เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 25, 2014, 06:39:00 PMหัวข้อ: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 25, 2014, 06:39:00 PM
 :) จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย SM :)
           Super Microbes


สวัสดีครับ
     จากการที่ผมไปดูงานการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนที่ Clean Farm จังหวัดสระบุรีและได้ค้นพบจุลินทรีย์ SM ที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้อยู่ในฟาร์มผัก แล้วได้มีโอกาสได้นำจุลินทรีย์SMออกมาเผยแพร่ให้เกษตรกรที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ใช้กัน  ซึ่งประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดคือ การช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้มากและ เกษตรกรสามารถที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพไว้ได้เองในระยะเวลาอันสั้น ครับ
     ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลินทรีย์ SM จะช่วยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทยได้ต่อไป


   ตั้งแต่ผมนำจุลินทรีย์ SM มาเผยแพร่ ตั้งแต่ปลายปี 2555 มีเกษตรกรให้ความสนใจนำจุลินทรีย์ SM ไปใช้กว่า 700 ราย  ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับ
      
    ด้วยศักยภาพของจุลินทรีย์ SM ช่วยให้ผมสามารถทำโครงการเกษตรอินทรีย์ได้หลากหลายโครงการครับ เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงได้ การทำเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ยากอีกต่อไปครับ


สรุปการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์SM

1 ใช้เป็นสารเร่งชีวภาพ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน ทั้งชนิดผงและของเหลว ( ปุ๋ยน้ำหมักปลา ) ในระยะเวลาอันสั้น
2 ใช้เป็นสารชีวภาพปรับปรุงดิน  เพื่อการย่อยสลายตอซังข้าวในนาและแก้ไขปัญหาข้าวดีด การปรับปรุงโครงสร้างดิน และการปรับค่าpHของดิน
3 ใช้เป็นสารชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียและของเสียในครัวเรือน


การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาครับ เป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยฮอร์โมนพืชด้วยครับ

การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาระยะสั้น  7-10 วัน โดยจุลินทรีย์ SM


สูตรที่ 1
สารเร่งชีวภาพ SM ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปลา
ส่วนผสมทั้งหมด
 1  สาร SM                          50    กรัม
 2  น้ำสะอาดประมาณ           160    ลิตร
 3  กากน้ำตาล                       8    ก.ก.
 4  รำละเอียด                        4     ก.ก.
 5  ปลาทั้งตัว                       20    ก.ก.
 6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ          4    ก.ก.

อุปกรณ์
1 ถังน้ำมีฝาปิดความจุ            200   ลิตร

วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1
 - นำรายการที่ 1 - 3 มาผสมในถังคนให้เข้ากันดังนี้
   1  สาร SM                         50    กรัม
   2  น้ำสะอาดประมาณ            80    ลิตร หรือประมาณ ครึ่งถัง
   3  กากน้ำตาล                       4    ก.ก.  
   4  รำละเอียด                        4     ก.ก.
   5  ปลาสดทั้งตัว                   20    ก.ก.
   6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ          4     ก.ก.
 - นำรายการที่ 4 - 6 เทรวมลงในถังแล้วคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 - ปิดฝาเพื่อไม่ให้แมลงวันลงไป
 - คนทุกวันๆละ2ครั้งหมักไว้ 7วันซึ่งปลาจะถูกย่อยจนหมดแล้วจึงทำตาม

ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
   1 เติมกากน้ำตาลอีก 4 ก.ก.
   2 เติมน้ำสะอาดเพิ่มอีกจนเกือบเต็มถัง
   3 คนให้เข้ากัน ปิดฝา หมักต่ออีก 3-7  วัน เป็นอันใช้ได้
ข้อสังเกต หลังการหมัก ปลาจะถูกย่อยจนละเอียดหมด  ส่วนสับปะรดคงเหลือเป็นชิ้นๆ

การเก็บรักษา
   1 กรองน้ำหมักปลาแล้วเก็บไว้ในถังแบบเดิมที่มีฝาปิดมิดชิด
   2 กรองน้ำหมักปลาแล้วบรรจุใส่แกลลอนขนาดจุ 20 หรือ 5 ลิตร แล้วแต่สะดวก

วิธีใช้
ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM
  - ปุ๋ยน้ำหมัก                         1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.
ผสมให้เข้ากันใช้รด ราด ฉีด พ่น กับพืช ทุกชนิดเช่น ข้าว พืชไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก       ไม้ประดับ ไม้ผล ยางพารา กล้วยไม้ สนามหญ้า
ประโยชน์
 - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
 - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของ
   จุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ

ข้อแนะนำ
ควรเก็บไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิปกติ

การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาระยะสั้น  7-10 วัน โดยจุลินทรีย์ SM
สูตรที่ 2
การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาที่มีกลิ่นน้อยมากและมีธาตุอาหารสูงขึ้น
สารเร่งชีวภาพ SM ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปลา
ส่วนผสมทั้งหมด
 1  สาร SM                          50    กรัม
 2  น้ำสะอาดประมาณ           160    ลิตร
 3  กากน้ำตาล                      8    ก.ก.
 4  รำละเอียด                       4     ก.ก.
 5  ปลาทั้งตัว                      20     ก.ก.
 6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ          4     ก.ก.
 7  สารบำรุงดิน SM                2     ก.ก.
อุปกรณ์
1 ถังน้ำมีฝาปิดความจุ            200   ลิตร
วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1
 - นำรายการที่ 1 - 3 มาผสมในถังคนให้เข้ากันดังนี้
   1  สาร SMชนิดผง                  50    กรัม
   2  น้ำสะอาดประมาณ              80    ลิตร หรือประมาณ ครึ่งถัง
   3  กากน้ำตาล                        4    ก.ก.
   4  รำละเอียด                         4     ก.ก.
   5  ปลาสดทั้งตัว                    20    ก.ก.
   6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ           4     ก.ก.
   7  สารบำรุงดิน SM                  2     ก.ก.
- นำรายการที่ 4 - 7 เทรวมลงในถังแล้วคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 - ปิดฝาให้มิดชิดเพื่อไม่ให้แมลงวันลงไปไข่ จะเกิดหนอน
 - เปิดฝาคนทุกวันๆละ 2 ครั้ง หมักไว้  7  วัน ซึ่งปลาจะถูกย่อยจนหมดแล้วจึงทำตาม

ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
   1 เติมกากน้ำตาลอีก  4 ก.ก.
   2 เติมน้ำสะอาดเพิ่มอีกจนเกือบเต็มถัง
   3 คนให้เข้ากัน ปิดฝา หมักต่ออีก 3-7  วัน เป็นอันใช้ได้

ข้อสังเกต
   หลังการหมัก ปลาจะถูกย่อยจนละเอียดหมด  ส่วนสับปะรดคงเหลือเป็นชิ้นๆ

การเก็บรักษา
   1 กรองน้ำหมักปลาแล้วเก็บไว้ในถังแบบเดิมที่มีฝาปิดมิดชิด
   2 กรองน้ำหมักปลาแล้วบรรจุใส่แกลลอนขนาดจุ 5 ลิตร หรือ 20  ลิตร
    แล้วแต่ความสะดวกกับการนำไปใช้งาน

วิธีใช้
ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM
  - ปุ๋ยน้ำหมัก                       1- 2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                        100      ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.
 ผสม ให้เข้ากันใช้รด ราด ฉีด พ่น กับพืช ทุกชนิดเช่น ข้าว พืชไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ไม้ผล ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย สนามหญ้า

ประโยชน์
-   ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และเอนไซม์
-   จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของ
    จุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ
ข้อแนะนำ
    ควรเก็บไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิปกติ

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับนาข้าว
การให้ปุ๋ยน้ำหมักปลากับนาพื้นที่ 1 ไร่
 รายการ                                            ปุ๋ยหมักปลา
การเตรียมดิน                                          10  ลิตร
ข้าวอายุ      15  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวอายุ      30  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวอายุ      45  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวตั้งท้อง  60  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวอายุ      70 วัน                                   5   ลิตร


การผสมปุ๋ยน้ำหมักปลาเพื่อเตรียมดินก่อนปลูกข้าว
ส่วนผสม
1 ปุ๋ยน้ำหมักปลา                10      ลิตร
2 กากน้ำตาล                      2      ก.ก.
3 น้ำสะอาด                     200     ลิตร
นำรายการ 1-3 ผสมให้เข้ากันใช้ฉีดพ่นลงดิน พื้นที่ 1 ไร่

การผสมปุ๋ยน้ำหมักปลาเพื่อฉีดพ่นข้าว
ส่วนผสม
1 ปุ๋ยน้ำหมักปลา                  5     ลิตร
2 กากน้ำตาล                       1     ก.ก.
3 น้ำสะอาด                      100    ลิตร
นำรายการ 1-3 ผสมให้เข้ากันใช้ฉีดพ่นทั้งต้นข้าวและลงดิน พื้นที่ 1 ไร่

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับยางพารา
สำหรับต้นกล้าและยางพาราที่ยังไม่ได้กรีด

วิธีใช้
ส่วนผสม
1ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   2     ลิตร
2น้ำสะอาด                       100     ลิตร
3กากน้ำตาล                        1     ก.ก.
ผสมให้เข้ากันใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งที่ต้นและลงดินทุกๆ10-15  วัน

ประโยชน์
   - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
   - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
     ของจุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ

สำหรับยางพาราที่กรีดได้แล้ว
วิธีใช้
ส่วนผสม
1  สาร SM แบบน้ำ                     5     ลิตร
2  น้ำสะอาด                         200      ลิตร
3  กากน้ำตาล                           1      ก.ก.
4  ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   2-4      ลิตร
5  สารบำรุงดิน SM                     1     ก.ก.
นำรายการที่ 1- 5 ผสมในถังคนให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่นที่ต้นยางและหน้ายางที่กรีดแล้ว

ประโยชน์
1 ช่วยป้องกันและควบคุมเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ
2 ช่วยให้ยางผลิตและสะสมน้ำยางได้มากขึ้น
3 ช่วยให้ต้นยางสร้างเซลล์ใหม่และเปลือกหุ้มต้นได้เร็วขึ้น
4 ป้องกันโรคเปลือกแข็ง

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกพืชผักสวนครัว
ส่วนผสม
  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.

วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ลงดินในการเตรียมแปลงปลูกผัก
 2 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ผัก ทุกๆ 7-10 วัน

ประโยชน์
    - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
   - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
      ของจุลินทรีย์
  -   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ


การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกไม้ผล
เช่น มะนาว ส้ม ส้มโอ ลำไย ทุเรียนหรืออื่นๆทุกชนิด

ส่วนผสม
  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                      1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                            100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                             1     ก.ก.

วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดิน
 2 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทุกๆ  10-15 วัน

ประโยชน์
    - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
   - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
      ของจุลินทรีย์
  -   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกมันสำปะหลัง

ส่วนผสม
  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.
วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดินทุกๆ10-15 วันในช่วงอายุ 1- 2 เดือน
 2 ในเดือนที่ 3 ผสมสารบำรุงดิน SM เพื่อเร่งให้มันสำปะหลังสะสมแป้งที่มันหัว
ส่วนผสม
- ปุ๋ยน้ำหมักปลา                     1-2     ลิตร
- น้ำสะอาด                          100     ลิตร
- กากน้ำตาล                            1     ก.ก.
- สารบำรุงดิน SM                     1     ก.ก.

ประโยชน์
-    ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์  ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
-    จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและ ช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
        ของจุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ
-    ทำให้มันสำปะหลังสะสมแป้งได้มาก มันหัวโตใหญ่ น้ำหนักมาก

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกอ้อย

ส่วนผสม
  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.

วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดินทุกๆ  15 วัน
หรือ
ส่วนผสม
- ปุ๋ยน้ำหมักปลา                    1-2     ลิตร
- น้ำสะอาด                          100     ลิตร
- กากน้ำตาล                            1     ก.ก.
- สารบำรุงดิน SM                     1     ก.ก.
วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดินทุกๆ  15 วัน
ประโยชน์
-    ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
-    จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและ ช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
     ของจุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ
-    ทำให้อ้อยสะสมน้ำตาลได้มากขึ้น

 ข้อมูลโดยละเอียดอยู่ในกระดานภูมิปัญญาครับ  
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=86038.0 (http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=86038.0)

แนะนำสารบำรุงดิน SM ครับ

: สารบำรุงดินSM( Soil Conditioner)
ผงแร่ที่ละลายน้ำได้ดีสำหรับปรับค่าpHของดินและน้ำได้อย่างรวดเร็ว


คุณสมบัติ
1 มีคุณสมบัติเป็นด่างและละลายน้ำได้ดี ใช้ปรับค่าpHของดินและน้ำโดยสามารถแก้ไขดินและ
น้ำที่เป็นกรดได้อย่างรวดเร็ว
2ทำให้อนุภาคดินมีลักษณะเป็นรูพรุน มีช่องว่างในการเก็บน้ำและอากาศได้ดี พืชจึงสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี
3 สามารถดูดซับจับปุ๋ย น้ำและแร่ธาตุต่างๆช่วยให้พืชใช้ปุ๋ยได้ถึง 80 % โดยน้ำหนัก จึงลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยลงได้
4 ปลดปล่อยธาตุอาหารตามความต้องการของพืชทีละน้อยโดยการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ทำ
ให้ปุ๋ยเคมีละลายช้าลง ประจุไฟฟ้ายังช่วยละลายปุ๋ยอินทรีย์ให้ใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น
5 ดูดจับสารพิษตกค้างในดิน ลดความเป็นพิษในดินที่มีสาเหตุจากการตกค้างของสารเคมียาฆ่า
แมลงและยาฆ่าหญ้า
6 ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชทั้งธาตุหลักและธาตุรอง

สารบำรุงดินSM
สำหรับปรับปรุงบำรุงดินและปรับค่าpHของดิน


การปรับปรุงดิน
: ช่วยปรับค่าpH (ความเป็นกรดด่าง)ของดินได้อย่างรวดเร็ว สำหรับดินที่เป็นกรดสูง
: ช่วยปรับโครงสร้างดิน ให้มีความร่วนซุย สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี
: ทำให้ดินมีสามารถเก็บกักธาตุอาหารไว้ได้มากขึ้น

การบำรุงดิน
: ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์มากมาย ดังนี้

1 ธาตุซิลิก้า(Si)
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
1 ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง
2 เพิ่มความทนทานต่อการถูกทำลายเสียหาย
3 เพิ่มความต้านทานโรคแมลง ศัตรูพืช
4 มีการเติบโตที่แข็งแรงทรหดลำต้นตั้งตรง
5 เพิ่มอัตราการงอกของยอดอ่อนเพิ่มความหนาแน่นของระบบรากเพิ่มผลผลิต
6 เพิ่มความต้านทานต่อสภาวะแห้งแล้ง
7 ลดการระเหยของน้ำให้ช้าลง
8 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าแทนที่ของอิออนบวกในดินเพิ่มประสิทธิภาพของธาตุบำรุงพืช
9 แม้อุณหภูมิตอนกลางวันสูง38 องศาเซลเซียสก็ไม่พบสภาพสูญเสียน้ำหรือเหี่ยวเฉา
ช่วยลดการระเหยของน้ำสามารถทนร้อนได้ดี
10 สีใบเขียวเข้มแข็งแรงไม่เกิดโรคใบไหม้ช่วยให้เนื้อเยื่อชั้นนอกของพืชแข็งแรงลดการเกิด
โรค
11 ลำต้นตั้งตรงทาให้ลมพัดผ่านได้ดีมีผลช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

หน้าที่และความสำคัญต่อดิน
1 มีประสิทธิภาพต่อการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
2 การปรับสภาพทำให้ดินร่วนซุยซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ดินมีการระบายน้ำและการระบายอากาศ
  ได้ดี
3 ช่วยการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้รากพืชสามารถหยั่งลงไปในดินได้
ตามศักยภาพของพืชแต่ละชนิด
4 สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทุก
ชนิด
5 มีคุณสมบัติเด่นในการดูดซับความชื้นได้ดี ทำให้สภาพข้างเคียงโดยรอบชุ่มชื้น
6 ลดความเป็นพิษของธาตุแมงกานีส เหล็ก อะลูมิเนียมที่มีอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป
7 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดีขึ้น ช่วยดูดซับธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนใน
  ดิน

2 ธาตุฟอสฟอรัส ( P )ธาตุหลัก
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากทั้งรากแก้ว รากฝอย และรากแขนง โดยเฉพาะในระยะแรก
ของการเจริญเติบโต ทำให้พืชหาอาหารได้มากขึ้น
2. ช่วยเพิ่มขนาดใบให้ใหญ่ขึ้น ปริมาณใบก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้พืชสะสมอาหารได้ในปริมาณ
ที่มาก
3. ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว ช่วยการออกดอก การติดผล และการสร้างเมล็ด
4. ช่วยให้รากดูดโปแตสเซียมจากดินมาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
5. ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคบางชนิด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี
6. ช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
7. ลดผลกระทบที่เกิดจากพืชได้รับไนโตรเจนมากเกินไป

3 ธาตุโพแทสเซียม(K) ธาตุหลัก
หน้าที่และความสำคัญต่อพืช
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากดูดน้ำ และธาตุอาหารได้ดีขึ้น
2. จำเป็นต่อการสร้างเนื้อผลไม้ การสร้างแป้งของผล และหัว จึงนิยมให้ปุ๋ยโพแทสเซียมมาก
ในระยะเร่งดอกผล และหัว
3. ช่วยให้พืชต้านทานการเปลี่ยนแปลงปริมาณแสง อุณหภูมิหรือความชื้น
4. ช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคต่างๆ
5. ช่วยเพิ่มคุณภาพของพืช ผัก และผลไม้ ทำให้พืชมีสีสัน เพิ่มขนาด และเพิ่มความหวาน
6. ช่วยป้องกันผลกระทบจากที่พืชได้รับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากเกินไป

4 ธาตุแคลเซียม(Ca ) ธาตุรอง
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของพืชแข็งแรง ช่วยส่งเสริมการยืดเซลล์ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ในสภาพวะที่ฝนตกชุก พืชได้รับไนโตเจนมากเกินไปและปริมาณของคาร์โบไฮเดรทลดน้อยลง ผลหรือผิวของพืชก็จะไม่แตกหักง่ายปริมาณแคลเซียมที่พบในพืชจะพบมากบริเวณส่วนที่กำลังเติบโต เช่น ยอด และปลายราก แคลเซียมเป็นธาตุที่ช่วยเสริมการนำธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

5 ธาตุแมกนีเซียม(Mg) ธาตุรอง
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
เป็นองค์ประกอบของส่วนที่เป็นสีเขียว ทั้งใบ ลำต้น ผล และส่วนอื่นๆ มีบทบาทสำคัญในการสร้างอาหารและโปรตีนช่วยสังเคราะห์โปรตีนให้แก่พืช ช่วยสร้างแป้งและน้ำตาลให้แก่ผลของพืช ช่วยพืชในการสังเคราะห์แสงเพิ่มพลังงานในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการสังเคราะห์แสงจากแหล่งจ่ายไปยังแหล่งที่รับ เช่น ราก ผล และหัวของพืชต่างๆ ทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

6  ธาตุเหล็ก(Fe) ธาตุเสริม
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของโปรตีน และมีบทบาทในการสังเคราะห์อาหาร ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ในการปรุงอาหารของพืชช่วยกระตุ้นกระบวนการหายใจ และกระบวนการปรุงอาหารให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แต่เป็นอาหารเสริมซึ่งพืชต้องการปริมาณน้อย

7 ธาตุอะลูมิเนียม (Al)และธาตุโซเดียม(Na) ธาตุเสริม
หน้าที่ และความสำคัญต่อดิน
ธาตุจำพวกโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกต มีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง และยังสามารถดูดซึมก๊าซหรือสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ได้ดี

