูยังไม่เคยส่งซองไปรับเมล็ดพันธุ์ค่ะ  อยากทราบว่า   ต้องส่งเเบบไหนคะ   ถ้าส่งหยอดตู้ไปรษณีย์ธรรมดา ได้รึป่าวคะ  เเล้วกี่วันถึง


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: FUJI ที่ มีนาคม 29, 2013, 09:50:43 AM
พี่คะ   หนูยังไม่เคยส่งซองไปรับเมล็ดพันธุ์ค่ะ  อยากทราบว่า   ต้องส่งเเบบไหนคะ   ถ้าส่งหยอดตู้ไปรษณีย์ธรรมดา ได้รึป่าวคะ  เเล้วกี่วันถึง
มาตอบแทนพี่ไก่โต้งครับ โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นเมล็ดพันธุื์์์์์์ื์์์์์์์ืืื์เล็กๆก็3บาทพอครับ ไม่เกิน 20กรัม 3บาท เกิน20กรัมไม่เกิน 100กรัม 5บาท  เกิน100กรัมแต่ไม่เกิน 250กรัม 9บาทเขียนชื่อบนซองส่งกลับ ติดแสตมป์ให้เรียบร้อยหรือไม่รู้แน่นอนอย่าติดเอาใส่ซองเลย เขียนที่อยู่เราเองบนซองพับครึ่งแล้ว ใส่ซอง(ซองส่งไปรับเมล็ดพันธุ์ เขียนที่อยู่ผู้ที่แจกเมล็ดพันธุ์ ติดแสตมป์3บาทถ้าเป็นซองธรรมดาจดหมาย11ซ.ม.X16ซ.ม.แล้วสามารถหยอดตู้ไปรษณีย์ได้เลยครับ กี่ัวันถึงไม่แน่นอนครับ บางครั้ง 2อาทิตย์ถึงครับ ที่นี่ประเทศไทย ไปรษณีย์บัตรอาจจะ2-3วันถึงแต่ซองจดหมายหนาๆทางไปรษณีย์อาจจะสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างในใช้เวลาตรวจสอบนานครับ...


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: Khaowmao ที่ เมษายน 02, 2013, 05:16:01 PM
ราคาค่าส่งพัสดุ น่าจะขึ้นแล้วนะคะ เพราะส่งของใส่กล่องพัสดุ หนัก 1.3-1.4 กก. ค่าส่งอยู่ที่ 45 บาท ลงทะเบียนบวก 13 ไม่รวมค่ากล่อง


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: สกายฟอล ที่ มิถุนายน 08, 2013, 09:53:01 AM
 :( ซองหายประมาณ10กว่าซอง(มีบางซองมาถึงแต่ของหายก็มี)ในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือน เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับ

อยากรู้ว่าเป็นที่ไปรษณีย์ หรือคนแถวบ้าน


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: kakin ที่ มิถุนายน 08, 2013, 10:33:51 AM
ยอดเยี่ยมครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: khochpak ที่ มิถุนายน 13, 2013, 08:17:55 PM
รบกวนถามครับ ถ้าจะขอรับ 1 กก ใส่กล่องส่ง EMS ดูตามตารางค่าใช้จ่ายคุณ ไก่โต้งแล้ว คือ 87 บาท ยังไม่รวมค่ากล่อง ผมต้องไปซื้อสแตมป์จำนวน 87 บาท ส่งไปให้ใช่หรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: natcha30 ที่ กรกฎาคม 18, 2013, 11:34:58 PM
เรื่องที่ดีมากค่ะ  ไม่เคยรู้มาก่อนเลย :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: miky ที่ สิงหาคม 20, 2013, 08:14:33 PM
สงสัย..สงสัยค่ะ
คือว่า..มิกส่ง EMS (แบบกล่อง)              น้ำหนัก .34 kg   = 52 บาท
              ส่ง EMS (ใส่ซอง A4 ขยายข้าง) น้ำหนัก .272 kg = 52 บาท

