เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:20:20 AMหัวข้อ: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:20:20 AM
เกริ่นนำ
ผมได้เก็บข้อมูลจากบอร์ดนี้มาซักพักอยากขอแชร์ประสบการณ์การทำระบบน้ำของตัวเองบ้างครับ
ผมมีโอกาสได้ทำสวนของตัวเองและได้รวบข้อมูลสำหรับทำระบบน้ำที่จะให้เครื่องสูบน้ำอยู่กับเราไปนานๆ ครับ
สำหรับการเลือกเครื่องสูบน้ำมีปัจจัยหลักอยู่ 2 อย่างคือ
-   ราคา รวมอุปกรณ์ที่ต้องจ่าย ([P]rice)
-   และปริมาณน้ำที่ได้ ([Q]uantity)
และมีปัจจัยรองลงมาที่มีผลกับ P, Q ที่ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจเช่น
-   ประเภทแหล่งน้ำ
-   ระยะห่างจากแหล่งน้ำ
-   แหล่งพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) และระยะห่างจากแหล่งพลังงาน (ความยาวสายไฟ)
-   อื่นๆ ความเสี่ยงต่อการถูกขโมย
ดังนั้นเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแต่ละคนจึงแตกต่างกันไปตามความสมดุล ([E]quilibrium) ของแต่ละคน
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/Image%208.png)


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวน
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:22:40 AM
ก่อนถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำ
   ขอกล่าวถึงการสุญเสียพลังงานที่จะมีผลในการเลือกเครื่องสูบน้ำซักนิดหน่อยครับ  สิ่งที่มีผลต่อการการสุญเสียพลังงานในการย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น ความดันบรรยากาศ  ความฝืดของน้ำและผนังท่อ ความสุญเสียพลังงานในตัวเครื่องสูบเอง ความเร็วของน้ำ ความสูยเสียในข้อต่อและข้องอ เป็นต้น เรียกกันว่า เฮด (Head)
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/pump%20head.png)

ภาพและเนื้อหาจาก
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Industrial(PDF)/Bay22%20Energy%20Effcient%20Pump.pdf (http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Industrial(PDF)/Bay22%20Energy%20Effcient%20Pump.pdf)
จากภาพ
จุดที่ 1 เป็นการเสียเฮดความเร็วเนื่องจากการไหลเข้าท่อ (Entrance loss) ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปทรงและอุปกรณ์ที่ปลายท่อดูด
จุดที่ 2 เป็นการเสียเฮดเนื่องจากความฝืดระหว่างของเหลวกับผนังท่อ
จุดที่ 3 เป็นการเสียเฮดเนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางการไหล
จุดที่ 4 เป็นการเสียเฮดในเส้นท่อเหมือนจุดที่ 2
จุดที่ 5 เป็นการเสียเฮดที่อุปกรณ์ทางด้านดูดของปั๊มลบด้วยเฮดความฝืดทั้งหมดทางด้านดูด

โดยรวมๆ เฮดทุกจุดแล้วเรียกว่า Total Dynamic Head ต่อไปผมจะย่อว่า TDH ครับ


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวน
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:24:21 AM
ตัวแปรที่เราต้องหา Total Dynamic Head แบบคร่าวๆ และการหาเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมมีดังนี้ครับ
-   ปริมาณน้ำ  ลิตรต่อนาที
-   ความสูงแนวตั้ง เมตร
-   ความยาวท่อ เมตร
-   ขนาดท่อ นิ้ว
-   ความสูงผิวน้ำและเครื่องสูบ

ตัวอย่างสวนผมเอง
-   พืชสวนกล้วยระยะห่าง 2x2 พื้นที่ 3 ไร่ จากงานวิจัยกล้วยเต็มวัยต้องการน้ำอยู่ที่ 18 – 23 ลิตรต่อวันต่อต้น
-   แหล่งพลังงาน ไฟฟ้าเข้าถึง  ขอมิเตอร์ไฟเกษตร เครื่องสูบน้ำห่างจากมิเตอร์ 300 เมตร
-   ระยะห่างระหว่างสวนและแหล่งน้ำ 300 เมตร
-   ความสูงแนวตั้ง คือ ผลต่างความสูงระหว่างเครื่องสูบน้ำและสวน 4 เมตร
-   ความสูงผิวน้ำและเครื่องสูบ 5 เมตร