8 จุลธาตุต่างๆ
โบรอน แมงกานีส ทองแดงโมลิบดินัม และสังกะสี  เป็นต้น    

เราสามารถใช้สารบำรุงดินSMในการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับ
ทั้งนี้ต้องใช้คู่กับสารชีวภาพปรับปรุงดิน SM ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ ที่จะไปเปลี่ยนรูปผงแร่ให้เป็นธาตุอาหารพิชได้อย่างรวดเร็วครับหัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 25, 2014, 06:42:44 PM
    :) คุณอารีดา ไวยะวงษ์ :)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Clean Farm อ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี
ฟาร์มผักของเรา เป็นฟาร์มปลูกผักบนแคร่ในโรงเรือน เราใช้จุลินทรีย์ SM ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงและปุ๋ยน้ำหมักปลาใช้ในฟาร์มค่ะ เราจึงได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และประหยัดต้นทุนมากเลยค่ะ  

ผักอินทรีย์ของฟาร์มเรา จะไม่ขมเลย  แต่จะมีรสหวาน กรอบ และสามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลานานขึ้นกว่าผักปกติทั่วไป
ผู้ที่รักสุขภาพ สามารถนำผักไปปั่นทำน้ำเอนไซม์ผักสุขภาพได้ค่ะ


(http://image.goosiam.com/imgupload/t/njnmyvu38Zka.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199450&s=njnmyvu38Zka)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/0BzZyMfRO5bd.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199451&s=0BzZyMfRO5bd)


(http://image.goosiam.com/imgupload/t/0VSxYHrkE5SM.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199068&s=0VSxYHrkE5SM)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/G2Pq9ABjjdWd.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199069&s=G2Pq9ABjjdWd)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/wctrA06lvFwj.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199070&s=wctrA06lvFwj)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/LlcNtbOj0PC9.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199100&s=LlcNtbOj0PC9)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/bdMTQbXL65pC.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199452&s=bdMTQbXL65pC)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/2PoMDBh8lhcx.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199453&s=2PoMDBh8lhcx)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/7lSNxH1GwSqV.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199454&s=7lSNxH1GwSqV)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/sa1pb0vQBnuE.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199455&s=sa1pb0vQBnuE)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/FFTi0JtekF4a.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199457&s=FFTi0JtekF4a)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/ZObXqga3aok0.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199458&s=ZObXqga3aok0)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/a8idAVeF2uDP.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199459&s=a8idAVeF2uDP)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/u3xBF8ydlIDb.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199460&s=u3xBF8ydlIDb)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/HtX2Hkqs7SPk.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199461&s=HtX2Hkqs7SPk)

  :) ลุงจวบ ป้าน้อย  :)
เกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้  จ. สระบุรี
ผมได้รับคำแนะนำเรื่องการใช้จุลินทรีย์ SM ในการปรับปรุงบำรุงดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉพาะปุ๋ยน้ำหมักปลาSMซึ่งใช้ฉีดข้าว เพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารและฮอร์โมนให้กับข้าว ซึ่งได้ผลดีมากครับ ผลผลิตเฉลี่ยตกไร่ละ 80-100 ถังต่อไร่
ตอนนี้พื้นนาผมเหมือนมีชีวิต เพราะอุดมไปด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์ดี SM ครับ


(http://image.goosiam.com/imgupload/t/J3eguYf6ACYz.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199473&s=J3eguYf6ACYz)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/9YI1sCrrSTkb.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199474&s=9YI1sCrrSTkb)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/lnQICtz6BUN5.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199475&s=lnQICtz6BUN5)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Qgor6HORGU7W.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199476&s=Qgor6HORGU7W)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/0fPxTkFXdkl5.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199477&s=0fPxTkFXdkl5)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/SR6iwXHFs9DS.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199478&s=SR6iwXHFs9DS)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Bb6SZWITgy2D.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199481&s=Bb6SZWITgy2D)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/39yJUZoEKtNE.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199482&s=39yJUZoEKtNE)

ารทำนาข้าวอินทรีย์
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว ด้วยจุลินทรีย์ SM


(http://image.goosiam.com/imgupload/t/m2YSoOWbuP3C.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199515&s=m2YSoOWbuP3C)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/KDwlY0oIrq0M.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199516&s=KDwlY0oIrq0M)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/2jXymfXJrD6W.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199517&s=2jXymfXJrD6W)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/gp7mH6sMiyuo.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199518&s=gp7mH6sMiyuo)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/SgdcmB8dK0Fo.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199519&s=SgdcmB8dK0Fo)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/kjQwkjj20zyA.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199520&s=kjQwkjj20zyA)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Ifo2uSCJjv2j.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199521&s=Ifo2uSCJjv2j)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/ALcMB6CmIq8N.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199522&s=ALcMB6CmIq8N)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/AkLMho0SS0YB.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199523&s=AkLMho0SS0YB)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/R6nzhuxC2HQR.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199524&s=R6nzhuxC2HQR)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/X0GSiHVeR4jn.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199525&s=X0GSiHVeR4jn)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/6MHvmyYxL7qo.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199526&s=6MHvmyYxL7qo)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/xF3D8XPhTAEG.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199527&s=xF3D8XPhTAEG)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/I7pMErbYs9Kc.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199528&s=I7pMErbYs9Kc)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/KS2qNu2PLHWJ.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199529&s=KS2qNu2PLHWJ)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/0UlHdqU7ALuu.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199533&s=0UlHdqU7ALuu)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/3kpXh5IlCZyY.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199534&s=3kpXh5IlCZyY)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/IHZMjGC4diO2.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199535&s=IHZMjGC4diO2)


 งานทดลองปลูกข้าวอินทรีย์ พันธุ์ สุพรรณ 1 ผลผลิต 127 ถังต่อไร่ โดย Super Microbes

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/W1DRLqpg8BNy.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199544&s=W1DRLqpg8BNy)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/KYOyEYhoy06t.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199545&s=KYOyEYhoy06t)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/VfCM0S9HjWvy.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199546&s=VfCM0S9HjWvy)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/R3qa6CMDsSuP.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199547&s=R3qa6CMDsSuP)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/z41rPoraWVOe.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199548&s=z41rPoraWVOe)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/M15EaZTnmqgs.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199549&s=M15EaZTnmqgs)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/pOms80IONkvj.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199550&s=pOms80IONkvj)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/lSDZbvj9S3lG.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199551&s=lSDZbvj9S3lG)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/xuV71gSvOxeI.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199552&s=xuV71gSvOxeI)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/GWGrB0OzV6yF.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199553&s=GWGrB0OzV6yF)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/QYyXq9K8Xuxd.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199554&s=QYyXq9K8Xuxd)

 :)  คุณนฤมล คงเกษม   :)
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย222/1 หมู่ 1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
081 3786219

 ;D  ทดลองทำนาอินทรีย์ครั้งแรก ใช้จุลินทรีย์SM ย่อยสลายตอซังข้าว และทำปุ๋ยน้ำหมักปลาฉีดเป็นปุ๋ยฮอร์โมน
ปลูกข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ต้นข้าวสูงและเขียวกว่าแปลงข้างเคียง ไม่เคยทำได้มากก่อน
ดินที่นาก็ไถปรับง่ายค่ะ   ;D

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/4rRlzH3CLAcO.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199538&s=4rRlzH3CLAcO)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/pACCDm2CUiN2.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199539&s=pACCDm2CUiN2)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Shi4zUSwi7Mb.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199540&s=Shi4zUSwi7Mb)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/1bhPTEFG3enJ.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199541&s=1bhPTEFG3enJ)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 25, 2014, 07:06:28 PM
 :) คุณกีรติ ไทยตรง  :)
48-52 ถ.ศรีนวดิตถ์ ต. ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
085 4039869
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ส่งออก ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
กับ รางวัลชนะเลิศประเภทกล้วยไข่คุณภาพ
จากงาน ทุเรียนโลกจันทบุรี 2557 จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ มิถุนายน 4 มิถุนายน 2557

   ;D  ผมใช้สารปรับปรุงดิน SM และสารบำรุงดิน SM ปรับปรุงดิน ทำให้แปลงดินปลูกกล้วยไข่ของผมมีคุณภาพ มีความร่วนซุยขึ้น
และสารเร่งชีวภาพ SM ทำปุ๋ยน้ำหมักปลาฉีดพ่นเป็นปุ๋ยฮอร์โมน จนผมประสบความสำเร็จในการปลูกกล้วยไข่
นอกจากนั้นผมยังได้ใช้จุลินทรีย์ SM ในการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรเข้มข้น เพื่อใช้กับการปลูกทเรียน ยางพารา ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมากครับ
และปัจจุบัน ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายจุลินทรีย์SM และผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรเข้มข้นจำหน่าย พร้อมกับเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรียื SM ในการปรับปรุงบำรุงดิน และการป้องกันโรคพืชต่างๆ ครับ   ;D

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/hRNMK39VkKUd.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199567&s=hRNMK39VkKUd)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุหงา_อยู่ดีกินหวาน ที่ กันยายน 25, 2014, 07:55:00 PM
ใช้แล้วครับ ดีจริง ต้นไม้โตเร็วมาก ดูแข็งแรงขึ้นมากครับ 

ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆให้ครับ  ;)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 25, 2014, 09:20:25 PM
ใช้แล้วครับ ดีจริง ต้นไม้โตเร็วมาก ดูแข็งแรงขึ้นมากครับ 

ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆให้ครับ  ;)

ขอบคุณครับ ช่วยกันเผยแพร่นะครับ เพื่ออนาคตเกษตรกรไทย


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 25, 2014, 09:21:28 PM
 :) คุณฤทธิ์ คลอง 14 จังหวัดปทุมธานี สวนสัมพันธุ์เขียวดำเนิน  :)
089 4942005

     ;D  ผมต้องการปลูกส้มอินทรีย์ โดยทดลองใช้พันธุ์เขียวดำเนินมาปลูก ในราวปลายเดือนกุมภาพันธุ์ ปี 2556 และได้ทดลองใช้จุลินทรีย์ SM และสารบำรุงดิน SM  มาใช้ในการปรับปรุงดิน และทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทั้งปุ๋ยหมักผงและปุ๋ยน้ำหมักปลา ปรากฏว่าได้ผลดีตลอดมา จนส้มอายุ 19 เดือน สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ และสามารถตอนกิ่งพันธุ์จำหน่ายได้แล้ว
ผมพอใจมากครับที่ปัญหาเรื่องโรคแทงเกอร์ไม่มี เพราะจุลินทรีย์ SMคุมอยู่ มีเพียงแต่ปัญหาแมลงวันทองมาเจาะผลเท่านั้น
ปัจจุบันผมเปิดร้านขายผลิตพันธุ์เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และเป็นตัวแทนจำหน่ายจุลินทรีย์ SM พร้อมทั้งกิ่งพันธุ์ส้มด้วยครับ   ;D

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/VS2kgQbeL3tL.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199600&s=VS2kgQbeL3tL)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/CcsYGwu12ajS.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199601&s=CcsYGwu12ajS)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/QwJUDwPAIe38.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199602&s=QwJUDwPAIe38)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/zdvrkT90divj.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199603&s=zdvrkT90divj)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/YMi9rca9uOWE.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199604&s=YMi9rca9uOWE)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/SBsrgN8ifz8V.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199605&s=SBsrgN8ifz8V)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/uJiG0ruKTf2S.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199606&s=uJiG0ruKTf2S)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/BPtXFW2M9oyD.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199607&s=BPtXFW2M9oyD)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/E6Gsol5aoKPG.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199608&s=E6Gsol5aoKPG)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/bUtc1rTJktm8.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199609&s=bUtc1rTJktm8)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/rHyxSWhlk31l.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199610&s=rHyxSWhlk31l)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/3PElbl1ktyrp.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199611&s=3PElbl1ktyrp)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/o4BwAsEZC4El.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199612&s=o4BwAsEZC4El)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/MTbp4I7mxNql.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199613&s=MTbp4I7mxNql)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/zP9XxljOgf5s.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199614&s=zP9XxljOgf5s)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 26, 2014, 08:51:08 PM
 :)  คุณสุวิทยื ศรีธา  :)
98/1 หมู่ 9 (หมู่บ้านหินขาว) ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
086 3903014
สวนลำไย

     ;D ผมได้นำจุลินทรีย์ SM มาใช้ในสวนลำไยของผมเมื่อปลายปี 2013 เป็นสารเร่งชีวภาพ SM เพื่อทำปุ๋ย สารปรับปรุงดิน SM และสารบำรุงดิน SM มาใช้ปรับปรุงบำรุงดิน  หลังจากปรับปรุงดินและฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำหมักปลาSM แล้ว ต้นลำไยแตกใบอ่อนใหม่ดีมากทั้งสวนครับ  ;D

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/FkrGcMUq5EO9.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199615&s=FkrGcMUq5EO9)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/tD0G5ohIKWmT.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199616&s=tD0G5ohIKWmT)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/MefLMO3gT9Fs.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199617&s=MefLMO3gT9Fs)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 26, 2014, 09:40:03 PM
 :)  คุณจำรัส  ต. จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ  :)
สวนมะนาวทะวาย พันธุ์หอมอำนาจ
มะนาวน้ำหอม เปลือกบาง น้ำเยอะ ลูกดก ให้ลูกทั้งปี

    ;D  มึคนถามผมว่าปลูกมะนาวยังไงถึงต้นโตใหญ่และไม่มีโรค
ผมตอบว่า ผมมีมะนาวพันธุ์ดีและใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM ครับ กิ่งตอนใหม่ใช้เวลาปลูกลงดิน 1 ปีก็ให้ผลผลิตเก็บขายได้แล้ว และยังสามารถตอนกิ่งขยายพันธุ์ได้ด้วยครับ  ;D

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/1dxxoRQ1njSs.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199620&s=1dxxoRQ1njSs)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/i1rlhnb1tenL.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199621&s=i1rlhnb1tenL)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/OUi02NWMyFZn.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199618&s=OUi02NWMyFZn)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/xBSfUYY3qlY8.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199619&s=xBSfUYY3qlY8)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Q6SGsWiiE8kU.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199622&s=Q6SGsWiiE8kU)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/yc5YjXA0dkcj.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199623&s=yc5YjXA0dkcj)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/mKBNg1o4AAms.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199624&s=mKBNg1o4AAms)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/sIddvKlfw03O.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199625&s=sIddvKlfw03O)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/pTbbI2F4gVoc.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199626&s=pTbbI2F4gVoc)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/lDQykX86wcNM.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199627&s=lDQykX86wcNM)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/0cC1zBljzXWz.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199628&s=0cC1zBljzXWz)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/6QGuDsObxI1S.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199629&s=6QGuDsObxI1S)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/NpH0PolfPd0z.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199630&s=NpH0PolfPd0z)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Q9ePIbqDRFd9.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199631&s=Q9ePIbqDRFd9)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Ri8y0jeZWRcz.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199632&s=Ri8y0jeZWRcz)

มะนาวพันธุ์นี้ เปลือกจะบาง น้ำหอม และน้ำมันที่ผิวเยอะครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 30, 2014, 07:49:17 AM
 :)  คุณบุหงา เจ้าของกระทู้ "ดูปากณัฐฌานะคะ องุ่นดำค่ะ"  :)
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=112225.48 (http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=112225.48)

 ;D สวัสดีครับ
อยากขอบคุณอีกครั้งครับปุ๋ยปลาได้ผลดีเกินคาดจริงๆและประหยัดกว่าปุ๋ยเม็ดมากๆ
หมักแล้วได้ปุ๋ยประมาณ 190 ลิตร เป็นเงิน 1,000 บาท  ปุ๋ยปลา 2 ลิตรผสมน้ำได้อีก 100 ลิตร

ปกติที่สวนมะพร้าวของผม 5 ไร่ ถ้าใช้ปุ๋ยเม็ดตกราวๆสามพันกว่าบาท ล่าสุดลองใช้ปุ๋ยปลา ใช้
ไปประมาณ50ลิตรประหยัดมากๆ แต่ติดตรงที่การใช้ ขั้นตอนอาจจะยุ่งยากกว่าปุ๋ยเม็ด แต่ไม่มีผลเสียกับดินก็คุ้มครับ

ต้นมะนาวที่บ้านผมผมลองใช้ปุ๋ยปลาฉีดพ่นทางใบใบใหญ่ขึ้นมากดูแข็งแรงขึ้น
ปกติจะใช้เชื้อรากำจัดแมลงแต่หลังจากฉีดพ่นปุ๋ยปลา ไม่มีหนอนและเพลี้ยมากวนเลย
 
แฟนบอกว่าองุ่นมีดนี้ดกมากผมเข้าใจว่าเป็นเพราะใส่ปุ๋ยปลา
องุ่นมีดนี้ตั้งใจว่าจะใส่ปุ๋ยปลาถี่หน่อยกลัวต้นจะเลี้ยงลูกไม่ไหวเพราะดกและช่อยาวครับ
ของเค้าดีจริง ประหยัดจริง  ;D  

 จุลินทรีย์ SM ประกอบด้วย จุลินทรีย์ 3 กลุ่ม คือ แบคที่เรีย รา และ แอตทิโนมัยซิท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจุลินทรีย์กลุ่มดีและมีประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่ในปุ๋ยหมักปลาSM เพราะฉะน้ัน ยิ่งใช้เยอะเท่าไหร่ ก็เป็นผลดีกับดินครับ เพราะจะมีจุลินทรีย์กลุ่มดีเจริญเติบโตในดิน คอยควบคุมคุณภาพและความสมบูรณ์ของดินครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 06, 2014, 12:04:36 PM
  :)   โครงการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี  :)
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=91409.0 (http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=91409.0)

      ;D   เริ่มต้นด้วยจุลินทรีย์  SM  ก็สามารถทำโครงการเกษตรอินทรีย์ต่างๆได้มากมาย
       อาทิ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ กล้วยอินทรีย์ ผักสวนครัวอินทรีย์  
       ตอนนี้ทางศูนย์สามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพใช้ได้เอง  ต้นทุนต่ำเพียงตันละประมาณ 2000 บาทเท่านั้น เพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ
       ศูนย์เราใหญ่ ต้นไม้เยอะ เมื่อทำปุ๋ยใช้ได้เอง ก็สามารถดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตและสวยงามได้
       ขณะนี้ เรา ทำโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ และโครงการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน  ;D

 การทำปุ๋ยน้ำหมักปลา ด้วยจุลินทรีย์ SM ใช้เวลาหมักประมาณ 10 วัน ก็นำไปใช้ได้ครับ

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/H9bONFr8zuHm.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199651&s=H9bONFr8zuHm)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/gBi0NVot7KWm.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199652&s=gBi0NVot7KWm)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/3dxaraQRD2OY.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199653&s=3dxaraQRD2OY)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/vXD5fCToYG1O.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199654&s=vXD5fCToYG1O)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/em7IMykABe5r.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199655&s=em7IMykABe5r)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/mWwTgR7vVMA6.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199656&s=mWwTgR7vVMA6)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/A6JtEbrQ1fxR.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199657&s=A6JtEbrQ1fxR)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/64diMADDSgzU.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199658&s=64diMADDSgzU)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/3DFhy4rYvvpj.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199659&s=3DFhy4rYvvpj)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/zLJYp2jpbf6U.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199660&s=zLJYp2jpbf6U)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/3pyigdvXon8W.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199661&s=3pyigdvXon8W)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/eBSkAkQ8va2K.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199662&s=eBSkAkQ8va2K)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/5Nwb2FGRnHUI.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199663&s=5Nwb2FGRnHUI)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/LTpIAwU5i4pF.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199664&s=LTpIAwU5i4pF)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/fPKPOBVY7eU7.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199665&s=fPKPOBVY7eU7)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/tr7vFEQ8NSKh.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199666&s=tr7vFEQ8NSKh)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/e5MKxPOuG0FW.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199667&s=e5MKxPOuG0FW)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/EOYqq3fkxi8G.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199668&s=EOYqq3fkxi8G)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 06, 2014, 12:15:09 PM
 