ทำไมราคาทั้งสองแบบ ถึงเท่ากันอ่ะค่ะ นึกว่า ใส่ซองแล้วจะถูกกว่าเสียอีก   :-\


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: Khaowmao ที่ สิงหาคม 23, 2013, 05:21:23 PM
สงสัย..สงสัยค่ะ
คือว่า..มิกส่ง EMS (แบบกล่อง)              น้ำหนัก .34 kg   = 52 บาท
              ส่ง EMS (ใส่ซอง A4 ขยายข้าง) น้ำหนัก .272 kg = 52 บาท

ทำไมราคาทั้งสองแบบ ถึงเท่ากันอ่ะค่ะ นึกว่า ใส่ซองแล้วจะถูกกว่าเสียอีก   :-\

 คิดราคาตามน้ำหนักค่ะ น้ำหนักต่างกันไม่ถึงขีด


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: robin ที่ กันยายน 14, 2013, 12:25:25 PM
ละเอียดมากเลยครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: samruay tangpetch ที่ กันยายน 18, 2013, 11:23:26 AM
-ขอบคุณอาไก่


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: pangpabua ที่ พฤศจิกายน 12, 2013, 11:02:24 AM
เป็นความรู้ดีมากค่ะ

ขอบคุณนะคะ ;D


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: miky ที่ ธันวาคม 24, 2013, 09:21:58 AM
อยากทราบว่า ปกติ การส่งพัสดุแบบลงทะเบียนใช้เวลาประมาณกี่วันกันแน่คะ  ???

เราส่งต้นไม้ให้เพื่อน (ฉะเชิงเทรา) แบบลงทะเบียน วันที่ 16 ธค 56 เวลาประมาณ 8.30 น.
แต่เพื่อนได้รับจริงๆ ก็วันที่ 23 ธค..แหม..ครบ 1 สัปดาห์เด๊ะ..ทำไมมันนานขนาดนี้เนี่ย   >:( >:(หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: banseedkae ที่ มกราคม 22, 2014, 12:30:55 PM
 :-Xขอบคุณมากครับ ;D


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: Metawee ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2014, 04:29:33 PM
ฝากคำถามมาจากคุณ linfong ขอความช่วยเหลือจากคุณไก่โต้งค่ะ ...ขอเรียนถามว่า คุณ linfong เข้าระบบไม่ได้เลย อ่านหรือพิมพ์อะไรก็ไม่ได้ จะทำยังไง ช่วยคุณ linfong หน่อยค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapong 1 ที่ พฤษภาคม 04, 2015, 05:55:41 PM
เป็นข้อมูลที่ดีมากขอเก็บไว้ดูครับ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: k.pi ที่ พฤษภาคม 08, 2015, 07:29:53 PM
ขอบคุณคะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: ภัสรา ที่ ตุลาคม 28, 2015, 09:13:32 AM
ไปรษณีย์มีการส่งแบบเหมาคอกด้วยนะค่ะ ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักค่ะ ขนาดของคอก 1*2*0.5 เมตรค่ะ สินค้าบางอย่างถูกกว่าส่ง Logispost ค่ะ


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: นะชล ที่ พฤศจิกายน 09, 2015, 09:30:23 AM
ขอบคุณมากค่ะ :)


หัวข้อ: Re: อัตรา การให้บริการของไปรษณีย์ และการตรวจสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: damr ที่ ตุลาคม 17, 2018, 09:47:09 AM
ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดครับ
? แล้วมีหัวข้อสำหรับร้องทุกข์บ้างไหมครับ
เดี๋ยวนี้ไปรษณีย์ไม่เห็นจะมาส่งที่บ้านเลย จดหมายธรรมดาไม่มีเลยนอกจากประเภทลงทะเบียนหรือ ems แต่ถ้าพัสดุหรือเคอรี่ส่งได้วันละหลายๆเที่ยวสอบถามกับไปรษณีย์ที่มาส่งของก็ยิ้มๆไม่พูดอะไร บางทีส่งต้นไม้แบบธรรมดากว่าจะมาถึงก็แห้งคาซองเลยครับ :'(