ปริมาณน้ำ
   เริ่มจากหาความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิดและวิธีการให้น้ำที่เหมาะสม เช่น กล้วยความต้องการน้ำอยู่ที่ 18-23 ลิตรต่อวัน หากใช้เทปน้ำหยดที่ได้ 2-4 ลิตร/ชั่วโมง หมายถึงผมต้องใช้เวลาเปิดน้ำนานถึง 4.5-9 (=18/4) ชั่วโมงซึ่งใช้เวลานานไป
ดังนั้นผมจึงเลือกให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ปีกผีเสื้อมีอัตราการให้น้ำอยู่ที่ 40 – 60 ต่อชั่วโมงลิตรหรือ 0.6-1 ลิตรต่อนาทีทำให้ผมใช้เวลาเปิดน้ำเพียง 22 นาที ก็สามารถให้น้ำตามที่กล้วยต้องการได้แล้ว
พื้นที่ 1 ไร่มี 1600 ตารางเมตร ผมปลูกกล้วยระยะห่าง 2x2 = 4 ตารางเมตร 1 ไร่จึงมีกล้วยสูงสุด 400 ต้น แต่ละต้นต้องการน้ำ 0.6 ลิตรต่อนาที
ปริมาณน้ำต่อไร่ ลิตรต่อนาที = อัตราการให้น้ำของมินิสปริงเกอร์ x จำนวนต้นกล้วย x จำนวนไร่
ปริมาณน้ำต่อไร่ ลิตรต่อนาที = 0.6 x 400 x 3 ลิตรต่อนาที
         = 720 ลิตรต่อนาที
ผมจึงทดลองหาเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้น้ำได้ที่ 720 ลิตรต่อนาที ซึ่งพบว่าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและตัวเครื่องมีราคาสูง  จากเรื่องความสมดุลของราคาที่ได้เกริ่นไว้ด้านบนคิดว่าไม่เหมาะสมจึงทำการแบ่งโซนการให้น้ำเป็นสองโซน ทำให้ผมมองหาเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้น้ำ 720/2 = 360 ลิตรต่อนาทีแทน

หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวน
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:25:48 AM
ความสูงแนวตั้ง
   ความสูงแนวตั้ง คือ ผลต่างความสูงระหว่างเครื่องสูบน้ำและสวน  สำหรับสวนผมไม่ได้เป็นที่ราบแต่ต้องส่งน้ำขึ้นเนินเล็กน้อยการหาความสูงจากการคะเนด้วยลำบาก ผมจึงใช้แผนที่เข้าช่วยที่ link นี้ http://www.floodmap.net (http://www.floodmap.net)
o   ความสูงของเครื่องสูบ  202 เมตร
o   ความสูงของสวน  206 เมตร
o   ดังนั้นความสูงแนวตั้ง  = 4 เมตร
ความยาวท่อ
   ระยะห่างจากเครื่องสูบน้ำถึงปลายสวน 300 เมตร
ขนาดท่อ
   ขนาดท่อเรื่องสำคัญ  การใช้ท่อน้ำออกเท่ากับขนาดรูน้ำออกของเครื่องสูบน้ำอาจจะมีส่วนถูกบ้าง  แต่สำหรับระยะส่งไกล 300 เมตร สิ่งที่มีผลมากคือแรงเสียดทานระหว่างน้ำและผนังท่อจะกล่าวถึงอีกทีในหัวข้อเครื่องสูบน้ำครับหัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวน
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:31:11 AM
เครื่องสูบน้ำ
   หลังจากได้ตัวแปรต่างๆ ที่เราต้องการแล้วคือ
-   ปริมาณน้ำ  360 ลิตรต่อนาที โดยแบ่งเป็นสองโซน เวลาให้น้ำโซนละ 22.5 นาที รวมทั้งสวนใช้เวลา 45 นาที
-   ความสูงแนวตั้ง 4 เมตร
-   ความยาวท่อ 300 เมตร
-   ขนาดท่อ [หา TDH ที่เหมาะสมอีกที] นิ้ว
-   ความสูงผิวน้ำและเครื่องสูบ 5 เมตร