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผง ใช้เวลา 7-10 วัน ก็นำไปใช้ได้ครับ

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/LMUu3mxcCv0g.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199671&s=LMUu3mxcCv0g)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/WlvUX10QAWEn.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199672&s=WlvUX10QAWEn)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/f3vJDIun4mBI.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199673&s=f3vJDIun4mBI)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/rQ6j6KLItePk.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199674&s=rQ6j6KLItePk)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/B5j0NxqRagUw.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199675&s=B5j0NxqRagUw)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/BsALeHoNfF62.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199676&s=BsALeHoNfF62)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/20xWyvpYikEV.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199677&s=20xWyvpYikEV)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/16BkuQCpCIEs.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199678&s=16BkuQCpCIEs)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/jUnLq6SD8ByC.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199679&s=jUnLq6SD8ByC)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/6E1rPwrpYZWi.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199680&s=6E1rPwrpYZWi)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/j1LQCO5wQVFY.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199681&s=j1LQCO5wQVFY)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/yKj6KShTsh0T.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199682&s=yKj6KShTsh0T)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/UnK2OIEoC4nt.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199683&s=UnK2OIEoC4nt)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/mc6GJasN1vZG.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199684&s=mc6GJasN1vZG)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/lzkbM09jqUEC.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199685&s=lzkbM09jqUEC)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/q6EnvOfqG4oZ.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199687&s=q6EnvOfqG4oZ)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/DX1Ttnh0UPWh.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199688&s=DX1Ttnh0UPWh)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/IcTDxy7srh7F.jpg)[/url

[url=http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199690&s=zAZE8RRK8kBm](http://image.goosiam.com/imgupload/t/zAZE8RRK8kBm.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199689&s=IcTDxy7srh7F)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/MjrH5YbEWjS1.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199691&s=MjrH5YbEWjS1)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/pejPC9y6ClnB.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199692&s=pejPC9y6ClnB)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/v7ydwiowtb9F.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199693&s=v7ydwiowtb9F)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/fPuOnd4LX7UN.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199694&s=fPuOnd4LX7UN)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/UBDP6XUQ9NXM.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199695&s=UBDP6XUQ9NXM)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/GSYrU8GAP5vd.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199696&s=GSYrU8GAP5vd)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Y91KzElzCDLc.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199697&s=Y91KzElzCDLc)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/enAEEcNGA3k9.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199698&s=enAEEcNGA3k9)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/76hwFhYOBAcJ.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199699&s=76hwFhYOBAcJ)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/yjxzN8oWJrt5.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199700&s=yjxzN8oWJrt5)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/VJy1ZkrU1ozc.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199701&s=VJy1ZkrU1ozc)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/vp6j5njntSCS.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199702&s=vp6j5njntSCS)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/hJ5gtPsBwFW5.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199703&s=hJ5gtPsBwFW5)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 09, 2014, 12:49:04 PM
การบรรจุปุ๋ยหมักผง เพื่อสะดวกในการเก็บและนำไปใช้
การเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์ ต้องเก็บไว้ในร่ม ห้ามโดนน้ำ ครับ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเวลาหลายปี โดยที่คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงครับ

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/vp6j5njntSCS.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199702&s=vp6j5njntSCS)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/hJ5gtPsBwFW5.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199703&s=hJ5gtPsBwFW5)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 09, 2014, 05:05:12 PM
  
    จากที่เราสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ได้เอง เราก็สามารถทำโครงการเกษตรอินทรีย์ต่างๆต่อไปได้อีกหลายโครงการ
เริ่มด้วยโครงการทำนาอินทรีย์
พื้นที่ 10 กว่าไร่
พันธุ์ข้าว ข้าวหอมมะลิ 105

การเตรียมดิน
ใช้สารปรับปรุงดิน SM และ สารบำรุงดิน SM  ปรับปรุงคุณภาพของดินและปรับค่าpHให้เป็นกลาง
ใส่ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน
ใส่ปุ๋ยคอก มูลไก่ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ดินก่อนปลูกข้าว โดยใส่ไร่ละ 300 ก.ก.
แล้วไถตีดินให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 7 วัน แล้วทำเทือกเพื่อเตรียมหว่านข้าว

การเตรียมข้าว
แช่ข้าวไว้ 1 คืน จากนั้นเอาขี้นผึ่ง แล้วรดด้วยปุ๋ยน้ำหมักปลา เร่งให้รากงอก ก่อนนำไปหว่าน

การหว่านข้าว
ใช้เครื่องพ่น ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงต่อพื้นที่ปลูก 10 ไร่

การดูแล
ตารางการใส่ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM ต่อไร่
 รายการ                                                            ปุ๋ยหมักปลา
ข้าวอายุ       15  วัน                                               5   ลิตร
ข้าวอายุ       30  วัน                                               5   ลิตร
ข้าวอายุ       45 วัน                                                5   ลิตร
ข้าวตั้งท้อง   60  วัน                                               5   ลิตร
ข้าวอายุ       70 วัน                                                5   ลิตร

การป้องกันแมลง
ใช้สารสกัดจากสะเดากับน้ำส้มควันไม้ ผสมฉีดพ่นพร้อมปุ๋ยน้ำหมักปลาSM

การเก็บเกี่ยว
ข้าวอายุ 120 วัน
ผลผลิต ได้ข้าวเฉลี่ย 70 ถังต่อไร่

1-2 สารปรับปรุงดิน SM แบบน้ำ

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/PPvQhUe90RxF.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199755&s=PPvQhUe90RxF)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/MJGGDYLK26Ym.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199756&s=MJGGDYLK26Ym)


3 สารบำรุงดิน SM

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/kBPbZx9lx2oH.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199757&s=kBPbZx9lx2oH)

4 ปุ๋ยน้ำหมักปลา

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/caAMryS4PIZ0.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199758&s=caAMryS4PIZ0)


5 มูลไก่

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Ejbu4jNivP8P.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199767&s=Ejbu4jNivP8P)

6 -7 การไถตีดิน

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/cwCVWz2W4UyA.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199768&s=cwCVWz2W4UyA)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/HEk8qe6CdHmx.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199769&s=HEk8qe6CdHmx)

8 ใส่มูลไก่ไร่ละประมาณ 300 ก.ก.

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/RyQb7kP5UAbj.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199770&s=RyQb7kP5UAbj)

9-10 สารปรับปรุงดินSM แบบน้ำ (จุลินทรีย์ SM ) และปุ๋ยน้ำหมักปลา SM

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/sybx6pgrYLy9.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199771&s=sybx6pgrYLy9)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Ryb0eGXSRat8.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199772&s=Ryb0eGXSRat8)

11-12 ปล่อยน้ำเข้าแล้วไถตีให้เข้ากัน

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/z5X7LAhnrjDQ.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199776&s=z5X7LAhnrjDQ)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/4uBtevErnji6.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199777&s=4uBtevErnji6)

13 -14 ใส่สารบำรุงดิน SM ปรับค่าpH

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/r0fnpRBg9mBa.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199778&s=r0fnpRBg9mBa)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/uzJEzL0H6yvd.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199779&s=uzJEzL0H6yvd)

15-16 หมักทิ้งไว้ 7 วัน

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/vP3InrBW0Ecs.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199780&s=vP3InrBW0Ecs)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/8JZUjFol9mBj.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199781&s=8JZUjFol9mBj)


17 เช็คค่า pH ของดินก่อนหว่านข้าว ปรากฎว่าเป็นกลาง

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/vBHHkxT13ENF.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199782&s=vBHHkxT13ENF)

18 - 34 การเตรียมพันธุ์ข้าวเพื่อหว่าน ใช้ข้าวหอมมะลิ 105

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/T0Na8WqLlPNO.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199813&s=T0Na8WqLlPNO)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/UbJO0ncRjx9b.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199814&s=UbJO0ncRjx9b)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/PQR82MpyFNej.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199815&s=PQR82MpyFNej)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/cDUmf5Ajoqi4.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199816&s=cDUmf5Ajoqi4)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/o3AyW2kerXbq.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199817&s=o3AyW2kerXbq)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/ajcouh36NcyT.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199818&s=ajcouh36NcyT)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/vpGsWqnL9iS8.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199819&s=vpGsWqnL9iS8)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/5B2kGEyXfJGu.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199820&s=5B2kGEyXfJGu)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/urFt23NAEKoe.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199821&s=urFt23NAEKoe)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/g3VhpbJ3KObz.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199822&s=g3VhpbJ3KObz)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/vyar0Poa9oNM.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199823&s=vyar0Poa9oNM)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/wnoud00jTnPt.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199824&s=wnoud00jTnPt)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/DYamec33SqyT.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199825&s=DYamec33SqyT)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/9AsRiBe5EGxG.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199826&s=9AsRiBe5EGxG)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/KnR0ZaeXJ6Xs.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199827&s=KnR0ZaeXJ6Xs)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/kuB9aj5xPoER.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199836&s=kuB9aj5xPoER)

35 -51 การดูแลและการให้ปุ๋ยน้ำหมักปลาSMและสารสกัดป้องกันแมลง

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/7MihwS6LQBCM.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199838&s=7MihwS6LQBCM)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/jR3wXcuek3sC.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199839&s=jR3wXcuek3sC)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/WaHkKbSnW8Q4.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199840&s=WaHkKbSnW8Q4)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/al7u2HAkOOQU.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199841&s=al7u2HAkOOQU)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/jsb8H8ItbpbY.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199842&s=jsb8H8ItbpbY)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/Eb5iRUsG2Npy.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199843&s=Eb5iRUsG2Npy)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/LOcIf1lowMl5.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199844&s=LOcIf1lowMl5)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/3gJo7wVyzkJp.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199845&s=3gJo7wVyzkJp)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/KklVM45aOEzY.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199846&s=KklVM45aOEzY)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/qiK2WDtw1gcg.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199847&s=qiK2WDtw1gcg)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/JRa8nE2ZhDYe.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199848&s=JRa8nE2ZhDYe)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/DBabrEFbEM43.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199849&s=DBabrEFbEM43)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/HG8S5rPorGTp.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199850&s=HG8S5rPorGTp)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/sw82MyBAabTC.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199851&s=sw82MyBAabTC)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/dXrJIdvt31iP.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199852&s=dXrJIdvt31iP)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/SKa1nj4MMVIl.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199866&s=SKa1nj4MMVIl)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/kkHTWBK5m8MQ.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199867&s=kkHTWBK5m8MQ)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/PVaCoOt8Bxx9.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199868&s=PVaCoOt8Bxx9)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/J8Ptltdrp6CY.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199869&s=J8Ptltdrp6CY)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/xJOJxce2Npw6.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199870&s=xJOJxce2Npw6)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/8j2uWRtXgKrv.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199871&s=8j2uWRtXgKrv)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/hEQaVZwKT46t.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199872&s=hEQaVZwKT46t)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/WC3JGRRpE4ey.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199873&s=WC3JGRRpE4ey)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/ck0DWg0dRjuf.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199874&s=ck0DWg0dRjuf)

(http://image.goosiam.com/imgupload/t/yb8Qd0yGIFLz.jpg) (http://image.goosiam.com/view.asp?uid=199875&s=yb8Qd0yGIFLz)

สรุป โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ 105

ปัจจัยหลัก คือการเตรียมดิน และการจัดการระบบน้ำ

การเตรียมดิน

    ดินที่จะปลูกข้าวจะต้องมีสภาพพร้อม มีอินทรียวัตถุเพียงพอ มีธาตุอาหารพืชสมบูรณ์ มีโครงสร้างที่ดี และมีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ที่สำคัญที่สุด คือ ค่า pH ของดินจะต้องไม่เป็นกรด
การจัดการ ก็คือเราใช้ สารปรับปรุงดิน SM ( จุลินทรีย์ SM ) และ สารบำรุงดิน SM ในการปรับคุณภาพดิน และโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าว โดยมีค่าpHไม่ต่ำกว่า 5.5
ในครั้งนี้ผมจะให้ใส่มูลไก่สดลงไปในนาเลย แล้วใช้จุลินทรีย์SM ย่อยสลาย ในการหมักดินเตรียมดินเลย ซึ่งจะใช้เวลาหมักประมาณ 7 วัน จากนั้นเราก็จะไถทำเทือกเพื่อหว่านข้าวได้
   หลังจากการหมัก ดินจะไถง่าย มีความเนียนนุ่ม เพราะการทำงานของจุลินทรีย์ SM

การจัดการระบบน้ำ

  ที่นาโครงการมีคลองน้ำล้อมอย่างพอเพียง สามารถดึงน้ำเข้าออกได้ตลอดเวลา ทำให้ปัญหาเรื่องน้ำไม่เป็นอุปสรรคเลย

 เมื่อการจัดการปัจจัย 2 เรื่องแรกได้ ปัญหาอย่างอื่นก็มีน้อยมาก อยู่ที่การดูแลอย่างสม่ำเสมอก็จะได้ผลผลิตดีอย่างที่เห็น  ครับ
การจัดการเรื่องหนอนและแมลง เราใช้สารสกัดจากสะเดาและน้ำส้มควันไม้ฉีดคุม ผสมพร้อมไปกับการให้ปุ๋ยน้ำหมักฮอร์โมนปลา SM ครับ

ครับ โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นบรรทัดฐาน แบบอย่างในการปลูกข้าวครั้งต่อไป เราสามารถเก็บพันธุ์ข้าวไว้ปลูกต่อไปได้ในครั้งต่อไปครับ
หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 09, 2014, 05:38:44 PM
 
  โครงการปลูกผักอินทรีย์บนสแตนด์ในโรงเรือน

ผัก
พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนำมาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำมาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจึงควรหันมา ทำการปลูกผักอินทรีย์ โดยนำเอาวิธีการทางชีวภาพหลากหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นการทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
     ผักใบมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นประมาณ 1 เดือน หากเกษตรกรศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างถูกวิธีและจริงจังแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ทั้งผักอินทรีย์จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สามารถจะทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมากมายและมั่นคงอีกด้วย
    ก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจลงทุนปลูกผักในโรงเรือน เกษตรกรจะต้องศึกษาหาความรู้ ดูงาน และฝึกงานจากแหล่งผลิตที่ประสบความสำเร็จก่อน ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถึงการจัดการเรื่องปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติเองได้ก่อน จึงค่อยตัดสินใจลงทุนได้ และจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ลำดับความสำคัญของปัจจัยพื้นฐานในการเกษตรในการปลูกผักอินทรีย์ คือ
1 ปุ๋ยอินทรีย์
: ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายอย่างสมบูรณ์  
  ด้วยจุลินทรีย์และมีคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร เท่านั้น
  จึงจะเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
2 วัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูกพิเศษ
: มีความสำคัญรองลงมา ส่วนประกอบสำคัญของวัสดุเพาะกล้าและวัสดุปลูกคือปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูกพิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน จะทำให้กระบวนการผลิต ราบรื่นสมบูรณ์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถทำผลผลิตได้หลายรอบต่อปี
3 น้ำ
: การปลูกผักต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาดอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี เพื่อที่จะสามารถทำการผลิตผักได้ทั้งปี
4 แสงแดด อุณหภูมิ อากาศ
: การปลูกผักในโรงเรือน จะทำให้สามารถควบคุมแสงแดดและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการปลูกผักแต่ละชนิดได้ดี
5 เชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช
: การปลูกผักในโรงเรือน เป็นการป้องกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม
6 สายพันธุ์พืช
: ในปัจจุบันเราสามารถเลือกซื้อหาเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกได้อย่างสะดวกสบายและมากมาย    อีกทั้งยังมีคู่มือการปลูกผักแต่ละชนิดให้ศึกษาอีกด้วย เพียงแต่เราจัดการปัจจัย 5 ข้อแรกให้ได้ก่อน ก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายอย่างแน่นอน
 
ที่มาของการปลูกผักในโรงเรือน

    เนื่องจากในปัจจุบัน ศัตรูพืชผักนั้นมีมากมายต้องใช้สารเคมีช่วยในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืช สิ่งนั้นเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่นิยมทำกัน และผลที่ได้ตามมาคือสารเคมีตกค้างในพืชผักซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต
    การแก้ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ ระบบการปลูกผักในโรงเรือน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันแมลงจากภายนอก ง่ายต่อการดูแล และระบบนี้จะเป็นการปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมด ไม่ได้ใช้สารเคมีเข้าช่วยแต่อย่างใด  ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นระบบการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนทฤษฎีใหม่

ระบบการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนทฤษฎีใหม่

    คือการปลูกผักด้วยดินบนสแตนด์ในโรงเรือน เป็นระบบการผลิตผักอินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถแก้ไขปัญหาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร คือ
1 ปุ๋ย 2 ดิน 3 น้ำ 4 แสงแดด อุณหภูมิ อากาศ 5 เชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช และ6 สายพันธุ์พืชได้อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถที่จะผลิตผักที่ปลอดภัยได้อย่างแท้จริง มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการที่สูง มีความสด สะอาด รสชาติหวานกรอบ และอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน รวมถึงระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาตรฐานและระบบการขนส่งที่ทำให้ผักยังมีความสดสะอาดจนถึงมือผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนยี่ทางชีวภาพทางการเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก และเพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่การเกษตรอินทรีย์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้

    โครงการปลูกผักอินทรีย์ ทำให้เราสามารถผลิตผักที่ปลอดภัยได้ และสามารถปลูกผักได้ทั้งปี โดยเฉลี่ยปีละ 8 รอบ ต่อโรงเรือน

     ปัจจัยหลักที่จะทำให้โครงการปลูกผักในโรงเรือนสำเร็จได้ ก็ต้องเริ่มต้นที่ปุ๋ยครับ
การที่เราสามารถผลิตปุ๋ยคุณภาพได้เอง ทำให้เราสามารถเตรียมวัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูกที่มีคุณภาพได้ เพราะระบบการปลูกผักจะมีระยะเวลาของมัน คือ
การเพาะกล้าจะ ใช้เวลา  20 -25  วัน
การปลูก จะใช้เวลา  25 -35 วัน แล้วแต่ชนิดของผัก
ดั้งนั้น ถ้าขบวนการต่างๆสามารถเดินได้ไม่สะดุด เราก็จะสามารถปลูกผักได้ทั้งปี โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8 รอบต่อปี ครับ


(http://www.mx7.com/i/d44/6wa7gF.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPuo4L10rXKzH5q)

(http://www.mx7.com/i/16c/2drs9q.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPuqUAth57BfLYo)

(http://www.mx7.com/i/8b5/uff3Zp.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPutKpVxMmBR5na)

(http://www.mx7.com/i/c21/UfW6EK.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPuvSi1ff6OSnaX)

(http://www.mx7.com/i/17b/RfzqGC.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPuzM3wmG1pCnkz)

(http://www.mx7.com/i/1b7/5sEgR8.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPuE1NHLAxa2Hmk)

(http://www.mx7.com/i/846/PqJPMg.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPuIhxTaN2iX2EB)

(http://www.mx7.com/i/69a/pgzo7N.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPvMVy6tLkgeQxu)

(http://www.mx7.com/i/968/hNijFM.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPvSfekJy2ZgDLa)

(http://www.mx7.com/i/629/gtKI8g.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPvWQXcq1TJy1cc)

(http://www.mx7.com/i/c26/Mirm4X.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPw1sG46ESJShQM)

(http://www.mx7.com/i/b32/a8UV3a.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPw78kYDT5IFsmG)

(http://www.mx7.com/i/bd6/JFuzsL.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yPPwb26tLm7R4fTM)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ ตุลาคม 13, 2014, 09:10:36 PM
 สวัสดีครับ
 