ต่อไปเรามาหา TDH กันซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่คำณวนเองเพราะมีคนทำโปรแกรมคำณวนออนไลน์ไว้แล้วที่ Link นี้ครับ
https://www.pumpworld.com/total-dynamic-head-calculator.htm (https://www.pumpworld.com/total-dynamic-head-calculator.htm)
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/tdh1.png)
เริ่มแรกผมทดลองใส่ค่าท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วพบว่าได้ Total Dynamic Head = 50.25 เมตรแล้วมาเทียบกับ Spec เครื่องสูบน้ำพบว่าไม่มีรุ่นใหนที่มีระยะ Total Head สูงถึง 50 เมตรเลย ผมจึงลองขยายขนาดท่อเป็น PVC ขนาด 3 นิ้ว
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/tdh2.png)
ผลที่ได้ Total Dynamic Head = 10.43 เมตร แต่การวางขนาด 3 นิ้วยาว 300 เมตร ราคาค่อนค้างสูงมาก (จาก Price/Quantity ที่กล่าวไว้ข้างต้น ) จึงลองปรับขนาดท่อเป็น PVC ขนาด 2 ½ นิ้ว
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/tdh3.png)
ผลที่ได้ Total Dynamic Head = 19.61 เมตร
ดังนั้นผมต้องมองหาเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้น้ำได้ 360 ลิตรต่อนาทีและมี Total Head อย่างต่ำ 19.61 เมตรขึ้นไป  ผมมีเล็งๆ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งของ Mitsubishi ไว้ลองเอาคุณสมบัติของรุ่นต่างๆ มาลองกางดู
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/pumpspec.png)
ผมลากเส้นสีแดงแนวตั้งและแนวนอนมาบรรจบกันก็จะได้เป็นรุ่น WCM-1505S ครับและระยะดูดผมอยู่ 5 เมตร สรุปเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้น่าจะเหมาะสมครับ  แต่ยังไม่จบครับยังเหลือแหล่งพลังงาน

สรุปเครื่องสูบน้ำ
-   รุ่น WCM-1505S
-   ขนาด 2 แรงม้าใช้ไฟฟ้า 1 เฟส กระแส 14 แอมป์
o   ผมจึงขอมิเตอร์ไฟฟ้าเกษตร ขนาด 15/45 แอมป์เผื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นในอนาคตครับ
-   ท่อน้ำเข้า ออกเครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว
-   จาก TDH เราต้องใช้ท่อเมนขนาด 2.5 นิ้ว


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวน
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:34:35 AM
แหล่งพลังงาน
   แหล่งจ่ายพลังงานกับตัวเครื่องสูบน้ำของผมอยู่ห่างถึง 300 เมตรดังนั้นขนาดสายไฟฟ้าจึงมีผลครับ เวลาที่สายไฟยาวมากๆ ก็จะมีค่าความต้านทานในสายไฟด้วยเช่นเดียวกัน  ขึ้นอยู่กับวัสดุของตัวนำด้วยเช่น ทองแดงความต้านทานต่อความยาวก็จะน้อยกว่าอลูมิเนียม  ผมเลือกสายไฟแบบ THW ซึ่งเป็นสายสำหรับเดินภายนอกเพื่อให้เครื่องสูบน้ำอยู่กับผมไปนานๆ ผมจึงหาเครื่องมือคำณวนออนไลน์สำหรับหาค่า Voltage Drop ที่รับได้  สมมุติการไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้ามาที่ 220 โวลต์ที่ปลายสายผมคิดว่าควรมีแรงดันไม่ต่ำกว่า 5% คือราวๆ 209 โวลต์ ลองหาสายไฟที่เหมาะสมกันครับจาก Link นี้
http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html (http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html)
และเว็บด้านล่างสำหรับแปลงหน่วยสายไฟแบบ AWG เป็น sq.mm
https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge (https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge)


ผมทดลองใช้สายไฟขนาด 7 AWG (10 sq.mm) ระยะทาง 300 เมตร เครื่องสูบน้ำใช้กระแส 14 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าที่ปลายสายเหลืออยู่ 206.27 แรงดันต่ำกว่าที่ผมคาดไว้ที่ 209 โวลต์ดังนั้นต้องเพิ่มขนาดสายไฟครับ
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/volt1.png)

ผมลองเปลี่ยนเป็นสายไฟขนาด 5 AWG (16 sq.mm) ดูบ้าง
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/volt2.png)

ผลที่ได้ดูดีเลยครับ


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวน
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 11:37:13 AM
จากที่เล่ามายาวๆ สรุปอีกครั้งได้ดังนี้ครับ
-   ผมต้องใช้สายไฟ THW ขนาด 5 AWG (16 sq.mm)
-   หรือไม่ก็เป็น THW-A ขนาด 3 AWG (26 sq.mm)
-   ความยาวสายไฟ 300 ต้องใช้สองเส้นรวม 600 เมตร
-   เครื่องสูบน้ำรุ่น WCM-1505S
-   ขนาด 2 แรงม้าใช้ไฟฟ้า 1 เฟส กระแส 14 แอมป์
-   ขอมิเตอร์ไฟฟ้าเกษตร ขนาด 15/45 แอมป์เผื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นในอนาคตครับ
-   จาก TDH เราต้องใช้ท่อเมนขนาด 2.5 นิ้ว

บทความข้างต้นสามารถเผยแผ่ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ครับ
หากเผยแผ่รบกวนให้เครดิตกันแค่นี้ก็พอครับ
ขอบคุณครับ
chayakorn p.


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวน
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 12:28:16 PM
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/pjimage.jpg)


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: supischa ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 03:04:52 PM
มีประโยชน์ดีครับ...นี่ต้องนายช่างแน่ๆเลยความรู้ระดับนี้ :)


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: zuddum ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 05:32:07 PM
 :) สรุปแล้วใชงานได้รึยัง....อยากดู


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 05:46:04 PM
ตอนนี้ใช้งานมาได้เดือนครึ่งแล้วครับ ต้นหญ้ากำลังโตแซง
ภาพก่อนปลูกครับ
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/IMG_1782.jpg)

หลังปลูกได้เดือนครึ่ง หญ้าโตเร็วมาก
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/IMG_1850.JPG)


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 05:49:23 PM
มีประโยชน์ดีครับ...นี่ต้องนายช่างแน่ๆเลยความรู้ระดับนี้ :)
ผมทำด้าน IT ครับมาทำเกษตรช่วงวันหยุดครับ


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: julaporn ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 07:06:28 PM
ขอบคุณครับ ที่ทำแนวทางการคำนวณไว้แบ่งปันในผู้ที่กำลังออกแบบระบบน้ำ มีประโยชน์มากๆครับ :-[

ผมคิดว่าท่าน chayakorn เป็นวิศวกรแน่ๆ ผมก็วิศวกรเหมือนกัน แต่เห็นรายละเอียดที่ออกแบบแล้ว ผมอายเลยครับ ;D

ผมเองก็ยังไม่เคยออกแบบระบบที่ใช้ สปริงเกอร์ เลย เคยใช้แต่น้ำหยด เพราะทุนน้อยครับ


comment1: ปั๊มน้ำอยู่ติดถนนเลย เสียวคนจะยืมไปใช้
comment2: ไม่ลองใช้ แอร์แวร์ ดูรึครับ
comment3:  ปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช รึครับ? ได้ข่าวว่าโดนหลอกเรื่องตลาดกันเยอะนะครับ  ญาติผมคนนึงก็โดนมาเมื่อต้นปี หมดไป 5 แสนหัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: boongun ที่ พฤษภาคม 21, 2018, 09:35:19 AM
ผมไม่ใช่วิศวกรครับ จบ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง เข้ามาเก็บข้อมูล   อยากสอบถามแลกเปลี่ยนครับตอนนี้ผมปลูกเงาะ 90 ต้น ทุเรียน 122 ต้น ทำระบบน้ำรดต้นไม้แบบใช้สปริงเกอร์ต่อหาต้นไม้ทุกต้น ตอนนี้ทำเสร็จแล้วใช้งานมา จะครบ 2 เดือนแล้ว ผมใช้ซัมเมิส 1.5 แรง 1.5 นิ้ว ยี่ห้อแฟรงกิ้น ท่อดูดจากบ่อลึก 36 เมตร ต่อไปใช้ส่งน้้ำในแนวระบาบ ระยะทาง 230 เมตร ต่อท่อจากบ่อสูบมาใช้ส่งตรง ไม่ได้ดูดขึ้นแท้ง อัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก ได้ 24 หัว อยากถามว่าผมทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ หรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมครับ


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 21, 2018, 01:18:09 PM
ขอบคุณครับ ที่ทำแนวทางการคำนวณไว้แบ่งปันในผู้ที่กำลังออกแบบระบบน้ำ มีประโยชน์มากๆครับ :-[