น่าสนใจมากครับ
ผมเป็นนักศึกษาเกษตร กำลังทำรายงานเรื่องปุ๋ยอินทรีย์
รบกวนขอข้อมูลการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ SM ครับ
อาทิ เช่น สูตรการทำปุ๋ยต่างๆครับ

ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Service ที่ ตุลาคม 14, 2014, 12:03:58 AM
งั้นอันนี้ก็ใช้ได้หรือป่าวครับ  ปรับปรุงดินได้มั้ย  หรือเป็นปุ๋ยได้เลย


(http://image.ohozaa.com/i/318/cGDPbT.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xU48ftyxtdrZiuR3)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุหงา_อยู่ดีกินหวาน ที่ ตุลาคม 14, 2014, 08:43:55 AM
แฟนคิดจะตัดต้นมะกรูดครึ่งต้นเพราะมันชะลูดครับ ก็เลยอยากฝึกฝีมือ ลองตอนมะกรูดบ้าง

เห็นเขาว่าติดยาก ดูไม่น่าเกี่ยวอะไรกับกระทู้เนาะ แต่หลังจากรดด้วยปุ๋ยปลา ทั้งต้นแตกกิ่งออกมากิ่งเดียว

ผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นครับ  ;D

(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/141014/1528149.jpg) (http://upload.siamza.com/1528149)

(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/141014/1528155.jpg) (http://upload.siamza.com/1528155)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Service ที่ ตุลาคม 14, 2014, 10:22:15 AM
โอ้ว แม่จ้าววว


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 14, 2014, 11:49:58 AM
งั้นอันนี้ก็ใช้ได้หรือป่าวครับ  ปรับปรุงดินได้มั้ย  หรือเป็นปุ๋ยได้เลย


([url]http://image.ohozaa.com/i/318/cGDPbT.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/xU48ftyxtdrZiuR3[/url])


ผลวิเคราะห์ดีมากในเรื่องของธาตุอาหารพืช แต่ K  ต่ำ ไป
ส่วนเรื่องการย่อยสลาย ค่า GI ใกล้เคียง มาตรฐานเอา 80 ครับ
สามารถใช้เป็นปุ๋ยและปรับปรุงดินได้เลยครับ

ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ ค่า  N P K ที่วิเคราะห์ออกมาได้จะอยู่ในรูปที่พร้อมใช้ และเสถึยรครับ ดั้งนั้นถ้าใส่ลงไปในดิน พืชก็จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที่ครับ
ดังนั้น ถ้าเราสนใจเรื่องของมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ เราก็จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับปุ๋ยเคมีได้หรืออาจดีกว่าก็ไก้ครับ

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 14, 2014, 11:59:20 AM
แฟนคิดจะตัดต้นมะกรูดครึ่งต้นเพราะมันชะลูดครับ ก็เลยอยากฝึกฝีมือ ลองตอนมะกรูดบ้าง

เห็นเขาว่าติดยาก ดูไม่น่าเกี่ยวอะไรกับกระทู้เนาะ แต่หลังจากรดด้วยปุ๋ยปลา ทั้งต้นแตกกิ่งออกมากิ่งเดียว

ผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นครับ  ;D

([url]http://upload.siamza.com/file_upload/modify/141014/1528149.jpg[/url]) ([url]http://upload.siamza.com/1528149[/url])

([url]http://upload.siamza.com/file_upload/modify/141014/1528155.jpg[/url]) ([url]http://upload.siamza.com/1528155[/url])


ในเรื่องของการเกษตร ใบพืชถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของพืช เพราะพืชใช้ในการปรุงอาหาร  ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้ใบพืชโตใหญ่และสมบูรณ์ได้ ผลผลิตที่ตามมาก็จะดีแน่นอนครับ

การตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสำคัญ แต่เกษตรกรยังไม่เข้าใจและไม่กล้าที่จะทำเพราะเสียดายใบเก่า
นี่เป็นหนึ่งคำตอบของปุ๋ยหมักปลา   ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรได้จริงครับ
ขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่นะครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dode ที่ ตุลาคม 15, 2014, 12:53:29 PM
คุณ ionicyuth ไม่ทราบ" ปุ๋ยแบบแห้ง"
ที่ทำเสร็จบรรจุถุงมีขายหรือปล่าวครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 15, 2014, 01:00:12 PM
คุณ ionicyuth ไม่ทราบ" ปุ๋ยแบบแห้ง"
ที่ทำเสร็จบรรจุถุงมีขายหรือปล่าวครับ
ขอโทษด้วยครับ ผมไม่ได้ผลิตปุ๋ยขายครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 21, 2014, 12:21:29 PM
สวัสดีครับ
 
น่าสนใจมากครับ
ผมเป็นนักศึกษาเกษตร กำลังทำรายงานเรื่องปุ๋ยอินทรีย์
รบกวนขอข้อมูลการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ SM ครับ
อาทิ เช่น สูตรการทำปุ๋ยต่างๆครับ

ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ
ยินดีให้ความรู้เสมอครับ และขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

ผมแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำก่อนนะครับ
 การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาครับ เป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยฮอร์โมนพืชด้วยครับ

การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาระยะสั้น  7-10 วัน โดยจุลินทรีย์ SM

สูตรที่ 1
สารเร่งชีวภาพ SM ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปลา
ส่วนผสมทั้งหมด
 1  สาร SM                          50    กรัม
 2  น้ำสะอาดประมาณ           160    ลิตร
 3  กากน้ำตาล                       8    ก.ก.
 4  รำละเอียด                        4     ก.ก.
 5  ปลาทั้งตัว                       20    ก.ก.
 6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ          4    ก.ก.

อุปกรณ์
1 ถังน้ำมีฝาปิดความจุ            200   ลิตร

วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1

 - นำรายการที่ 1 - 3 มาผสมในถังคนให้เข้ากันดังนี้
   1  สาร SM                         50    กรัม
   2  น้ำสะอาดประมาณ            80    ลิตร หรือประมาณ ครึ่งถัง
   3  กากน้ำตาล                       4    ก.ก.  
   4  รำละเอียด                        4     ก.ก.
   5  ปลาสดทั้งตัว                   20    ก.ก.
   6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ          4     ก.ก.
 - นำรายการที่ 4 - 6 เทรวมลงในถังแล้วคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 - ปิดฝาเพื่อไม่ให้แมลงวันลงไป
 - คนทุกวันๆละ2ครั้งหมักไว้ 7วันซึ่งปลาจะถูกย่อยจนหมดแล้วจึงทำตาม

ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
   1 เติมกากน้ำตาลอีก 4 ก.ก.
   2 เติมน้ำสะอาดเพิ่มอีกจนเกือบเต็มถัง
   3 คนให้เข้ากัน ปิดฝา หมักต่ออีก 3-7  วัน เป็นอันใช้ได้
ข้อสังเกต หลังการหมัก ปลาจะถูกย่อยจนละเอียดหมด  ส่วนสับปะรดคงเหลือเป็นชิ้นๆ

การเก็บรักษา
   1 กรองน้ำหมักปลาแล้วเก็บไว้ในถังแบบเดิมที่มีฝาปิดมิดชิด
   2 กรองน้ำหมักปลาแล้วบรรจุใส่แกลลอนขนาดจุ 20 หรือ 5 ลิตร แล้วแต่สะดวก

วิธีใช้
ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM
  - ปุ๋ยน้ำหมัก                         1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.
ผสมให้เข้ากันใช้รด ราด ฉีด พ่น กับพืช ทุกชนิดเช่น ข้าว พืชไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก       ไม้ประดับ ไม้ผล ยางพารา กล้วยไม้ สนามหญ้า
ประโยชน์
 - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
 - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของ
   จุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ

ข้อแนะนำ
ควรเก็บไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิปกติ

การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาระยะสั้น  7-10 วัน โดยจุลินทรีย์ SM
สูตรที่ 2

การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาที่มีกลิ่นน้อยมากและมีธาตุอาหารสูงขึ้น
สารเร่งชีวภาพ SM ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปลา
ส่วนผสมทั้งหมด
 1  สาร SM                          50    กรัม
 2  น้ำสะอาดประมาณ           160    ลิตร
 3  กากน้ำตาล                      8    ก.ก.
 4  รำละเอียด                       4     ก.ก.
 5  ปลาทั้งตัว                      20     ก.ก.
 6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ          4     ก.ก.
 7  สารบำรุงดิน SM                2     ก.ก.
อุปกรณ์
1 ถังน้ำมีฝาปิดความจุ            200   ลิตร
วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1

 - นำรายการที่ 1 - 3 มาผสมในถังคนให้เข้ากันดังนี้
   1  สาร SMชนิดผง                  50    กรัม
   2  น้ำสะอาดประมาณ              80    ลิตร หรือประมาณ ครึ่งถัง
   3  กากน้ำตาล                        4    ก.ก.
   4  รำละเอียด                         4     ก.ก.
   5  ปลาสดทั้งตัว                    20    ก.ก.
   6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ           4     ก.ก.
   7  สารบำรุงดิน SM                  2     ก.ก.
- นำรายการที่ 4 - 7 เทรวมลงในถังแล้วคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 - ปิดฝาให้มิดชิดเพื่อไม่ให้แมลงวันลงไปไข่ จะเกิดหนอน
 - เปิดฝาคนทุกวันๆละ 2 ครั้ง หมักไว้  7  วัน ซึ่งปลาจะถูกย่อยจนหมดแล้วจึงทำตาม

ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
   1 เติมกากน้ำตาลอีก  4 ก.ก.
   2 เติมน้ำสะอาดเพิ่มอีกจนเกือบเต็มถัง
   3 คนให้เข้ากัน ปิดฝา หมักต่ออีก 3-7  วัน เป็นอันใช้ได้

ข้อสังเกต
   หลังการหมัก ปลาจะถูกย่อยจนละเอียดหมด  ส่วนสับปะรดคงเหลือเป็นชิ้นๆ

การเก็บรักษา
   1 กรองน้ำหมักปลาแล้วเก็บไว้ในถังแบบเดิมที่มีฝาปิดมิดชิด
   2 กรองน้ำหมักปลาแล้วบรรจุใส่แกลลอนขนาดจุ 5 ลิตร หรือ 20  ลิตร
    แล้วแต่ความสะดวกกับการนำไปใช้งาน

วิธีใช้
ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM
  - ปุ๋ยน้ำหมัก                       1- 2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                        100      ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.
 ผสม ให้เข้ากันใช้รด ราด ฉีด พ่น กับพืช ทุกชนิดเช่น ข้าว พืชไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ไม้ผล ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย สนามหญ้า

ประโยชน์
-   ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และเอนไซม์
-   จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของ
    จุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ
ข้อแนะนำ
    ควรเก็บไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิปกติ

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับนาข้าว
การให้ปุ๋ยน้ำหมักปลากับนาพื้นที่ 1 ไร่

 รายการ                                            ปุ๋ยหมักปลา
การเตรียมดิน                                          10  ลิตร
ข้าวอายุ      15  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวอายุ      30  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวอายุ      45  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวตั้งท้อง  60  วัน                                  5   ลิตร
ข้าวอายุ      70 วัน                                   5   ลิตร


การผสมปุ๋ยน้ำหมักปลาเพื่อเตรียมดินก่อนปลูกข้าว
ส่วนผสม
1 ปุ๋ยน้ำหมักปลา                10      ลิตร
2 กากน้ำตาล                      2      ก.ก.
3 น้ำสะอาด                     200     ลิตร
นำรายการ 1-3 ผสมให้เข้ากันใช้ฉีดพ่นลงดิน พื้นที่ 1 ไร่

การผสมปุ๋ยน้ำหมักปลาเพื่อฉีดพ่นข้าว
ส่วนผสม
1 ปุ๋ยน้ำหมักปลา                  5     ลิตร
2 กากน้ำตาล                       1     ก.ก.
3 น้ำสะอาด                      100    ลิตร
นำรายการ 1-3 ผสมให้เข้ากันใช้ฉีดพ่นทั้งต้นข้าวและลงดิน พื้นที่ 1 ไร่

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับยางพารา
สำหรับต้นกล้าและยางพาราที่ยังไม่ได้กรีด

วิธีใช้
ส่วนผสม

1ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   2     ลิตร
2น้ำสะอาด                       100     ลิตร
3กากน้ำตาล                        1     ก.ก.
ผสมให้เข้ากันใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งที่ต้นและลงดินทุกๆ10-15  วัน

ประโยชน์
   - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
   - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
     ของจุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ

สำหรับยางพาราที่กรีดได้แล้ว
วิธีใช้
ส่วนผสม

1  สาร SM แบบน้ำ                     5     ลิตร
2  น้ำสะอาด                         200      ลิตร
3  กากน้ำตาล                           1      ก.ก.
4  ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   2-4      ลิตร
5  สารบำรุงดิน SM                     1     ก.ก.
นำรายการที่ 1- 5 ผสมในถังคนให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่นที่ต้นยางและหน้ายางที่กรีดแล้ว

ประโยชน์
1 ช่วยป้องกันและควบคุมเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ
2 ช่วยให้ยางผลิตและสะสมน้ำยางได้มากขึ้น
3 ช่วยให้ต้นยางสร้างเซลล์ใหม่และเปลือกหุ้มต้นได้เร็วขึ้น
4 ป้องกันโรคเปลือกแข็ง

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกพืชผักสวนครัว
ส่วนผสม

  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.

วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ลงดินในการเตรียมแปลงปลูกผัก
 2 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ผัก ทุกๆ 7-10 วัน

ประโยชน์
    - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
   - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
      ของจุลินทรีย์
  -   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ


การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกไม้ผล
เช่น มะนาว ส้ม ส้มโอ ลำไย ทุเรียนหรืออื่นๆทุกชนิด


ส่วนผสม
  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                      1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                            100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                             1     ก.ก.

วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดิน
 2 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทุกๆ  10-15 วัน

ประโยชน์
    - ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
   - จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
      ของจุลินทรีย์
  -   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกมันสำปะหลัง

ส่วนผสม
  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.
วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดินทุกๆ10-15 วันในช่วงอายุ 1- 2 เดือน
 2 ในเดือนที่ 3 ผสมสารบำรุงดิน SM เพื่อเร่งให้มันสำปะหลังสะสมแป้งที่มันหัว
ส่วนผสม
- ปุ๋ยน้ำหมักปลา                     1-2     ลิตร
- น้ำสะอาด                          100     ลิตร
- กากน้ำตาล                            1     ก.ก.
- สารบำรุงดิน SM                     1     ก.ก.

ประโยชน์
-    ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์  ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
-    จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและ ช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
        ของจุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ
-    ทำให้มันสำปะหลังสะสมแป้งได้มาก มันหัวโตใหญ่ น้ำหนักมาก

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับการปลูกอ้อย

ส่วนผสม
  - ปุ๋ยน้ำหมักปลา                   1-2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                         100     ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.

วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดินทุกๆ  15 วัน
หรือ
ส่วนผสม
- ปุ๋ยน้ำหมักปลา                    1-2     ลิตร
- น้ำสะอาด                          100     ลิตร
- กากน้ำตาล                            1     ก.ก.
- สารบำรุงดิน SM                     1     ก.ก.
วิธีใช้
 1 ผสมให้เข้ากัน ใช้รด ราด ฉีด พ่น ทั้งต้นและลงดินทุกๆ  15 วัน
ประโยชน์
-    ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
-    จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและ ช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรม
     ของจุลินทรีย์
-   ช่วยควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ
-    ทำให้อ้อยสะสมน้ำตาลได้มากขึ้น
  หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 24, 2014, 01:08:30 PM
 
ผมให้ข้อมูลต่อครับ

เมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักปลาด้วยจุลินทรีย์ SM แล้ว
เราก็สามารถนำธาตุอาหารพืชจากธรรมชาติมาใช้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้จุลินทรีย์ SM เป็นตัวย่อยสลาย ครับ


@@ ธาตุอาหารพืชในธรรมชาติ @@

ไนโตรเจน
ในพืช :
- ส่วนสีเขียวเข้มแก่จัดของพืชทุกชนิด. ต้นถั่วทุกชนิด. พืชตระกูลถั่ว (ก้ามปู. พุทรา. มะขามเทศ. มัยราบ. ทองหลาง. กระถินทุกชนิด. โสนทุกชนิด). สาหร่ายน้ำจืดทุกชนิด.
ในสัตว์ :
- เมือก-คาว-เลือด-เนื้อ สดๆ จากปลายังมีชีวิต.
ในน้ำ :
- น้ำฝน. น้ำค้าง. น้ำในแหล่งธรรมชาติ.

ฟอสฟอรัส
ในพืช :
- รากสดแก่จัด. เมล็ดในสดแก่จัด. ใบแก่ชะอม-ขจร-ถั่วพู-กระถิน-มะระ-บัวบก-ผักบุ้งจีน-สะระแหน่-หน่อไม้ฝรั่ง. งาดำ. ถั่วดำ. ถั่วลิสง. ถั่วเหลือง. เมล็ดบัว. ลูกเดือย. ดอกตูมและเกสร. สาหร่ายทะเล
- เนื้อผลไม้รสหวานสนิทแก่จัดสุกงอมจนออกกลิ่นฉุน เช่น กล้วย. เงาะ. มะละกอ. ทุเรียน. ละมุด. ฝรั่ง. น้อยหน่า. แก้วมังกร. มะปรางหวาน. มะยงชิด. ลองกอง. ลางสาด. มะขามหวาน. แตงโม. แคนตาลูป.
ในสัตว์ :
- เกร็ด-ก้าง-กระดูกปลาทะเล สด/แห้ง-เก่า/ใหม่
ในอาหารคน :
- มัสตาส. นมผงขาดมันเนย. เนยแข็ง. ลูกชิ้นกุ้ง. กะปิเคย

โปแตสเซียม
ในพืช :
- เปลือกและเนื้อของผลไม้รสหวานสนิทแก่จัดสุกงอมจนออกกลิ่นฉุนเหมือนฟอสฟอรัส
- ผลดิบแก่จัด เช่น ฟักทอง. แตงทุกชนิด. กระเจี๊ยบ. พริกสด. มะเขือพวง.
- ผักสด เช่น บล็อกโคลี่. ผักกาดขาว. ผักกาดหอม. ป๊วยเหล็ง.
- เปลือกแห้ง/สด/ใหม่ของผลไม้รสหวาน เช่น ทุเรียน. กล้วย. มะละกอ (ยกเว้น มังคุดและเงาะ)
ในสัตว์ :
- เนื้อสดสัตว์น้ำจืด/ทะเล. เครื่องในสัตว์บก/ทะเล
 
แคลเซียม
ในพืช :
- ผักผลสดแก่จัด เช่น ถั่วลันเตา. กระเจี๊ยบ. แตงดิบทุกชนิด. มะขามเทศมัน. กระถิน. มะระ. มะเขือเทศดิบ. บวบเหลี่ยม. งาดำ
- ผักใบสดแก่จัด เช่น คะน้า. โขม. กะเฉด. บล็อกโคลี่. ยอดปอ. ใบแก่ฟักทอง
- ผลดิบสดแก่จัดรสฝาดยังไม่สุก เช่น ฝรั่ง. อะโวคาโด. ผล/เมล็ดแตงแก่สดทุกชนิด. เมล็ดถั่วเขียว. มะขามเทศฝาด. มะขามป้อม. ขุยมะพร้าว.
ในสัตว์ :
- เกร็ด-ก้าง-กระดูกของปลาสดมีชีวิต. เปลือกไข่. เปลือกหอยสด/แห้ง/เก่า/ใหม่. นมสดสัตว์รีดใหม่. กุ้งฝอยสด/แห้ง. หอยจูน. หอยทราย
ในอาหารคน :
- นมพร่องมันเนย. เนยแข็ง. ผงกะหรี่. ไข่สด
ในธรรมชาติ :
- ยิบซั่มธรรมชาติ. ปูนหินเผา. ปูนเปลือกหอมเผา.  ปูนมาร์ล.  โดโลไมท์.

แม็กเนเซียม
ในพืช :
- เปลือก-ใบ-ตา-ต้นสีเขียวเข้มแก่จัด. เมล็ดในสดแก่จัด. เนื้อ/เปลือกผลไม้สดแก่จัดสุกงอมรสหวานอมเปรี้ยว เช่น สับปะรด. สตรอเบอรี่. มะเฟือง. ระกำ. สละ. เชอรี่. มะเขือเทศดิบ
ในสัตว์ :
- เกร็ด-ก้าง-กระดูกสัตว์สด/แห้ง-ใหม่/เก่า.  ปลาทะเล.
ในธรรมชาติ :
- ปูนมาร์ล. โดโลไมท์.

กำมะถัน
ในพืช :
- พืชสด/แห้งแก่จัดที่มีกลิ่นฉุน เช่น หอมแดง. หอมหัวใหญ่. กระเทียม. ขึ้นฉ่าย. ผักชี. สะตอ. พริกสด/แห้ง
ในสัตว์ :
- เมือก-เลือด-เนื้อสดใหม่จากปลาทะเลมีชีวิต
ในอาหารคน :
- ไข่สด
ในธรรมชาติ :
- ยางติดเปลือกมังคุด. กำมะถันผง

เหล็ก
ในพืช :
- ตาที่กำลังอั้นเต็มที่. ยอดอ่อน. เนื้อ/ใบสดแก่จัดของฟักทอง-ฟักเขียว-เผือก-กะเฉด-ผลพริกสด-ยอดปอ. มะเขือพวง. เมล็ดถั่วแขกแห้ง. เมล็ดบัว. เมล็ดกระถิน. ถั่วลิสง. ลูกเดือย. ยอดขี้เหล็ก. ผักดูด. เห็ดหูหนู. มัสตาด. จมูกข้าว.
ในสัตว์ :
- เมือก-เลือด-เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต. เลือดวัว/ควาย/ไก่/แพะ. นมสดสัตว์รีดใหม่.
ในอาหารคน :
- มัสตาด. นมกล่องจืด/เปรี้ยว. ไข่สด.

ทองแดง
ในพืช :
- ส่วนสีเขียวสดแก่จัด. เมล็ดในสดแก่จัด. พืชตระกูลถั่ว.
ในสัตว์ :
- เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต
 
สังกะสี
ในพืช :
- หัวสดแก่จัดเป็นเสี้ยนจนกินไม่ได้ เช่น ไชเท้า. แครอท. มันเทศ. มันแกว
- เหง้าหรือไหลสดแก่จัด เช่น ผักปอด. พุทธรักษา. กล้วย. เตย. ตำลึง.
- เมล็ดสดแก่จัด เช่น ฟักทอง. บวบ. แตง. ถั่วเขียว.
ในสัตว์ :
- หอยทะเล.  ปลาทะเล.

แมงกานิส
ในพืช :
- มะเขือเทศสุก. ผลตำลึงสุก. ผลวัชพืชสุก.
ในสัตว์ :
- เครื่องในสดปลาทะเล.
ในพืช :
- เมล็ดอ่อน. ส่วนที่เป็นน้ำหรือเยื่อเจริญของพืช.

โมลิบดินั่ม
ในพืช :
- เยื่อเจริญ

โบรอน
ในพืช :
- ผลอ่อน-ยอดอ่อน-ใบอ่อน-รากอ่อน ลักษณะกรอบ เปราะ เด็ดได้ด้วยมือ เช่น ผล/ยอดแตง-กะเฉด-ตำลึง-ผักบุ้ง-ยอดอ่อนของพืชเลื้อยทุกชนิด-เปลือกสดเขียว ส่วนปลายกิ่งที่กำลังมีผลอ่อน.  ทะลายปล์ม.
ในสารสังเคราะห์ :
- น้ำประสานทอง. โบรอนพืช (เกรด 10 โมเลกุลน้ำ).

ซิลิก้า
ในพืช :
- แกลบดิบ. หญ้าคา. หญ้าขน. กากน้ำตาล.
ในธรรมชาติ :
- หินภูเขาไฟ
 
โซเดียม
ในสัตว์ :
- เครื่องในสดใหม่ปลาทะเลมีชีวิต. มูลควาย.
ในธรรมชาติ :
- เกลือสมุทร. คาร์บอน
.ในสารธรรมชาติ :
- แกลบดำ. ถ่าน. ขี้เถ้า. ควันไฟ.

จิ๊บเบอเรลลิน
ในพืช :
- เมล็ดเริ่มงอก. น้ำมะพร้าวอ่อน. ผลอ่อนของผลไม้ที่มีลักษณะยาว. ยอดอ่อนพืชเด็ดได้ด้วยมือ. เถาบอระเพ็ดสดแก่จัดช่วงความสูง 1 ม.แรกจากพื้น. เปลือกสดปลายกิ่งส่วนที่เป็นสีเขียวขณะมีผลแก่.
ในสัตว์ :
- น้ำล้างเขียงทำปลา.

ไซโตคินนิน
ในพืช :
- หัวไชเท้า. ผักปรัง. ข้าวโพดหวาน. ข้าวระยะน้ำนม. โสมไทย. หน่อไม้ฝรั่ง. หน่อไม้ไผ่ตง.   น้ำมะพร้าวแก่.  แป้งในพืชหัวระยะกำลังเจริญเติบโต.  สาหร่ายทะเล.
ในสัตว์ :
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น กุ้ง. เคย. ปู. หนอน. แมลง. กิ้งกือ. ไส้เดือน. กระดองเต่า/ตะพาบ. ปลิงทะเล/น้ำจืด. ลิ้นทะเล. รกสัตว์. ไข่อ่อน. ไข่ขาว.  น้ำหอยเผา.

อะมิโน
ในพืช :
- น้ำเต้าหู้พร้อมดื่ม.  
ในสัตว์ :
- ปลาทะเล. เยื่อหุ้มเมล็ดเลือด.
ในอาหารคน :
- ซุปไก่สกัด.  น้ำก้นหม้อนึ่งปลา.  น้ำเนื้อตุ๋น. ผงชูรส.
 
โอเมก้า
ในสัตว์ :
- เครื่องในสัตว์ทะเลสดมีชีวิต. หนอน. เนื้อปลาทะเลสด.
ในอาหารคน :
- ไข่สด. นมสด.

เอ็นเอเอ.
ในพืช :
- หัวกวาวเครือขาวสดแก่จัด

พาโคลบิวทาโซล
ในพืช :
- เหง้าตำลึงสดแก่จัดเป็นเสี้ยน ใบข่อยสดแก่จัด ผักปรังต้นแก่จัด ผักเสี้ยนต้นแก่จัด. หัวสดแก่จัดจนเนื้อเป็นเสี้ยนกินไม่ได้ เช่น หัวไชเท้า. มันเทศ. มันแกว.

โปรตีน.
ในพืช :
- ถั่วเหลือง.
ในสัตว์ :  
- เนื้อสัตว์สดใหม่
ในอาหารคน :  
- เนื้อสัตว์ทุกชนิด (ในปลามากที่สุด).  นม.  ไข่.  น้ำเต้าหู้.  น้ำต้มตุ๋น.  
หมายเหตุ :
    - เกษตรกรสหรัฐอเมริการู้จักการทำและใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพมานานกว่า 50 ปีแล้ว โดยปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ใช้ทำจากวัสดุส่วนผสมแบบเลือกสรรพิเศษพบว่ามีธาตุอาหาร พืชกลุ่ม “อะมิโน โปรตีน”  เป็นหลัก และวันนี้ เกษตรกรเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ก็ได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางและจริงจัง
    - ผู้ค้นพบปุ๋ยหมักครั้งแรก คือ นักวิชาการเกษตรอินเดียได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว ถึงวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากเกษตรไทยน้อยมาก
    - ปัจจุบันเกษตรกรเยอรมันที่มีเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การเกษตรสูงมาก ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางทำการเกษตรแบบเคมีวิทยาศาสตร์ล้วนๆ มาสู่รูปแบบ “อินทรีย์ชีวภาพนำ-เคมีวิทยาศาสตร์เสริม” อย่างกว้างขวาง โดยมีหลักวิชาการเข้ามาประกอบการใช้ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนลด อนาคตการทำอาชีพเกษตรกรรมดีขึ้น    

         แนวความคิดในการทำธาตุอาหารพืช

1. รู้......พืชต้องการธาตุอาหารตัวใด ?
2. รู้......ธาตุอาหารที่พืชต้องการนั้นมีอยู่ในวัสดุใด ?
3. รู้......วิธีแปรสภาพวัสดุนั้นให้เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชได้อย่างไร ?
4. รู้......วัสดุที่แปรสภาพแล้วนั้นได้ธาตุอาหารพืชตัวใด ?
5. รู้......วิธีให้ธาตุอาหารที่แปรรูปแล้วแก่พืชอย่างไร ?
6. รู้......ธาตุอาหารแต่ละตัวที่แปรสภาพแล้วบำรุงพืชเพื่ออะไร ?

    ในธรรมชาติไม่มีตัวเลขหรือสูตรสำเร็จ  การปฏิบัติบำรุงต่อพืชด้วยวิธีการเดียวกันแต่ได้ผลต่างกัน เพราะปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับพืชแต่ละต้นไม่เหมือนกันนั่นเอง  สูตรปุ๋ยน้ำชีวภาพจากสำนักใดถือว่าเป็น  “สูตรของสำนัก”  นั้น  ครั้นเมื่อผู้ที่ได้รับสูตรแล้วมาทำใช้เองด้วยมือตัวเอง  ย่อมถือว่าเป็น “สูตรของผู้ทำ”  ดังนั้น  ก่อนใช้งานจริง ผู้ทำจะต้องทดสอบสูตรที่ตัวเองทำก่อนเสมอ...

ที่มาของข้อมูลครับ

http://www.paiboonrayong.com/articles/394590/ (http://www.paiboonrayong.com/articles/394590/)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: daecha1121 ที่ ตุลาคม 26, 2014, 04:58:14 PM
ผมจะลองทำปุ๋ยไว้ใช้เองบ้างครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ตุลาคม 29, 2014, 10:41:28 AM
ผมจะลองทำปุ๋ยไว้ใช้เองบ้างครับ

สวัสดีครับ

  ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่การทดลองและผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าทำสำเร็จก็ถือเป็นความรู้ที่ยั่งยืนครับ

คุณสมบัติของปุ๋ยที่ดี
1 มีคุณภาพ มีธาตุอาหารสูง ใช้ได้แล้วได้ผลในระยะเวลาอันสั้น พืชตอบสนองได้ดี
2 ระยะเวลาการผลิตที่สั้น
3 สำคัญเหมือนกัน ต้องมีต้นทุนที่ต่ำ
 
สรุป คือ ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และได้ผลจริง
จุลินทรีย์ SM สามารถตอบโจทย์นี้ได้ครับ

ขอบคุณสำหรับความสนใจครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนองพายุฟาร์ม ที่ พฤศจิกายน 02, 2014, 08:42:17 AM
อยากทราบว่าเมื่อทำปุ๋ยน้ำหมักแล้ว เก็บได้นานเท่าไรครับ เผื่อใช้ไม่หมดใน 1 เดือน สามารถใช้ถังเดียว ตลอดนาปีได้เลยไหมครับ เช่น มีนา 5 ไร่ ก็ใช้ประมาณ 25 ลิตรต่อครั้ง ซึ่งจากที่ท่านแนะนำนั้น ฉีดพ่นตั้งหลายครั้งครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนองพายุฟาร์ม ที่ พฤศจิกายน 02, 2014, 09:00:07 AM
ขอถามอีกครั้งครับ ใช้ปลาน้ำจืดได้ไหมครับ เห็นในภาพเป็นปลาทู คุณภาพจะแตกต่างกันอย่างไรระหว่างปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็ม


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 02, 2014, 12:36:39 PM
ขอถามอีกครั้งครับ ใช้ปลาน้ำจืดได้ไหมครับ เห็นในภาพเป็นปลาทู คุณภาพจะแตกต่างกันอย่างไรระหว่างปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็ม

ใช้ได้ทั้ง 2 อย่างครับ
คุณภาพไม่แตกต่างกันครับ
ดูที่ต้นทุนครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนองพายุฟาร์ม ที่ พฤศจิกายน 03, 2014, 07:47:05 AM
ขอถามอีกครับ น้ำหมักหอยเชอรี่ หมักมาประมาณ 6 เดือนแล้ว ยังจะสามารถใช้ได้ไหมครับ และเก็บได้นานเท่าไรครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 03, 2014, 07:53:28 AM
ขอถามอีกครับ น้ำหมักหอยเชอรี่ หมักมาประมาณ 6 เดือนแล้ว ยังจะสามารถใช้ได้ไหมครับ และเก็บได้นานเท่าไรครับ
นำ้หมักหมักมาอย่างไรครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนองพายุฟาร์ม ที่ พฤศจิกายน 03, 2014, 11:45:56 AM
หมักใส่ถังขนาด 150 ลิตร หอย 1 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วนครับ หอยทุบพอแตกครับ หมักได้ 2 เดือน มีกลิ่นไม่ค่อยหอม เติมกากน้ำตาลเพิ่มอีก 10 ลิตร หมักมาได้ 6 เดือนครับ เดี๋ยวนี้เปิดดมดูไม่มีกลิ่นเหม็นครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 03, 2014, 05:30:35 PM
หมักใส่ถังขนาด 150 ลิตร หอย 1 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วนครับ หอยทุบพอแตกครับ หมักได้ 2 เดือน มีกลิ่นไม่ค่อยหอม เติมกากน้ำตาลเพิ่มอีก 10 ลิตร หมักมาได้ 6 เดือนครับ เดี๋ยวนี้เปิดดมดูไม่มีกลิ่นเหม็นครับ

ครับ
การหมักใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติ
เรื่องของธาตุอาหารใช้ได้
แต่เรื่องเชื้อโรคสรุปไม่ได้ว่ามีเชื้อโรคปนอยู่หรือไม่ครับ
นอกจากลองใช้ดูครับ   ถ้าเกิดเชื้อราก็ต้องหยุดใช้ครับ
ผมแนะนำได้แค่นี้นะครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนองพายุฟาร์ม ที่ พฤศจิกายน 04, 2014, 07:14:23 AM
ขอบคุณครับ ช่วยกันเผยแพร่นะครับ เพื่ออนาคตเกษตรกรให้ปลอดการใช้สารเคมีครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kingkong49 ที่ พฤศจิกายน 08, 2014, 08:15:23 PM
สารบำรุงดิน  ถุงละกี่โลครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 10, 2014, 08:49:59 PM
สารบำรุงดิน  ถุงละกี่โลครับ

ต้องขอโทษด้วยครับ
ขออนุญาติไม่ตอบคำถามนี้นะครับ เพราะเป็นการอาศัยกระทู้นี้ขายสินค้า ผมโดยเพ่งเล็งเรื่องนี้ และเคยถูกลบกระทู้มาหลายครั้งแล้วครับ
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 18, 2014, 04:52:06 PM
สวัสดีครับ
       ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมสวนมะนาวอินทรีย์ ที่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ผู้ใช้จุลินทรีย์ SM ในการทำปุ๋ยหมักปลาSMครับ
ขั้นตอนการหมักง่ายมาก เลยนำมาPost ให้ดูเป็นตัวอย่างครับ

1 ปลา ประมาณ  10 ก.ก.
(http://image.ohozaa.com/i/748/EExDyU.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEkLYRSXNhMSPHs)

2  ใส่สับปะรด
(http://image.ohozaa.com/i/3df/JsBPNA.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEkO6JYFhxLd1pK)

3 -4 จุลินทรีย์ SM
(http://image.ohozaa.com/i/632/bH5jPf.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEkQeC4mMbaRr6e)
(http://image.ohozaa.com/i/51c/woAWlE.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEkSmua4f9rSsuz)

5 สารบำรุงดิน SM
(http://image.ohozaa.com/i/ga1/MaydtD.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEkWCelte7wwj4e)

6-7 กากน้ำตาล
(http://image.ohozaa.com/i/3d1/sEG1pY.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEkYK6raHQGbMpe)

(http://image.ohozaa.com/i/5c7/GNLBPc.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEl1dXd9MEzkY1H)

8 รำ
(http://image.ohozaa.com/i/219/lUaTr1.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEl3lPiRg9F0HM7)

9 เติมน้ำ ประมาณครึ่งถัง
(http://image.ohozaa.com/i/f47/7TORS2.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEl57IIh9Wpb8LS)

10 -11คนให้เข้ากัน
(http://image.ohozaa.com/i/gb1/m4XbX8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEl6TC7H3J9lzKF)

(http://image.ohozaa.com/i/61d/KMTYwM.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEl9nsTG7VxaNOT)

12 -13  วันที่ 2 ของการหมัก เราจะคนทุกวันๆละ 2 เวลา เช้าและเย็นครับ
(http://image.ohozaa.com/i/e46/ndSJvQ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYElb9mj62ZYEp7u)

(http://image.ohozaa.com/i/f7a/Ko19Yy.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYEldDd556wauqq6)

14 -15-16 วันที่ 5 ของการหมัก ปลาย่อยถูกย่อยเกือบหมดแล้ว

(http://image.ohozaa.com/i/gca/pcGP8z.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYElfL5aMB0cOlIg)

(http://image.ohozaa.com/i/683/36A5VX.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYElhwYAcvaoj0Ft)

(http://image.ohozaa.com/i/17d/0PrsWz.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xYElk0Pmbzw9sJ80)

เราจะหมักต่ออีก 2 วันแล้วเติมน้ำให้เต็มถังและเพิ่มกากน้ำตาลอีก  เป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการหมัก สามารถเริ่มนำปุ๋ยน้ำไปใช้ได้แล้วครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 24, 2014, 04:53:49 PM
เมื่อเราทำปุ๋น้ำหมักเสร็จ การเก็บรักษาแนะนำให้กรองเอาแตน้ำปุ๋ยเก็บในภาชนะทีฝาปิดมิดชิด เช่น แกลลอน หรือถ้งทีมีฝาปิดมิดชิดครับ การนำไปใช้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลาภายใน 1ปีครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ธันวาคม 12, 2014, 08:01:29 PM
ผมไปเยี่ยมสวนมะนาวที่อำนาจเจริญหนึ่งในผู้ใช้จุลินทรีย์ SM  เป็นมะนาวแป้นทะวายพันธุ์หอมอำนาจ ซึ่งมะนาวติดลูกดกมาก และบางต้นกำลังออกดอก  สามารถเก็บลูกได้ราวเดือน เมษายน ซึ่งมะนาวมีราคาแพงมาก พันธุ์นี้น่าสนใจมากเลยเอารูปมาฝากครับ

มะนาวติดลูกดกมาก บางต้นนับได้ประมาณ 330 ลูกครับ

(http://image.ohozaa.com/i/50f/gdhApp.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCeT8QkUAT2p5X)

(http://image.ohozaa.com/i/36e/g1Qqe9.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KChmZCk6JvzY4B)

(http://image.ohozaa.com/i/5ee/UMd9c4.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KClCJNJdz9piTI)

(http://image.ohozaa.com/i/6ec/4ZxtNy.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCqWq1YUavg9Tn)

(http://image.ohozaa.com/i/2ea/HBf3Yq.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCvcadnT8B2oZz)

(http://image.ohozaa.com/i/fb9/FVN0pJ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCy1ZFEsAJ7tlc)

(http://image.ohozaa.com/i/692/ZgKYm3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCARP7UVH3jXlY)

(http://image.ohozaa.com/i/5dd/dR1QzD.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCDlFTU1kvMQ72)

(http://image.ohozaa.com/i/5e9/HBaBFo.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCGbvmaUAV1IWH)

(http://image.ohozaa.com/i/g7f/klaTTK.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCIFm8a0enuBGT)