ผมคิดว่าท่าน chayakorn เป็นวิศวกรแน่ๆ ผมก็วิศวกรเหมือนกัน แต่เห็นรายละเอียดที่ออกแบบแล้ว ผมอายเลยครับ ;D

ผมเองก็ยังไม่เคยออกแบบระบบที่ใช้ สปริงเกอร์ เลย เคยใช้แต่น้ำหยด เพราะทุนน้อยครับ


comment1: ปั๊มน้ำอยู่ติดถนนเลย เสียวคนจะยืมไปใช้
comment2: ไม่ลองใช้ แอร์แวร์ ดูรึครับ
comment3:  ปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช รึครับ? ได้ข่าวว่าโดนหลอกเรื่องตลาดกันเยอะนะครับ  ญาติผมคนนึงก็โดนมาเมื่อต้นปี หมดไป 5 แสนขอบคุณ สำหรับคำแนะนำครับ
1. ตอนนี้ใส่กรงเหล็กครอบปั๊มเรียบร้อยครับ
2. สวนหน้าจะลองใส่ แอร์แวร์ดูครับ
3. ผมเป็นห่วงเรื่องโดนหลอกอยู่เหมือนกันครับ


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ พฤษภาคม 21, 2018, 01:53:17 PM
ผมไม่ใช่วิศวกรครับ จบ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง เข้ามาเก็บข้อมูล   อยากสอบถามแลกเปลี่ยนครับตอนนี้ผมปลูกเงาะ 90 ต้น ทุเรียน 122 ต้น ทำระบบน้ำรดต้นไม้แบบใช้สปริงเกอร์ต่อหาต้นไม้ทุกต้น ตอนนี้ทำเสร็จแล้วใช้งานมา จะครบ 2 เดือนแล้ว ผมใช้ซัมเมิส 1.5 แรง 1.5 นิ้ว ยี่ห้อแฟรงกิ้น ท่อดูดจากบ่อลึก 36 เมตร ต่อไปใช้ส่งน้้ำในแนวระบาบ ระยะทาง 230 เมตร ต่อท่อจากบ่อสูบมาใช้ส่งตรง ไม่ได้ดูดขึ้นแท้ง อัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก ได้ 24 หัว อยากถามว่าผมทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ หรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมครับ

สมมุติว่าใช้ Flanklin รุ่น 70LD15P4 ที่ให้น้ำ 70 ลิตรต่อนาที  และค่า head ปกติของปั๊มอยู่ที่ 56 เมตร
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/tdh_flanklin_1.png)


จากที่ลองคำณวนดูจะได้ head รวมอยู่ที่ 45 เมตร สรุปว่าที่คุณ boongun ทำไว้ถือว่าเหมาะสมแล้วครับหัวข้อ: Re: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: boongun ที่ พฤษภาคม 22, 2018, 09:08:12 AM
ผมไม่ใช่วิศวกรครับ จบ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง เข้ามาเก็บข้อมูล   อยากสอบถามแลกเปลี่ยนครับตอนนี้ผมปลูกเงาะ 90 ต้น ทุเรียน 122 ต้น ทำระบบน้ำรดต้นไม้แบบใช้สปริงเกอร์ต่อหาต้นไม้ทุกต้น ตอนนี้ทำเสร็จแล้วใช้งานมา จะครบ 2 เดือนแล้ว ผมใช้ซัมเมิส 1.5 แรง 1.5 นิ้ว ยี่ห้อแฟรงกิ้น ท่อดูดจากบ่อลึก 36 เมตร ต่อไปใช้ส่งน้้ำในแนวระบาบ ระยะทาง 230 เมตร ต่อท่อจากบ่อสูบมาใช้ส่งตรง ไม่ได้ดูดขึ้นแท้ง อัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก ได้ 24 หัว อยากถามว่าผมทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ หรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมครับ

สมมุติว่าใช้ Flanklin รุ่น 70LD15P4 ที่ให้น้ำ 70 ลิตรต่อนาที  และค่า head ปกติของปั๊มอยู่ที่ 56 เมตร
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/tdh_flanklin_1.png)


จากที่ลองคำณวนดูจะได้ head รวมอยู่ที่ 45 เมตร สรุปว่าที่คุณ boongun ทำไว้ถือว่าเหมาะสมแล้วครับ


ขอพระคุณในคำแนะนำนะครับ