(http://image.ohozaa.com/i/1e6/riKCkd.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCLRagI7cTMSbg)

(http://image.ohozaa.com/i/3e0/dLgOc8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCPoX5xKWWMhn6)

(http://image.ohozaa.com/i/723/RXhtLB.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCSWJUnM8iRgmJ)

มะนาวบางต้นกำลังออกดอก ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ราวเดือนเมษายน น่าสนใจมากครับ

(http://image.ohozaa.com/i/526/MixqW8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KCXcu5MBNPlWBv)

(http://image.ohozaa.com/i/152/5uaHM1.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KD02jy3kRf6Lyz)

(http://image.ohozaa.com/i/e9e/jV8SSy.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KD5HYsAEhaSmPK)


(http://image.ohozaa.com/i/589/THWtPE.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1KDbnDn7VzOSI8Z)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ธันวาคม 13, 2014, 05:00:12 PM
 
คุณสมบัติพิเศษของมะนาวพันธุ์หอมอำนาจ คือ สามารถออกดอกเดือน ธันวาคม ได้ผลผลิตไปขายช่วงเดือน เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวมีราคาแพงมากครับ

(http://image.ohozaa.com/i/g4b/PqvMos.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1RALr1z3N0GUDDG)

(http://image.ohozaa.com/i/49c/visHyg.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1RAOgR1krec2xLW)

(http://image.ohozaa.com/i/f6e/PCNBj6.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y1RASSzT0UVdpUNC)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ มกราคม 04, 2015, 09:10:10 AM

สวัสดีครับ
ผมไปเยี่ยมฟาร์มเห็ด ที่สระบุรี เลยนำตัวอย่างดีๆมาฝากครับ
ฟาร์มเห็ดคุณวรรณา (แหม่ม ) หนึ่งในผู้ใช้จุลินทรีย์ SM ในการทำฟาร์มเห็ด จนประสบความสำเร็จ และปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตต้นน้ำโดยผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพสูง จำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไป
คุณแหม่มบอกว่าหลังจากใช้จุลินทรีย์SMมาช่วยในกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ทำให้ได้ก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ  พบว่าหลังจากหยอดเชื้อเห็ดลงในก้อนเห็ดแล้ว เส้นใยเดินได้ดีอย่างรวดเร็ว และเมื่อนำไปใส่โรงเรือนแล้วเปิดก้อนเชื้อเห็ดก็ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันก็เริ่มเก็บเห็ดจำหน่ายได้แล้ว และยังพบว่าเห็ดที่เก็บได้ จะมีดอกใหญ่ ได้น้ำหนัก เนื้อเห็ดไม่เหนียวเมื่อนำไปปรุงเป็นอาหาร และสามารถเก็บไว้ได้นาน อีกด้วย
    ที่สำคัญที่สุด ตอนนี้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจำหน่าย คุณแหม่มสามารถทำรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยครับ


(http://image.ohozaa.com/i/978/lmBbRm.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4Egy9axKrIgz3BH)

(http://image.ohozaa.com/i/652/wguCFZ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgAZ0015R7ivAF)

(http://image.ohozaa.com/i/9c6/kt71Am.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgEaO8zh4bYTuW)

(http://image.ohozaa.com/i/421/oig9RW.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgGEEUyroiyzNY)

(http://image.ohozaa.com/i/g3c/UQ0CK8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgIMx0g0g8Elg1)

(http://image.ohozaa.com/i/847/ZNy30T.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgLgnMeNTVBgPu)

(http://image.ohozaa.com/i/4c8/XxWNHq.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgNKeydYGbiOOk)

(http://image.ohozaa.com/i/148/Mbs8BZ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgPS6DVAzCxY8F)

(http://image.ohozaa.com/i/1ff/Cjpyuo.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y4EgSlXpUtOgbs1m)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุหงา_อยู่ดีกินหวาน ที่ มกราคม 04, 2015, 03:46:48 PM

สวัสดีครับ
ผมไปเยี่ยมฟาร์มเห็ด ที่สระบุรี เลยนำตัวอย่างดีๆมาฝากครับ
ฟาร์มเห็ดคุณวรรณา (แหม่ม ) หนึ่งในผู้ใช้จุลินทรีย์ SM ในการทำฟาร์มเห็ด จนประสบความสำเร็จ และปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตต้นน้ำโดยผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพสูง จำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไป
คุณแหม่มบอกว่าหลังจากใช้จุลินทรีย์SMมาช่วยในกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ทำให้ได้ก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ  พบว่าหลังจากหยอดเชื้อเห็ดลงในก้อนเห็ดแล้ว เส้นใยเดินได้ดีอย่างรวดเร็ว และเมื่อนำไปใส่โรงเรือนแล้วเปิดก้อนเชื้อเห็ดก็ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันก็เริ่มเก็บเห็ดจำหน่ายได้แล้ว และยังพบว่าเห็ดที่เก็บได้ จะมีดอกใหญ่ ได้น้ำหนัก เนื้อเห็ดไม่เหนียวเมื่อนำไปปรุงเป็นอาหาร และสามารถเก็บไว้ได้นาน อีกด้วย
    ที่สำคัญที่สุด ตอนนี้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจำหน่าย คุณแหม่มสามารถทำรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยครับ


([url]http://image.ohozaa.com/i/978/lmBbRm.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4Egy9axKrIgz3BH[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/652/wguCFZ.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgAZ0015R7ivAF[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/9c6/kt71Am.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgEaO8zh4bYTuW[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/421/oig9RW.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgGEEUyroiyzNY[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/g3c/UQ0CK8.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgIMx0g0g8Elg1[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/847/ZNy30T.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgLgnMeNTVBgPu[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/4c8/XxWNHq.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgNKeydYGbiOOk[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/148/Mbs8BZ.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgPS6DVAzCxY8F[/url])

([url]http://image.ohozaa.com/i/1ff/Cjpyuo.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/y4EgSlXpUtOgbs1m[/url])


ถึงบางอ้อแล้วครับ  ;D

สงสัยมานานล่ะ หลังๆเดินตลาดนัดวัดหลักห้า ทำไมมีชาวบ้านเอาเห็ดมาวางขายกันเยอะ แหล่งขายเชื้อเห็ดอยู่ไกล้ๆนี่เอง  ;D


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Evefie ที่ มกราคม 15, 2015, 02:18:51 PM
  :) ขอบคุณสำหรับข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดค่ะ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Evefie ที่ มกราคม 27, 2015, 10:46:05 PM
สวัสดีค่ะ
เราใช้ปุ๋ยหมักปลาSMกับการเพาะเห็ดอย่างไรคะ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 03:21:40 PM
สวัสดีค่ะ
เราใช้ปุ๋ยหมักปลาSMกับการเพาะเห็ดอย่างไรคะ


สูตรอาหารก้อนเชื้อเห็ด

ส่วนผสม
1 ขี้เลื่อยยางพาราแห้ง                   100        กิโลกรัม
2 สารบำรุงดิน SM                          1         กิโลกรัม
3 รำละเอียด                                5        กิโลกรัม
4 ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM ขยายแล้ว         50        ลิตร

ผสมให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำหมักปลาSM คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที แล้วหมักทิ้งไว้  7 วัน จึงนำไปบรรจุลงถุงก้อนเชื้อ เพื่อนำไปนึ่งฆ่าเชื้อต่อไป

การขยายปุ๋ยน้ำหมักปลาSM
ส่วนผสม
1 ปุ๋ยน้ำหมักปลา    1   ลิตร
2 กากน้ำตาล        1    ก.ก.
3 น้ำสะอาด         100 ลิตร
ผสมให้เข้ากันเพื่อนำไปฉีดพ่นส่วนผสมอาหารก้อนเชื้อเห็ด

ประโยชน์
1 ธาตุอาหารอยู่ในรูปพร้อมใช้ ทำให้เชื้อเห็ดเดินได้เร็ว
2 เมื่อเปิดดอกแล้ว ดอกเห็ดจะโตไวและเก็บผลผลิตได้นานขึ้น
3 ไม่เป็นเชื้อรา ที่จะมาทำลายเชื้อเห็ด
4 ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่ รสชาติดี เนื้อไม่เหนียว

(http://image.ohozaa.com/i/894/x4vc8s.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y9r9tiFPZcOVx2ad)

(http://image.ohozaa.com/i/160/K69TiM.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/y9r9vqxVGIQWxIip)
หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Evefie ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 01:21:37 PM
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2015, 07:20:16 PM
ครับ พอดีไปเยี่ยมสวนมะนาวทะวายพันธุ์หอมอำนาจ ที่เคยลงรูปให้ดูตอนออกดอกเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2557 ตอนนี้เข้าปลายเดือนกุมภาพันธุ์ 2558 มะนาวติดลูกได้ 2 เดือนครับ ลูกดก ผลใหญ่ สามารถเก็บขายได้ตอนเดือนเมษายน ซึ่งมะนาวราคาแพงครับ

(http://image.ohozaa.com/i/da1/wStubV.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLPPN4ZNlGOwLKQ)

(http://image.ohozaa.com/i/172/2LZoHk.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLPTkROD7KxyJQj)

(http://image.ohozaa.com/i/eff/39Dpn5.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLPVsJUkAWSzuPb)

(http://image.ohozaa.com/i/cd8/w66bIs.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLPXAC02ezqPQQS)

(http://image.ohozaa.com/i/102/66fCZx.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLQ0qrsiMwyaf7w)

(http://image.ohozaa.com/i/e01/VKC2Wf.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLQ4kcXqlY4Z8MF)

(http://image.ohozaa.com/i/aee/Drm04x.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLQ666mQ9pmQv1z)

(http://image.ohozaa.com/i/109/gM4gvG.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLQ9hUvofz4niaY)

(http://image.ohozaa.com/i/69a/Dz12tX.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLQb3NUOfQZKNTh)

(http://image.ohozaa.com/i/8c9/RGGAUV.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/ybLTjk9EcK1t1F51)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Phonpinun ที่ มีนาคม 01, 2015, 05:50:21 AM
มาเก็บความรู้ไว้ก่อนเอาไปทดลอง ;D


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Evefie ที่ มีนาคม 09, 2015, 05:27:33 PM
ขอความรู้การใช้จุลินทรีย์SMกับการปลูกมะนาวค่ะ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ มีนาคม 23, 2015, 11:42:22 PM
ขอความรู้การใช้จุลินทรีย์SMกับการปลูกมะนาวค่ะ

ต้องขอโทษด้วยครับ ที่ยังไม่ได้ตอบกระทู้ ครับ
ขอเวลาหน่อยนะครับ ช่วงนี้ผมยุ่งเรืองงานโครงการปลูกผักในโรงเรือนที่ วัดถ้ำเขาวงที่สระบุรีอยู่ครับ ว่างแล้วจะรีบตอบทันทีครับ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ เมษายน 01, 2015, 10:23:50 PM
ผมสนใจเรื่องปุ๋ยใส่มะนาวครับ ติดตามอยู่ครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ เมษายน 09, 2015, 11:35:51 AM
 
การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาSM เพื่อใช้กับการปลูกมะนาวครับ

การทำปุ๋ยน้ำหมักปลาระยะสั้น  7-10 วัน โดยจุลินทรีย์ SM

สารเร่งชีวภาพ SM ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปลา
ส่วนผสมทั้งหมด
 1  สาร SM                          50    กรัม
 2  น้ำสะอาดประมาณ           160    ลิตร
 3  กากน้ำตาล                      8    ก.ก.
 4  รำละเอียด                       4     ก.ก.
 5  ปลาทั้งตัว                      20     ก.ก.
 6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ          4     ก.ก.
 7  สารบำรุงดิน SM                2     ก.ก.
อุปกรณ์
1 ถังน้ำมีฝาปิดความจุ            200   ลิตร
วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1
 - นำรายการที่ 1 - 3 มาผสมในถังคนให้เข้ากันดังนี้
   1  สาร SMชนิดผง                  50    กรัม
   2  น้ำสะอาดประมาณ              80    ลิตร หรือประมาณ ครึ่งถัง
   3  กากน้ำตาล                        4    ก.ก.
   4  รำละเอียด                         4     ก.ก.
   5  ปลาสดทั้งตัว                    20    ก.ก.
   6  สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ           4     ก.ก.
   7  สารบำรุงดิน SM                  2     ก.ก.
- นำรายการที่ 4 - 7 เทรวมลงในถังแล้วคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 - ปิดฝาให้มิดชิดเพื่อไม่ให้แมลงวันลงไปไข่ จะเกิดหนอน
 - เปิดฝาคนทุกวันๆละ 2 ครั้ง หมักไว้  7  วัน ซึ่งปลาจะถูกย่อยจนหมดแล้วจึงทำตาม
ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
   1 เติมกากน้ำตาลอีก  4 ก.ก.
   2 เติมน้ำสะอาดเพิ่มอีกจนเกือบเต็มถัง
   3 คนให้เข้ากัน ปิดฝา หมักต่ออีก 3-7  วัน เป็นอันใช้ได้
ข้อสังเกต
   หลังการหมัก ปลาจะถูกย่อยจนละเอียดหมด  ส่วนสับปะรดคงเหลือเป็นชิ้นๆ
การเก็บรักษา
   1 กรองน้ำหมักปลาแล้วเก็บไว้ในถังแบบเดิมที่มีฝาปิดมิดชิด
   2 กรองน้ำหมักปลาแล้วบรรจุใส่แกลลอนขนาดจุ 5 ลิตร หรือ 20  ลิตร
    แล้วแต่ความสะดวกกับการนำไปใช้งาน

วิธีการใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลาSMร่วมกับปุ๋ยเคมี
จุดประสงค์
เพื่อให้การใส่ปุ๋ยเป็นประโยชน์สูงสุดกับพืช
1 พืชได้รับธาตุอาหารหลัก N P K อย่างพอเพียง
2 พืชได้รับธาตุอาหารหลักและรองครบทุกธาตุ
3 พืชได้รับฮอร์โมน เอนไซม์ และกรดอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเร่งการเจริญเติบโตของพืช


การผสมปุ๋ยน้ำหมักปลากับปุ๋ยเคมีก่อนใช้ ดังนี้
ส่วนผสม
1 ปุ๋ยน้ำหมักปลา                                            5 ลิตร
2 ปุ๋ยเคมี สูตร เสมอ (15-15-15 หรือ 16-16-16)    1 ก.ก.
นำรายการที่ 1 และ 2 ผสมเข้าด้วยกัน จนปุ๋ยเคมีละลายเป็นเนื้อเดียวกับปุ๋ยน้ำหมักปลา จึงนำไปใช้ได้

การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลาSMที่ผสมแล้ว
วิธีใช้
ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM
  - ปุ๋ยน้ำหมัก                       1- 2     ลิตร
  - น้ำสะอาด                        100      ลิตร
  - กากน้ำตาล                          1     ก.ก.
 ผสม ให้เข้ากันใช้รด ราด ฉีด พ่น กับพืช ทุกชนิดเช่น ข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ไม้ผล ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย สนามหญ้า
ประโยชน์
-   ธาตุอาหารครบทั้ง 16 ธาตุ  กรดฮิวมิก กรดอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช และ เอนไซม์
-   จุลินทรีย์ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของ
    จุลินทรีย์
-   ช่วย ควบคุมการเกิดเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อราต่างๆ
ข้อแนะนำ
    ควรเก็บไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิปกติหัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ เมษายน 09, 2015, 11:38:52 AM
 สูตรปุ๋ยน้ำหมักปลาที่ให้ไว้ เราสามารถใช้กับมะนาวทุกช่วงระยะการปลูกตั้งแต่เตรียมดินจนถึงติดผลครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ เมษายน 23, 2015, 10:16:16 PM

ตัวอย่างการใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลาSMกับการปลูกมะนาวครับ

มะนาวจะตอบรับปุ๋ยน้ำหมักปลาSMดีมากครับ

เริ่มลงปลูก

(http://image.ohozaa.com/i/774/ZpRWYG.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/yiJ7HaUPlpiuX6mb)

มะนาวอายุ 1 เดิอน

(http://image.ohozaa.com/i/94c/oa6RmZ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/yiJ7NUvMJrkDrv4u)

มะนาวอายุ 2 เดิอน

(http://image.ohozaa.com/i/bd6/YG6Tur.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/yiJ86lpftDSmJZPj)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤษภาคม 07, 2015, 06:39:56 PM
 การใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลาSMกับการปลูกปาล์มครับ

คุณปริทรรศน์ อ.มะลวน จ.สุราษฎร์ธานี
หนึ่งในผู้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักปลาSM ฉีดพ่นปาล์มน้ำม้น ค้นพบว่าปุ๋ยน้ำหมักปลา SM สามารถทำให้ช่อดอกกระเทยสามารถติดลูกได้ครับ
ยินดีด้วยครับ

(http://image.free.in.th/v/2013/im/150525074100.jpg) (http://picture.in.th/id/02c3ff885ec3bc1864d09af868e51348)

(http://image.free.in.th/v/2013/im/150525074343.jpg) (http://picture.in.th/id/b674fc1e6c6fe9f1edfd24de5a8f3cc3)หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤษภาคม 13, 2015, 12:09:50 PM
 
ปุ๋ยน้ำหมักปลา SM กับยางพาราครับ
คุณปริทรรศน์ จ. สุราษฎร์ธานีครับ

(http://image.free.in.th/v/2013/iz/150525074208.jpg) (http://picture.in.th/id/414cd4fcb0e624f0ecb102022fc4dcd8)หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ พฤษภาคม 25, 2015, 07:56:21 PM
ขอความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ มิถุนายน 17, 2015, 12:30:30 PM
ขอความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานครับ
สวัสดีครับ
 คุณสมบัติที่สำคัญของปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน ก็คือ ค่่า GI การย่อยสลายที่สมบูรณ์ ดังนั้นปุ็ยอินทรีย์จะต้องผ่านการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ในกระบวนการหมักปุ๋ยครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ กรกฎาคม 02, 2015, 04:12:38 PM
คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรมีอะไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กรกฎาคม 20, 2015, 03:23:47 PM
คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรมีอะไรบ้างครับ

ปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตร
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจะต้องผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์เท่านั้น
     คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2551
1   ปริมาณอินทรียวัตถุ                                          ไม่น้อยกว่า 20 % โดยน้ำหนัก
2   ค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH)                               5.5 –8.5
3   อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)                 ไม่เกิน 20 / 1
4   ค่าการนำไฟฟ้า ( EC : Electrical Conductivity) ไม่เกิน 10   เดซิซีเมน/เมตร
5   ปริมาณธาตุอาหารหลัก                                    N ไม่น้อยกว่า  1.0 %  โดย น.น.
                                                                   P ไม่น้อยยกว่า  0.5 %  โดย น.น.
                                                                   K ไม่น้อยกว่า  0.5 %  โดย น.น.
6   การย่อยสลายสลายที่สมบูรณ์                               มากกว่า 80 %
7   ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้                          ไม่เกิน 30 % โดยน.น.
8   ปริมาณเกลือ                                                  ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: AISbd ที่ กรกฎาคม 20, 2015, 04:21:29 PM
ถาม คห.ท่านครับแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงจะยิ่งดีมากครับ

ช้อนเงิน/ช้อนทอง ....มันคืออะไรครับ
ปุ๋ย/ฮอร์โมน หรืออะไรครับ

ขอบคุณ

(http://www.mx7.com/i/5c6/kbnIBk.jpg) (http://www.mx7.com/view2/xRJQB7gXdXAcFEMp)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: AISbd ที่ กรกฎาคม 20, 2015, 06:51:45 PM
ประโยชน์และคุณสมบัติของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปลา คือ

1 ธาตุอาหารพืช ( Plant Elements ) ครบทั้ง 16 ธาตุ
- ธาตุอาหารหลัก (Macro Elements)
- ไนโตรเจน N
- ฟอสฟอรัส P
- โพแทสเซียม K
- แคลเซียม Ca
- แมกนีเซียม Mg
- กำมะถัน S
- จุลธาตุ (Micro Elements)
- เหล็ก Fe
- แมงกานีส Mn
- ทองแดง Cu
- สังกะสี Zn
- โบรอน B
- โมลิบดินั่ม Mo
- คลอรีน Cl

2 กรดฮิวมิก ( Humic Acid )
  มีความสำคัญในการเร่งอัตราการเจริญ เติบโตของรากและลำต้นพืชได้ดี
   - กรดอินทรีย์ (Organic Acid)
   - กรดอะซิติก (Acetic Acid)
   - กรดแลคติก (Lactic Acid)
ประโยชน์
- เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์
- ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคบาง
  ชนิด
- ยับยั้งการเกิดกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนรูปไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งสูญเสีย  
  ไปได้ง่ายจากการระเหย
- ช่วยละลายสารประกอบอนินทรีย์ของแร่ธาตุบางชนิดให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้

3 กรดอะมิโน ( Amino Acid )
- กรดอะมิโน ให้ธาตุไนโตรเจน ( N ) เร่งการเจริญเติบโตของพืช
- น้ำหมักปลามีองค์ประกอบหลักคือกรดอะมิโน ซึ่งสามารถจับกับธาตุอาหารพืชและเปลี่ยนรูป
  เป็นอะมิโนคีแลต    
  ซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยในรูปเกลือธรรมดา ส่งผลให้ช่อดอกของพืชมี
  ความยาวช่อเพิ่มขึ้น จำนวนดอกและการแตกยอดใหม่ของพืชเพิ่มขึ้น
- กรดอะมิโนช่วยผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซินได้

4 ฮอร์โมนพืช (Plant Hormone)
- ออกซิน (Auxin) มีผลในการเพิ่มการขยายตัวของเซลล์ กระตุ้นการแบ่งเซลล์ เพิ่มการเกิดราก
  การเจริญของรากและลำต้น เพิ่มการออกดอก เปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผลดีขึ้น กระตุ้นการ
  สุกของผล และ เพิ่มกิจกรรมเอนไซม์
- จิบเบอร์เรลลิน (Gibberellin) มีผลในการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์พืชในทางยาว ทำให้ลำ
  ต้นยืดตัวมากขึ้น กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ดพืช เร่งการออก
  ดอก ยืดช่อ ดอกเปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผล พัฒนาการเกิดตาข้าง
- ไซโตไคนิน (Cytokinin) มีผลในการกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์การเจริญทางด้านลำต้น
   กระตุ้นการเจริญของตาข้างให้เจริญเป็นกิ่งแขนง เพิ่มอัตราการเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง
   ป้องกันคลอโรฟิลล์ให้ถูกทำลายช้าลง ทำให้ใบพืชเขียวนานและร่วงหล่นช้า

5 เอนไซม์ (Enzyme)
- เซลลูเลส (Cellulase)
- ฟอสฟาเทส (Phosphatase)
ช่วยย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

6 สารเปิดปากใบ
ทำให้การให้ปุ๋ยธาตุอาหารพืชทางใบได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางปากใบได้ทันที

-----------------------

เรียนถามหน่อยครับ

* ช่วยบอกตัวเลขปริมาณของ ฮอร์โมนพืช/กรดอะมิโน/ธาตุอาหารพืช ( Plant Elements ) ครบทั้ง 16 ธาตุ/และสารอื่น ที่ได้จาก......ปุ๋ยปลาหมัก ได้ไหมครับ เพราะเชื่อว่าท่านคงตรวจสอบแล้วก่อนหน้านี้

* หมักปลาพร้อมนม......ดีกว่าหมักแต่ปลาหรือนม ไหมครับ

* ข้อเสียหรือจุดด้อยจากการใช้มีหรือไม่ เช่น -สมมติ- พอใส่ลงดินแล้ว จุลชีพในดิน เปลี่ยนโปรตีนหนืออะมิโน เป็น เอทธิลีนฮอร์โมน

* จุลชีพ SM.....มีชื่อวืทยาศาสตร์อะไรครับ

ขอบคุณ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กรกฎาคม 21, 2015, 12:24:54 PM
ถาม คห.ท่านครับแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงจะยิ่งดีมากครับ

ช้อนเงิน/ช้อนทอง ....มันคืออะไรครับ
ปุ๋ย/ฮอร์โมน หรืออะไรครับ

ขอบคุณ

([url]http://www.mx7.com/i/5c6/kbnIBk.jpg[/url]) ([url]http://www.mx7.com/view2/xRJQB7gXdXAcFEMp[/url])รูปมาจากเกษตรกรที่ปลูกส้มอินทรีย์ครับ  ดูข้อมูลในนะครับ

http://www.kokomax.com/product-th-0-2790915-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A+%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.html (http://www.kokomax.com/product-th-0-2790915-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A+%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กรกฎาคม 21, 2015, 10:16:51 PM
เราสามารถนำธาตุอาหารพืชมาใช้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้จุลินทรีย์ SM ครับ

ธาตุอาหารพืชในธรรมชาติ

ไนโตรเจน
ในพืช :
- ส่วนสีเขียวเข้มแก่จัดของพืชทุกชนิด. ต้นถั่วทุกชนิด. พืชตระกูลถั่ว (ก้ามปู. พุทรา. มะขามเทศ. มัยราบ. ทองหลาง. กระถินทุกชนิด. โสนทุกชนิด). สาหร่ายน้ำจืดทุกชนิด.
ในสัตว์ :
- เมือก-คาว-เลือด-เนื้อ สดๆ จากปลายังมีชีวิต.
ในน้ำ :
- น้ำฝน. น้ำค้าง. น้ำในแหล่งธรรมชาติ.

ฟอสฟอรัส
ในพืช :
- รากสดแก่จัด. เมล็ดในสดแก่จัด. ใบแก่ชะอม-ขจร-ถั่วพู-กระถิน-มะระ-บัวบก-ผักบุ้งจีน-สะระแหน่-หน่อไม้ฝรั่ง. งาดำ. ถั่วดำ. ถั่วลิสง. ถั่วเหลือง. เมล็ดบัว. ลูกเดือย. ดอกตูมและเกสร. สาหร่ายทะเล
- เนื้อผลไม้รสหวานสนิทแก่จัดสุกงอมจนออกกลิ่นฉุน เช่น กล้วย. เงาะ. มะละกอ. ทุเรียน. ละมุด. ฝรั่ง. น้อยหน่า. แก้วมังกร. มะปรางหวาน. มะยงชิด. ลองกอง. ลางสาด. มะขามหวาน. แตงโม. แคนตาลูป.
ในสัตว์ :
- เกร็ด-ก้าง-กระดูกปลาทะเล สด/แห้ง-เก่า/ใหม่
ในอาหารคน :
- มัสตาส. นมผงขาดมันเนย. เนยแข็ง. ลูกชิ้นกุ้ง. กะปิเคย

โปแตสเซียม
ในพืช :
- เปลือกและเนื้อของผลไม้รสหวานสนิทแก่จัดสุกงอมจนออกกลิ่นฉุนเหมือนฟอสฟอรัส
- ผลดิบแก่จัด เช่น ฟักทอง. แตงทุกชนิด. กระเจี๊ยบ. พริกสด. มะเขือพวง.
- ผักสด เช่น บล็อกโคลี่. ผักกาดขาว. ผักกาดหอม. ป๊วยเหล็ง.
- เปลือกแห้ง/สด/ใหม่ของผลไม้รสหวาน เช่น ทุเรียน. กล้วย. มะละกอ (ยกเว้น มังคุดและเงาะ)
ในสัตว์ :
- เนื้อสดสัตว์น้ำจืด/ทะเล. เครื่องในสัตว์บก/ทะเล

แคลเซียม
ในพืช :
- ผักผลสดแก่จัด เช่น ถั่วลันเตา. กระเจี๊ยบ. แตงดิบทุกชนิด. มะขามเทศมัน. กระถิน. มะระ. มะเขือเทศดิบ. บวบเหลี่ยม. งาดำ
- ผักใบสดแก่จัด เช่น คะน้า. โขม. กะเฉด. บล็อกโคลี่. ยอดปอ. ใบแก่ฟักทอง
- ผลดิบสดแก่จัดรสฝาดยังไม่สุก เช่น ฝรั่ง. อะโวคาโด. ผล/เมล็ดแตงแก่สดทุกชนิด. เมล็ดถั่วเขียว. มะขามเทศฝาด. มะขามป้อม. ขุยมะพร้าว.
ในสัตว์ :
- เกร็ด-ก้าง-กระดูกของปลาสดมีชีวิต. เปลือกไข่. เปลือกหอยสด/แห้ง/เก่า/ใหม่. นมสดสัตว์รีดใหม่. กุ้งฝอยสด/แห้ง. หอยจูน. หอยทราย
ในอาหารคน :
- นมพร่องมันเนย. เนยแข็ง. ผงกะหรี่. ไข่สด
ในธรรมชาติ :
- ยิบซั่มธรรมชาติ. ปูนหินเผา. ปูนเปลือกหอมเผา. ปูนมาร์ล. โดโลไมท์.

แม็กเนเซียม
ในพืช :
- เปลือก-ใบ-ตา-ต้นสีเขียวเข้มแก่จัด. เมล็ดในสดแก่จัด. เนื้อ/เปลือกผลไม้สดแก่จัดสุกงอมรสหวานอมเปรี้ยว เช่น สับปะรด. สตรอเบอรี่. มะเฟือง. ระกำ. สละ. เชอรี่. มะเขือเทศดิบ
ในสัตว์ :
- เกร็ด-ก้าง-กระดูกสัตว์สด/แห้ง-ใหม่/เก่า. ปลาทะเล.
ในธรรมชาติ :
- ปูนมาร์ล. โดโลไมท์.

กำมะถัน
ในพืช :
- พืชสด/แห้งแก่จัดที่มีกลิ่นฉุน เช่น หอมแดง. หอมหัวใหญ่. กระเทียม. ขึ้นฉ่าย. ผักชี. สะตอ. พริกสด/แห้ง
ในสัตว์ :
- เมือก-เลือด-เนื้อสดใหม่จากปลาทะเลมีชีวิต
ในอาหารคน :
- ไข่สด
ในธรรมชาติ :
- ยางติดเปลือกมังคุด. กำมะถันผง

เหล็ก
ในพืช :
- ตาที่กำลังอั้นเต็มที่. ยอดอ่อน. เนื้อ/ใบสดแก่จัดของฟักทอง-ฟักเขียว-เผือก-กะเฉด-ผลพริกสด-ยอดปอ. มะเขือพวง. เมล็ดถั่วแขกแห้ง. เมล็ดบัว. เมล็ดกระถิน. ถั่วลิสง. ลูกเดือย. ยอดขี้เหล็ก. ผักดูด. เห็ดหูหนู. มัสตาด. จมูกข้าว.
ในสัตว์ :
- เมือก-เลือด-เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต. เลือดวัว/ควาย/ไก่/แพะ. นมสดสัตว์รีดใหม่.
ในอาหารคน :
- มัสตาด. นมกล่องจืด/เปรี้ยว. ไข่สด.

ทองแดง
ในพืช :
- ส่วนสีเขียวสดแก่จัด. เมล็ดในสดแก่จัด. พืชตระกูลถั่ว.
ในสัตว์ :
- เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต

สังกะสี
ในพืช :
- หัวสดแก่จัดเป็นเสี้ยนจนกินไม่ได้ เช่น ไชเท้า. แครอท. มันเทศ. มันแกว
- เหง้าหรือไหลสดแก่จัด เช่น ผักปอด. พุทธรักษา. กล้วย. เตย. ตำลึง.
- เมล็ดสดแก่จัด เช่น ฟักทอง. บวบ. แตง. ถั่วเขียว.
ในสัตว์ :
- หอยทะเล. ปลาทะเล.

แมงกานิส
ในพืช :
- มะเขือเทศสุก. ผลตำลึงสุก. ผลวัชพืชสุก.
ในสัตว์ :
- เครื่องในสดปลาทะเล.
ในพืช :
- เมล็ดอ่อน. ส่วนที่เป็นน้ำหรือเยื่อเจริญของพืช.

โมลิบดินั่ม
ในพืช :
- เยื่อเจริญ

โบรอน
ในพืช :
- ผลอ่อน-ยอดอ่อน-ใบอ่อน-รากอ่อน ลักษณะกรอบ เปราะ เด็ดได้ด้วยมือ เช่น ผล/ยอดแตง-กะเฉด-ตำลึง-ผักบุ้ง-ยอดอ่อนของพืชเลื้อยทุกชนิด-เปลือกสดเขียว ส่วนปลายกิ่งที่กำลังมีผลอ่อน. ทะลายปล์ม.
ในสารสังเคราะห์ :
- น้ำประสานทอง. โบรอนพืช (เกรด 10 โมเลกุลน้ำ).

ซิลิก้า
ในพืช :
- แกลบดิบ. หญ้าคา. หญ้าขน. กากน้ำตาล.
ในธรรมชาติ :
- หินภูเขาไฟ

โซเดียม
ในสัตว์ :
- เครื่องในสดใหม่ปลาทะเลมีชีวิต. มูลควาย.
ในธรรมชาติ :
- เกลือสมุทร. คาร์บอน
.ในสารธรรมชาติ :
- แกลบดำ. ถ่าน. ขี้เถ้า. ควันไฟ.

จิ๊บเบอเรลลิน
ในพืช :
- เมล็ดเริ่มงอก. น้ำมะพร้าวอ่อน. ผลอ่อนของผลไม้ที่มีลักษณะยาว. ยอดอ่อนพืชเด็ดได้ด้วยมือ. เถาบอระเพ็ดสดแก่จัดช่วงความสูง 1 ม.แรกจากพื้น. เปลือกสดปลายกิ่งส่วนที่เป็นสีเขียวขณะมีผลแก่.
ในสัตว์ :
- น้ำล้างเขียงทำปลา.

ไซโตคินนิน
ในพืช :
- หัวไชเท้า. ผักปรัง. ข้าวโพดหวาน. ข้าวระยะน้ำนม. โสมไทย. หน่อไม้ฝรั่ง. หน่อไม้ไผ่ตง. น้ำมะพร้าวแก่. แป้งในพืชหัวระยะกำลังเจริญเติบโต. สาหร่ายทะเล.
ในสัตว์ :
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น กุ้ง. เคย. ปู. หนอน. แมลง. กิ้งกือ. ไส้เดือน. กระดองเต่า/ตะพาบ. ปลิงทะเล/น้ำจืด. ลิ้นทะเล. รกสัตว์. ไข่อ่อน. ไข่ขาว. น้ำหอย เผา.

อะมิโน
ในพืช :
- น้ำเต้าหู้พร้อมดื่ม.
ในสัตว์ :
- ปลาทะเล. เยื่อหุ้มเมล็ดเลือด.
ในอาหารคน :
- ซุปไก่สกัด. น้ำก้นหม้อนึ่งปลา. น้ำเนื้อตุ๋น. ผงชูรส.

โอเมก้า
ในสัตว์ :
- เครื่องในสัตว์ทะเลสดมีชีวิต. หนอน. เนื้อปลาทะเลสด.
ในอาหารคน :
- ไข่สด. นมสด.

เอ็นเอเอ.
ในพืช :
- หัวกวาวเครือขาวสดแก่จัด

พาโคลบิวทาโซล
ในพืช :
- เหง้าตำลึงสดแก่จัดเป็นเสี้ยน ใบข่อยสดแก่จัด ผักปรังต้นแก่จัด ผักเสี้ยนต้นแก่จัด. หัวสดแก่จัดจนเนื้อเป็นเสี้ยนกินไม่ได้ เช่น หัวไชเท้า. มันเทศ. มันแกว.

วิตามิน บี.
ในพืช :
- เมล็ดทานตะวัน. น้ำมันพืช.
ในอาหารคน :
- ไข่สด
ในสัตว์ :
- หนังปลาสดใหม่


วิตามิน อี.
ในสัตว์ :
- ไข่แดง. หนังปลา.
ในพืช :
- แตงกวา

โปรตีน.
ในพืช :
- ถั่วเหลือง.
ในสัตว์ :
- เนื้อสัตว์สดใหม่
ในอาหารคน :
- เนื้อสัตว์ทุกชนิด (ในปลามากที่สุด). นม. ไข่. น้ำเต้าหู้. น้ำต้มตุ๋น.

เอสโตรเจน.
ในพืช :
น้ำมะพร้าวแก่.
ในสัตว์ :
- น้ำเชื้อ.
ในอาหารคน :
- ยาเม็ดคุมกำเนิดแถวบำรุง. ไวอากร้า. เอสไพริน.

หมายเหตุ :
- เกษตรกรสหรัฐอเมริการู้จักการทำและใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพมานานกว่า 50 ปีแล้ว โดยปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ใช้ทำจากวัสดุส่วนผสมแบบเลือกสรรพิเศษพบว่ามีธาตุอาหาร พืชกลุ่ม “อะมิโน โปรตีน” เป็นหลัก และวันนี้ เกษตรกรเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ก็ได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางและจริงจัง
- ผู้ค้นพบปุ๋ยหมักครั้งแรก คือ นักวิชาการเกษตรอินเดียได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว ถึงวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากเกษตรไทยน้อยมาก
- ปัจจุบันเกษตรกรเยอรมันที่มีเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การเกษตรสูงมาก ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางทำการเกษตรแบบเคมีวิทยาศาสตร์ล้วนๆ มาสู่รูปแบบ “อินทรีย์ชีวภาพนำ-เคมีวิทยาศาสตร์เสริม” อย่างกว้างขวาง โดยมีหลักวิชาการเข้ามาประกอบการใช้ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนลด อนาคตการทำอาชีพเกษตรกรรมดีขึ้น

แนวความคิดในการทำธาตุอาหารพืช

1. รู้......พืชต้องการธาตุอาหารตัวใด ?
2. รู้......ธาตุอาหารที่พืชต้องการนั้นมีอยู่ในวัสดุใด ?
3. รู้......วิธีแปรสภาพวัสดุนั้นให้เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชได้อย่างไร ?
4. รู้......วัสดุที่แปรสภาพแล้วนั้นได้ธาตุอาหารพืชตัวใด ?
5. รู้......วิธีให้ธาตุอาหารที่แปรรูปแล้วแก่พืชอย่างไร ?
6. รู้......ธาตุอาหารแต่ละตัวที่แปรสภาพแล้วบำรุงพืชเพื่ออะไร ?

ในธรรมชาติไม่มีตัวเลขหรือสูตรสำเร็จ การปฏิบัติบำรุงต่อพืชด้วยวิธีการเดียวกันแต่ได้ผลต่างกัน เพราะปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับพืชแต่ละต้นไม่เหมือนกันนั่นเอง สูตรปุ๋ยน้ำชีวภาพจากสำนักใดถือว่าเป็น “สูตรของสำนัก” นั้น ครั้นเมื่อผู้ที่ได้รับสูตรแล้วมาทำใช้เองด้วยมือตัวเอง ย่อมถือว่าเป็น “สูตรของผู้ทำ” ดังนั้น ก่อนใช้งานจริง ผู้ทำจะต้องทดสอบสูตรที่ตัวเองทำก่อนเสมอ...
สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved. (ลุงคิม แห่ง ไร่กล้อมแกล้ม)และบทความที่ลงใน เว็บไซต์ สวนคุณไพบูลย์ ได้ขออนุญาต เจ้าของบทความ คือลุงคิม แล้ว


 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล มีประโยชน์มากจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ สิงหาคม 17, 2015, 02:21:54 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่มาแบ่งปันครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ กันยายน 14, 2015, 08:32:56 PM
ขอความรู้เรื่องคุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานชนิดน้ำครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 17, 2015, 05:38:04 PM
ขอความรู้เรื่องคุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานชนิดน้ำครับ
ผมPost ไว้ในกระทู้หน้าแรกครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ ตุลาคม 26, 2015, 07:56:03 AM
อยากทราบว่า สารบำรุงดินSMคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 25, 2015, 12:50:39 PM
อยากทราบว่า สารบำรุงดินSMคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ

: สารบำรุงดินSM( Soil Conditioner)
ผงแร่ที่ละลายน้ำได้ดีสำหรับปรับค่าpHของดินและน้ำได้อย่างรวดเร็ว


คุณสมบัติ
1 มีคุณสมบัติเป็นด่างและละลายน้ำได้ดี ใช้ปรับค่าpHของดินและน้ำโดยสามารถแก้ไขดินและ
น้ำที่เป็นกรดได้อย่างรวดเร็ว
2ทำให้อนุภาคดินมีลักษณะเป็นรูพรุน มีช่องว่างในการเก็บน้ำและอากาศได้ดี พืชจึงสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี
3 สามารถดูดซับจับปุ๋ย น้ำและแร่ธาตุต่างๆช่วยให้พืชใช้ปุ๋ยได้ถึง 80 % โดยน้ำหนัก จึงลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยลงได้
4 ปลดปล่อยธาตุอาหารตามความต้องการของพืชทีละน้อยโดยการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ทำ
ให้ปุ๋ยเคมีละลายช้าลง ประจุไฟฟ้ายังช่วยละลายปุ๋ยอินทรีย์ให้ใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น
5 ดูดจับสารพิษตกค้างในดิน ลดความเป็นพิษในดินที่มีสาเหตุจากการตกค้างของสารเคมียาฆ่า
แมลงและยาฆ่าหญ้า
6 ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชทั้งธาตุหลักและธาตุรอง

สารบำรุงดินSM
สำหรับปรับปรุงบำรุงดินและปรับค่าpHของดิน


การปรับปรุงดิน
: ช่วยปรับค่าpH (ความเป็นกรดด่าง)ของดินได้อย่างรวดเร็ว สำหรับดินที่เป็นกรดสูง
: ช่วยปรับโครงสร้างดิน ให้มีความร่วนซุย สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี
: ทำให้ดินมีสามารถเก็บกักธาตุอาหารไว้ได้มากขึ้น

การบำรุงดิน
: ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์มากมาย ดังนี้

1 ธาตุซิลิก้า(Si)
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
1 ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง
2 เพิ่มความทนทานต่อการถูกทำลายเสียหาย
3 เพิ่มความต้านทานโรคแมลง ศัตรูพืช
4 มีการเติบโตที่แข็งแรงทรหดลำต้นตั้งตรง
5 เพิ่มอัตราการงอกของยอดอ่อนเพิ่มความหนาแน่นของระบบรากเพิ่มผลผลิต
6 เพิ่มความต้านทานต่อสภาวะแห้งแล้ง
7 ลดการระเหยของน้ำให้ช้าลง
8 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าแทนที่ของอิออนบวกในดินเพิ่มประสิทธิภาพของธาตุบำรุงพืช
9 แม้อุณหภูมิตอนกลางวันสูง38 องศาเซลเซียสก็ไม่พบสภาพสูญเสียน้ำหรือเหี่ยวเฉา
ช่วยลดการระเหยของน้ำสามารถทนร้อนได้ดี
10 สีใบเขียวเข้มแข็งแรงไม่เกิดโรคใบไหม้ช่วยให้เนื้อเยื่อชั้นนอกของพืชแข็งแรงลดการเกิด
โรค
11 ลำต้นตั้งตรงทาให้ลมพัดผ่านได้ดีมีผลช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

หน้าที่และความสำคัญต่อดิน
1 มีประสิทธิภาพต่อการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
2 การปรับสภาพทำให้ดินร่วนซุยซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ดินมีการระบายน้ำและการระบายอากาศ
  ได้ดี
3 ช่วยการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้รากพืชสามารถหยั่งลงไปในดินได้
ตามศักยภาพของพืชแต่ละชนิด
4 สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทุก
ชนิด
5 มีคุณสมบัติเด่นในการดูดซับความชื้นได้ดี ทำให้สภาพข้างเคียงโดยรอบชุ่มชื้น
6 ลดความเป็นพิษของธาตุแมงกานีส เหล็ก อะลูมิเนียมที่มีอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป
7 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดีขึ้น ช่วยดูดซับธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนใน
  ดิน

2 ธาตุฟอสฟอรัส ( P )ธาตุหลัก
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากทั้งรากแก้ว รากฝอย และรากแขนง โดยเฉพาะในระยะแรก
ของการเจริญเติบโต ทำให้พืชหาอาหารได้มากขึ้น
2. ช่วยเพิ่มขนาดใบให้ใหญ่ขึ้น ปริมาณใบก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้พืชสะสมอาหารได้ในปริมาณ
ที่มาก
3. ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว ช่วยการออกดอก การติดผล และการสร้างเมล็ด
4. ช่วยให้รากดูดโปแตสเซียมจากดินมาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
5. ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคบางชนิด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี
6. ช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
7. ลดผลกระทบที่เกิดจากพืชได้รับไนโตรเจนมากเกินไป

3 ธาตุโพแทสเซียม(K) ธาตุหลัก
หน้าที่และความสำคัญต่อพืช
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากดูดน้ำ และธาตุอาหารได้ดีขึ้น
2. จำเป็นต่อการสร้างเนื้อผลไม้ การสร้างแป้งของผล และหัว จึงนิยมให้ปุ๋ยโพแทสเซียมมาก
ในระยะเร่งดอกผล และหัว
3. ช่วยให้พืชต้านทานการเปลี่ยนแปลงปริมาณแสง อุณหภูมิหรือความชื้น
4. ช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคต่างๆ
5. ช่วยเพิ่มคุณภาพของพืช ผัก และผลไม้ ทำให้พืชมีสีสัน เพิ่มขนาด และเพิ่มความหวาน
6. ช่วยป้องกันผลกระทบจากที่พืชได้รับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากเกินไป

4 ธาตุแคลเซียม(Ca ) ธาตุรอง
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของพืชแข็งแรง ช่วยส่งเสริมการยืดเซลล์ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ในสภาพวะที่ฝนตกชุก พืชได้รับไนโตเจนมากเกินไปและปริมาณของคาร์โบไฮเดรทลดน้อยลง ผลหรือผิวของพืชก็จะไม่แตกหักง่ายปริมาณแคลเซียมที่พบในพืชจะพบมากบริเวณส่วนที่กำลังเติบโต เช่น ยอด และปลายราก แคลเซียมเป็นธาตุที่ช่วยเสริมการนำธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

5 ธาตุแมกนีเซียม(Mg) ธาตุรอง
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
เป็นองค์ประกอบของส่วนที่เป็นสีเขียว ทั้งใบ ลำต้น ผล และส่วนอื่นๆ มีบทบาทสำคัญในการสร้างอาหารและโปรตีนช่วยสังเคราะห์โปรตีนให้แก่พืช ช่วยสร้างแป้งและน้ำตาลให้แก่ผลของพืช ช่วยพืชในการสังเคราะห์แสงเพิ่มพลังงานในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการสังเคราะห์แสงจากแหล่งจ่ายไปยังแหล่งที่รับ เช่น ราก ผล และหัวของพืชต่างๆ ทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

6  ธาตุเหล็ก(Fe) ธาตุเสริม
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของโปรตีน และมีบทบาทในการสังเคราะห์อาหาร ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ในการปรุงอาหารของพืชช่วยกระตุ้นกระบวนการหายใจ และกระบวนการปรุงอาหารให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แต่เป็นอาหารเสริมซึ่งพืชต้องการปริมาณน้อย

7 ธาตุอะลูมิเนียม (Al)และธาตุโซเดียม(Na) ธาตุเสริม
หน้าที่ และความสำคัญต่อดิน
ธาตุจำพวกโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกต มีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง และยังสามารถดูดซึมก๊าซหรือสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ได้ดี

8 จุลธาตุต่างๆ
โบรอน แมงกานีส ทองแดงโมลิบดินัม และสังกะสี  เป็นต้น    

เราสามารถใช้สารบำรุงดินSMในการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับ
ทั้งนี้ต้องใช้คู่กับสารชีวภาพปรับปรุงดิน SM ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ ที่จะไปเปลี่ยนรูปผงแร่ให้เป็นธาตุอาหารพิชได้อย่างรวดเร็วครับหัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤศจิกายน 25, 2015, 01:09:00 PM
การบรรจุปุ๋ยหมักผง เพื่อสะดวกในการเก็บและนำไปใช้
การเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์ ต้องเก็บไว้ในร่ม ห้ามโดนน้ำ ครับ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเวลาหลายปี โดยที่คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงครับหัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ModTaN0Y ที่ พฤศจิกายน 26, 2015, 06:32:24 AM
เป็นคนละตัวกับ จุลลินทรีย์ sms ของ อ.สามารถ ใช่ไหม ถ้าใช่ มันมีข้อดีข้อเสียแตกตางกันไงหรอครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ธันวาคม 20, 2015, 05:58:09 PM
เป็นคนละตัวกับ จุลลินทรีย์ sms ของ อ.สามารถ ใช่ไหม ถ้าใช่ มันมีข้อดีข้อเสียแตกตางกันไงหรอครับ

เป็นจุลินทรีย์ทางการเกษตรเหมือนกันครับ อยู่ที่ประสิทธิภาพการใข้งานครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2016, 12:33:37 PM
 ขอคำแนะนำบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ มีนาคม 03, 2016, 11:12:31 AM
ขอคำแนะนำบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานจริงๆครับ

ผมฝากชื่อบริษัทปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ให้ไว้ในหมวด ข้อความส่วนตัว นะครับ


หัวข้อ: แล้วมัน ต่างจาก พด 1-9 ยังไงบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: ruok191 ที่ มีนาคม 03, 2016, 04:34:39 PM
แล้วมัน ต่างจาก  พด 1-9  ยังไงบ้าง

หัวเชื้อ พด. 1- 9  ขอรับฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดและที่หมอดินประจำหมู่บ้าน  หมอดินประจำตำบล  หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางอำเภอ  ก้อมีแจกให้ฟรีครับ


หัวข้อ: Re: แล้วมัน ต่างจาก พด 1-9 ยังไงบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: บุหงา_อยู่ดีกินหวาน ที่ มีนาคม 03, 2016, 07:33:12 PM
แล้วมัน ต่างจาก  พด 1-9  ยังไงบ้าง

หัวเชื้อ พด. 1- 9  ขอรับฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดและที่หมอดินประจำหมู่บ้าน  หมอดินประจำตำบล  หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางอำเภอ  ก้อมีแจกให้ฟรีครับ

จขกท.เป็นที่ปรึกษาบริษัทลำดับต้นๆของประเทศที่ทำเกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์
คงไม่ได้เข้ากระทู้บ่อยนัก  ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ครับ  ;)

พรรคพวกเคยใช้ พด. หมักปุ๋ยปลา ต้องเอาไปหมักที่ท้ายสวน ไกลผู้คนเพราะกลัวโดนรุมประชาทัณฑ์
ใช้เวลาหมักประมาณ 1 เดือน สุดท้ายได้ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะคนหมักก็ทนกลิ่นไม่ไหว

ผมเคยใช้จุลินทรีย์ sm หมักในบ้านที่กรุงเทพได้สบาย 15 วันได้ปุ๋ยปลาไปใช้แล้ว เปิดถังหมักคนปุ๋ยเพื่อเติมอากาศได้สบาย

กลิ่นไม่รบกวนเพื่อนบ้าน กลิ่นยังเบากว่าไหปลาร้าที่ข้างบ้านเปิดซะอีก สบายจุย  ;D


หัวข้อ: Re: แล้วมัน ต่างจาก พด 1-9 ยังไงบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ มีนาคม 04, 2016, 01:13:27 PM
แล้วมัน ต่างจาก  พด 1-9  ยังไงบ้าง

หัวเชื้อ พด. 1- 9  ขอรับฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดและที่หมอดินประจำหมู่บ้าน  หมอดินประจำตำบล  หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางอำเภอ  ก้อมีแจกให้ฟรีครับ

จขกท.เป็นที่ปรึกษาบริษัทลำดับต้นๆของประเทศที่ทำเกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์
คงไม่ได้เข้ากระทู้บ่อยนัก  ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ครับ  ;)

พรรคพวกเคยใช้ พด. หมักปุ๋ยปลา ต้องเอาไปหมักที่ท้ายสวน ไกลผู้คนเพราะกลัวโดนรุมประชาทัณฑ์
ใช้เวลาหมักประมาณ 1 เดือน สุดท้ายได้ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะคนหมักก็ทนกลิ่นไม่ไหว

ผมเคยใช้จุลินทรีย์ sm หมักในบ้านที่กรุงเทพได้สบาย 15 วันได้ปุ๋ยปลาไปใช้แล้ว เปิดถังหมักคนปุ๋ยเพื่อเติมอากาศได้สบาย

กลิ่นไม่รบกวนเพื่อนบ้าน กลิ่นยังเบากว่าไหปลาร้าที่ข้างบ้านเปิดซะอีก สบายจุย  ;D

ขอบคุณครับ
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ กับการเกษตร มีมากมาย โดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์ อยากให้เกษตรกร หันมาสนใจเรื่องการทำปุ๋ยก่อน เพราะปุ๋ย ธาตุอาหารพืช เป็นปัจจัยสำคัญอ้นดับแรกของการทำเกษตรอินทรีย์ครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: KeenBiz ที่ เมษายน 22, 2016, 12:47:23 PM
ผมสนใจเรื่องการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ขอคำแนะนำด้วยครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: winij wanichpol ที่ พฤษภาคม 06, 2016, 01:20:10 PM
ว่าจะส่งซื้อเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ มิถุนายน 10, 2016, 10:47:10 AM
ผมสนใจเรื่องการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ขอคำแนะนำด้วยครับ

รบกวนฝาก Email ให้ผมในขัอความส่วนตัวนะครับ ผมจะส่งข้อมูลโครงการโดยละเอียดไปให้
ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Evefie ที่ กรกฎาคม 27, 2016, 03:05:42 PM
 ดาวอินคามีปัญหาเรื่องโรครากเน่า ตายทั้งแปลง แก้ปัญหาอย่างไรคะ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ กันยายน 28, 2016, 06:06:40 PM
ดาวอินคามีปัญหาเรื่องโรครากเน่า ตายทั้งแปลง แก้ปัญหาอย่างไรคะ

ผมตอบให้ไว้ในข้อความส่วนตัวครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ ธันวาคม 22, 2016, 12:11:22 PM
ดาวอินคามีปัญหาเรื่องโรครากเน่า ตายทั้งแปลง แก้ปัญหาอย่างไรคะ

ผมตอบให้ไว้ในข้อความส่วนตัวครับ
ผมรบกวนขออีเมลด้วยครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Evefie ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2017, 09:44:30 PM
สวัสดีค่ะ
ขอคำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักชนิดผงค่ะ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: morakot.k ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2017, 10:29:45 PM
ผมทำปุ๋ยหมักปลาตามสูตรแล้วครับ  ถามนิดว่า เก็บไว้ได้นานมั้ยครับ
ผมผสมน้ำหมัก 5 ลิตรกับน้ำ100 ลิตร ปล่อยไปในน้ำสปริงเกอร์เนื้อที่ 2 ไร่
เข้มข้นหรือเจือจางครับ บางทีผมก็ใส่ยูเรียไปด้วย 1-2 ลิตรครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุหงา_อยู่ดีกินหวาน ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2017, 08:45:53 PM
ผมทำปุ๋ยหมักปลาตามสูตรแล้วครับ  ถามนิดว่า เก็บไว้ได้นานมั้ยครับ
ผมผสมน้ำหมัก 5 ลิตรกับน้ำ100 ลิตร ปล่อยไปในน้ำสปริงเกอร์เนื้อที่ 2 ไร่
เข้มข้นหรือเจือจางครับ บางทีผมก็ใส่ยูเรียไปด้วย 1-2 ลิตรครับ


ระหว่าง จขกท. มาตอบ ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากที่ผมหมักใช้เองครับ

ปุ๋ยหมักปลาเท่าที่ผมใช้มา ผมใส่ผงปรับสภาพให้ปุ๋ยลดความเป็นกรดลง

เวลาใช้จะเจือจางได้ถึง 2ลิตรต่อน้ำ100ลิตร(จากปกติ 1ต่อ100ลิตร) ก็ถือว่าเข้มข้นแล้วครับ

ต้นไม้ที่ได้รับใบจะใหญ่ขึ้น เขียวเข้ม แตกใบ-ยอดงามดี ช่วยเร่งรากในกล้วยไม้

ทีนี้ คุณลักษณะที่ว่า มันเหมือนต้นไม้ได้รับไนโตรเจน(N)หรือยูเรีย(46-0-0)อยู่แล้ว

ถ้าเพิ่มยูเรียเข้าไปอีกกลัวต้นไม้จะเหลืองหรือตายรึปล่าครับ  ;Dหัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: morakot.k ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2017, 09:29:55 PM
ขอบคุณครับมันมีข้อสงสัยเรื่องอัตราส่วนอ้ะครับ คือที่ผมผสม 5 ลิตรกับน้ำ100ลิตรแล้ว
 ยังต้องค่อยๆปล่อยไปผสมกับน้ำในท่อเมนPVCสปริงเกอร์ขนาด 2 นิ้วกับพื้นที่ 2 ไร่เศษ
ซึ่งมันต้องเจือจางลงอีกแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าขนาดไหน ผมเลยผสมให้มันเว่อไว้หน่อยครับ
 โดยแบ่งที่ผสมในถังเป็น 3 ส่วนๆละ 4 ร่องครับ  ถ้ามากไปคงต้องลดลงแล้วครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ เมษายน 07, 2017, 10:20:43 AM
ขอบคุณครับมันมีข้อสงสัยเรื่องอัตราส่วนอ้ะครับ คือที่ผมผสม 5 ลิตรกับน้ำ100ลิตรแล้ว
 ยังต้องค่อยๆปล่อยไปผสมกับน้ำในท่อเมนPVCสปริงเกอร์ขนาด 2 นิ้วกับพื้นที่ 2 ไร่เศษ
ซึ่งมันต้องเจือจางลงอีกแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าขนาดไหน ผมเลยผสมให้มันเว่อไว้หน่อยครับ
 โดยแบ่งที่ผสมในถังเป็น 3 ส่วนๆละ 4 ร่องครับ  ถ้ามากไปคงต้องลดลงแล้วครับ

สวัสดีครับ
ความเข้มข้นของการใช้อยู่ที่ประเภทของพืชด้วยครับ
แนะนำให้ใช้เริ่มจาก 1-2 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตรก่อน แล้วดูผลว่าพืชเจริญเติบโตอย่างไร  แล้วค่อยๆเพิ่ม หาจุดลงตัวให้ได้ครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่มนะคร้าบ ที่ เมษายน 08, 2017, 11:15:40 PM
สอบถามนึดนึงนะครับ จุลินทรีย์SM นี่เอามาจากไหนครับ คุณสมบัติเหมือนหรือว่าต่างจาดสารพด.สูตรต่างๆอย่างไรครับ หาได้ที่ไหนครับ ถ้าขายขิราคาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หลากหลายคำตอบจากผู้ใช้จุลินทรีย์SMครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ionicyuth ที่ พฤษภาคม 03, 2017, 02:09:44 PM
สอบถามนึดนึงนะครับ จุลินทรีย์SM นี่เอามาจากไหนครับ คุณสมบัติเหมือนหรือว่าต่างจาดสารพด.สูตรต่างๆอย่างไรครับ หาได้ที่ไหนครับ ถ้าขายขิราคาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